Son Haberler
Anasayfa » Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; » Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;Atatürk İslam’ı yok etmek istedi ama başaramadı;

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;Atatürk İslam’ı yok etmek istedi ama başaramadı;

 

1743543_804979156225317_4133657046326451445_n

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı!

Cumhuriyet devrimleri islam’ın getirdiği nizamla çelişen bir hayattır. Atatürk bunu çok bilinçli olarak gördüğü bildiği için İslam’ın getirdiği nizama karşı bir mücadeleye girmiştir.

Kaynak; Dogu perin çek işci partisi lideri -Kemalist Devrimin Din ve Allah Anlayışı

 

1743543_804979156225317_4133657046326451445_n

Kazım Karabekir Diyor ki; 

Mustafa kemal paşa Dini ve an’anevi (kültürel) varlıkları kanla yıktı.

Mustafa kemal aklınca Kur’ân’ı da İslâmlığı da kaldıracaktır. bir zaman (1924 öncesi) hocalardan mutaassıp bir halde hutbe ve nutuklarla hilafet ve saltanatı almaya uğraştı. Muvaffak(başarılı) olamayınca müthiş sola kaydı. Dini ve an’anevi (kültürel) varlıkları kanla yıktı. Terakki (ilerici) ve tekamül (gelişim) taraftarı olan arkadaşları bu sağa sola hareketlerde artık birlikte yürümediler. Hatta muhalefete geçtiler. Bunları kaybetmekle sukut ta (sessizlik) başladı ve devam ediyor. Kaynak; Uğur Mumcu, Kâzım Karabekir Anlatıyor, 5. b, İstanbul: Tekin Y., 1993, s. 92-94.

Kazım Karabekir Diyor ki;  “Türk (osmanlıca) yazısı güçtür, okunmaz” şeklindeki propagandanın aslında yüzyıllardır bizi ‘kemirmek’, İslam alemini parçalamak isteyen batı menşeli (kaynaklı) bir düşünce olduğunu, oysa arap harflerinin İslam harfleri olduğunu ve Türk ırkına mal olduğunu söyledi,

Kaynak; Ayşe Hür, Derin Tarih Kasım sayısı

”Düşmanlarımız (yahudi,hırıstyan,vs) Türk milletini taassub ile ittiham etmektedirler…Türk müteassıb değildir. Fakat dindar ve salabetlidir. Faydalı olan her yeniliği,fenni (BİLİMİ) severek alır. Fakat bugün maarifin (eğitim sistemi) en son programlarını çizen en müterakki milletler bile mektep talebelerine (zorunlu) yövmiye en az onbeş dakika tevrat,incil-i şerif okuturken ve dini günlerde mabetlerini çoluk çocukla doldururken, bizim dinimize olan sadakatimizi taassubla,cehl ile ittiham etmek isteyenleri Türkün dinine, ahlakına,(kılık kıyafet devrimi) hatta yazısına kadar dil (harf devrimi) uzatanları da Türk oğlu insaniyete ve medeniyete davet eder.”

‘Kaynak; ‘Kazım Karabekir, İzmir İktisat Kongresi 1923

M.kemal paşa ; yakın zaman kadar  her yerde islam dinini, kuran-ı ,hilafeti övdüğü ve hatta çok fazla olarak hutbe dahi okuduğu halde peygamberimiz ve kuranımız hakkında akla hayale gelmeyecek bicimde konuştu.
Kaynak; 1:Kazım karabekir paşaların kavgası istanbul s. 142 vd.2;Ahmed Kabaklı -Temellerin Duruşması 3;Uğur Mumcu, Kâzım Karabekir Anlatıyor, 5. b, İstanbul: Tekin Y., 1993, s. 92-94.3; Kaynak; Kazım Karabekir, “istiklal harbimiz

1743543_804979156225317_4133657046326451445_n

 

Mehmet Akif Ersoy’un dilinden inkîlaplar :

Beyinler ürperir, yâ Rab, ne korkunç inkılâb olmuş; Ne din kalmış, ne îman, din harâp, îman türab olmuş! Mefahir kaynasın gitsin de, vicdanlar kesilsin lâl…

