Son Haberler
Anasayfa » 2012 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2012

İmparatorluğumuz din, îmân ülkesidir ve öyle kalacaktır !

 İmparatorluğumuz din, îmân ülkesidir ve öyle kalacaktır. Eğer din anlayışı yıkılırsa, imparatorluğumuzun sonu gelmiş demektir. Dindaşlarımızın oturduğu memleketlerin, büyük devletlerin elinde olması pek acıdır. Osmanlı İmparatorluğuna yirmi… milyon müslüman kalmıştır. Buna rağmen bütün müslümanların gözü İstanbul’dadır. Düşmanlarımız maddî kudretimizi yıkmaya muvaffak olsalar dahi, manevî kudretimiz bakî kalacaktır. “Müslümanların bulunduğu yerlerle irtibatımız daha sıklaşmalı, birbirimize daha fazla yaklaşmalıyız. Gelecek için yalnız ... Devamını Oku »

II. ABDÜLHAMİD’İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGE

Osmanlı Devleti tarihinin en kritik döneminde iktidara gelmiş olan II. Abdulhamid,sayısız problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik sıkıntılar, azınlıkların bağımsızlık istemeleri, Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ni parçalayıp paylaşma projeleri , bunların başında gelmektedir.İkinci Sultan Abdülhamid’in bahis konusu edilen problemlere karşı ele aldığıtedbirlerden bir tanesi de, Osmanlı imparatorluğu dışındaki bütün müslümanları Osmanlı Bayrağı altında toplamak ve onlardan istifade etmekti. Bu husus ise onun panislamist ... Devamını Oku »

Ziya Paşa’nın Rüyası

Dün Cuma günü sabahleyin, aldığım gazeteleri ve mektupları okudum. Bunlarda, Doğu’daki durumlarla ilgili birçok üzücü haber gördüm. Canım pek sıkıldı. İçimi bir endişe de kapladı. Belki eğlenirim diyerek, yemekten son… ra kalktım. Kendi kendime düşünerek, “Hamş-Fort” bahçesine girdim. Ve suyun kenarına konulmuş kanepelerden birine oturdum. Elimi şakağıma dayayıp, bazen suya ve bazen de her zaman bahar yeşilliği olan çimenliğe, ibret ... Devamını Oku »

12 Eylül’ün Amacı

 Ortalama bir insan 12 Eylül´le gelen askeri diktatörlüğün anarşiyi önlemek gibi sınırlı bir amacı olduğunu sanır. Oysa 12 Eylül´le gelen devlet terör rejiminin belli başlı iki amacı vardı. Birincisi, Türkiye´ye yeni bir sermaye birikimi modelini kabul ettirmek, bunun için gerekli düzenlemeyi yapmak; ikincisi de, Türkiye´yi emperyalizmin Ortadoğu´daki çıkarlarının korunması amacıyla alt-emperyalist role hazırlamak. Amaç, yeni koşullara cevap verecek bir Atatürkçülük ... Devamını Oku »

Mîllî Mücadelenin Ulusallığı Sorunu!

Eğer bir kişi kendi halkına lâyık gördüğünü başka halklara da lâyık görmüyorsa, kendisi için gerekli saydığı özgürlüğü başkaları için de gerekli saymıyorsa, böyle birinin gerçekten özgürlük diye bir sorunu olabilir mi? Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürtlere yönelik inkârcı, ırkçı bir siyaset takip edilmesi, Türkiye´de faşist hareketin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Çelişik olarak, Kürt Ulusu´nu yok sayma resmi ideolojinin önemli bir ... Devamını Oku »

Kemalist Dayatması

 Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi aydınları, üstlendikleri ideolojik işlev bakımından hep Batı burjuvazisinin Türkiye´deki organik aydınları oldular. Kemalist iktidar, tarihte eşine az rastlanır bir inkârcılığı dayattı. Bu … yüzden Takriri Sükûn terör rejimi altında insanlara şapka giydirildi. Osmanlıca bir çırpıda yok sayıldı. Arap alfabesi Latin alfabesiyle değiştirildi. Bütün bunlar inkılâp sayıldı. Terör rejimi koşullarında gerçekleştirilen bu inkılâpların bekçiliğini yapmak ... Devamını Oku »

İsmet İnönü’nün Fatih Sultan devri yorumu

“En önemli meseleyi aşırı sağın teşvikinde görüyorum. Dünyanın bugünkü ihtiyacı ortada iken bizdeki aşırı sağın beş asır önceki ilimle yetinip devrin saldırı zihniyetini bugünün bilimine, öğretimine ve bilim müesseselerine tatbik etmeğe çalışmasında mahzur olmayacağını zannetmek, beş asır evvelki taassub, irtica, cehalet ortamından medet ummak demektir.” (Kültür Emperyalizmi, Ahmet Kabaklı) Google Aramalarıiamet inönü devri Devamını Oku »

YENİ BÜROKRASİNİN TARİH BAŞLANGICI: TANZİMAT FERMANI

Abdülmecid’in padişahlığı ile birlikte, Reşid Paşa Avrupa’da verdiği sözleri yerine getirmek için hummalı bir faaliyete girişir. Bu faaliyetlerin temel vesikası ise, 12 Ağustos 1839’da İngiliz Hariciye Nâzırı Palmerston’a Fransızca olarak sunduğu layiha muhtıradır. Bu metin,altı defa sadrazamlık ve dört defa Hariciye Nazırlığı yapan, ıslahat hareketlerinin ilk önemli siması,”Büyük” ve”Koca” sıfatlarıyla anılan, “büyük bir siyaset dehası” olarak kabul edilen,”Yenileşmeci/Batılılaşmacı” bürokrasimizin babası ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal, Topal Osman’ın elinden çarşafa girerek kurtulmuş…

“Beklenen oldu. Topal Osman çetesi Çankaya’yı kuşattı. Latife’nin kız kardeşi Vecihe de oradaydı. Vecihe İlmen yıllar sonra yakın akrabalarına o gün yaşadıklarını anlatmıştı. Bu anlatım Topal Osman olayının bilinmeyen bir yönünü gün ışığına çıkartıyor: Millî Mücadele’nin lideri tehdit altındaydı. Kısa bir tartışma yaşandı. Önemli olan Mustafa Kemal Paşa’nın yaşamıydı. Ona bir şey olursa zaten hiçbiri hayatta kalamazdı. Dışarıdakilerle pazarlık başladı. ... Devamını Oku »