Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » AKŞEMSEDDİN’ÎN EDİRNE’YE GİTMESİ VE FETH’ÎN İLK İŞARETLERİ

AKŞEMSEDDİN’ÎN EDİRNE’YE GİTMESİ VE FETH’ÎN İLK İŞARETLERİ

Padişah İkinci Murat, Şehzade Mehmet’in doğumundan hemen sonra Hacı Bayram Velî’den şehzadenin manevî eğitimine yardımcı olacak birini istedi. O da bu görevi Akşemseddin’e vererek, onu Edirne’ye gönderdi.Hacı Bayram Velî, Şehzade Mehmet’in doğumundan bir süre sonra Edirne’ye gelmişti.Padişah ikinci Murat, Hacı Bayram Velî, Akşemseddin ve bazı paşalar sarayın büyük salonuna oturmuş, tarih kitaplarından bölümler okuyarak sohbet ediyorlardı. Sohbetin asıl konusu istanbul’un fethiydi. Sultan İkinci Murat, bu mânâ sultanından manevî bir yardımbekliyor; bu yardımın işaretlerini görmeye çalışıyordu.

AKŞEMSEDDİN'ÎN EDİRNE'YE GİTMESİ VE FETH'ÎN İLK İŞARETLERİ

Bu arayış içerisinde Hacı BayramVelî’ye:- Efendim! dedi. Bilirsiniz ki İstanbul’un fethi, bizim için son derece önemlidir. Şehir, büyük babam Yıldırım Ba-yezid, amcam Musa Çelebi ve iki defa da tarafımdan kuşatıldı, fakat bir türlü fetih mümkün olmadı…Mânâ sultanı Hacı Bayram Velî kısa bir sessizlikten sonra:- Büyük babanız Bayezid zamanında da, amcanız Musa Çelebi zamanında da, sizin kuşatmalarınızda da gereken ne ise yapılmıştır.

Ancak fethin gerçekleşmemesinin sebebi,henüz fetih vaktinin gelmemiş olmasıdır. Konstantiniyye eski bir şehirdir. Eskiliği yüzündensağlamdır. Hile, düzen ve aldatıcılıklarının güçlü olması da bu eskilikten ve tecrübeden gelir.Bu yüzden kuşatmalardan bir sonuç alınamamıştır…Bu sözlerin ardından Hacı Bayram Velî hazretleri bir süre sustu ve tekrar konuşmaya başladı:- Peygamberimizin buyurduğu gibi “… Konstantiniyye yakında fethedilecektir…” Ama bu iş,öfke ile olmaz!…Başta padişah olmak üzere salonda bulunanların gözleri çakmak çakmaktı. Herkes heyecan içindeydi.Hacı Bayram Velî fethin yakında gerçekleşeceğini müjdeliyordu.

Ne zaman, kim tarafından gerçekleştirilecekti bu fetih? Onun heyecanı içerisinde sordu Sultanikinci Murat:- Efendi Hazretleri! Olanları siz, bizden daha iyi bilirsiniz. Yaptığımız kuşatmaları dabilirsiniz. Allah da bilir. Peygamberimizin sünnetini yerine getiririz. Bize el verseniz, yolgösterseniz de Bizans’ı fethetsek, Bizans belasından kurtulsak…Bu istek, Hacı Bayram Velî’yi zor durumda bırakmıştı. Uzun bir süre sessizce bekledi.Sessizlik bütün salonu kapladı. Sanki mânâ âleminin derinliklerinden gelen bir ses, Hacı Bayram Velî’nin dudaklarından dökülmeye başladı:- Hünkâr Hazretleri! Peygamberimizin de buyurduğu gibi “Konstantiniyye alınacaktır.”Ancak Konstantiniyye’yi siz alamayacaksınız. Ben de onun alındığını göremeyeceğim. şehrin fethi, beşikte yatan Şehzade Mehmet ile bizim Akşemseddin tarafından gerçekleştirilecektir!…

Bu sözler, Sultan ikinci Murat’ı derinden etkilemiş, iliklerine kadar titretmişti.Sultan İkinci Murat, Hacı Bayram Velî’nin bu kerameti üzerine şehzade Mehmet’in yetiştirilmesine daha büyük bir önem verdi. Mükemmel bir şekilde yetiştirilen şehzade Mehmet, bir başka mânâ sultanı Akşemseddin ile çıktığı fetih yürüyüşünü Fatih Sultan Mehmet olarak noktalayacaktı.

Kaynak:Mustafa Uslu – Büyük Deha Fatih Sultan Mehmed

Google Aramaları

  • aksemseddin sözleri
  • akşemseddin ve edirne
  • Edirne evliyahlarının kerametleri
  • fatih sultan mehmet ve istanbulun fethi kitabının özeti yavuz bahadıroğlu
  • hacı bayram veli ve ikinci muratın istambulun fetihi konuşması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*