Son Haberler
Anasayfa » Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; » Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.

 

1625610_797904026932830_747822837098142822_n

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır;Batılılaşma ve çağdaşlaşma arasındaki farklar nedir?

M.Kemal Diyor Ki; Biz daima Şark’tan (Doğudan ) Garb’a(Batıya) yürüdük .(1) Fikrimin babası Ziya Gökalp’tir.(1)

“Bana öyle geliyor ki, siz, ”Türkler” çağdaşlaşma ile Batılılaşmayı birbirine karıştırmışsınız.”“Halbuki bu özendiğimiz Batı, öyle bir Batı ki, ben bu Batı’da doğu felsefesi. İslam medeniyeti hakkında tek kelime bilmeden otuz sene profesörlük ettim.”Böyle bir Batıya ve bütün insanlığa karşı Müslümanın görevi ve sorumluluğu nedir? Sayıca çoğalmak, paraca üstünleşmek, maddî bakımdan gelişmek, silah bakımından modernleşmek mi? Hayır!… Müslüman, ancak çağın problemlerine cevap bulabildiği ve bunu her vasıtadan yararlanarak dünyaya anlatabildiği ölçüde vazifesini yapmış olacaktır: “Batı’nın çözüm getiremediği, içinden çıkamadığı’ meselelere İslam çözüm getiriyor. Müslümanlar olarak, bu meselelere çözüm bulmak üzerimize düşeri bir vazifedir. Müslüman olarak bizlerin vazifesi, Sovyetvari, ya da Amerikanvari değil. dini kaidelere dayalı, yeni, özel bir ekonomik gelişme modeli sunmaktır. “İslami yeniden doğuş, Batıyı ve geçmişi taklitten kaçınmakla mümkündür…İslamın geleceği, Batının geçmişi değildir…Batıyı taklit konusunda en kötü şey, Türkiye’de ”M Kemal ” ve ” Ziya Gökalp‘in yaptığı gibi, modernleşme (çağdaşlaşma) ile Batılılaşmayı birbirine karıştırmaktır”.(2)Yurdumuzu (sözde) düşmanlardan kurtarmıştık ya; peki sonra ne olmuştu? Masa başı anlaşmalarıyla “din-diyanet” gitmiş, “kültür-gelenek” kalmamış, “devlet-millet” birbirine düşman olmuş ve Batı’dan kopyayla yeniden biçimlendirilen zalim bir “devlet sistemi” gelip tepemize binmişti. Yani sonunda, düşmandan kurtulmasaydık da bundan daha kötü bir rejimle, daha zalim bir sistemle yönetilecek değildik. Cephede kazandığımızı masa başında kaybetmiş, “düşmanın düzenini” gönüllü sahiplenmiştik. (4) Mustafa Kemal Allah’a savaş açtı. O İslam’ın meşalesini söndürmek için uğraştı. O öyle bir dinsizdi ki,(yahudiydi) Kazım Karabekir söylüyor bunu, “Yalan” mı diyelim? (5)Batının batıl ,itikatlarını moda ve ahlâksızlıklarını taklît etmek medeniyet değildir. Müslüman milletinin bünyesinde tahribat yapmaktır. Bu tahribatı da, ancak İslama düşman olanlar yapar. İslam dîni, müslümanların tenbel, miskin oturmalarına asla izin vermez. Müslümanların her türlü fen (bilim) kollarında çalışarak ilerlemelerini, başka dinden olanların fende buldukları yenilikleri, onlardan öğrenmelerini, bunları kendilerinin de yapmalarını emreder. Ziraat, ticaret, doktorluk, kimya ve fen sanayiinde başkalarından ileride olmalarını emreder. Müslümanlar, başka milletlerdeki fen vasıtalarını araştırır, öğrenir ve yapar. Fakat, onların bozuk dinlerini, kötü, çirkin huylarını, âdetlerini almaz, taklîd etmez.Masonlar islamiyeti yok etme savaşında, vatanına, milletine dînine hizmet etmek isteyen müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silahları, İslâmiyeti asra uydurmak, modernleştirmek, İslâmiyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek idi. üsteki yazılar İslâm düşmanlarının arzularını, gayelerinin ne olduğunu çok iyi anlatıyor.Batinin teknolojisini almakta bir engel yoktur , fakat M.Kemal ve cuntası batinin hangi teknolojisini almışlar? Balo, dans, şapka içki , genelev, bar , pavyon açmış vs. bunlar teknoloji değildir.medeniyette değıldir.İslâmiyet’de , teknikte, bilimde ilerlemek, yükselmek emr edilmistir. fakat ahlakını, işlerini veya elbisesini islâm düşmanlarına yada gayri müslimlere (yahudi hırıstiyan vb) benzeten, onlardan olur. Modaya, kâfirlerin âdetlerine (ilkelerine) uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkar diyenler,dinini tarihini okuyup öğrenmeli düşünmeli ibret almalıdır.(6) Devrimleri yapan k…..lerin hedefi maksadı,Allah’ı şahid tutuyorum ki dini islamı,kuranı kerimi yok etmek idi….! Cumhuriyeti kuran münafık k…..ler bilim ve teknoloji ile değil, islamı yıkmak Müslümanları asmak öldürmek ile uğraşmışlardır. (çünkü türkiye ilerlemeye ve büyümeye ancak 1950’den sonra, geçiyor!) Halka kendini dindar gösterdiler sonra kan kusturdular.(3)

