Son Haberler
Anasayfa » .Atatürk bir diktatördü; » Atatürk bir diktatördü-Tüm Linkler ;

Atatürk bir diktatördü-Tüm Linkler ;

1920-1929 yılları arasında faaliyet gösteren mahkemelerin kuruluş gayesi ile sonradan yüklendikleri misyon arasında bazı farklılıklar vardır.. İstiklal mahkemeleri 1920 yılında Milli mücadeleyi engellemeye çalışan ,yağma faaliyetlerinde bulunan devlete ve orduya ,casusluk, ve (Atatürk ilke ve inkilapları gibi -batıcı) faaliyetlerine karışan kişileri cezalandırmak maksadıyla kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan istiklal! mahkemeleri ise 1923 mart 1923-1929 tarihleri arasında faaliyette bulunmuş ve rejim (M.kemal-inkilap) muhaliflerini susturma ve sindirme gibi gayeye hizmet etmiş inkılap adı altında Anadoluyu(türkleri) Türklükten  veya İslam’dan arındırıp ”Batılaştırmak isteyen” zihniyetin emirlerini tatbik etmiştir … bu gaye çerçevesinde doğuda ve an karada kurulan istiklal mahkemelerinin kısa ve kesin muhakemesiz neticesinde on binlerce insan dar ağaçlarında asmış/idam edilmiş mahkum edilmiş madden ve manen sömürülmüştür . istiklal mahkemelerin psikolocyasını değerlendireceğiz. Üstad-ı tarih

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Kemalizm,(m.kemal’in ideolojisi ,inkılapları) baştan beri sopayla dayatıldı.80 senedir sopa zoruyla, darbelerle, muhtıralarla ayakta kalabiliyor. Milletimiz K.Atatürk’ün fikirlerini,(inkilaplarını) partisinin politikalarını kabullenmedi.http://yakintarihimiz.org/milletimiz-k-ataturkun-fikirleriniinkilaplarini-ve-partisinin-politikalarini-kabullenmedi.html

İlk darbe, sanıldığı gibi 27 Mayıs (1960) darbesi değil, ondan 35 yıl önce (1925) bir grup üniformasız (m.kemal ve ismet inönü) despotun (diktatör) çıkardığı ‘Takrir-i Sükun Kanunu’dur.Bu zorbalık yasası ile suçsuz insanlar fikirleri yüzünden idam edilmiş,Terakkiperver Fırka (ilerici cumhuriyet partisi) da iftiralara maruz bırakılarak kapatılmıştır.http://yakintarihimiz.org/ilk-darbe-sanildigi-gibi-27-mayis-1960-darbesi-degil-ondan-35-yil-once-1925-bir-grup-uniformasiz-m-kemal-ve-ismet-inonu-despotun-diktator-cikardigi-takrir-i-sukun-kanunudur.html

“Merhaba , ben sizin henüz kitaplarını okumadım ama …Facebook (ve sitelerinizde) sayfanızda Atatürk’ün insan öldürdüğünü (ve diktatör olduğunu) ima etmişssiniz. Lütfen sizden rica ediyorum beni aydınlatırmısınız Atatürk nerede insan öldürmüştür?

http://yakintarihimiz.org/merhaba-ben-sizin-henuz-kitaplarini-okumadim-ama-facebook-ve-sitelerinizde-sayfanizda-ataturkun-insan-oldurdugunu-ve-diktator-oldugunu-ima-etmisssiniz-lutfen-sizden-rica-ediyorum-beni-a.html

İlkokul öğrencileri bile artık biliyorlar ya, anlama özürlü bazı üniversite mezunlarına belki beş yüzüncü kere yeniden anlatalım. Çünkü kavramları birbirine karıştırmaya bayılıyorlar…Peki, Atatürk Türkiyesi neydi? Sözde İsmi Cumhuriyetti, ve demokrasi değildi.Bazı kişiler, “cumhuriyet” kavramıyla “Atatürk ilke ve devrimleri” kavramını da birbirine karıştırıyorlar?http://yakintarihimiz.org/ilkokul-ogrencileri-bile-artik-biliyorlar-ya-anlama-ozurlu-bazi-universite-mezunlarina-belki-bes-yuzuncu-kere-yeniden-anlatalim-cunku-kavramlari-birbirine-karistirmaya-bayiliyorlar-peki-ataturk-t.html

Mustafa Kemal’e diktatör benzetmesi yapan fındık beyinlilere deyinki hangi diktatör; halife ve padişah olabilecekken cumhuriyeti kurar. Cevap veriyoruz;bunu söyleyen (müjdat gezen) çerez beyinli mal’a deyinki ;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemale-diktator-benzetmesi-yapan-findik-beyinlilere-deyinki-hangi-diktator-halife-ve-padisah-olabilecekken-cumhuriyeti-kurar-cevap-veriyoruzbunu-soyleyen-mujdat-gezen-cerez-beyinli-mal.html

