Son Haberler
Anasayfa » Belgeler » Ayşe Hür Öteki TarihKitabının Özeti;

Ayşe Hür Öteki TarihKitabının Özeti;

 

1908487_813219965401236_3412485355749178809_n

Ayşe Hür Öteki Tarih Kitabının Özeti;

”…Tarih bana az, size çok lanet edecektir.”

Mustafa Kemal, 27 Aralık 1920’de, Batı ve Güney Cephesi komutanlarına Çerkes Ethem meselesinin ‘kuvvet yoluyla hallolması birer telgraf çekmiştir.

Meclis zabıtlarına bakılırsa, (Çerkez) Ethem Bey, bu telgraftan iki gün sonra, yani 29 Aralık’ta Meclis’e ağır bir Telgraf çekti. Telgrafda şunlar yazıyordu;

“Ankara’da toplanan Meclis’in ne şekilde toplandığını tabii hepimiz biliyoruz. İlk icraatı da bu fakir milletin sırtından kendilerine senede üçyüz bin küsur lira tahsisat yapmaları olmuştur ki, senede içlerinde yüz lirayı bir arada gören pek azdır. Şimdi bol bol dalkavuklukla meşguldürler”.

 

Bu tarihten sonra taraflar arasında başka telgraflar gidip gelir. Bunlardan 2 Ocak 1921 tarihinde İsmet Paşa’ya yazılan ve “Baki ilk selam” diye biten telgrafta Ethem Bey şunları demektedir;

“ Meclisin tamamını bilmekteyim ama hükümetin aleyhime düzenlediği tuzakların bilincine vardıktan sonra her türlü önlemi aldım….Madem (İsmet inönü ve mustafa kema’e hitaben) beni vuracak gücünüz var, neden birlikte Uşak’ı düşmandan kurtarmak için saldırma önerimi geri çevirdiniz? Siz kıskanç bir insansınız; şahsi ihtiraslarınız uğruna değil beni bütün memleketi feda edebilirsiniz! Bana kalsaydı ve de kardeşim Reşit Bey’i dinlemeseydim sen benim idamıma ferman koyabilir miydin sanıyorsun! ‘Kardeşlerin en akıllısısın’ diye diye Reşit Bey’i pek güzel kandırdınız…Bana Osmanlı-Rus Savaşından bu yana katılıp da kazandığınız bir tek savaş söyleyebilir misiniz! Biçare Millet Meclisi sizin sahte askeri şöhretinizin bilincinde değil!

“Köprüyü geçinceye kadar öyle olsun diyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki köprünün binde birine ulaşmamışsınızdır. Ah içleri fesat dolu yurtseverler, zavallı Millet Meclisi, sizin (m,kemal ve ismet inönü) askeri sahte ünlerinizi anlamış değil.(.) Tarih bana az, size çok lanet edecektir.”Umum Kuva-yı Seyyare Kumandanı Çerkez Ethem.”

Çerkez ethem  Bey, Türk askerine kurşun sıkmamak için, kendi kuvvetlerini dağıttı; büyük bir çoğunluğu düzenli orduya katıldı, Ethem Bey’in terhis ettiği 159. Alayın askerleriyse ya dağa çıktı ya evlerine döndü ya da ordu saflarında savaşmayı sürdürdü sonunda gıyaplarında idama mahkum edildiler! [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

Milli Mücadele’nin başlangıcında Kürt Aşiret Reisleri ve Dini Liderler ile birlikte davranan M.Kemal, 2.Meclis döneminde (1923-27) bu liderlerle arasına mesafe koyar. Ayrıca, söylenegeldiği üzere Alevi-Bektaşi liderlerin tamamı Milli Mücadele’yi desteklememiş, bir kısmı padişah tarafında yer almıştır. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

-Şeyh said isyanında, Milli Mücadele’den daha fazla insan ölmüş ve daha fazla harcama yapılmıştır.

-Yedi yıllık İSTİKLAL MAHKEMELERİNDE 67500 yargılama yapılmış ve 5600 idam cezası verilmiştir. İstiklal Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya (Kel Ali), Milli Mücadele’de Ayvalık savunması kahramanı olup, mecliste bir milletvekilini tabanca ile öldürmesine rağmen cezalandırılmaz. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

 

ŞAPKA İNKILABI döneminde, direnen Rize’yi Hamidiye Zırhlısı 2 gün boyunca bombalamış, çok sayıda (20-78) idam ve yüzlerce hapis cezası verilmiştir. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

ATATÜRK’E İZMİR SUİKASTI, gerçekleşmeden önce haber alınmış fakat muhaliflerin temizlenmesi amacıyla ses çıkarılmayıp, kullanılmıştır. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

Abdülmecid Kızların eğitimi konusunda halka örnek olmak için şehzadesi Murad’la kızı Fatma Sultan’ı ellerinden tutup ilk mektebe kaydettirmesi tarihe düşülmüş bir nottu. Nitekim onun döneminde Müslüman Osmanlı kadınları o tarihe kadar görülmedik bir serbestliğe kavuştular. Kâğıthane, Boğaz birer şenlik yerine dönüştü. Beyazıt, Üsküdar, Fatih gibi geleneksel semtlerde bile kadınlı erkekli kalabalıklar (sosyal etkinlikler) meydanları doldurdu. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

Bir toplumun okuma-yazma oranlarının doğrudan alfabenin kolaylığı ya da zorluğuyla ilgisinin olmadığına dair dünyada çokça örnek bulmak mümkün. Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Japonya, Çin, İsrail, Kore, Sırbistan, Hindistan, Taylant gibi ülkeler ekonomik ve kültürel kalkınmalarını, hepsi Arap alfabesi kadar veya ondan daha zor olan alfabeleriyle başarabilmişlerdi. [Ayşe Hür / Derin Tarih Kasım 2012]

