Son Haberler
Anasayfa » 2012 » Ekim

Aylık Arşiv: Ekim 2012

”Milli Tesanüdü Kuvvetlendirmek”

''Milli Tesanüdü Kuvvetlendirmek''

 Ziya Gökalp,Türlçülüğün Esasları’ndaki ”Milli Tesanüdü Kuvvetlendirmek” makalesinde,önemli bir müşahadesini anlatıyor; Mütareke’den sonra, İngilizleri, fransızları yakından görmeğe, tanımağa başladık. Bunlarda ilk gözümüze çarpan yön med… eni ahlakın bozukluğudur. Özellikle yurdumuza gelen veya Malta’da egemen olan İngilizlerin medeni ahlakının çok düşük bulduk. Sömürge halkının soyma, yenilmişlere kul, köle gibi davranmak savaş esirlerinin ve hatta barış esirlerinin parasını, eşyasını çalmak onlarca tamamen helaldir.İngiliz ... Devamını Oku »

HALİMİZ

Ben gidip görmedim ama gazeteler yazdı ve okuyucularım mektupla bildirdiler:İstanbul Belediyesi,Taksim Meydanına bir ”Noel Ağacı”dikmişti.Taksim Meydanı ve o zamanki adıyla Pera (İstiklal Caddesi) mütareke meydanında Türk’ün gözyaşlarıyla sulanmış ve bize düşman olan azınlıkların sevinç naralarıyla çınlamıştı.O zaman,işgal orduları komutanlarının ayakları altında Türk Bayrakları sererek ve bizim gam bahçelerinden devrilmiş çiçekler atarak Taksim Meydanı’ında karşılamışlardı.Yine Pera Caddesinde dolaşmak cesaretini gösteren Türkler’i ... Devamını Oku »

Abdülhamid Dönemi Teokratik Değildi

 Abdûlhamid dini esas alan teokratik bir rejim meydana getirmeyi hiçbir zaman düşünmedi,ortak kültür değerlerini paylaşan bir Müslüman topluluğun birliğini sağlamaya çalıştı.Böylece şartların zorlaması ile Osmanlı tarihinde ilk defa modern anlamı ile millet fikrini,İslam kültürüne dayanan bir ideoloji,İslamcılık vasıtası ile gerçekleştirme yollarını aradı…Abdülhamid,devleti ve devletin temsilcisi olan padişah halifeyi bütün Müslümanlara mahsus bir kurum haline getirerek Müslümanları birleştirmek için gayret sarf ... Devamını Oku »

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL Tavsiyeler

1-Kanaatim şudur ki, biz Türkleri, gerek fert ve gerek cemiyet olarak, Garplılardan ayıran ne zekâ, ne kabiliyet, hatta ne de çalışkanlıktır. Kudret eli, Türke, terakinin temel şartı olan bu üç nimeti bol bol ihsan etmiştir. Daima söylediğim gibi biz Türkler, yeryüzünün en zeki en kabiliyetli milletlerinden biriyiz. Bununla beraber, yüz elli seneden beri ilerlemiyor, bocalıyoruz. O halde başka bir eksiğimiz ... Devamını Oku »

Sarığı için can veren Hamza Paşa

  Hamza Paşa; Hazreti Fatih tarafından Eflak Prensi Vlad’a elçi olarak gönderilir. Hamza Paşa ve elçilik heyeti Kazıklı Voyvoda olarak nam salan Vlad’ın sarayında aynı teşrifat kaidesi ile karşılanırlar: Prensin huzuruna sarıksız olarak başlar açık girilecektir. Devlet-i Aliyye’nin elçisi bu teklifi reddeder ve hayatı kan deryası içinde geçen Kazıklı Voyvoda’nın karşısına nur gibi bembeyaz sarığı ile çıkar. Karşısında sarıklı Türkleri ... Devamını Oku »

MİLLİYETÇİ PADİŞAH

Milliyetçi… Evet, Abdülhamîd Hân, milliyetçi bir Padişahtı ve bu duygusunu, esas bildiği ümmetçilik ruhunu örselemeksizin, aynı ruha tâbi kılarak muhafaza etmenin sırrına ermişti. Onun gözünde her şey ruhî muhtevadan yani iman ve İslâm’dan ibaretti; kavimcilik de ancak bu ruhî muhtevaya liyakat, riayet ve hizmet belirttiği nispette tutunabilirdi.Bu gayeyledir ki, idaresi altındaki koca imparatorluğun, Arnavut, Arap, Çerkez, Laz, Boşnak, Tatar, Gürcü, ... Devamını Oku »

Mehmet Kaplan,Harf Inkılabı Yorumu

Eski harflerle dokuz asırlık bir Türk Edebiyayı vardır;fakat bunların hepsi maziye ait kıymetleri ihtiva ettiği için,harf ınkılabı ile araya kalın perde çekilir.Boşalan milli kütüphane,tercüme eserlerle doldurulur. Daha ileriye gidilir;Asırların mahsulü olan Türkçe beğenilmez,yepyeni bir dil vücuda getirilmek istenir. Maziye karşı bu kadar şiddetli ve bu kadar cesaretli bir teşebbüs başka yerlerde görülmemiştir. Milli hayatımız için çok mühim olan bu merhale,bu ... Devamını Oku »

Çağdaşlaşma!

 Çağdaşlaşma için sunduğumuz formül,her alana uygulanabilir.Biz yanlız ”ilaç ve tedavi” konusuna dokunacağız.4 Temmuz 1970 tarihli ”Paris Match” dergisinde,gururla atılmış şu başlık var; ”Tedavinin altın kitabında,Fransız alimleri şeref mevkiini tutuyor.”Aynı sayfada,tedavi ve ilaçta büyük buluşları olan yedi büyük Fransız’ın resimleri.Sonra ”harika ilacı” bulmuş bir profosör,kendisine hayran talebelerinin omuzları üzerinde görülüyor.Bir başkasını Papa ile el sıkışıyor,bir başkasına ödül takdim ediliyor.Sayfayı çevirin,yeni bir ... Devamını Oku »

Abdülhamid’in Sarayında Bir Gün

Sultan II.Abdülhamid, padişah olduktan sonra Dolmabahçe Sarayı yerine Yıldız’da ikamet etmeyi tercih etmişti. Meclisin feshiyle iktidarı eline alan Sultan II.Abdülhamid, Yıldız Sarayı’nı devletin yönetim merkezi haline getirmişti. II.Abdülhamid uzun padişahlık döneminde, özel günler ve merasimler dışında Yıldız Sarayı’ndan fazla ayrılmamıştır. Devletin günlük işlerinin yürütülmesini saray mabeyninden takip eden Sultan, diğer zamanlarını hareminde ailesi ile geçirmekteydi. Ayrıca Sultan, günün hangi saatinde ... Devamını Oku »