Son Haberler
Anasayfa » İngiliz valisi mustafa kemal; » Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu?

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu?

 

10624561_710417265680521_769120959083925207_n

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? “Gazi Mustafa Kamal Atatürk” değil mi?Yok canım o size okullarda okutulan resmi tarih yalanının bir parçası.. Adında “Türkiye” ve “Cumhuriyet” sözcüklerinin olduğu 2 Türk devleti.Yok Mustafa Kemal filan artık.  “Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı’nda kız kovalarken, sizin atalarınız  burada Cumhuriyeti kurdu.

Kafkasya hükümetleriyle Kars Antlaşması görüşmelerini yürüttü. [Kazım Karabekir hayatım.] Bizim ilk cumhuriyetimiz, Türkiye değildi.Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce “Güney Batı Cumhuriyeti” kurulmuştu..

‘Türkiye’ ismi Dr. Rıza Nur’dan da yıllar önce ilk kez Kars Cumhuriyeti’nde kullanılmıştı. Sosyalistler için Paris Komünü ne ise Cumhuriyetimiz içinde Kars Cumhuriyeti odur. Anayasası ve işleyiş bakımından cumhuriyetimizin öncülü oldu.Bir anayasa kaleme alındı.anayasa da Türkiye sözcüğü ilk kez kullanılıyordu. Bu temel metin aynı zamanda 1921’deki anayasamızında temelini teşkil etti.

Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce Kars Cumhuriyeti kurulmuştu… Nasıl mı? Asıl adı Cenubi Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi’ydi. Yani Güneybatı Kafkasya Geçici Hükümeti… Ama Kars merkezli olduğu için ‘Kars Cumhuriyeti’ olarak anıldı.1. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Kafkasya’dan geri çekilme kararı alan Rusya ile 3 Mart 1918’de Brest-Litvosk anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Rusya, Güneybatı Kafkasya’dan, Anadolu’da işgal etiği Kars, Ardahan, Artvin ve Batum’dan çekildi. Bu bölge de hukuki ve idari olarak boşluk doğmuş oldu. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa ve Kars Mutasarrıfı Hilmi Uran halkı örgütlemeye başladılar. Bölgesel de olsa yeni bir devlet kurulmalıydı. Ermeni ve Gürcü istilasına karşı vatanı korumak amacındaydılar.Bayrakları kırmızı ve yeşil zemin üzerine dik şekilde konumlanmış ay yıldızdı. Para birimi kuruş ve lira, resmi dili Türkçe’ydi. Halkoyuyla seçilen 131 milletvekilinden oluşan bir parlamentosu vardı. 12 üyelik ilk kabinesinde azınlıklara da yer verilmişti. Merkezi Kars olan bu cumhuriyetin sınırları içinde Artvin, Ardahan, Batum, Gümrü, Sarıkamış, Nahcivan, Ordubad ve Iğdır da bulunuyordu. ,,,

İngilizlerin Meclisi işgal etmeleriyle son bulan hükûmet.

14 Ocak 1919’da demiryolu ile Kars’a gelen ve o bölgeyi Ermenilere vermek isteyen 14. İngiliz Tümeni Komutanı General Thomson’u Kars istasyonunda diplomatik bir heyet karşıladı. Milli Şura Merkezi Azası Mamiloğlu (Mamilof) Tevhidüddin Bey, İngilizlerin Wilson Prensipleri’ni kabul ettiklerini anımsatarak, bu nedenle kendilerine saygı gösterilmesini istedi. 1914 yılında Ermenilerin Kars ilindeki nüfusunun yüzde 15’ten az olduğunu, resmi belgelerle kanıtlamıştı. Asla çoğunlukta olan Türkleri yönetemeyeceklerini söyledi. Bu çıkış ve silahlı çatışmalarda gösterilen kimi başarılar üzerine İngilizlerin Kafkasya Başkomutanı sıfatı da taşıyan General Thomson, bu küçük devleti fiilen tanımak zorunda kaldı. Bu ütopik Cumhuriyetin ömrü tıpkı Paris Komünü gibi kısa oldu. İngilizler 13 Nisan 1919’da Kars’ı işgal ederek parlamentoyu dağıttılar. Hükümetin 12 üyesini ve Cumhurbaşkanı İbrahim Aydın Bey’i tutuklayarak Malta Adası’na sürdüler. Kars Cumhuriyeti tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı.

