Son Haberler
Anasayfa » 2013 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2013

MAZİMİZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN

Yazar Osman Öndeş, halen yürürlükte olan 1057 Sayılı Kanunun ne olduğunu açıklarken, “Bu kanuna göre, Osmanlı devrinde inşa edilmiş ne kadar millî ve resmî bina varsa, bu binalardaki tuğraları, kitabeleri ve Osmanlı devlet armalarını kazıyabilir, örtebilir, sökebilir veya yok edebilirsiniz. Kısaca, mazini sil kaldır diyor… Dünyanın başka hiçbir devletinde böyle bir rezalet görülmemiştir” ifadelerini kullandı. MAZİMİZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI ... Devamını Oku »

CHP’nin 1973’teki Seçim Vaadi:)

CHP'nin 1973'teki Seçim Vaadi

CHP’nin 1973’teki Seçim Vaadi Google Aramalarıkarikatürler1 kasım ile ilgili karükatürlerlozan la ilgili karıkaturkarikatürdeyimler ile ilgili çizilmiş karikatürlercumhuriyet dönemi karikatürlerichp nin komik seçim vaatleriatatürk 10 kasım karikatür1930 yılında Tatari karikatürümustafa kemal ile ilgili çizilen sansürlenen karikatürler Devamını Oku »

Mustafa Kemal’in Din Aleyhinde Yaptığı İnkılablar

MUSTAFA KEMAL’IN DIN ALEYHINDE YAPTIGI INKILABLAR 1 – Islam Hilâfeti’ni kaldirdilar; 2 – Devletin dini Islam’dir“ ibaresini anayasadan cikardilar; 3 – Seyhülislamligi ve Ser’iyye Vekaletini lagvettiler; 4 – Miras hukukunu degistirdiler; 5 – Dinî nikâhi yasak ettiler; 6 – Kocasi ölen veya bosanan kadinlara ait iddet diye bir sey tanimadilar; 7 – Kadinlarin basörtüsüne karsi ciktilar; 8 – evlilik hukunu ... Devamını Oku »

Sivas Kongresi’nin ABD’ye gönderdiği mektup Nutuk’ta neden yer almadı?

Tarihin çöplüğünden hangi parçaları çıkarıp incelemeliydim?” diye soruyor Michel de Certeau ve ekliyor: “Çöplükleri karıştırdım, kütüphanelerin araştırma salonlarında, yani çok eski cesetlerin ‘muhafaza edildiği’, elden ele gezdirildiği bu mağaralarda saatlerimi geçirdim. Öğrendim ki, bütün bu geçmişte gizlenen ve bize karşı direnen belli bir yapılanma var.” Filozof, yakın tarihimizin halini anlatmış sanki. Bir enkazın, hatta çöplüğün içinden parçalar arayanlara benziyoruz. Hâlâ; ... Devamını Oku »

Harf devriminin en önemli amacı | Yavuz Bahadıroğlu

H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısın­dan beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme et Declin culturel dans l’histoire de Islâm, Paris 1957, s. 178-179). Prof. Osman Turan da aynı konuda şu görüşleri dillendiriyor: “Gerçekten İslâm harfleri şakulî, ufkî ve inkinaî olduğundan onunla bir metnin yazılması ve okunması, zaman ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal’in Askerleriyiz ???

Mustafa Kemal'in Askerleriyiz ???

Google Aramalarıİngilizlerin 1930 daki Mustafa Kemal ile ilgili karikatürümustafa karikatürfacebooka ataturk ile ilgili koyabilecegimiz karikaturleren komik Mustafa Kemal Atatürk karikatürleriAtatürkün askerlerini karikaturAtatürkün 1930 da ki karikaturuAtatürkçü karikatürAtatürk zamanında karikatürleritarihi ataturk karikaturleriatatürk ve 1930 karikatür Devamını Oku »

Kemalist Rejime Göre Örümcek Kafa!

Örümcekli kafa, Osmanlı vatandaşının kafasıdır. Bu kafanın içinde iki kocaman örümcek otururdu. İslâm taassubu ve garp hayranlığı. TAASSUP örümceğinin ördüğü ağlar, milleti daima ahirete bağlardı. Türk cemiyeti şeriatın, mecellenin ve fetvanın taşlaşmış kalıpları içinde hapsolunurdu. DEVLET MATBAASI, İSTANBUL 1933 Google Aramalarıışıklı kafa kadir misiroglukemalist rejimKemalist yakın tarihimizörümcek kafalı siyasilerörümcekli kafa ışıklı kafa cumhuriyet gazetesi Devamını Oku »

Bize neler oldu böyle?

Bize neler oldu böyle? Eskiden “dindar Müslüman” olmak bize yetiyordu. Tüm hayatımızı buna göre ya-şıyorduk. Makamımız, mevkiimiz ve paramızla değil, takvamızla fark ediliyorduk. Paraya ve sair iktidar nimetlerine kavuştuktan sonra, “ötekiler”e (dinde hassas olmayan kesimlere) benzemeye başladık… Kılık-kıyafet, sakal-bıyık, moda, marka ve gösteriş tutkusu aynı… Defileler bile yapıyor, “moda” dergileri” çıkarıyor, televizyonlarımızı büyük ölçü-de “menhiyat”a kullanıyoruz. Gerçek şu ki, dindar ... Devamını Oku »

Sürre-i Hümâyûn

Sul­tan Çe­le­bi Meh­med’den be­ri, Os­man­lı­lar ara­da bir Hi­caz’a “Sur­re Ala­yı” gön­de­rir­ler­di (es­ki ta­rih­le­ri­miz ilk Sür­re Ala­yı­nın 14.000 al­tın­la yo­la çık­tı­ğı­nı ya­zar)… Oy­sa böl­ge he­nüz kont­ro­lü­mü­ze geç­me­miş­ti. Bun­dan da an­la­şı­la­ca­ğı üze­re, Os­man­lı Dev­le­ti, Hi­caz’a hâ­kim ol­ma­dan ön­ce de Hi­caz’la bir bü­tün­dü… Bu­nun se­be­bi, mü­ba­rek top­rak­lar­da ya­şa­yan­la­ra yar­dım­cı ol­ma ar­zu­suy­du. Bu­nun dı­şın­da hiç­bir bek­len­ti yok­tu. Ke­li­me an­la­mı ola­rak “sür­re”, “pa­ra ke­se­si” de­mek­tir… ... Devamını Oku »