Son Haberler
Anasayfa » Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir; » Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).


– Çünkü Atatürk’ün getirdiği kanunlar ve inkılaplar İslam ile tamamen birbirine zıt iki kutup’dur. … Allah’ın emrine göre, devlet, İslam Hukuku olan Şeriat ile yönetilir.

Atatürk’e göre ise Din ve Devlet işleri aykırıdır..!

Bu duruma göre biz Kâinat’ın sahibi olan Allah’ın emrinimi kabul edeceğiz ? yoksa, Atatürk’ün getirdiği laik yönetim şeklini mi?Bu durum için Kuran’dan şu ayeti bilmeyenler için tekrar etmek gerekiyor:

“Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmez ise, o kafirin ta kendisidir” Maide suresi 44. ayet

Yazılacak daha bir çok şey var..

Ayrıca;  ama bu yazıyı okuyan arkadaşım, eğer sen atatürkçüyüm diyorsan, bilki sende atatürk’ün getirdiklerini kabul etmiş oluyorsun ve İslam’ı (şeriat) red etmiş oluyorsun..

Güzel arkadaşım, sana tavsiyem odur ki, sen gel atatürk’ün iz’inden gitmekten vazgeç. Ve sana hem bu dünya da, hemde Ahirette sonsuz/ebedi huzuru verecek olan İslam’ı (şeriat’ı) Kabul Et .

Simge Özçelik İsimli Üyemiz diyorki ; İftira atmayın bari Atatürk’e tapıyorsunuz diye. Biz öyle bir şey iddia etmedik. Evrenin tek yaratıcısı Allah’tır ve ondan başka da tapınacak biri yoktur. Biz Atatürk’ü ilahlaştırmadık neden böyle bir ayet paylaştın ki? :

Kuranı Kerim Cevap Olarak Dediki :

Onlara Gökleri ve Yeri (Evreni ) Kim yarattı? Diye Sorsan, Elbette ALLAH,’ Diyecekler. De ki, Allah Başka Taptıklarınız İtaat Ettiklerinize ne Dersiniz? (zümer 39)

TAPMAK VE TAPINAMAK SÖZLÜK ANLAMALARI

1: TANRIYA VEYA İLAH OLARAK TANINAN (KİŞİ) VARLIĞA KARŞI İNANIŞ VE BAĞLILIK ANLATMAK İÇİN BELİRLİ KURALLARA BAĞLI DİNİ BULUNMAK .
KAYNAK : Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük 2.cild 2135 sayfa 9 baskı ankara 1998

TAPINMAK : 1: iBADET 2:AŞIRI DERECEDE BAĞLILIK GÖSTERMEK
TAPMAK : 1: iBADET 2:AŞIRI DERECEDE BAĞLILIK GÖSTERMEK KAYNAK : (Büyik Türkçe sözlük D. Mehmet Dogan Bahar Yayınları 1044 sayfa.11 baskı 1996)

Kuranı Kerim Cevap Olarak Dediki : Uydurma mazeret:

Onların, sadece “vallahi, biz müşrik değildik” sözlerinden başka fitneleri olmayacaktır. [Enam 23]

M.kemal Olmasaydın, olmazdık .Demekki Allah dilemiş diyorlar;

Müşrikler diyeceklerdir ki, eğer Allahü teâlâ dilese idi, biz ve ATALARIMIZ  müşrik olmazdık, kendiliğimizden birşeyi harâm (yasak) etmezdik) buyuruldu. (enam 148) Yukarıdaki âyet-i kerîmenin sonunda meâlen : Onlara söyle ki, yanınızda kitâb ve sened gibi sağlam bilginiz varsa, onu bize gösteriniz. Fakat siz, uyduruyor, yalan söylüyorsunuz

Bizim ülkemizin kanunları (hakimleri) Allah’ın indirdiği ile mi hükmediliyor? Hayır!Allah’ın indirdiği ile hükmedilmemize engel olan şey nedir? Laiklik! Laikliği kim getirdi? Atatürk!Sonuç: Allah’ın indirdiği ile hüküm vermeyenler KAFİR’lerin ta kendileridir. (Maide 44)Müslümanım diyen kemalistler bu ayeti uygulayabiliyor muyuz? Bu ayetleri şu sebeple paylaşıyorum. Müslüman olduğunu söyleyen kişiler hoşuna gitmeyen uygulamaların Kuran’da olduğunu dahi bilmiyor. Belki şuan sayfamızda bile, bu ayetleri görünce hoşuna gitmeyecek olanlar vardır. Ama gerçekleri gizleyenler zalimdirler. Müslümanım diyorsanız bu ayetleri kabul ederek müslüman olalım…Hadi müslümansanız Allah’ın FARZ Kıldığı Bu Ayetin Uygulanmasını İsteyin…Karşınıza ata’nız İğrenç Sisteminin Çıktığı Göreceksiniz.Eğer Uygulanmasını İstemezseniz ZALİM’SİNİZ..  Müslümanım diyen atatürkçü gençlik, İslam’a ve peygambere hakaret eden bir adamı sevdiğiniz için peygamber sizinle gurur duyuyor!!(Üstad-ı Tarih)

