Son Haberler
Anasayfa » Genel » Ali Şükrü Bey’i Kim Öldürdü!?

Ali Şükrü Bey’i Kim Öldürdü!?

DERİN DEVLETİN İLK SUİKASTİ


Ali Şükrü Bey..
Yüzbaşı rütbesine sahip iken istifa edip siyasete atılmaya karar verdi. 1920’de Trabzon mebusu seçildi. TBMM açıldıktan sonrada Trabzon Milletvekilliğini sürdürdü.


Mecliste Birinci Grubun liderliğini yapan Mustafa Kemal’e muhalefetdi. Bu yüzden İkinci Grubun liderdiğini yapıyordu Ali Şükrü Bey…
İlk mecliste içki yasağının kanun haline gelmesini sağlayarak Mustafa Kemal’e karşı görüş edindi. Halifeliğin kaldırılmasına da karşı çıkıyordu, ve Lozan Antlaşması kanunlarınada…

Mecliste Lozan görüşmeleri ile ilgili bir oturumda Ali Fuat Cebesoy’un anlatımıyla şunlar yaşanıyordu: “… Gazi Paşa konuşurken Meclis’e sinirli bir hava hâkimdi. Mustafa Kemal Paşa kürsüyü terk etmiyor, sualleri cevaplandırıyordu. Mebuslardan bir kısmı bulundukları yerlerden ayağa kalkmış konuşuyorlar, bir kısmı kürsünün etrafına gelip Gazi’ye cevap yetiştiriyorlardı. Bunların arasında Ali Şükrü Bey de vardı. Paşa, sözlerini tamamladıktan sonra Ali Şükrü Bey’in, ‘Ben de konuşacağım’ demesi üzerine hiddetli bir tavırla, ‘Bir haftadır konuşmalarınızla memleketi zarardide ediyorsunuz’ diyerek elleri cebinde, asabi bir halde kürsüden indi ve ‘Maksadınız ne?’ diye bağırarak Ali Şükrü Bey’in üzerine yürüdü. Bu sırada birinci ve ikinci gruba mensup mebuslardan bazıları Meclis salonun ortasında biribirlerine bağırmaktaydı. Gürültüler şiddetliydi, asabi hareketler oluyordu. Ali Şükrü Bey, ‘Kimseyi ithama hakkınız yoktur’ diye bağırıyor, Sinop Mebusu Hakkı Hilmi Bey, ‘Meclis’te emniyet yok mudur?’ diyordu. İki grup biribirine hasım cephe teşkil etmişlerdi. Bu durum biraz daha devam ederse müessif hadiselerin olması kaçınılmazdı. İş tabanca ve saire kullanmaya kadar varabilirdi. Güvenliği sağlamak için görevlileri içeri çağıramıyordum zira gizli celse yapılmaktaydı.”

O zamanlar Topal Osman Mustafa Kemal Paşa’nın muhafızlığını yapmakta; resmen sağ kolu denilecek kadar yakınlık göstermekteydi.

27 Mart 1923 günü Ali Şükrü bey mecliste gözükmez. İkinci grup, hastalığında bile gelmemezlik yapmayan liderlerini merak ederler. 27-28-29 Mart derken telaşlanan grub hemen Ali Şükrü Bey’i aramaya kalkışırlar. Meclisi alt üst eden, “Beyimiz nerde!?” diyen İkinci Grup, Mustafa Kemal’den şüphelenir. 29 Mart 1923, öğle sıralarında Mühye Köylü bir çoban telaşlı bir şekilde Çankaya’ya iner ve güvenlik güçlerini bulur. Resmi takım elbiseli gözlüklü bir beyin ormanda cesedini gördüğünü söyler. Haber çok geçmeden Meclise gelir. Meclis toptan Mühye Ormanlarına “Acaba Şükrü Bey mi!?” diyerek giderler ve karşılarında İkinci Grup liderini görürler. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa Çankaya’dan ayrılmıştır.

Ali Şükrü Bey’in cesedi bulunduğunda avucu sıpsıkıydı. Avucunu açtıklarında Topal Osman’ın evindeki sandalyelerden birinin hasırının parçası vardı. Şimdi anlaşılır ki Mustafa Kemal’in yaveri Topal Osman, Şükrü Bey’i boğarak öldürmüştür.

İkinci Grup, Mustafa Kemal Paşa’nın grubuna; Kemal Paşa nerdedir!? Böyle bir aşalığı yaveri yapmıştır! derler. Yalnız Mustafa Kemal’in (yazımdada belirttiğim gibi) Çankaya dışına çıktığı kanısına varırlar.

Tam bu sıradada İkinci Grup, Meclise; Şükrü Bey’in katili kimse meclis kapısının önünde cesedi salladırılacak! yasasını öne sürer.

Bu sürede Topal Osman durumu anlar ve Çankaya Köşküne -yani Kemal Paşasına- sığınır. Fakat Paşasını en kötü gününde yanında bulamaz.
1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece Topal Osman’ın kapısı çalınır. Kapıdakiler Askeri Güçlerdir. Topal Osman, her soruya “Kemal Paşa” nerde diye cevap vermekte, Askeri Güçler sanki Topal Osman’ın emrinde çalışırmış gibi laubali bir şekilde onlara bakmaktadır.

En sonunda teslim olmayı red eden Topal Osman çatışma sonucu yaralanır. Hasta hane’ye gidilecek sırada ölür. Başı kesilerek toprağa gömülür.
Meclisteki Şükrü Bey Katil Yasası kabul edilir. 5 Nisan günü Topal Osman mezarından çıkartılmış, ayağından sallandırılmış bir şekilde Meclisin kapısının önüne asılır. 6 Nisan günü tekrar gömülür.

Peki ya şimdi Şükrü Bey’i kim öldürttü?

“Ali Şükrü’yü mecliste feryat ettiği için, Topal Osman’a boğdurmuştur, cesedi bir çuval içine sokarak Ankara’nın görünmez mağaralarından birinin içine attırmışlar…Bu tertibi Kılıç Ali denilen habis, telefonla Çankaya’dan idare etmişti.” “Er-Racüsüs Sanem Vesika 20”

1 ve 2 birbirlerine karşı,
1 , 3 e 2yi öldür diyor;
1 ortadan kayboluyor;
Olan 3 e oluyor.

Tarık Emir TAN

Ağustos-2012 

Google Aramaları

  • ali şükrü bey suikasti
  • ali şükrü beyi atatürk mü öldürttü
  • ali şükrü beyi kim öldürdü
  • trabzonlu ali şükrü bey
  • ali sukru bey ve ataturk
  • ali şükrü bey cinayeti
  • Ali suk
  • ali şükrü
  • ali sukru cinayeti
  • ali şükrü bey atatürk tartışması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*