Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Atatürk’ün Demokratlığı

Atatürk’ün Demokratlığı

Serbest Cumhuriyet Fırkası irtica tehditinden dolayı kapatılınca, onun adayı olarak belediye başkanlığı kazanan kişiler de ya istifaya zorlanmış yahut CHF’na alınmıştır .Yalnız, Samsun Belediye Başkanı Boşnakzâde Ahmet Bey başkanlıkta ısrar etmiştir.

Bu olayı Ahmet Hamdi Başar, şöyle anlatıyor:

Gazi, Samsun’da A. Hamdi Başar, Kâzım Paşa ve SCF’li Belediye Başkanı ile sofradadır. Serbest Fırka’yı Fethi Bey’e nasıl ve niçin kurdurduğunu anlatmış ve sözü, o fırkanın kapatılış sebebine getirmiştir. Gazinin verdiği izahata göre:

Sonraları, Serbest Fırkanın beklenen işlere giremeyeceği, memlekette irtica ve inkılâb dışı cereyanların bundan istifade edeceği anlaşılmış ve Serbest Fırka lağvedilmiş. Bütün bu izahatı, sofra konuşması şeklinde, arasıra esprilerle süsleyerek, araya başka bahis karıştırarak veren Gazi, sonunda Belediye Reisine döndü ve:

– Şimdi, Reis beyefendi; zatıâliniz de artık feshedilmiş olan bir fırkanın Belediye Reisi olarak vazifenizde devam etmek istemezsiniz değil mi? İstifa ediniz; yeniden intihap yapılsın; belki yine zatıâliniz seçilebilirsiniz, emrini verdi.

Emir kafi idi. Belediye Reisine “Emir buyurursunuz” demekten başka söz kalmamıştı. Fakat Reis öyle yapmadı:

– Paşam; bendeniz Serbest Fırkayı tanımıyorum ve reisliğe de o fırkanın namzedi olarak seçildiğimi kabul etmiyorum. Bu intisap halkın şahsıma karşı bir itimadı şeklinde tecelli etmiştir. Mesele sırf seçimin serbest olmasından ibarettir. Eğer bu vaziyette istifa edersem halkın bu teveccüh ve itimadına karşı küfranı nimette bulunmuş olurum. Eğer bendenizin bu işte kalması arzu buyurulmuyorsa, hükümetin elinde kuvvet vardır, Şûr’ayı Devlet (Danıştay) vardır, intihabı fesheder. Bendeniz de o zaman halka karşı mahçup vaziyette kalmam.

Bu beklenmedik cevap Gaziyi sinirlendirmedi. Sakin bir sesle: “Düşündüğünüz doğru. Arzu ettiğiniz gibi olsun” dedi.

Sofrada mevzu eski hatıralara, günlük meselelere doğru yayılıyor, kadehler biraz daha sık içiliyor. Bu zahiri sükûnete rağmen, yakında bir fırtına kopacağı hissediliyordu. Bunu Belediye Reisi de hissetmiş olacak ki, biraz sonra, görecek mühim işleri olduğu bahanesiyle, Gaziden müsaade istiyor; ve “buyurunuz” emrini alınca Kemâli hürmetle eğilerek sofradan kalkıp gidiyor!

Bir iki dakika nefes bile almadan korkarak sustuk. Sonra Gazinin sesi gürledi: “Vali Paşa hazretleri; belediye reisi diye seçtiğimiz bu adamın yaptıklarını gördünüz mü? Her şeyden evvel terbiyesiz. Şehirlerine misafir geliyoruz. İçki ikram ediyoruz içmiyor, sonra da bir Reisicumhur sofrasında biz kalkmadan sofradan kalkıp defolup gidiyor. Reisinizin hareketlerini beğendiniz mi?”

Kâzım Paşan’ın haşlanması ve bahsin devamı sabaha kadar sürdü. İki gün sonra, Dahiliye Vekâleti namına seyahate iştirak eden, mülkiye müfettişi Necati bey bazı sebeplerle Valiye işten el çektiriyor. Bittabi Belediye seçiminin de feshi ve yenilenmesi de kararlaştırılmış olunuyor. Bu hâdiselerden sonra yine Samsun’da gece sofrada lâtife olsun diye şunları söylüyorum:

– Bakınız Paşam, Necati beyin yaptıklarına. Misafir olarak gittiğimiz bir şehrin valisine işten el çektirmiş.

Gazi, bu mevzuda latifeye müsaade etmiyor. “Onu bizim emrimizle yaptı” diye bahsi kesiyor.

Ahmet Kabaklı, Temellerin Duruşması

Google Aramaları

  • boşnakzade ahmet bey
  • boşnakzade ahmetbey niye öldü
  • Samsun belediye başkanı atatürk serbest fırka rakı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*