Diyor ki; Yok Mustafa Kemal filan artık.  “Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı’nda kız kovalarken, sizin atalarınız (kars türkleri) burada Cumhuriyeti kurdu. (Chp’li Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan)

[Gazeteci, Yazar ,Gökhan Hacır ,Akşam Gazetesi]

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? “Gazi Mustafa Kamal Atatürk” değil mi?Yok canım o size okullarda okutulan resmi tarih yalanının bir parçası.. Adında “Türkiye” ve “Cumhuriyet” sözcüklerinin olduğu 2 Türk devleti.

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? “Gazi Mustafa Kamal Atatürk” değil mi?Yok canım o size okullarda okutulan resmi tarih yalanının bir parçası.. “Cumhuriyet” kavram olarak fıkıhta da kullanılan Arapça bir kelimedir. Bu konuyu hem Farabi “Medinetül Fazıla”da, hem de Biruni ve daha birçok İslam alimi tartışmışlardır.. Bunu genelde CHP’liler bilmez..

CHP’lilere sorun, onlar “Cumhur” ne demek, onu da bilmezler.. İlk akıllarına gelecek olan “Cumhur abi”dir, ya da “Halk” diyeceklerdir.. Cumhuriyet de “Halkçılık” olacaktır o zaman tabiatıyla.. Hadi o Arapça da, Latincesi ne: “Res-publica”. Peki o ne demek? “Public”. Aslında etimolojik anlamda Cumhuriyet kavramı, Latincesi ile tamamen farklıdır.. Modern zamanlarda, “Ulus devlet” icad olduktan sonra “Cumhuriyet”e yüklenen anlam daha da farklıdır..

“Cumhuriyet”, “Ulus devlet” yokken de vardı ve “Cumhur” “çoğunluk” anlamına kullanılıyordu.. “Cumhur ulema” derken, “Alimlerin çoğunluğuna göre” anlamı veriliyordu. Bu siyasete uygulanırken, bugün için “Ulusun çoğunluğu” anlamına kullanılıyor.. Cumhurun soyut bir “Halk” tanımı ile alakası yok..

Latince’deki “Public” “Halk”dan çok “Kamu” ile ilgili bir kelimedir.. Yani “Publica”, başına “res” eklendiğinde, Cumhuriyet’deki “…iyet” takısı gibi, bir “ilişki- aidiyet” anlamı kazanır ve “Kamu malı, Kamuyla ilgili olan” anlamına gelir. Bu konuyla ilgili sorunun çözümüne dönük bir düzenleme akla gelir bu kavramdan..

Bu adamlar, dün de bugün de Arapça’yı da bilmiyorlar Latince’yi de, Doğuyu da bilmiyorlar, batıyı da. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Tabiatı ile cahilliğin bu kadarı da ancak eğitimle mümkündür demek lazım.. Bizim ileri derecede Latince bilen dostlarımız da var.

Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti “Batı Trakya Türk Cumhuriyeti” olarak da adlandırılmaktadır. 31 Ağustos 1913 tarihinde Batı Trakya’da kurulmuştur. Bayrağı Filistin bayrağına benzer, yeşil üzerine ayyıldız şeklindedir ve yönetim biçimi Cumhuriyettir. Cumhuri sistemde İran, Suriye, Bulgar, İran ya da Fransız, İtalyan, biçimi yönetimler de sözkonusu olabilmektedir..

 

YANİ CUMHURİYET KAVRAMI ANADOLU TOPRAKLARINDA İLK DEFA MUSTAFA KEMAL’İN AKLINA GELEN BİR UYGULAMA DEĞİLDİR. KURTULUŞ HAREKETİNİN İLK NÜVESİ DE ERZURUM VE SIVAS DEĞİL..

 

YA DA İSLAM COĞRAFYASINDA O GÜNKİ ŞARTLARDA KİMSE CUMHURİYET FİKRİNE YABANCI VE KARŞI DA DEĞİLDİR. AYNI ŞEKİLDE MÜSLÜMANLAR ARASINDA BİR GAYRİMÜSLİM DÜŞMANLIĞI DA YOKTUR.

Yani CHP’nin Laiklik ve Cumhuriyet karşıtlığı üzerine kurguladığı retorik bir hayal ürünüdür ve bir safsatadan ibarettir..

