Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez.

Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez.

Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. Harf devrimi bunun en büyük şâhididir. İşte, ulusalcı, sosyalist, güya bağımsızlık yanlısı eski bir kemalistin, Niyazi Berkes’in 1973 yılında kaleme aldığı bir itirafı:

– “Türkiye, Batı Uygarlığı’na katılma yolunda ise o uygarlığın uluslararası yazı tekniğini alması gerekirdi.”

Kaynak; Niyazi Berkes, TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2002, s. 54.

“Batılılaşma tarihi” diyorlar. Peki, nedir Batılılaşmak? Romancı Kemal Tahir’e sorarsanız; “Batılaşma kelimesinde Batılı olmayan bir toplumun, kendi benliğinden vazgeçerek, ondan büsbütün sıyrılarak bir başka “şey” olmaya çabalaması, imkansızı zorlama çabası vardır.”

– “Batılaşmanın tek amacı, yüzde yüz Batılı olup Batılı sömürgecilerin ileri karakolu ödeviyle, sömürülen Doğuya yönelmek, ona saldırmak, onu sömürülme kaderine zorlamak olabilir. Böyle bir amaç, Batılı toplumlar için ne kadar yararlı ise Doğulu bir toplum için o derece zararlı, o derece onur düşürücüdür. Batı güçsüzse bu davranış delilik olur. Batı güçlüyse bu davranış üste vererek uşaklık olur.”

Ağız dolusu (Atataürk inkilaplarını eleştiriyor) İnkılâp dedikleri soytarılık daha taze olduğu için mi bu masalları okuyorlar bize dersin?”

Kaynak; Kemal Tahir, NOTLAR – BATILAŞMA, Bağlam Yay., İstanbul 1992, s. 13.

“Türkiye’nin bir hain kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10’udur” “Türk aydını dediğimiz(kasıt edilen kemalist) kişi Batı’nın manevi ajanıdır, şimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesabına dikkat ediyor”” “ÜÇ ŞEY MİLLİ OLMAZSA SEVR GELİR” “Türkiye’de üç şey milli olmalıdır; Eğitim, Savunma ve Ekonomi.Bu üçü milli olmadığı takdirde Sevr olur.” “Batı televizyonu uyuşturucu gibi kullanıyor. Türkiye’de basın Türk değildir çünkü Türk basını Türkiye’nin çıkarlarını korumuyor. Türkiye’de özel kanallar özgür değildir çünkü özel kanallar sermaye(kapitalizm) kanalları olmuştur.[Şair,Attilâ İlhan Ceviz Kabuğu Programı, Star Televizyonu, 06 Şubat 2004]

”Batılılaşma“ emperyalizmin ilmiğini kendi ellerimizle boynumuza geçirme” serüvenidir.

Attila İlhan, HANGİ BATI, Bilgi Yay., 3. Basım, Ankara 1982, s. 16.

Harf devriminden amaç, İslâm’dan kopuş ve buna bağlı olarak ümmet ve millet birliğini parçalamaktır.

“Modern Türkiye’nin Doğuşu”nu yazan Bernard Lewis’ten öğrendiğimize göre, “Harf Devrimini” “ilk” düşünen, Sovyet (rusya) rejimidir:

– “Sovyetlerin bu latinleştirme politikasının bir amacı da İslâmlığın etkisini azaltmaktı. Diğer bir amaç da, şüphesiz ki, Sovyetler Birliği’nin Türkleri ile hâlâ Arap (islam) yazısını kullanan Türkiye Türkleri arasındaki teması kesmekti.” – “Yazının Latinleştirilmesi fikri, farklı nedenlere dayanmakla beraber, Mustafa Kemal’in politikasına iyice uyuyordu. Onun görüşünde, Latin alfabesi, Azerbaycan Cumhuriyeti ile bir bağdan çok, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bir engel idi. Göründüğüne göre, yeni yazıyı öğrenip eskisini unutmak suretiyle, geçmiş gömülüp unutulabilecek ve yalnız yeni Latin harfli Türkçe’de ifade edilen fikirlere açık yeni bir kuşak yetiştirilecekti.”

