Son Haberler
Anasayfa » Genel » 2. Meşruiyet’in meşhur Kılıçzade Hakkısı’nı Tanıyalım

2. Meşruiyet’in meşhur Kılıçzade Hakkısı’nı Tanıyalım

2. Meşruiyet'in meşhur Kılıçzade Hakkısı'nı TanıyalımKılıçzade Hakkı,insanlığın ilkel çağlardan itibaren gelişerek din adına ulaştığı son tekamül noktasının tanrıtanımazlık olduğu görüşündedir.(1)Kılıçzade Hakkı,İslam Dini’nin mevcud durumuyla terakkiye mani olduğunu ve bu sebeple de O’nunla mücadele edilmesi gerektiğini müdafaa etmiştir.(2)Sadece bu kadar da değil,O,Allah’ın varlığını bile gerçek değil,bir mevhum olarak ilan etmektedir:”Allah’ın v…arlığına iman etmek o gerçekte var olduğu için değil,bizim ıstırap ve sıkıntı içinde olduğumuz zamanlarda moralimizi yüksetlmek,ümitsizlik ve gevşekliğe düşüp de el çekmememiz için gereklidir.Ayrıca Kılıçzade Hakkı,iman esaslarından olan Ahiret inancını da reddetmektedir:

”Ona göre,madem ki Kainat’ın düzeni de dahil olmak üzere insan milyonlarca yıl süren tekamül sonucu oluşmuştur,bu durumda nasslardaki gibi bir kıyametin ve Ahiretin varlığından söz edilemez.Tabii sürece bağlı olarak,mesela Güneş’in ısı kaybı sonucu enerjisinin bitmesi dışında,bu düzenin sonsuza kadar devam edeceğini belirtir.Kılıçzade’ye göre,Batı Alemi karşısında geri kamışlığımızın sebebi.İslam Dini ve Hocalardır.Bakın eserinde ne diyor;”Ey,İslam’ı ve vatan-ı İslam-ı yaşatmak isteyen genç,hür ve münevver fikirliler,haydi silah başına!..Hakikat ve marifetin en keskin kılıcı olan kalemlere sarılınız’…

Kalplerinize metanet,lisanlarınıza kuvvet veriniz!!..Benim,ilk hedef-i harekatım,Memalik-i Osmaniyye dahilinde ikamet eden zavallı Müslümanlar’ı batıla perestij etmekten kurtarmaktır!! diyen Kılıçzade Hakkı,o zavallı! Müslümanlara da şöyle seslenmektedir:”Zavallı Müslüman!…Sen Dünya’nın dahiler ve dehalar yetiştiren bir ikliminde yaşarken yine bugün marifetçe bir hiçsin!…Bunda sebep nedir?Çünkü sen hür ve serbest değilsin!..Seni<günah ve bid’at> zinciriyle sımsıkı bağlamışlardır.Etin,kemiğin,dimağın,kanın,asabın,hülasahiçbir şeyin senin değildir.Sen bunlara hakim değilsin!!!…Binaenaleyh onları dilediğin gibi kullanamaz ve sonrra böylece zelil olursun!!..

Ey bedbaht müslüman!…Seni hayvan mertebesine indiren,senin hayvanlığından istifade etmek isteyen kuvvetleri gör!..Onlardan sakın!Gözünü aç!Teedbirli ol!…Çalış ve Yılma!…” Peki,kim ve ne Müslümanları haşa ”hayvan mertebesine indiren” ve softalık”olarak beyan ederek şöyle diyor;Düşmanlarımızı,bilfarz haricen Ruslar ve Avusturyalılar ve dahilen CElaliler,zorbalar zannediyorduk.Ne kadar yanlış olduğumuzu,zaman bize pek acı tecrübelerle gösterdi ve öğretti.(7)

Kaynaklar:

(1) – İçtihad Dergisi s:70

(2)Kılıçzade Hakkı – İman,Hürriyet-i Fikriyye

NOT:bu yazı Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri – Kadir Mısıroğlu Cilt 2 kitabından iktibas edilmiştir.

Google Aramaları

  • kılıçzade hakkı
  • kılıçzade hakkı bey
  • kılıçzade hakkı bey kimdir
  • kılıçzade hakkı kimdir
  • kiliczade hakki pdf
  • kılıçzade hakkı vikipedi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*