Son Haberler
Anasayfa » 2014 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2014

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanına dağılmış ihracat limanları, tarımsal üretim tesisleri, çarşı pazarlar, büyük mağazalar, yollar, demir yolları, fabrikalar, imalathaneler, gemiler, tersaneler ve barajlar, döneme ait fotoğrafla anlatılıyor.

18. yüzyılın sonlarından itibaren sanayileşme başlayınca Osmanlı da Avrupa’yı yakalamak için pek çok girişimde bulundu. Bunlardan biri de sanayi mektepleri. Diyarbakır Hamidiye Sanayi Mektebi, Halkalı Ziraat Mektebi ve Yeşilköy Tayyare Mektebi bunlardan bazıları. Kitapta en dikkat çeken tayyare mektebi. Çünkü bu eğitim için devlet, Balkan Savaşları’nın ardından Yeşilköy’de bir havaalanı yapıyor ve havacılık okulu için gerekli teçhizatı buraya getirtiyor. Okulda ... Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Sanayi.

Osmanlı Devletinde Sanayi. Osmanlı Devleti hiçbir zaman “çağdışı” olmamış, çağının gerisinde kalmamıştır. Padişahın çabaları ile asra uygun güzel eserlerden sayılan fabrikaların, günden güne ilerlediği ve eksikliklerin “peyderpey” tamamlanmasına gayret edildiğinin rakamlarda da aşikârene biçimde görüldüğü.. Kaynak;  1; “Sâye-i mülkiye ve irâde-i cenâb-ı cihânbânîden âsâr-i mehâsîn ve âsâr-asrıye-i hazret-i tâcidârîden ma’dûd olan fabrika-i hümayûnlar idâresinin … ancak bu mertebenin tecvîz olunamayacağı ... Devamını Oku »

Osmanlı Devleti’ndeki Üniversiteler;

Fen ilimleri , üniversite Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin temelini meydana getiren Dârülfünûn şâhâne, 4ncü darülfünûn olarak 15 Ağustos 1900’de 2nci Abdülhamîd Han zamanında kuruldu. Ulûmi âliyei (ilahiyat) dîniye, Ulûm-i riyaziye (matematik) ve tabîiyye (fen bilimleri) ve Edebiyat (türkçe -arapça fransızca-ingilizce vs.) fakültelerinden meydana gelecekti. 15 Ağustos 1900’de çıkarılan yirmi yedi maddelik darülfünûn nizâmnâmesine göre; dârülfünûn-ı şahanenin, Ulûm-i âliye-i dîniye (ilahiyat) fakültesinin ... Devamını Oku »

Mekteb-i Humayun; Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için açılan mektep.

Mekteb-i Humayun; Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için  açılan mektep. İkinci Abdülhamîd Han tarafından, 1892 (H. 1310) senesinde Osmanlı Devleti’ne mensup etnik-vatandaş çocuklarının eğitimi için İstanbul’da açılan mektep. (lise,üniversitesi düzeyi ) Bu teşebbüs; İkinci Abdülhamîd Han’ın devletin etnik ve vatandaş unsurlarını kendilerine sâhip ve dış tahriklerden uzak tutmak ve bilhassa Osmanlı Devleti’ne bağlı bulundurmak için uyguladığı fevkalâde eğitim düzeyinden ... Devamını Oku »

Haydar Pâşa(marmara üniversitesi) tıb fakültesi, Viyana tıb fakültesinden sonra Avrupada en ileri modern idi.

Haydarpaşada 1895 1900 yılları arasında 80.000metre kare toplam 241000 meterkarelik bir alana inşa edilip 1903’te ögretime başlayan mektebi tıbbiye şahane binası günümüzdeki marmara üniversitesi tıp fakültesi olarak kullanılmakatadır. Haydar Pâşa tıb fakültesi, Viyana tıb fakültesinden sonra Avrupada en ileri modern idi. Her bölümün laboratuvarları en yeni teknolojik ve makinalarla techîz edilmişti. 1931 senesinde, bu fakültede okuyan ögrenciler  Histoloji laboratuvarında her ... Devamını Oku »

Darülmuallimat Kız ögretmen Okulu.

Sultan Abdülmecid döneminde 1847’de erkek ve sonrası için 1870 yılında Osmanlı Devleti ‘nde, ilk ve orta öğretim kız okullarına bayan öğretmen yetiştirmek için açılan eğitim kurumu. Kız öğretmen okulu. Osmanlı Devleti’nde, kızlar için ilk iptidâiye (ilkokul) ve rüştiye (ortaokul) mektepleri, 1858 yılında açıldı. 1869 Maârif-i Umûmiyye Nizamnâmesi’nde (Genel Eğitim Yönetmeliği’nde), bu okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla bir kız öğretmen okulunun açılması ... Devamını Oku »

Fuyuzatı Hamidiye Kız Okulu Abdülhamid döneminde ( kız çoçukların eğitimi için acılan okul )açılmıştır..

Fuyuzatı Hamidiye Kız Okulu Abdülhamid döneminde ( kız çoçukların eğitimi için acılan okul )açılmıştır.. Osmanlı’nın eğitim sistemine baktığımızda son dönemlerine kadar hemen hemen tek tiplilik hakimdi. Osmanlı’da medreseler/okullar çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumu derinden etkilemişlerdir. Öyle ki, eğitim açısından, tüm Osmanlı dönemine medrese dönemi denebilir. Tanzimat yıllarına kadar Osmanlılarda kız ve erkek çocuklar 5-6 yaşlarından ... Devamını Oku »

Osmanli`da kadinlarin hic bir hakki yok muydu?

Osmanli`da kadinlarin hic bir hakki yok muydu? 1900 lerde cikan “Kadinlar Dünyasi”adli dergi uzayli kadinlar icin mi cikiyordu? Bu dergide yazarlik yapan kadinlar baska galaksilerden mi transfer ediliyorlardi? Göklerde İlk Türk Kadını (30 Kasım 1913): İlk Kez Uçan Türk Kadını | Belkıs ŞEVKET 1900’lü yılların başlarında, “Kadınlar Dünyası” dergisinde, yenilik ve kadın modası üzerine makaleler yazmış olan muharrir Belkıs Şevket ... Devamını Oku »

İkinci Abdülhamid Hanın emri ve parasıyla istanbul Şişli semtinde yaptırdığı (şişli etfal hastanesi) hastane.

İkinci Abdülhamid Hanın emri ve parasıyla istanbul Şişli semtinde yaptırdığı (şişli etfal hastanesi) hastane. İkinci Abdülhamid Han, kızı Hatice vefat edince bir çocuk hastanesi kurulmasını istedi. İtalyan mimarı M.Valeuri tarafından planları hazırlanan hastane Dr. İbrahim Beyin kontrolü altında saray mimarlarından Neverman tarafından bitirildi. Haziran 1899’da tamamlanan hastane, Şehzade Abdurrahim  ve 671 çocuğun sünneti ile hizmete açıldı. Kapısı üstündeki kitabede güzel ... Devamını Oku »