Kaynak; 1; a) Düşünceleriyle Atatürk, A.İnan, Türk Tarih Kurumu, 1983 b) Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Iletişim Yayınları, 1989, sayfa 119.2;Filozof Roger Garaudy 20. yüzyıl Biyografisi 3; Türk , Teolog , Timurtaş Uçar Diyanet -Din görevlisi 4;Faruk Köse-Yeni Akit 5;Kadir Mısıroğlu Türk tarih araştırmacısı, yazar,2 Mart 2013 Tarihli Konferasından 6;Hüseyin Hilmi Işık -Hakikat Kitapevi

Batılılaşma ve çağdaşlaşma arasındaki farklar nedir?

Bizler müslümanlar olarak batının “kendimizde eksik olan, teknolojisini” getirelim (çağdaşlaşma)deriz .bunlar (Kemalistler) kültürlerini, yasam tarzlarini, yasalarini..dinlerini “zihniyetini”…getirelim derler. “Değişim başka şeydir, gelişim başka… Çürüme de bir değişimdir ama gelişim değildir.

Ne demiş; Çağdaşlaşmak, zamanın getirdiği yeniliklere uyum sağlamak demektir. (1)

Ne demiş; “Batının ilmini (bilim,teknik) almak dinen uygun ve çok yararlı bir iştir. Fakat batının (ahlakını) almak ve onlara benzemek haramdır.” İskilipli Atıf (Türk İslam alimi.)

Ne demiş; Avrupa milletlerinin laboratuarlarına (bilim ve teknoloji) imreneceğine, kılık kıyafetlerine (yaşam tarzına) imrenen frenk (batı) delisi şaşkınlar, benim yanımda itibar görmediler. Bundan pişman değilim.2ncı Sultan Abdülhamid (2)

Ne demiş; Osmanlı (müslüman) batıcılığı Batının teknolojisini almaktan, ancak harsını kültür ve ahlakını ise dışlamaktan yana iken, Kemalist (laik) Batıcılık, böyle bir ayrıma gidilmesinin anlamsızlığını ileri sürerek batının teknolojisi, ilmi, kültürü ve ahlakıyla topyekun alınması gerektiğine inandı ve onu gerçekleştirdi. Ayrıca Osmanlı (müslüman) Batıcılığı Batılılaşmayı devleti kurtarmak için bir araç olarak algılarken Kemalist Batıcılık Batılılaşmayı “çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmak” anlamında ulaşılması gereken bir hedef ve amaç haline getirdi. (3)

Batı’nın kendi hayat tarzını bütün dünyaya kabul ettirmeye kendi dışındaki ulusların getirecekleri özel katkıları hiçe sayarak ‘kendine benzetmeye’ çalışması da entegrizmin sadece farklı örneğidir.. Bana öyle geliyor ki, siz, ”Türkler” çağdaşlaşma ile Batılılaşmayı birbirine karıştırmışsınız. (4)

Batıcılık ikiye ayrılır;

Birincisi, batılıların fende, tecrübede, sanatda, kalkınma araçlarında bulduklarını öğrenmek, yapmak, bunlardan istifadeye çalışmakdır ki, bunu islamiyet de, zaten emr etmektedir. Fen bilgilerini öğrenmenin farz-ı kifâye olduğunu, islam bildirmişdir. Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”,Fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın!) buyurdu. Fakat bu, batıya uymak değil, ilmi, fenni onlarda bile arayıp almak ve onların üstünde olmaya çalışmaktır.