Mehmet Akif Mustafa Kemal-e Yazdı Bu Şiiri ;

Niçin Kitab-ı İlahî’yi (kuran) pâyımal ettin?
Niçin Şeriat’ı (islam hukuku)murdar elinle kirlettin?
Çıkıp tepinmeye yok muydu başka bir saha?
Nedir bu salladığın çifte Kitabullah’a?
Herif! Şu millet-i masume’den ne istedin?
Ki doğru yol diye tuttun dalaleti gösterdin!
Payımal : (çignenmiş, ayaklara altında ezilmiş)

Kaynak; Mehmet Akif Ersoy Akifname

1901749_688866671198971_4163460847184396833_n

Atatürk Inkılapları Islam’a karşı yapılmıştır; Batı kültürünü (atatürk ilke ve inkilapları)benimsemekten çok, Islam kültürünün entellektüel köklerini kurutmaktır. Amaç Türklerin Shakespeare’i ya da Paris gazetelerini daha kolay okuması değildir: Kuran’ı ve Osmanlı kaynaklarını okumalarını önlemektir.

Kaynak; Sevan Nişanyan, Yanlış Cumhuriyet

Yapılan Atatürk devrim ve inkilapları;” Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliyor ne Hristiyanlığa geçebiliyorlar.”

Kaynak; İngiliz Tarihçi Arnould Toynbee ; Kaynak; Tarihçi Açısından Din; Tercüme eden Prof. Dr.İbrahim canan.

1743543_804979156225317_4133657046326451445_n

Aziz Nesin diyor ki; Hiçbir Müslüman Atatürk’ü sevmez niye sevsin ki yaptığı hiç bir şey İslam’ın lehine değildir. Eğer bir Müslüman hem Atatürk’ü seviyor hemde Müslümansa ya ahmaktır ya sahtekar (yada cahil) bunu Aziz Nesin diyor.Bakın (kemalist,atatürkçü) Aziz Nesin (1993-94) de ne demiş… Yarın, öbür gün bu dinciler.(muhafazakarlar-şeriatçılar) iktidara gelip imam hatip’ten yetiştirdiği talebeleri yargıç, avukat, hekim, mühendis, belediye reisi gibi devletin her koluna atayıp, en son bu talebeleri harbiye’ye sokarak orduyu ele geçirip devleti her koldan kuşatacaklar. Ama şu an kimse farkında değil..! (Aziz Nesin -1993) Gün gelecek demokratikleşme adına Andımız’ı kaldıracaklar. tesettürlüler kamuda çirit atacak. (Aziz Nesin -1994)

Dağılan Sovyetler birliği’ndeki cumhuriyetlerde yaşayan insanların yıllarca komünist (ateist-dinsiz) gibi gördüklerini ancak gerçek yapılarının (fikirlerini) son gelişmelerde (gücü-iktidarı ele geçirdikten sonra) ortaya çıktı. bunu Aziz Nesin diyor.

Kaynak; 1; Hürriyet gazetesi (Hiç bir müslüman atatürk’ü sevmez ) 2;Oguz Uçar -Abant- hha haber ajansı

İşte İsmet İnönü’nün ağzından, harf devriminin asıl amacı: “Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. (ki zor da değildir. 2 ayda, 6 yaşında çocuklar çok rahat öğrenebiliyor ‘A.B’) Uzun yıllar devlet eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti.(uzun süren harblerden dolayı ‘A.B’. ) ; vermiş olsaydı şüphesiz ki daha yüksek olurdu. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.(…) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik.(…) Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.” İnönü, Hatıralar C.II s 223

Atatürk İslam’ı yok etmek istedi ama başaramadı;

Anders Behring Breivik ;Saygı duyduğu liderler arasında Atatürk de var ama ““Atatürk yaklaşımı (ilke ve inkilapları) başarısız oldu” diyor. Türkiye’nin giderek İslamlaşıyor. Türkiye’de ordu gibi bazı güçlerin bu İslamlaşmayı engellemek için darbeler (1923 , 1960 , 1980 , 1997 , 2007 ) yaptığını da hatırlatarak son darbe girişimi olarak da Ergenekon’u aktardı. ve Ergenekon başarısız oldu. ( yayınladığı 1518 sayfalık metinde)