Nagehan Alçı,Sevda Türk’üsev, Sevilay Yükselir diyor ki, Atatürk bir diktatördü;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-bir-diktatordu.html

Kazım Karebekir’in ifadesiyle; M.kemal Dünyada kendisine ( o dönem) yöneltilen “diktatör” suçlamasından rahatsız olduğu için meclis kurmuştur.Diktatör o halde; M. Kemal neden Meclis kurdu ?”İsmet (inönü)Bey de şahittir ki , Mustafa Kemal Paşa’nın Hilafeti alması planı ancak böylece engellenebilmiştir…….

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-dunyada-kendisine-o-donem-yoneltilen-diktator-suclamasindan-rahatsiz-oldugu-icin-meclis-kurmustur.html

Kazım Karebekir’in ifadesiyle;Mustafa Kemal Paşa İdaresi; Enver’in (diktatörlük) zamânı gibi oluyor .”Paşa  Bütün gençliğini müstedibler (despot) ve dikatörlerle mücadele ederek geçirmiş insanlardanım.http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-pasa-idaresi-enverin-diktatorluk-zamani-gibi-oluyor-pasa-butun-gencligini-mustedibler-despot-ve-dikatorlerle-mucadele-ederek-gecirmis-insanlardanim.html

Halide Edip Adıvar, Diyor ki; Dünyanın En Mantıksız Devrimi Atatürk İnkılabıdır.

http://yakintarihimiz.org/turkiyede-diktatorluk-ve-reformlar.html

İstiklal Savaşı komutanlarından Selahattin Adil Paşa ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’ çıkarılacağı zaman şunları söylemişti:“Atatürk meşhur diktatörlerdendir. Bir diktatör hakkında böyle bir kanun çıkarılması doğru değildir.http://yakintarihimiz.org/istiklal-savasi-komutanlarindan-selahattin-adil-pasa-ataturku-koruma-kanunu-cikarilacagi-zaman-sunlari-soylemistiataturk-meshur-diktatorlerdendir-bir-diktator-hakkinda-boyle-bir-kanun.html

Mustafa Kemal Paşa kadar zalim ve haris bir asker görülmemiştir. ,laiklik namı altında din düşmanlığına ve diktatörlüğe yürüdü.İsmi Cumhuriyetti ama, yönetim tam şekli ile diktatördü.Tam diktatörlüktü.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-pasa-kadar-zalim-ve-haris-bir-asker-gorulmemistir-laiklik-nami-altinda-din-dusmanligina-ve-diktatorluge-yurudu-ismi-cumhuriyetti-ama-yonetim-tam-sekli-ile-diktatordu-tam-diktatorluk.html

İstiklal Mahkemesi, tamamıyla siyasi bir mahkeme rolü oynayarak, muhalefeti ve Cumhuriyet Halk Fırkasının hoşlanmadığı kimseleri sindirmekte son derece etkili olmuştur.

http://yakintarihimiz.org/istiklal-mahkemesi-tamamiyla-siyasi-bir-mahkeme-rolu-oynayarak-muhalefeti-ve-cumhuriyet-halk-firkasinin-hoslanmadigi-kimseleri-sindirmekte-son-derece-etkili-olmustur.html

Osmanlı’da.Meclisi mebusan vardı,seçimler vardı sadrazam(başbakan) vardı.. M.kemal’in kurduğu cumhuriyet ise diktatöryal bir cumhuriyetti.. içinde halk felan yoktu… tek parti(CHP) diktatörlüğü vardı..

http://yakintarihimiz.org/osmanlida-meclisi-mebusan-vardisecimler-vardi-sadrazambasbakan-vardi-m-kemalin-kurdugu-cumhuriyet-ise-diktatoryal-bir-cumhuriyetti-icinde-halk-felan-yoktu-tek-partichp-diktatorlugu-va.html

Objektif bir tespittir ; Atatürk diktatör mü? Atatürk diktatör mü? Buyrun, sesli düşünelim.Eğer yurtta tek siyasi otorite haline geldiyse, kendi partisi dışındaki tüm siyasi partileri kapattıysa, serbest seçimlere izin vermediyse, hele de bazı muhaliflerini idam ettirdiyse, kendisine “diktatör” denir.http://yakintarihimiz.org/objektif-bir-tespittir-ataturk-diktator-mu-ataturk-diktator-mu-buyrun-sesli-dusunelim-eger-yurtta-tek-siyasi-otorite-haline-geldiyse-kendi-partisi-disindaki-tum-siyasi-partileri-kapattiysa-ser.html

