Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Atatürk Amerikancıdır; Mustafa Kemal Musul’u ingilizlere (ve amerika) peskes cekmistir.

Atatürk Amerikancıdır; Mustafa Kemal Musul’u ingilizlere (ve amerika) peskes cekmistir.

68136_777240742332492_1308598453873415014_n10805814_401016860073288_4713860488613162207_n

10805814_401016860073288_4713860488613162207_n

“Yeraltı kaynaklarımızın önemli bir kısmını, yüz yıl için Amerikan sermayesine teslim eden (M.kemal paşa) bir sözleşme;

Chester projesi (yeraltı kaynaklarımızı Amerika’ya teslim eden sözleşme) Amerikan şirketine verilmiştir. Mustafa Kemal imzası vardır! Hatta Atatürk’ün emperyalizm diye bir problemi yoktur, Atatürk’ün antiemperyalist olduğu görüşü 1960’larda solcular tarafından icat (uyduruldu) edildi.Taha Akyol, Türk Gazeteci ve yazar.

1923’ün 9 Nisan’ında Meclis’te 185 oyla kabul edilen, Chester grubuna (Chester Projesi”)Anadolu’nun geleceğini emanet eden imtiyaz kanunu, emperyalist devlete tanınan bir ayrıcalıktı.Bu kanunu Meclis’in şan ve şerefine ilave edilmiş bir başarı olarak görenlerin sözleri tutanaklara dahi yansımıştır.Yeraltı kaynaklarımızın neredeyse tamamını bir ABD şirketinin avucuna koyan bu kanunun “kurtuluş” savaşından çıkan bir ülkede verildiğine insanın inanası gelmiyor ama vakıa bu. Üstelik 1923 Temmuz’unda Mustafa Kemal’in bir yabancı gazeteciye verdiği mülakatta (demeçte) söylediklerini ne yapacağız? M.kemal Diyor ki; “Biz Amerikalıları Türkiye’de görmek istiyoruz, çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. Zengin ve çeşitli milli kaynaklarımızın, Amerikan sermayesi için çekici olması gerekir. Kalkınmamızda Amerikan yardımını memnuniyetle karşılarız” Tarihçi,Türkolog ,Mustafa Armağan

13 Temmuz 1923? Gazi Mustafa Kemal bir söyleşide Diyor ki;

Amerika?ya olan inanç ve güvenimizin somut bir delilini, Chester (Yeraltı kaynaklarımızı) İmtiyazını vermek suretiyle gösterdik. Gerçekten bu, Amerikan halkına bir teveccühtür? M.Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Refet Bele’nin imzaladığı gizli anlaşmayı (birinci türkiye meclisi)TBMM’ne götürmüş ve reddet (tir) mişti. Türkiye Cumhuriyeti (birinci türkiye meclisi) Chester İmtiyazını tanımamıştı. 6 Ağustos 1923 ? Lozan?da, Türkiye-ABD Dostluk Antlaşmasını imzalanıyor. 1927 yılında 50?ye karşı 34 ret oyu ile Senato?nun 2/3 koşulu nedeniyle onayına takılan antlaşma işte bu.Lozan Barış Antlaşması?na göre Musul sorunu erteleniyor. Amerikan petrol şirketleri (musul’un ingilizlere geçmesi nedeniyle) Musul petrolleri için İngilizlere yöneliyorlar.

Kaynak; Arslan Bulut Küresel Haçlı Seferi

İstiklâl Savaşı’nı veren Meclis de (ilk Meclis dedikleri -Birinci Türkiye Meclisi) bir Osmanlı Meclisi’dir. Mustafa Kemal birinci meclisle (darbe yapmıştır) bu işin aşılamayacağını ve ikinci meclisle bunun hallolacağını söyler.Tarihçi Kadir Mısıroğlu – SABAH (13.Ocak.2012)

İsmet (inönü)  şüphesiz Mustafa Kemâl’in bize Lozan’a giderken«Musul’dan vazgeçin» dediğini yapmak istiyor. Babasının çiftliği değil ya,efendisinin emrini yerine getirsin. Teveccüh kazansın ona kâfi.[Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım]

  Mustafa Kemal Musul’u  ingilizlere (ve amerika) peskes cekmistir.