“Batı ülkelerinde bir lise öğrencisi eski metinleri okur ve anlar. Siz bir harf devrimi yaptınız, eski metinler, kütüphanelerde kaldı. Eski metinler, zamanında çok ağdalı idi. Binaenaleyh Türk tarihçisine çok önemli vazife düşmektedir. Tarih, milletin hafızasıdır; tarihini bilmeyen millet, hafızasını kaybetmiş insana benzer.”

Kaynak;  Bernard Lewis, MODERN TÜRKİYE’NİN DOĞUŞU, 8. Basım, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2000, s. 427. s. 428.

Ey Türkiye Öğrencileri!!!

Türk tarihini iyi incele.. 2nci Göktürk devletine selçuklu devletine bir bak. Türklük demek bağımsızlık demek. Yıllarca devletlerin bağımsızlığı altına girmemek için savaştık göçler yaptık. Size Diğer bir örnek daha vermek istiyorum. Diğer Türk devletlerine bak. Azerbaycan , özbekistan , kazakistan kırgızistan.. Rusya onları sömürmek için asimile etme politikasını uyguladı. Alfabelerini değiştirdi , camilerini yıktı , okullarında Türklük kavramının konuşulmasını dahi yasakladı.. Şimdi yapılan inkılaplara bak , Alfabe değişti, haliyle Türk islam birlikteliği sağlanması mümkün olmayacaktı, medreseler kapatıldı , camiler yıkıldı ezan türkçe okutuldu. Yüzlerce alimler sırf kılık kıyafetleri ve şapka giymedikleri için asıldılar. Milli mücadeleyi Çerkez ethem başlattı. Ama tarih öyle bir yazdı ki , şimdi o yazılan tarihle nesillerimizin beyni yıkandı. Türklük amaçlarımızdan men edildik. Zorla inandıracak değiliz kardeş, ama inandıklarınızı sorgulayın . Körü körüne bağlanmayın… (by kimyacı)

Hepimiz suç ortağıyız. Yıllarca uyutulduk. Kitaplar deccalı tanrı gösterdiler.

Bir demokrasi düşünün ki, kendisine aydın payesi verilen şamar oğlanları alfabenin harfleri hakkında konuşmak hakkından mahrum. Sözde laik bir cumhuriyette en kenef, en âdi mefhum ve nesneler mukaddes. Latin alfabesi kuduz bir köpek gibi dile musallat edildi. Üniversite o zamanki ve bu zamanki üniversite şuur ve haysiyetinden iğdiş edildiğinin farkında değil. Bir alay çizmeli sarhoş, memleketin gönlü ve göğsü üzerinde tepindiler. Hepimiz suç ortağıyız. Yıllarca uyutulduk. Kitaplar deccalı tanrı gösterdiler. Bütün şereflerimizden utanır olduk. Ne hürriyet, ne kalkınma, ne maddede zafer, ne manada fetih. Rezil bir tahrip… Her güzeli, her şerefi, her mukaddesi… Hiçbir müstemleke, kıymetlerinin âdet bezinden daha hakir görüldüğünü bu zavallı memleket kadar ürpermeden, isyan etmeden müşahade etmek bedbahtlığına uğramamıştır. Radyomuz kasaba kerhanelerine utanç verecek hırıltı ve zırıltılarla dolu. Türkçe her gün katlediliyor. Ya zavallı musikimiz?

Kaynak; Türk yazar, şair ve düşünür.Cemil Meriç, Jurnal C. I. İletişim Yayınları. s.399

DİPNOT; Deccal İslam inancına göre ahir zamanda, (dinsizliğin,haramların yayıldığı, hilafet ve şeriatın yani islam hukukunun kaldırıldığı zamanda) Mesih’in (hz isa) ikinci kez yeryüzüne gelmesinden (dikkat) önce insanları dini inancından saptırarak kötülüğe ve sapkınlığa yönelteceğine inanılan ve şeytanı temsil eden varlıktır.(dini terimler sözlüğü -kütüb-i sitte -)

İnsanımızın şuuruna saplanan en zehirli hançer Harf Devrimi’dir. Bu milletin bütün kütüphanelerini benzin dökmeden ve kibrit çakmadan, zahmetsizce, bir gecede yakmanın adına Harf Devrimi diyorlar.

