Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » BİR ADALET VESİKASI

BİR ADALET VESİKASI

İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı. Bu, iktisat vekillerinden ve eski «Misak-ı Millî» muharrirlerinden İzmit Meb’usu Sırrı Bey, Sırrı Bellioğlu’dur. Benimle hapishanede çok ileri bir dostluğa varan bu zat, bir gün bana aynen ve kelimesi kelimesine şöyle dedi:

-Abdülhamîd devriyle bu devir arasındaki farklardanbirisi şudur ki, ben o zamanlar bir mülkiye talebesi olarak menfaya gönderilirken,Beşiktaş’ta, Padişah’ın yaverlerinden Kemal Paşa bana «efendi oğlum!» diye hitap ederek söze başlamıştı. İşte, çocuk denecek kadar genç ve ehemmiyetsiz bir mektep talebesine, saraya nüfuzlu en yüksek rütbeli askerin muamele tarzı!..
BİR ADALET VESİKASIBu devirde ise, yaşım 60’ı geçmiş, uzun müddet Türkiye Büyük Millet Meclisinde meb’usluk etmiş, bir aralık da iktisat vekilliğinde bulunmuş bir ihtiyar olarak tevkif edildiğim vakit bana polis müdür muavini «eşek!!!» diye hitap etti.

İşte Sırrı Bellioğlu’nun bana mektubu:
«Sevgili Necip Fazıl;
Sana tevfikhanede söylediğim bu sözü benden yazılı olarak istediğin için aynen kaydediyorum.
Dahlim olmadığı halde bazı ahbaplarımın padişaha suikast teşebbüsünde bulunmaları sebebiyle ben de maznunen Beşiktaş karakolunda tevkif edilmiştim. İsticvabımı yapan Müşir Hasan Paşa ile Yaver Kenan Paşa bana daima «efendi oğlum» diye hitap ederlerdi. Beni zaptiye hapishanesine gönderdikleri zaman bileklerime kelepçe vurmamışlar ve sivil bir polis terfik etmişlerdi. Bu esnada 21 yaşında bir genç mektep talebesiydim.
Halbuki, 60’ını geçmiş, vekillik etmiş, meb’usluk etmiş bir ihtiyar olarak birkaç sene evvel İstanbul polis müdüriyetinde tevkif olunduğum zaman, mahut (Zeki), vaziyete muvafık söz söylemediğim zaman bana «eşek!» diye hitap ve dayakla tehdit etti.
İşte azizim, haşin ve mütehakkim dediğimiz adamların siyaset maznunları hakkında gösterdikleri nezaketle, Cumhuriyet mefkuresine bağlılıklarını iddia eden kesanın izhar ettikleri muamele! Artık sen ilerisini tasavvur et!
19 Ağustos 1947 – Sırrı Bellioğlu
Bir Abdülhamîd aleyhtarından gelen bu kıyas karşısında ürpermek lazımdır
Kaynak:Ulu Hakan 2.Abdülhamid-Necip Fazıl

Google Aramaları

  • SIRRI BELLİOĞLU
  • hüseyin sırrı bellioğlu
  • hüseyin sırrı bellioğlu mason mu
  • sırrı bellioğlu hapis
  • sırrı bellioğlu kimdir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*