Son Haberler
Anasayfa » Hatıralar » Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri

Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri

Atatürk İle İlgili Arşiv BelgeleriANKARA 1982 M. Kemal’in askerlikten alınmasının bir danışıklı dövüş olduğu belgelerle ispatlanmış durumda. İşte Başbakanlık Arşivinde yer alan belge: Aynı günün gecesi padişaha çektiği telgrafta, “Kullan Mustafa Kemal” imzasını kullanıyor.”Bir anda gayr-ı ihtiyarî kalem elimden düştü. Yüzüne baktım. O da benim yüzüme baktı. Bu, gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu:”Paşa ilezaman zaman senli benli konuşmaktan çekinmezdim. ‘Neden durakladın? deyince: “Darılma amma Paşam, sizin de hayal perest taraflarınız var” dedim. Gülerek, “Bunu zaman tayin eder. Sen yaz” dedi.”Yazmaya devam ettim: “Beş: Latin harfleri kabul edilecek.” “Paşam kafi, kafi”dedim ve biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edasi ile, “Cumhuriyet ilanına muvaffak olalım da üst tarafı yeter!” diyerek defterimi kapadım ve koltuğumun altına sıkıştırdım. İnanmayan bir adam tavrı ile, “Paşam sabah oldu,siz oturmaya devam edeceksiniz hoşçakalın” diyerek yanından ayrıldım.” (Mazhar Müfid Kansu. Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, c. 1, s. 128)
M. Kemal, Mazhar Müfid’e, “Saltanat kaldırılacak. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır” diye not düşürttüğü tarihten birgün önce, yani 8 Temmuz 1919 tarihinde padişaha gönderdiği telgrafta şöylediyordu:”Makam-ı saltanat ve hilafetin ve millet-i necibelerinin hayatımın son noktasına kadar daima, haris, sadık bir ferdi gibi kalacağımı kemali ubudiyetle arz ve temin ederim.” (T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. Atatürk ileİlgili Arşiv Belgeleri. (1919-1921) tarihleri arasına ait 106 Belge). Ankara:1982, burada iktibas ettiğimiz 54 numaralı belgedir.)Bu ifadeleri kullanan M. Kemal, telgrafın altını şu şekilde imzalamıştır:
“Kulları Mustafa Kemal”.M. Kemal bu telgrafı 8 Temmuz 1919 günü gece saat 11.45’te çekmiştir. Oysa aynı gün kendisine askerlik vazifesinden alındığı bildirilmiştir. Buna rağmen,”Kulları Mustafa Kemal” imzalı telgraf göndermektedir.Tabii Laiklik bezirganları bu gibi bilgilerden ve belgelerden de hoşlanmaz.Fazla canlarını sıktığınızda hemen, “asarız, keseriz, yakarız, yıkarız”lı konuşmaya başlarlar. Onlar istediğini söyleye dursun. Biz yine tarihî gerçeklere dönelim. M. Kemal yapacağı devrimleri çok önceden plânlamış olduğunu bilahare ifade etmiştir. Aslında Mazhar Müfid’e not ettirdiği hususlar da bunu göstermektedir. Nitekim M. Kemal bir Çankaya sofrasında bu durumu açıklamıştır.Mazhar Müfıd’i dinleyelim:”Şapka Giyilecek!”
.”Çankaya’da akşam yemeklerinde birkaç defa, “Bu Mazhar Müfid yok mu, kendisine Erzurum’da tesettür kalkacak, şapka giyilecek, Latin harfleri fcabul edilecekdediğim ve bunları not etmesini söylediğim zaman, defterini koltuğunun altına aldı ve bana hayalperest olduğumu söyledi” demekle kalmadı… Bir gün mühim bir ders de verdi.”Şapka inkılâbını ilan etmiş olarak Kastamonu’dan dönüyordu. Ankara’ya avdetettiği anda otomobille eski meclis binası önünden geçiyor, ben de kapı önünde bulunuyordum. Manzarayı görünce gözlerime inanamadım. Kendisinin ve yanında oturan Diyanet İşleri Reisinin (Rıfat Börek-30çi) başında birer şapka vardı. Kendisi neyse ne… Fakat kendisini karşılamaya gelenler arasında bulunan Diyanet İşleri Reisine de şapkayı giydirmişti.”Ben hayretle bu manzarayı seyrederken, otomobili durdurttubeni yanına çağırdı ve birden, “Azizim Mazhar Müfid Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyormusun?” deyi verdi. Bu bir latife idi. Fakat mahcup eden bir latife.” (a.g.e., s.129)1 Şimdi önceden söylenilen ve yapılanlarla, iktidarı ele geçirdikten.sonra söylenenleri ve yapılanları ve öncekilerin taktik olup olmadığını şöyle bir kenara koyacağız.Bizim altını çizmek istediğimiz husus şudur:
Bu vatanda yaşayanların kahir ekseriyeti dindardır. 29 Ekim 1923 tarihinde ülkede şer’î hukuk ve Şeriat mahkemeleri vardır. Anayasaya göre de devlet bir İslâm devletidir. O tarihlerde milletin yapısını gözönünde bulunduran M. Kemal, “Anayasa Kur’an’dır”demektedir. Şimdi bu gerçekleri bilelim ve Müslümanların hangi tablo ile yüzyüze kaldıklarına, karşılaştıkları tablo yüzünden ızdırap çekip çekmediklerine işte bu gerçekler çerçevesinde bakalım.
BURHAN BOZGEYİK
 —

Google Aramaları

  • atatürkle ilgili köşe yazıları
  • atatürk ile ilgili arşiv belgeleri
  • Ataturk le ilgili arşiv
  • arşiv ve belge ile ilgili haberler
  • ataturkle ilgi arşivleri
  • atatürkle ile ilgili anlatımlarla arşiv
  • atatürk ilgili belgesi
  • atatürk ile ilgili belgeler
  • atatürk ile ilgili arşiv
  • ataturk belgeleri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*