“Bu milletin bütün kütüphanelerini yaktılar. 1929’da ilk mektebi bitiren nesil kendini bir çöl ortasında buldu. Yeniden başladı alfabeye ve ölünceye kadar alfabede kaldı. Sonraki nesiller hep aynı yokluk, hep aynı sefalet içinde çırpındılar. 1929’da okuma yazma bilenler 1930’da analfabet durumuna düştüler. Ve kendilerine zorla kabul ettirilen, dili çelik bir korse gibi, bir Çinlinin ayakkabısı gibi ezip büzen bu yabancı harflere hiçbir zaman ısınamadılar. Yeni nesilller ise on, onbeş yılda şişirilen, sözde millî bir kütüphane buldular. Ama bu kitapların dili boyuna değişiyordu.”

Kaynak; Türk yazar, şair ve düşünür. Cemil Meriç, Jurnal,Cilt, 5. Basım, İletişim Yay., İstanbul 1993

Bu milletin bütün kütüphanelerini bir gecede niçin yaktılar? Büyle büyük bir cinayetin bahanesi küçücük olabilir mi? Cemil Meriç’e sorarsanız bütün bu yapılanlar “Yeni bir tanrı ve yeni bir din” içindir. 29 Nisan 1964 tarihinde “Jurnal”ine yazdıklarını tamamen YORUMSUZ olarak aktarıyoruz:

“Mustafa Kemal, kafanın yalnız dışını değil, içini de tanzime kalkıştı. Batı şapkaydı, şapka ve itaat, kalabalığın yerine şef düşünecekti. Kur’an rafa kalktı, “Nutuk” çıktı ortaya. Bir nutuk ve bir fırka, bir lokma ve bir hırka. Önder önüne gelenin kellesini vurdurdu. Fırka hiçbir zaman ağzını açmaya cesaret edemeyen kalabalıkların ağzına bir yenisini daha ekledi. Sonra yenildi içildi, ve hazret sirozdan kıvrandığı yataktan bir tanrı olarak kaldırıldı. Bir tanrı veya bir şeytan. Atatürkçüyüz. Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmî dinidir. Mitosu olmayan sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini.”

Kaynak;  Türk yazar, şair ve düşünür.Cemil Meriç, Jurnal, s. 354.1. Cilt, 5. Basım, İletişim Yay., İstanbul 1993

Solcu batılaşmacıların (kemalistlerin) solculuğu,Ancak hain değilse kendini aldatıyor demektir.

Kemal Tahir, bu ülkenin son devirde gördüğü en namuslu, en dürüst (solcu) aydınlardandır. O, sol bir ideolojiden gelmesine rağmen en fazla solu sorgulamış, Batılılaşma karşısında olabildiğince dik durmuştur. Onun şahsımız adına en çok hoşumuza giden ve Türk solunun da üzerinde çok düşünmesi gerektiğine inandığımız mühim bir tesbiti vardır:

– “Batılaşmacılık sağdan da olsa, soldan da olsa hiç fark etmez. Batılaşmacılık bir tren kazasıdır, tren kazalarında, vagonların sağa, ya da sola devrilmelerinin, raydan çıkma bakımından hiçbir önemi olmaz.

Solcu batılaşmacıların solculuğu, sağcı batılaşmacıların sağcılığı kadar uydurmadır, yutturmacadır. Gerçek sağcı gibi, gerçek solcu da, bizim batılaşmacılık tarihi karşısında en önce batılaşmacılıktan yakasını kurtarmadıkça sağcı, solcu olamaz. Ancak hain değilse kendini aldatıyor demektir.

Hem bizde uygulandığı biçimde batılaşmacı olmak, hem de sol olduğunu sanmak eğer şuurlu hainlikten gelmiyorsa, kendini aldatmaktan gelir. Kendilerini gerçeklere karşı uzun boylu aldatanlarsa, ancak ruh hastaları, sinir hastalarıdır. Türk solunun çoğunlukla sarsaklar, yarı deliler, erken bunamışlar, çeşitli manyaklar, zaman zaman homoseksüellere uğrak olması büsbütün rastlantı değildir. Batılaşma ortamımızda sola ayrılan yerin özelliklerindendir.”Kemal Tahir, NOTLAR – BATILAŞMA, s. 221.