Uluslararası bir araştırma komisyonunun 1925 yılında Birleşmiş Milletler’e verdiği raporda “Türkiye Musul üzerindeki hukukî haklarından vazgeçmedikçe Musul’un bir başka devlete verilmesi imkânsızdır” demesine rağmen, yani Musul üzerindeki hakkımız tarafsız bir komisyonca da teslim edildiği halde elimizdeki kozları yeterince değerlendiremeden görüşmeleri sonuçlandırmıştık.

Artık Musul da, petroller de sözde Irak’ın, gerçekteyse İngiliz ve sonra da Amerikan petrol şirketlerinin kasalarını dolduran yağlı payı olmuş, kuyulardan gürül gürül çekilen petrolün kasalara akıttığı altınların şakırtısı ta Ankara’dan duyulur olmuştu. Tarihçi,Türkolog ,Mustafa Armağan

Ne kaybettiğimizin farkında mısınız [Musul, petrol]Günlük petrol tüketimimiz yaklaşık 650 bin varil. Peki biliyor musunuz ki, sadece bizim ‘Kuzey Irak’ onlarınsa ‘Irak Kürdistanı’ dedikleri bölgenin günlük petrol üretimi nedir? Tam 2.5 milyon varil. Bunu, Türkiye’nin ‘misakı milli’ sınırları içinde gördüğü eski Musul eyaletinin Sünni Arapların (yüzde 45’i türktür) yaşadığı geri kalanıyla topladığınızda 4 milyon varil ediyor. 

Kaynak;İsmet Berkan ,Gazateci Yazar-Hürriyet Gazetesi

Lozan’da Türkiye heyeti masanın galipler tarafında mı yer almıştır? Ve eğer öyle idiyse, bu anlaşma dâhilinde imzalanan Boğazlar Sözleşmesiyle, her iki Boğaz’ın denetimi neden Milletlerarası Boğazlar  Komisyonu’na bırakılmıştır. [Metin Karabaşoğlu – 16.03.2010]

 “Kemalistler belli bir emperyalist devletin ordularına karşı ciddi bir fiili “kurtuluş” savaşı vermediği gibi, emperyalistlerin oyununa gelmiş Yunanlılarla arasındaki savaşta birçok emperyalist devleti yanına almıştı. Batı’ya yapılan pazarlıklar ise sadece Birinci Dünya Savaşı sonrasında dayatılmak istenen koşulların düzeltilmesi pazarlığıdır.” [Bilmez Bülent Can, “Demiryolundan Petrole Chester Projesi”, 2000, s. 190]

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli akademisyenlerden biri olan Solcu-Sosyalist iktisatçı Korkut Boratav 

Atatürk Amerikancıdır,Amerika onun zamanında Türkiye’yi işgale başlamıştır.

 “1930’lara kadar Türk hükümetleri, siyasî kadroları ve Türk burjuvazisi, emperyalizmle mevcut ekonomik bağları koparmayı değil, bizzat ortak olarak yabancı sermayeyle uzlaşmayı ve işbirliğini hedef almışlardı.”

“Lozan Andlaşması’nda emperyalizme verilen tavizler (…) ortaya öyle bir tablo koymaktadır ki, bu tablodan siyasî iktidarın emperyalizme ve onun yerli ortaklarına kesinlikle teslim olduğu sonucunu çıkarmak pek de güç olmayacaktır” Kaynak; Prof. Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 1974, s. 47 s. 373

Doç. Dr. Fikret Başkaya eleştirel yazılarıyla tanınan sol görüşlü yazar.

 Mustafa kemal ,siyasal ve ideolojik temsilcisi olarak , emperyalistlerin çıkarlarını gerçekleştirmek, amacıyla ‘inkilaplar” yaptı oysa m.kemal yaptığı inkilaplarla belirli bir burjuva sınıfını besledi bu burjuva sınıfı türk değildi.Cumhuriyet iktidarları  Mazlum halkların yanında değil, her zaman onları ezen sömürgeci-emperyalist devletlerin safında yer aldılar.