Norveçli hırıstyan Azılı Türk ve İslamiyet düşmanı çıktı 25 Temmuz 2011 milliyet

“Türkiye’nin AB’yi yatıştırmak için daha fazla insan haklarını devreye sokmasıyla, ‘uykudaki’ koyu Müslümanlar yeniden ortaya çıktı ve İslami ittifak seçimi kazandı. Şimdi ordunun desteklediği Türkiye’nin laik seçkinleri çoğunluğun iradesine uymayı reddederek demokratik olmayan bir eğilimde. Yani, Türkiye bir diktatörlüğün elkitabı gibi. Atatürk başarısız oldu çünkü İslam son derece dirençli… Şeriatı İslam’dan çıkarmak açıkça imkânsız.” (radika)25/07/2011)

Mustafa Kemal diyorki: ‘Elimde Osmanlı sultanlarının sınırsız otoritesi olsaydı, ıslam’ı da Türkiye’den silerdim.’ Radikal, 4.2.2007

???? ”Biz,harpten muzaffer çıkan,istiklalini alan bir millet değil miyiz? evet. peki bu millet Yunanla niçin harp etti? Belki Yunan gelirse dinimi değiştirir, ezanımı değiştirir, yazımı değiştirir,dili mi zihnimi değiştirir, kıyafetimi değiştirir diye harp etmedi mi?evet. Eee? Bunların hepsini sen yaptıktan sonra,birader sen daha mı gavursun yahu?…” Ali Ulvi Kurucu/Hatıralar

“Lozan Andlaşması’nda emperyalizme verilen tavizler (…) ortaya öyle bir tablo koymaktadır ki, bu tablodan siyasî iktidarın emperyalizme ve onun yerli ortaklarına kesinlikle teslim olduğu sonucunu çıkarmak pek de güç olmayacaktır” (Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 1974, s. 373).

Yurdumuzu (sözde) düşmanlardan kurtarmıştık ya; peki sonra ne olmuştu? Masa başı anlaşmalarıyla “din-diyanet” gitmiş, “kültür-gelenek” kalmamış, “devlet-millet” birbirine düşman olmuş ve Batı’dan kopyayla yeniden biçimlendirilen zalim bir “devlet sistemi” gelip tepemize binmişti. Yani sonunda, düşmandan kurtulmasaydık da bundan daha kötü bir rejimle, daha zalim bir sistemle yönetilecek değildik. Cephede kazandığımızı masa başında kaybetmiş, “düşmanın düzenini” gönüllü sahiplenmiştik. Faruk Köse-Yeni Akit

Mustafa Kemal Allah’a savaş açtı. O İslam’ın meşalesini söndürmek için uğraştı. O öyle bir dinsizdi ki,(yahudiydi) Kazım Karabekir söylüyor bunu, “Yalan” mı diyelim? (Kadir Mısıroğlu Türk tarih araştırmacısı, yazar,2 Mart 2013 Tarihli Konferasından)

Batının batıl ,itikatlarını moda ve ahlâksızlıklarını taklît etmek medeniyet değildir. Müslüman milletinin bünyesinde tahrîbât yapmaktır. Bu tahrîbâtı da, ancak İslâma düşman olanlar yapar. İslâm dîni, müslümanların tenbel, miskin oturmalarına asla izin vermez. Müslümanların her türlü fen (bilim) kollarında çalışarak ilerlemelerini, başka dinden olanların fende buldukları yenilikleri, onlardan öğrenmelerini, bunları kendilerinin de yapmalarını emreder. Zirâat, ticâret, doktorluk, kimyâ ve harp sanayiinde başkalarından ileride olmalarını emreder. Müslümanlar, başka milletlerdeki fen vâsıtalarını araştırır, öğrenir ve yapar. Fakat, onların bozuk dinlerini, kötü, çirkin huylarını, âdetlerini almaz, taklîd etmez.