Allah, yeryüzünü imar (geliştirme) etme görevini insana yükledi [Hud 61 -Kütüb-i-Sitte] Deki; Yeryüzüne yaşama ve geçinme vasıtılarını yarattık taki insanlar istihdam edebilisin [Zuhur 32-Araf 10-Nebe 11-Bakara 29 -Enam 165] Allah insanlara kitab’ı ve hikmeti(bilim,fen, sanat,yararlı bilgi) öğretiyor. [Bakara 151 ]Allah’ın size öğüt vermek için indirdiği hikmeti (bilim,fen, sanat,yararlı bilgi) düşünün. [Bakara 231]Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdular ki:Fen [Bilim ] ve Sanat Nerede Bulursan Al !Milletinin efendisi milletine hizmet edendir. “İlim Çin’de bile olsa git al!..” [Keşfu’l-Hafa-Kütüb-i-Sitte]

Medeniyyet, ta’mîr-i bilâd ve terfîh-i ibâddır.yani ülkeleri / beldeleri, memleketleri imar etmek ve bütün insanları, ruh, düşünce ve beden bakımlarından rahat yaşatmakdır. Bu iki gayeye araç olmak, ancak ve yalnız islamiyete, Allahü tealanın emirlerine ve yasaklarına uymakla olur. İslamiyetden ayrıldıkca medeniyet geriler.bütün fen araçları fabrikalar, imar/ağır sanayı’, memleketleri imar için, insanları rahat etdirmek için kullanılırsa, faydalı olur, sevap olur. Memleketleri tahrip, insanların hürriyetini ellerinden almak, köle yapmak için kullanılırsa, faydasız olur, günah olur. Bunların faydalı olması, medeniyete hizmet etmesi ancak ve yalnız islam dînine (ahlak kurallarına) uygun kullanmakla olur.[İmam Rabbani-Mektubat- Mektubat-ı Masumiye- İmam Gazali -Kimya-yi Sa’adet]

İkinci manada batılaşmak ise, islam yolunu bırakıp, batının bütün din, kültür, adetlerini, ahlaksızlıklarını, pisliklerini ve hepsinden dahâ acı, dahâ şaşkın olarak, dinsizliklerini ve putlarını alıp,sanat eseri şekline sokmak, müslimanlığa dogu dîni, gerilik dini, Kur’ân-ı kerîme çöl kanûnu, puta tapmaya,batı dîni, modern ve medenî din demek ve islâmiyeti bırakıp, hıristiyanlığa veya yahudiliğe (kemalizm,reform) ismini vermekdir.

Biz müslimânlar, (reformcu) kelimesinden mezhebsizleri ve sinsi islâm düşmanlarını, yani ikinci kısımda olanları anlıyoruz. reformcuların ikinci kısmı, islam düşmanı olan sinsi kafirlerdir. Bunlar müslümân görünerek, dîni islâh ediyoruz, ana kaynaklarını meydâna çıkarıyoruz, ilk hâline getiriyoruz gibi yaldızlı sözler söyleyerek islâm dînini yıkmağa, Kur’ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin doğru ma’nâlarını değişdirmeğe, bozmaya çalışıyorlar. İslamiyeti, içerden yıkmak istiyorlar. Müslimân göründükleri için ve dîni islâh ediyoruz, hurâfelerden temizliyoruz, dedikleri için, câhil halk, bu kâfirleri hakîkî müceddid (yenileyici) sanıyor. Bunlara aldanıyor. Böylece, çok başarı sağlıyorlar.

Masonlar islâmiyeti yok etme savaşında, vatanına, milletine dînine hizmet etmek isteyen müslümanları aldatmak için kullandıkları en tesirli silahları, İslâmiyeti asra uydurmak, modernleştirmek, İslâmiyetin aslını ortaya çıkarmak propagandaları içinde, dinsizliği yerleştirmek idi. üsteki yazılar. İslâm düşmanlarının arzularını, gayelerinin ne olduğunu çok iyi anlatıyor.

Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem”, Buhârî ve Müslimin bildirdikleri (Bildirdiğim bu dînde bulunmıyan birşey, sevâb umarak meydâna çıkarılırsa, bu şey red olunur) buyuruldu.Taberânîdeki (Bid’at (dinde reform) sâhibi, bid’atinden vazgeçinciye kadar, Allahü teâlâ, tevbesini kabûl etmez) buyuruldu.İbni Mâcenin bildirdiği hadîs-i şerîfde, (Bir bidat (reform) küfre (inkara) yol açmasa bile bunu ortaya çıkaranın orucu, haccı, umresi, cihâdı, tevbesi ve hiçbir iyiliği kabûl olmaz. Bu kimsenin, yağdan kıl çıkar gibi, müslimânlıkdan çıkması kolay olur) buyuruldu.