Doç. Dr. Fikret Başkaya – Paradigmanın İflası

 Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Bir gün Türkiye’de National Bank Of Turkey’in ve Türkish Petroleum Company’nin arşivi açığa çıkarılacak O gün kahraman olarak gördüğün birçok İttihat ve Terakki komutanın , Milli Mücadale’de efsaneleşen bazı isimlerin ne kadar hain olduklarını; hain yaftası vurulan bazı subay ve komutanların ise hangi amaçla karşı tarafa sızdırıldıklarını göreceksin. Bu bankanın karından hangi komutana ne kadar hisse verildiği ve bu isimlerin bir plan çerçevesinde Abdülhamid’i ve Devlet-i Aliye’yi (osmanlı devletini) yok ettiklerinde Türklüğünden utanacaksın.http://yakintarihimiz.org/selman-kayabas-operasyon-kitabinin-ozeti.html

Musul ve Kerkük Türktür; Pkk’nın oluş sebeplerinden biride musul ve kerkük’ün M.kemal ve inönü tarafından ingilizlere verilmesidir, halbuki misak-ı milliye ye dahildi. Yabancıya arsa satıyor diye vatan satmakla suçlananlar hain;ama misak-i milli dahilinde ki toprakları satan vatansever ve kahraman oluyor. Ne çelişki ama. Bu çelişkiyi çoğu kişinin anlayamamasının nedeni de kemalist eğitim sistemidir.

http://yakintarihimiz.org/musul-ve-kerkuk-turktur.html

Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.
http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-sosyalizminin-kokune-kibrit-suyu-dokmustur.html

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal?

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-amerikaya-ovgu-konusmasi-ulusalcilar-gorun-bakin.html

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-halkcilik-programinin-nedeni-ulusalcilar-okuyun-bakin.html

İlk hedef Akdeniz? İkinci Hedef neydi?ikinci hedef Batı Trakyaydı? Mustafa Kemal batı trakya’yı yunanlilara peskes cekmistir. Oysa misak-i milli kararlarinda bati trakya da oylama yapilmasi öngörülüyordu. Cogunluk kimde ise o topraklar oraya ait olacakti. %80′i türk müslüman nüfusu oldugu halde ve bize gececegi garanti oldugu halde, M.kemal bati trakyayi yunanlilara “satmistir.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-bati-trakyayi-yunanlilara-peskes-cekmistir-oysa-misak-i-milli-kararlarinda-bati-trakya-da-oylama-yapilmasi-ongoruluyordu-cogunluk-kimde-ise-o-topraklar-oraya-ait-olacakti-%80i-tur.html

M.Kemal Azerbaycan’ı(türkleri) Ruslara Para Karşılığında Sattı?

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-azerbaycaniturkleri-ruslara-para-karsiliginda-satti.html

3 Ciltlik Lozan Zafer Mi, Hezimet Mi? Kitabının Özeti; Musul, Kerkük, Batum, Batı Trakya, Kıbrıs ve daha nice Misak-ı Milliye dahil vatan toprağı “zafer” olarak sunulan ihanet anlaşması Lozan’ın götürüleridir!..

http://yakintarihimiz.org/3-ciltlik-lozan-zafer-mi-hezimet-mi-kitabinin-ozeti.html

 İstanbul’dan dahi vazgeçmeyi düşünebilen bir (M.kemal)Paşa? Hani “Vatan toprağı kutsal” idi? Muzaffer bir devlet olarak oturduğumuz Lozan masasında bıraktığımız; Trablusgarp, Adalar, Musul, Kerkük, Batum, Batı Trakya vatan toprağına bakışlarını göstermiyor mu zaten?http://yakintarihimiz.org/istanbuldan-dahi-vazgecmeyi-dusunebilen-bir-m-kemalpasa-hani-vatan-topragi-kutsal-idi-muzaffer-bir-devlet-olarak-oturdugumuz-lozan-masasinda-biraktigimiz-trablusgarp-adalar-musul-kerkuk.html

 

 

Google Aramaları

  • mustafa kemal turk degilki ataturk olsun
  • atatürkün ingilizlerle anlaşması
  • mustafa kemal turk degilki turklerin atasi olsun
  • ataturkun peskes cektigi adalar
  • mustafa kemal ingilizlerle masada
  • musul ingilizlere satıldı mı
  • fikret başkaya ve mustafa kemalin amerikan mandacılıgı
  • Lozanda ataturk sozlesmesi
  • ataturkun musul ve kerkuk icun sozleri
  • musul kerkuk ihaneti

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*