 

Kemalist modernleşme hamlesinin önemli köşe taşlarından biri olan Harf Inkılabı, toplumun genel kültür düzeyine katkıda bulunmaktan çok, halkın tarihle ilişkisini kesmekte işe yaradı. Böylece geçmişle bağlar, devlet ve devletin istediği tarzda ilgilenen ‘tarihçiler’ tarafından kurulmaya başlandı. Bu tarihçilerin esas işlevleri ise, ‘kozmopolit’, ‘karışık’, ‘Şarklı’, ‘geri’ olarak niteledikleri Osmanlı kimliğinin yerine, ‘etnik açıdan saf, ‘dünya görüşü açısından laik’, ‘Batılı’, ‘modern’ bir ‘Türk’ kimliğinin üzerinde yükselecek Türk-ulus devletini inşa etmekti. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

 

O yıllarda izolasyonist bir politika izleyen ABD, Türkiye ile savaşa girmediği için ne Antlaşma’nın hazırlanmasında rol aldı, ne de nihai belgeyi imzaladı. Sevr’de kurulması düşünülen ‘Büyük Ermenistan’ın hamiliğini üstlenmeyeceğini daha 1920 Mart’ında ilan etti. Bunu izleyen aylarda Britanya, Fransa, İtalya ve Norveç, Ermenistan’ın savunmasıyla ilgili herhangi bir askerî yükümlülük üstlenmeyeceklerini açıkladılar. Bunun üzerine Erivan’daki Taşnak Hükümeti Ankara ile uzlaşmak zorunda kalacak, 2-3 Aralık 1920 tarihli Gümrü Anlaşması ile Ermeni tarafı Sevr Antlaşması’nda kendisine tanınan haklardan feragat ettiğini açıklayacaktı. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

Mustafa Kemal ‘muhaliflerle nihai hesaplaşması;

Ankara İstiklal Mahkemesi, 1924 Anayasası’nın milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 17. maddesini çiğneyerek, çoğu milletvekili olan 49 sanığı yargılamaya 26 Haziran 1926’da başladı.

Tutuklananlar (ve idam edilenler ) arasında Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, Mustafa Kemal’in çocukluk arkadaşı, Samsun’a birlikte çıktığı Miralay (general) Arif Bey, Çopur Hilmi, Gürcü Yusuf, Laz İsmail ile Sarı Efe Edip (paşa)  adlı istihbaratçı vardı. Sonra Kazım Karabekir, Ali Fuat,paşa Refet, paşa Cafer Tayyar Paşa ve Rüştü Paşa başta olmak üzere, Terakkiperver (ilerici cumhuriyet fırkası yani partisi) paşalarının ve partili milletvekillerinin tutuklanarak, yargılanmak üzere İzmir İstiklal Mahkemesi’ne yollanmasını emretti.İdamlardan kurtulan paşalardan kiminin siyasi hayatı ebediyen, kimininki Mustafa Kemal’in ölümüne kadar sona erdi

(Mitçi) Kara Kemal ve Abdülkadir Bey dışındaki 13 kişi, o gece idam edildi. Kara Kemal yakalanacağını anlayınca intihar etti. ‘ Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Ali Fuat, Refet ve Mersinli Cemal paşalar ise cellattan kurtuldular ama kiminin siyasi hayatı edebiyen, kimininki Mustafa Kemal’in ölümüne kadar sona erdi, aileleri maddi ve manevi yıkıma uğradı, yıllarca polis denetiminde yaşadı.

Kara Çete’ diye anılan eski İttihatçılar, Ankara’da yargılandı, kanıt olmadığı halde Cavit Bey, Dr. Nazım, Ardahan mebusu Hilmi ve Nail beylere idam, Balkan Savaşları’nın ‘Hamidiye Kahramanı’, Misak-ı Milli kararının mimarı Rauf Bey’le eski İzmir Valisi Rahmi Bey de dahil yedi kişiye 10’ar yıl kalebentlik cezası verildi. İdam cezaları 26/27 Ağustos 1926 gecesi infaz edildi. Daha önce gıyabında idama mahkûm olan Abdülkadir Bey de yakalanarak idam edildi.

Rıza Nur, Atatürk muhalifleri arasında, ölçüsüz, pervasız, hatta hakaretamiz üslubuyla tanınan bir isimdir.

Meclis’in Türkçü,  kanadını temsil eden Rıza Nur;İzmir Suikasti Davası’ndan hemen sonra Paris’e kaçtı ve Türkiye’ye ancak Mustafa Kemal’in ölümünden sonra dönebildi. Paris’teki Biblioteque Nationale ve Londra’daki British Museum’a, 1960 yılından önce yayımlanmamak kaydıyla teslim ettiği dört ciltlik tartışmalı eserini (hayatım ve hatıratım) 1929-1935 arasında kaleme aldı.

Dr. Rıza Nur’un canlı, renkli, ve ‘sansürsüz’ anlatımları,(kitabı) dönemin resmi tarih tarafından yer verilmeyen yanlarını kavramak açısından önemli bir kaynaktır. [Ayşe HÜR- Öteki Tarih]

Google Aramaları

  • ayşe hür kitapları
  • ayşe hür öteki tarih
  • ayşe hür kitap
  • ayşe hür rıza nur hakkında
  • ayşe hür öteki tarih özet
  • ayşe hür öteki tarih epub kitap indir
  • Ayşe Hür Öteki Tarih 1 indir
  • öteki tarih ayşe hür kitap özeti
  • Ayşe Hür kitap özetleri
  • ayşe hür hakkında yorumlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*