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? Kars İslam Cumhuriyetinden bizim tarihler neden hiç bahsetmezler.?

Kemalistler “Millet”in Arapça bir kelime olduğunu ve “Millet”in din anlamında kullanıldığını bilmezler. Cumhuriyetin Arapça bir kelime olduğunu da. Bunun Res-publicas’ın tam karşılığı olmadığını ve İmamı Biruni tarafından “çoğunluğu” ifade eden bir kavramdan yola çıkarak üretildiğini de bilmezler.. Hatta bu çocuklara sorun “Demokrasi” ile “Cumhuriyet” arasındaki farkı da bilmezler.. Bakmayın Kemalizmi bu kadar savunuyor gözüktüklerine, “6 ok”u say deseniz sayamaz çoğu..,

“Laiklik olmadan Cumhuriyet, Cumhuriyet olmadan Demokrasi olmaz” iddiası da tamamen safsata. Daha önceki Cumhuriyetlerin hepsi de din temelli idi ve savaş içinde olmamıza rağmen gayrimüslimlerin hak ve hukukuna riayet esas alındı..

İngilizler bu (İslam Cumhuriyetine”) hükümete ve kurucularına karşı düşmanca bir tutum içine girerlerken, Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılmadan önce, İstanbul’dan ayrılırken ve Samsun’a gelişinde İngilizlerle temas içinde olduğunu biliyoruz..

Anadolu’nun ilk Cumhuriyeti Ankara hükümeti değil. Bunu bilelim..Bu coğrafyada bu halkın ilk Cumhuriyet tecrübesi de Ankara tecrübesi değil.1. Meclis (milli mücadaleyi başaran birinci türkiye meclisi) de tamamen din gayreti, dindarlar tarafından hilafeti ihya maksadı ile oluşturulan bir meclisti. Mustafa Kemal’e Kuvayı Milliye ve Müdafaa-ı Hukuk’un verdiği görev buydu ve Mustafa Kemal o zaman İstanbul’a “Halife ve hakan efendimiz” diye başlayan mektuplar gönderiyordu.Batı Trakya Türk Cumhuriyeti çok daha eski..Hani şu Genç Parti’nin bir bayrağı vardı. İki hilal ortasında bir yıldız. O Kafkaslar’daki devletleşme hareketi içindeki grublardan birinin bayrağı idi.

Bizim İstiklal Marşımız dini bir özle Taceddin dergahında yazıldı. Ayyıldız da, Ankara hükümeti ile başlayan bir sembol değil. Kars İslam Cumhuriyeti de hemen hemen aynı bayrağı kullandı.. İyi ki dini motif içeriyor diye İstiklal Marşı’nı ve bayrağı reddetmediler..

 Güneybatı Kafkas Geçici Hükûmeti “Güneybatı Kafkas Geçici Millî Hükûmeti Cenub-ı Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Cumhuriye-i Milliyesi” bir Cumhuriyet yönetimi idi. İslam temelli bir “Şura yönetimi” şeklinde kendini tanıttı. Renk ve ayyıldız şekli ile Türk bayrağına benzer bir bayrak kullanıldı. 17-18 Ocak 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kars Kongresi’nin sonucunda kurulan ve 12 Nisan’da İngilizlerin Kars’ı işgal etmeleriyle son bulan Kars yönetimi Batum, Ahıska, Ahılkelek, Artvin, Ardahan, Acara, Posof, Çıldır, Göle, Oltu, Karakurt, Sarıkamış, Karapınar, Kağızman, Kulp, Iğdır, Serdarabat, Aralık, Nuraşen, Nahcivan, Culfa ve Orduabat gibi yerleri kapsamaktaydı. “Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti” veya “Kars Cumhuriyeti” adlarıyla da bilinir. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Somerset Arthur Gough-Calthorpe tarafından kaldırılmıştır.İngilizler bu hükümete ve kurucularına karşı düşmanca bir tutum içine girerlerken, Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılmadan önce, İstanbul’dan ayrılırken ve Samsun’a gelişinde İngilizlerle temas içinde olduğunu biliyoruz..

(Araştırmacı,tarihçi ,yazar, gazeteci Abdurrahman Dili pak )

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

İngilizler bu (İslam Cumhuriyetine”) hükümete ve kurucularına karşı düşmanca bir tutum içine girerlerken, Mustafa Kemal’in İstanbul’dan ayrılmadan önce, İstanbul’dan ayrılırken ve Samsun’a gelişinde İngilizlerle temas içinde olduğunu biliyoruz.

İngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .

Oku – Okut – Beğen – Paylaş;

http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Osmanlı’da.Meclisi mebusan vardı,seçimler vardı sadrazam(başbakan) vardı.. M.kemal’in kurduğu cumhuriyet ise diktatöryal bir cumhuriyetti.. içinde halk felan yoktu… tek parti(CHP) diktatörlüğü vardı.

http://yakintarihimiz.org/osmanlida-meclisi-mebusan-vardisecimler-vardi-sadrazambasbakan-vardi-m-kemalin-kurdugu-cumhuriyet-ise-diktatoryal-bir-cumhuriyetti-icinde-halk-felan-yoktu-tek-partichp-diktatorlugu-va.html

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Kemalizm,(m.kemal’in ideolojisi ,inkılapları) baştan beri sopayla dayatıldı.80 senedir sopa zoruyla, darbelerle, muhtıralarla ayakta kalabiliyor. Milletimiz K.Atatürk’ün fikirlerini,(inkilaplarını) partisinin politikalarını kabullenmedi.http://yakintarihimiz.org/milletimiz-k-ataturkun-fikirleriniinkilaplarini-ve-partisinin-politikalarini-kabullenmedi.html

Anadolu’da cumhuriyeti ilk kim kurdu? “Gazi Mustafa Kamal Atatürk” değil mi?Yok canım o size okullarda okutulan resmi tarih yalanının bir parçası.. Adında “Türkiye” ve “Cumhuriyet” sözcüklerinin olduğu 2 Türk devleti.Yok Mustafa Kemal filan artık. “Mustafa Kemal Dolmabahçe Sarayı’nda kız kovalarken, sizin atalarınız burada Cumhuriyeti kurdu.

http://yakintarihimiz.org/anadoluda-cumhuriyeti-ilk-kim-kurdu-gazi-mustafa-kamal-ataturk-degil-miyok-canim-o-size-okullarda-okutulan-resmi-tarih-yalaninin-bir-parcasi-adinda-turkiye-ve-cumh.html
.Yeni (Tfc İlerici Cumhuriyet fırkası ) partinin adının “Cumhuriyet” olacağını öğrenen Halk Fırkası, (günümüzdeki -chp ) 10 Kasım 1924’te Halk Fırkası’nın başına “Cumhuriyet” kelimesini ekleyerek CHF adını almıştır.http://yakintarihimiz.org/yeni-tfc-ilerici-cumhuriyet-firkasi-partinin-adinin-cumhuriyet-olacagini-ogrenen-halk-firkasi-gunumuzdeki-chp-10-kasim-1924te-halk-firkasinin-basina.html
İlk darbe, 35 yıl önce (1925) bir grup üniformasız (m.kemal ve ismet inönü) despotun (diktatör) çıkardığı ‘Takrir-i Sükun Kanunu’dur.

http://yakintarihimiz.org/ilk-darbe-sanildigi-gibi-27-mayis-1960-darbesi-degil-ondan-35-yil-once-1925-bir-grup-uniformasiz-m-kemal-ve-ismet-inonu-despotun-diktator-cikardigi-takrir-i-sukun-kanunudur.html

Atatürk bir diktatördü-Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-bir-diktatordu-tum-linkler.html

Görülüyor ki, kademe kademe, İslam cumhuriyetinden, laik Cumhuriyyete geçildi.Böylece (sözde) Cumhuriyet’in kurucuları kademe kademe İslam cumhuriyetinden Laik Cumhuriyet’e geçişi temin ederler;
http://yakintarihimiz.org/goruluyor-ki-kademe-kademe-islam-cumhuriyetinden-laik-cumhuriyyete-gecildi.html

 

Google Aramaları

  • cumhuriyeti kim kurdu
  • kars islam cumhuriyeti
  • ilk Cumhuriyeti kimler kurdu
  • anadoluda kurulan ilk cumhuriyet
  • kars islam devleti
  • Kars cumhuriyeti
  • anadoluda kurulan milli cumhuriyetler
  • ilk cumhuriyeti kim kurdu
  • cumhuriyrti kimkurdu
  • dünyada cumhuriyeti ilk kim kurdu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*