Batı’nın kendi hayat tarzını bütün dünyaya kabul ettirmeye kendi dışındaki ulusların getirecekleri özel katkıları hiçe sayarak ‘kendine benzetmeye’ çalışması da entegrizmin sadece farklı örneğidir.. Bana öyle geliyor ki, siz, ”Türkler” çağdaşlaşma ile Batılılaşmayı birbirine karıştırmışsınız.

“Dünyanın içinde bulunduğu büyük bunalımdan ancak Kur’an’la kurtulabiliriz” bu kurtuluşun başlamış olduğuna da inanıyorum “Batı’da İslam güneşi doğmuştur. Müslümanların sayısı da hızla artmakta ve bu durum Batıyı ürkütmektedir. Ne var ki, bildiğiniz gibi, korkunun ecele faydası yoktur. Ben ve benim gibilerin vazifesi, kokuşmuş- Batıya, îslamı gerçek manasıyla tebliğ etmek ve îslamın müjdesini vermektir. Müslümanlar, Batılılaşma eğilimini bir an önce bırakmalıdırlar. Çünkü, Batı iflas etmiştir ve hastadır. Sağlıklı bir kişinin hastayı taklit etmesi ise manasızdır.

[Entegrizm – Filozof Roger Garaudy..]

Roger Garaudy ’nin, kültürel kaynaklara dönüş çağrısı;

“O kadar kendimizi unuttuk, kendi kültürümüzden o kadar koptuk ki, doğunun montesquieu’sü olan bir ibn haldun, batınınkilerden binlerce kat bize yabancı. thomas moore’un sosyalist ütopyasını biliriz de, simavnalı şeyh bedrettin’in sosyalizmini tanımayız.

Ey doğu milletleri, sizin büyük kültürünüz vardı. ortaçağ avrupası tam bir karanlık içindeyken, uygarlık meşalesini siz islâm milletleri taşıyordunuz. köleci dünyaya karşı eşitliği ve yeni bir uygarlığı islâmiyet getirdi. sizlerin 860 yılında yazdığınız astronomi kitabı, 700 yıl avrupada otorite oldu. avrupaya coğrafyayı götüren idrisi sizdendi.ibn haldun, o tarihlerde, <<hristiyanlar, akdenizde kayık yüzdüremez>> diyordu. cebiri (matematik) siz kurdunuz. logaritmayı farabi buldu. ömer hayyam’ın cebir(matematik) kitabı 1857′de fransızcaya çevrilecek değerdeydi. büyük matematikçi ve astronom uluğ bey sizdendi. ibn rüşd’ün akılcılığı, ibn haldun’un sosyolojisi, batı düşüncesinden yüzyıllarca ilerdeydi. bu büyük entelektüel kaynaklarınıza gururla yaslanmalısınız. bilmelisiniz ki, avrupa, artık değerlerin tek yaratıcısı, tarihi teşebbüsün tek merkezi değildir ve olmamalıdır da. tam bir hümanizma, bütün çağların ve bütün halkların en yüksek katıklarına dayanmalıdır. sosyalizm, kaynağını yalnız batı kültüründen alamaz. sâdece alman klâsik felsefesine, ingiliz ekonomi politiğine, ütopik fransız sosyalizmine, yunan akılcılığına ve rönesans teknikçiliğine dayanan bir sosyalizm, doğu bölgesel kalmış olacaktır. sosyalizm, doğu ülkelerinin katkılarıyla zenginleşecek vegerçek bir hümanizma haline gelecektir.>>

[Roger Garaudy-İslamiyet ve Sosyalizm -Ceviri; Doğan Avcıoğlu]

Google Aramaları

  • Kemalist kanallar
  • anti kemalist şiir
  • türk aydını dediğimiz kişi batının manevi ajanıdır
  • Şimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesabına dikkat ediyor CEVİZKABUĞU
  • sağcı ve ulusalcı islamın tarihçesi
  • necip fazıl kısakürek anti kemalist miydi
  • kemalizmin sömürüsü
  • dil ve somuru
  • batılılaşma sola göre
  • Anti milliyetçi kemalizm

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*