Müslümanlar, fende, (bilim) teknikte,akla ve tecrübeye uyarlar.Din, (ibadet , ahlak, ve adalet bilgilerinde, akla değil, yalnız Kur’an-ı kerime ve sünnet-i seniyyeye uyarlar.

Dînimiz, din bilgileri ile fen bilgilerini birbirinden ayırmıştır. Din bilgilerinde, islâm ahlâkında ve ibâdetlerde ve adalette (ceza hukuku) en ufak bir değişiklik yapmayı şiddet ile men etmiştir.Dünyâ işlerinde, fen bilgilerinde ise, her değişikliği yapmayı, bütün yeni keşifleri öğrenmemizi ve yapmamızı emretmiştir. Osmanlı devletini ele geçiren sözde aydınlar, dînimizin bu emrinin tâm tersini yaptılar.Masonlara aldanarak, din bilgilerini değiştirmeye, dînin esaslarını yıkmaya çalıştılar. Avrupanın fende ilerlemesine, yeni keşflere gözlerini kapadılar. Hattâ fen bilgilerine, modern tekniğe uymak istiyen ilerici türk devlet adamlarını ihtılallerle darbelerle şehit ettiler yada yargıladılar . Masonların elinde maşa olarak, ilerlemeyi, teknikte değil de, dinde reform yapmakta, bölücülükte aradılar.

Bilim , teknik zamânla artar, değişir, ilerler. Bunun içindir ki, (Tekmîl-i sınâ’ât, telâhuk-ı efkâr iledir) buyurulmuşdur. Bunun manası (Sanatın, fennin, tekniğin ilerlemesi, fikirlerin, deneylerin birbirlerine eklenmesi ile olur) demekdir. Din bilgileri (kuran ve sünneti-seniyye)hiçbir zamânda, kimse tarafından değişdirilemez. Dinde reform (bidat)olmaz sözünün manası da budur.Bugün islam memleketlerini sarmış olan, yıkıcı dinde reformculara (bidat ehli) aldanmamak için, müslümanların çok bilgili olmaları lazımdır.

İslamiyete uyulmamış, ona iman edilmemiş olur. Dinde, olmayıp, adetde olan yenilikler, mesela, yemekde, içmekde, binme ve taşıma vasıtalarında, binalarda yapılan yenilikleri, değişiklikleri dînimiz red etmez. bütün fen bilgileri ve fen âletleri, fen işleri Bunları yapmak ve faydalı yerlerde kullanmak câizdir. Hattâ, farz-ı kifâyedir.

İslâmiyyet, faydalı olan her (b)ilmi, her fenni ve her tecrübeyi emr eden bir dindir. Müslümanlar, fenni (bilim-teknik) sever, fen adamının tecrübelerine inanır. Fakat, fen adamıyım diyen fen taklidcilerinin iftiralarına, yalanlarına aldanmaz.

Herkes şunu iyi bilsin ki, bu milletin damarlarında dolaşan asîl kan, ne bugün, ne de, onların ümit ile bekledikleri günlerde, bu manâda aslâ batılaşmıyacak ve dinsiz olmayacakdır. islam mukaddesâtını ayaklar altında çiğnetmiyecekdir!(5)

Yapılan Atatürk devrim ve inkilapları;” Türkleri öyle bir noktaya getirdi ki Türkler ne Müslüman gibi yaşayabiliyor ne Hristiyanlığa geçebiliyorlar.”(6)

Kulakları duymayan biri ekrandaki görüntülerinizi seyretse, hangi dinden, hangi milliyetten olduğumuzu kestiremez.(7)

Kemalizm, insan ve toplum meselelerini kuşatıcı bir ideolocya manzumesi değil, sadece İslâm’a karşı ve İslâm’ı tahrib tavrının adıdır… Rejim de, bu rejim…(8)