Kaynak; (1911 -2001) Hüseyin Hilmi Işık Kimyadaki Buluşu ve Yazdığı Kitaplarla Tanınan Yirminci Yüzyıla damgasını Vurmuş Olan Bir Bilim Adamı ve İslam Alimidir. Eczacı, Matematik, ve Kimya,Ögretmeni ve Türkiyenin İlk Yüksek (profesyonel ) Kimya Mühendisi. Hakikat Kitapevi

 

wwwwwwwwwwwwwwwwww

Devrimleri yapan kafirlerin  hedefi maksadı,Allah’ı şahid tutuyorum ki dini islamı,kuranı kerimi yok etmek idi….! Cumhuriyeti kuran münafık k…..ler bilim ve teknoloji ile değil, islamı yıkmak Müslümanları asmak öldürmek ile uğraşmışlardır. (Çünkü Türkiye erlemeye ve büyümeye ancak 1950’den sonra, geçiyor!) Halka kendini dindar gösterdiler sonra kan kusturdular.

[Türk , Teolog , Timurtaş Uçar Diyanet -Din görevlisi]

Jandarmalar Kur’an yakacak korkusuyla yaşayan bir nesil… Kur`an’ı okuttuğu ihbar edilen bir hoca jandarma tarafından vallahi götürülüp 6 ay hapsediliyordu! Koynundan cebinden Elif cüzü (kuran) çıkan hoca eroin çıkmış gibi tutuklanıyordu. bir zamanlar (1923 1950) böyleydi…Devrimleri yapan kafirlerin  hedefi maksadı,Allah’ı şahid tutuyorum ki dini islamı,kuranı kerimi yok etmek idi….!  [Türk , Teolog , Timurtaş Uçar Diyanet -Din görevlisi]

10625042_811314875591745_9107274225730686172_n

dddddddddddddd

1743543_804979156225317_4133657046326451445_n

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.htmlDin ve Devletin ayrılması Müslümanlıkta imkansızdır Çünkü ;(okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).
http://yakintarihimiz.org/din-ve-devletin-ayrilmasi-muslumanlikta-imkansizdir-cunku.htmlLaikler Konferansta Şeriatı Eleştirirken:
http://yakintarihimiz.org/laikler-konferansta-seriati-elestirirken.htmlBazılarına Şeriat Denildiğinde Tavana Vururlar, Kesin Bir Ön Yargı İle Asla Derler. Gerçekten Nedir Bu Şeriat? Eklemek Gerekir ki; Bazıları Şeriatı Temsil Eden Ülke Olarak,Çoğunlukla İranı Gösterir?http://yakintarihimiz.org/bazilarina-seriat-denildiginde-tavana-vururlar-kesin-bir-on-yargi-ile-asla-derler-gercekten-nedir-bu-seriat-seriat-gelirse-bizi-kesicekmi-ozgurlugumuze-hakkimiza-kilitmi-vuracak.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler ;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html
Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-cagdaslasma-degil-islam-dusmanligidir.html

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır.

http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-milletinin-dusmanidir.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;

http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Atatürk İnkılaplarının Amaçları;

Atatürk’ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar ve Bunların Listesi;Atatürk İşte Bunu yaptı!!
Cumhuriyeti kuranlar;Müslümanlığı kaldıracak adımlar atma teşebbüsünde bulundular.
http://yakintarihimiz.org/cumhuriyeti-kuranlar-once-muslumanligi-kaldiracak-adimlar-atma-tesebbusunde-bulundular.html

Google Aramaları

  • atatürkün dine karşı yaptıkları
  • atatürkün islama karşı sözleri
  • ataturk dine karsi miydi
  • ataturkun dine karsi sozleri
  • ataturk islam icin ne yapti
  • atatürk ün dine karşı sözleri
  • atatürk dine karşımiydi
  • ataturk dine yaklaşımı
  • atatürk dine karsi
  • atatürk islama karşımıydı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*