Atatürk demokrat mıydı? M.K kendi cumhuriyetçi arkadaşlarına bile hoşgörüyle bakmamış, hem onları tasfiye etmiş,(binlerce-idam,cezaevi) hem de örneğin Büyük Nutuk’ta hakaretler yağdırmıştır.Fakat bu durumda, “Atatürk’ün ruhunda diktatörlük yoktu” diye yazılar yazanlara biz güleriz ama ağzımızla değil.

http://yakintarihimiz.org/ataturk-demokrat-miydi-m-k-kendi-cumhuriyetci-arkadaslarina-bile-hosgoruyle-bakmamis-hem-onlari-tasfiye-etmisbinlerce-idamcezaevi-hem-de-ornegin-buyuk-nutukta-hakaretler-yagdirmistir-fakat-bu.html

Okullarda Mustafa kemal Yalanları”Mustafa kemal’ın diktatör olduğu saklanıyor;

http://yakintarihimiz.org/okullarda-mustafa-kemal-yalanlarimustafa-kemalin-diktator-oldugu-saklaniyor.html

Cumhuriyet’in İlk Yılları Güllük Gülistanlık Değildi;Evet, bir yanda diktatörlük, bir yanda ekonomik buhran! Halk kelimenin tam anlamıyla perişandı! Halkın üstüne ateş açacak kadar!

http://yakintarihimiz.org/cumhuriyetin-ilk-yillari-gulluk-gulistanlik-degildievet-bir-yanda-diktatorluk-bir-yanda-ekonomik-buhran-halk-kelimenin-tam-anlamiyla-perisandi-halkin-ustune-ates-acacak-kadar.html

Biz Türkler “milli eğitimimiz” boyunca “Şeyh Said’i İngilizlerin kışkırttığı”nı okur dururuz. Bu, bize yine devlet tarafından belletilen “iç düşmanları kullanan dış mihraklar” ezberinin “kurucu efsane”sidir. Gelgelelim, bu efsanenin pek bir temeli yoktur.http://yakintarihimiz.org/biz-turkler-milli-egitimimiz-boyunca-seyh-saidi-ingilizlerin-kiskirttigini-okur-dururuz-bu-bize-yine-devlet-tarafindan-belletilen-ic-dusmanlari.html

Şapka Kanununla beraber yaşananlar tarihimizde utanç lekesi olarak kalacaktı. Şapka giymeyenlere karşı baskı uygulanacak gerekirse asılacaktı.“Memlekette herkes şapka giymeye zorlanıyor. Giymeyenler hapisten idama kadar cezalara çarpılıyor.http://yakintarihimiz.org/sapka-kanununla-beraber-yasananlar-tarihimizde-utanc-lekesi-olarak-kalacakti-sapka-giymeyenlere-karsi-baski-uygulanacak-gerekirse-asilacakti-memlekette-herkes-sapka-giymeye-zorlaniyor-giym.html

Atatürk İnkilapları Devrim Değil Darbedir. http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-devrim-degil-darbedir.html

Atatürkün Din Eğitimini Yasaklayan Kanunu Tevhid-i Tedrisat ;1928-1950 yılları arasındaki eğitim kitaplarından Allah, …Kur’an ve Peygamber kelimeleri dâhi çıkarılmıştı!din eğitimi yasaklanmıştı ..http://yakintarihimiz.org/ataturkun-din-egitimini-yasaklayan-kanunu-tevhid-i-tedrisat-1928-1950-yillari-arasindaki-egitim-kitaplarindan-allah-kuran-ve-peygamber-kelimeleri-dahi-cikarilmistidin-egitimi-yasaklanmisti.html

Dünyanın şu günkü durumundan M.kemal paşa sorumludur neden?
M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.

Atatürk’ün psiko-biyografisi;Psikiyatrist Volkan Vamık ” Atatürk’ün ne kadar sıradan bir ruh hastası ” olduğunu ispatlıyor! Bu kavramlar Volkan Vamık’ın “Ölümsüz Atatürk: Yaşamı ve İç Dünyası” adlı kitabında Atatürk’ün kişiliği olarak takdim ediliyor.http://yakintarihimiz.org/ataturkun-yasami-ve-ic-dunyasi.html

Atatürk’ün Kişisel özellikleri;http://yakintarihimiz.org/ataturkun-kisisel-ozellikleri.html

Atatürk heykellerinin yıkılacağı gün? Türk Basınından Seçmeler?

http://yakintarihimiz.org/ataturk-heykellerinin-yikilacagi-gun-turk-basinindan-secmeler.html

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*