Birİtiraf ;“Müslümanların her şeyini bozduk, yok ettik. Dinleri, inançları, dine bağlılıkları ve insani duyguları yok oldu. Onların milli ve manevi değerlerini, Batı medeniyeti (!) postasında eriterek kendimize benzettik. İslamiyeti öğrenmeyi, yaşamayı, namaz kılmayı, Kur’an öğrenmeyi suç ve gericilik olarak göstermeyi başardık. Artık çoğu hiçbir şeye tam olarak inanmıyorlar. Ondört asırlık din…lerini, itikadlarının, ibadetlerini tartışılır hale getirdik. Derin bir boşluğa düşürdük. Bundan sonra siz misyonerlerin işi daha da kolaylaştı. Maaş bağlayarak, vize vaadi, yurt dışında iş imkanı, hatta cinselliği kullanarak Müslümanları Hırisitiyan yapınız!…”Lois Massignon (9)

Tarihte galip devletler mağluplara kendi kültürlerini dayatır, bir tek biz güya yendiklerimizin alfabesinden şapkasına (ahlakına) kadar herşeyi almışız . Neden? Bizdeki ihanete bakın ki, isviçre (hrıstyan) Medeni Kanunu çevrilip ‘Türk’leştirilirken Adalet Bakanı Bozkurt, Hıristiyanlarda bile süt kardeşle evlenmenin yasaklandığını farkediyor ve apar topar o maddeyi değiştirtiyor, süt kardeşle evlenmek serbest bırakılıyor. İşte İsviçre Medeni Kanununda bile yasaklanan bu evlilik sırf Kuran’a ters olsun da ne olursa olsun diye değiştirilmiştir.Kuran’a ters olsun da ne olursa olsun diye değiştirilmiştir.(10)

Kemal’in kariyerinin erken dönemlerinde O’nun takipçilerinin çoğu O’nun İslam’ın bir şampiyonu olduğunu ve de Hıristiyanlarla savaştığını sanıyorlardı. Şayet O’nun asıl niyetlerini bilselerdi ismini İslam’ı yıkan Gazi olarak söylerlerdi.(11)

Mustafa Kemal’in Emperyalizm emriyle yaptığı İnkılabı’nı sorguluyoruz, 2013’te küfür yiyoruz. 1929’da karşı çıkan Müslüman dedelerimize (atalarımıza) kurulan darağaçlarını, daha iyi anlıyoruz. (12)

Kaynak; 1; Türk Dil Kurumu 2; Kaynak:Adem Çevik, Abdülhamid’de Yanılanlar, Ufuk Yayınları, Sayfa 31 3;Siyaset Bilimci – Mehmet Pamak, Özgür-Der 4,Entegrizm – Filozof Roger Garaudy. 5;Hüseyin Hilmi Işık kimyadaki buluşu ve yazdığı kitaplarla tanınan yirminci yüzyıla damgasını vurmuş olan bir Bilim adamı ve İslâm âlimidir..Eczacı, Matematik, ve Kimya,Ögretmeni ve Türkiyenin İlk Yüksek (profesyonel ) Kimya Mühendisi.-Hakikat Kitapevi 6;Tarihçi Açısından Din; Tercüme eden Prof. Dr.İbrahim canan. 7;Türk Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu – 26.01.2013 8;Adımlar “1984’den 1996’ya” – (s:188,189) 9;Su Dergisi, Yıl:1, sayı: 3, Mayıs-Haziran 2005 10;Türkolog,Mustafa armağan 12; Turkey, Emil Lengyel, 1941, sayfa 140-141 12;Analiz Merkezi Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, 26.10.2013

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

“Kemalizm İslâm karşıtlığıdır.”Batı ve Batıcılık karşısındaki tavrını İslâm’a ve müslümanlara olan nefreti belirler.Kemalist devrim tarihini, Batılılaşma, dolayısıyla sömürgeleşme tarihinin dışında bir dönem olarak değerlendirmek isteyenlerin bize vermesi gereken iki temel cevab vardır:

Atatürk İnkilapları Batılaşmadır. Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. İşte, Solcu yanlısı Solcuların Analizi?http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-batilasmadir-kemalistler-istedigi-kadar-anti-batici-gorunup-ulusalci-bir-dil-takinsin-kemalizm-batililasma-somuru-emperyalizm-tarihinin-disinda-dusu.html

Kemalizm ve din düşmanlığı geldikleri gibi gidecekler.http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ve-din-dusmanligi-geldikleri-gibi-gidecekler.html

Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ve-ataturkculuk-ilerlemeye-manidir-tum-linkler.html

Harf Devrimi İçin Ne Dediler?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-icin-ne-dediler.html

Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-gerekli-miydi.html

Kemalizm; dinsizlik ötesi bir durum, adeta din düşmanlığına dönüşüyor sanki. Ellerinden gelse kamudan dini kovacaklar. Dini, mabedlere ve vicdanlara hapsedecekler.. Hani bazı Kemalistlerin öfkesini görünce Hitler Almanyası`ndaki Yahudiler`i hatırlıyorum..http://yakintarihimiz.org/kemalizm-dinsizlik-otesi-bir-durum-adeta-din-dusmanligina-donusuyor-sanki-ellerinden-gelse-kamudan-dini-kovacaklar-dini-mabedlere-ve-vicdanlara-hapsedecekler-hani-bazi-kemalistlerin-ofkesini-go.html

Cumhuriyet döneminde şiddetlenerek devam eden, dar bir aydın çevresinin manevi buhranı, Allah inancının ve diğer iman esaslarının yıkılması noktasına varmıştır. Günümüzde, solun ulusalcılık ve Kemalistlikle özdeşleşmesine şaşmamak gerekiyor, ortak özellikleri olan pagan zihniyete mensup oldukları için. İslam karşıtlığı ve Osmanlı düşmanlığı da Dr. Abdullah Cevdet (ateist) psikolojisine düşmüş olmalarından olsa gerek.http://yakintarihimiz.org/kemalistlerin-ortak-ozellikleri-islam-karsitligi-ve-osmanli-dusmanligi.html

Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ideolojisi-ile-din-i-mubin-i-islam-kesinlikle-uyusmaz-ve-bagdasmaz.html

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.html

Cumhuriyet’in kurulmasından Atatürk’ün (1923-1950) ölümüne kadar geçen süre.Bu süreç içinde yeni Cumhuriyet neler yaptı?Cumhuriyet, Osmanlı döneminin eğitim seviyesine ancak 1950′lerde(‘n sonra) ulaşabilmiştir!1914′e gelindiğinde tek üniversitemiz, 7 fakültesi ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938′de de yine tek üniversitemiz vardır, fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 civarındadır.http://yakintarihimiz.org/cumhuriyetin-kurulmasindan-ataturkun-1923-1950-olumune-kadar-gecen-sure-bu-surec-icinde-yeni-cumhuriyet-neler-yapticumhuriyet-osmanli-doneminin-egitim-seviyesine-ancak-1950lerden-sonra-u.html

Kemalistler yalnızca “kültür devrimi”peşinde koştu; ekonomik (bilimsel,teknolojik) kalkınmayla uzaktan yakından ilgisi yoktu.http://yakintarihimiz.org/kemalistler-yalnizca-kultur-devrimipesinde-kostu-ekonomik-bilimselteknolojik-kalkinmayla-uzaktan-yakindan-ilgisi-yoktu.html

Atatürk Rejimi Referans Olamaz Atatürk devrimleri siyasi ve kültüreldir.yani ekonomik ve bilimsel değildir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-rejimi-referans-olamaz-ataturk-devrimleri-siyasi-ve-kultureldir-yani-ekonomik-ve-bilimsel-degildir.html

Kemalizm ülke önündeki, (bilimsel – entellektüel gelişmeyi) en büyük engeldir; http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ulke-onundeki-bilimsel-entellektuel-gelismeyi-en-buyuk-engeldir.html

Atatürkçülük ilerlemenin önünde psikolojik bir engeldir.http://yakintarihimiz.org/ataturkculuk-ilerlemenin-onunde-psikolojik-bir-engeldir.html

Bu millet 80 yilda hicbir varlık göstermeyip hep geri gittiyse bunun tek sorumlusu kemalist’lerdir.http://yakintarihimiz.org/bu-millet-80-yilda-hicbir-varlik-gostermeyip-hep-geri-gittiyse-bunun-tek-sorumlusu-kemalistlerdir.html

Birazcık bilim ve teknoloji tarihi okuyan herkes bilir ki,Bizi Kemalizm geri bıraktı.http://yakintarihimiz.org/birazcik-bilim-ve-teknoloji-tarihi-okuyan-herkes-bilir-kibizi-kemalizm-geri-birakti.html

Google Aramaları

  • ataturkun yaptigi kotulukler
  • atatürkün islama yaptığı kötülükler
  • atatürkün dine yaptığı kötülükler
  • ataturkun yaptigi serefsizlikler
  • atatürkün kötülükleri
  • atatürkün islam düşmanlığı
  • atatürk kotulukleri
  • atatürkün ülkeye yaptığı kötülükler
  • Atatürk yaptığı kötülükler
  • atatürk ün kötülükleri nelerdir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*