Biz Cumhuriyete değil Kemalist (laik ) tasallut rejimine karşıyız.Belki de tane tane anlatmamız gerekecek… Cumhuriyete (seçme ve seçilme hakkına) karşı değiliz. Bilakis Cumhuriyeti çok seviyoruz.Kemalist değiliz…Laiklik Cumhuriyetin Bir Şartı Değildir. Şeriat (islam hukuku) Hükümlerini Uygulayan Bir Cumhuriyet Devleti Olabilir.Cumhuriyet’in şeriata (islam hukuku) aykırı olduğuna dair Kur’an-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde herhangi bir bilgi yoktur. Cumhuriyet halkın yönetime katıldığı (seçme ve seçilme hakı bulunan) bir yönetim şeklidir. Dört halife (halifeye cumhur başkanı-sadrazam’a başbakan) devrinde devleti yöneten halifeler seçim ile başa gelmişlerdir. İslam’da biat kavramı vardır. Dört halife halkın oylarıyla (biatlarıyla) seçilerek İslam devletini yönetmiştir.Hilafette, halkın oylarıyla yahut Hazret-i Ebu Bekir’in yaptığı gibi tayinle veya Hazret-i Ömer’in yaptığı gibi şura ile muayyen vasıfları bulunan kişi, devlet başkanı olarak seçilir.Şura :Danışma kurulu Şura-devlet : Danıştay’a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur.(by kimyacı)

Ne demiş; Rablerine güvenen, büyük günahlardan ve  fahiş (sınırı aşan) kötülüklerden çekinen Rablerinin çağrısına cevap verenler  Onların işleri aralarında şura iledir.(Şura 38)

Mustafa Kemal Diyor ki; ”Şeriat demek kanun demektir. Şeriat hükümleri demek kanun hükümleri demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü Çağdaş hukuk anlayışı ile bağdaştırılamaz. u böyle olunca, şeriat hükümleri deyimiyle anlam ve kavramın büsbütün başka bir şey olması gerekir.”ilk Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nu hazırlayanlara (islam hukuku’nun kaldırması için) bizzat başkanlık ediyorum.

Kaynak;1; M.Kemal , Nutuk, 1927 2;Teşkilat-ı Esasiye Kanunu

Cevap; ‘Bazı entel dantel sanatçı ”kemalist veya laik” takımlarında maalesef şöyle bir algı var:’Şunu en cahil insana gidip sorsunlar; Cumhuriyet bir yönetim şekli ve rejimdir. Allah’ın sahibi olduğu islam (kuran ve sünnet) dini asla ve katiyen değişmez, insanların en önemli değeridir. Fakat bu sanatçı  ”kemalist veya laik” takımının bazıları sanki Cumhuriyet ilan edildikten sonra Kur’an hükümleri değişmiş gibi algı yaratıyorlar. Mustafa kemal devrimlerini sanki Kur’an’ın hükmü, ayeti kelimeleri değişmiş gibi algılamış bir şekilde konuşuyorlar. cumhuriyet ilan edilmeden kuranın hükmü neyse cumhuriyet ilan edildikten sonra kuranın hükmü odur kıyamet gününe kadarda bunu hiç bir Allah’ın kulu değiştiremez. Kaynak; Sevda Türküsev ,gazeteci ,yazar ,psikoloğ Ne Demiş; İbadetlerde,ahlak üzerinde ve adalette(şeriat) hiç degisiklik, reform olamaz. Fakat, teknikde, bilimde dünya islerinde ilerlemek, yükselmek emr edilmisdir.Müslümanlar, fende, teknikte, hesapta, mi’mârîde, akla ve tecrübeye uyarlar.Din, (ibadet , ahlak, ve adalet/şeriat bilgilerinde, akla değil, yalnız Kur’an-ı kerime uyarlar. Mealen; Kitabda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. [En’âm 38]Allahü teâlâ, bid’at (dinde reform,değişim yapanların) ehlinin ne duasını ne zekatını ne haccını, ne namazını, ne de sadakasını (okul,yol köprü vb iyilikler) kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar. [Deylemi] Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezâsı ancak dünya hayatında rezillik, rüsvaylıktır; Kıyâmet gününde ise en şiddetli azâba itilmektir. Allah, sizin yapmakta olduklarınızdan asla gâfil değildir.” [Bakara, 85] “Yoksa onların, dinden Allah’ın izin vermediği şeyleri şeriat (dinî kaide) kılan şirk koştukları ortakları mı var? [Şûrâ, 21]

Din hususunda apaçık bir Şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine (duygu,düşünce) uyma. (Kur-an’ı Kerim Casiye suresi 18.ayet)

Şeriatçı: Dinin esaslarını sadece dini hayata değil, hukuki, iktisadi ve siyasi düzenlemede geçerli kılmak isteyen kimsedir. (kaynak: Türk dil kurumu Türkçe sözlük cilt 2. sayfa 2087 9. Baskı Ankara1998)

Şeriat ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.

İnsanlara kitap ve terazî gönderdik ki, bunlarla adaleti yerine getirsinler .(Hadid 25) buyuruldu.

İslama’a uymayan kanunlarla , mahkeme olmayı istemek Allahın kitabına uymakla, iman etmekle bağdaşmıyor.  Allah’ın hükmettikleri ,ayetleri ile hükmetmeyen bütün egemen kişi düşünce kurum ve ideolojiler.

Ne demiş; Sana İndirilen  kurana ve senden önce indirilen  kitaplara (iman) gerçekten iman ettik diye boş bir iddiada bulunanlara bakmaksızın Bunlar taguta mahkemeleş meyi istemektedirler oysa onlar tagutu red ve inkar etmekle emrolunmuşlardı. (Nisa 60)

Allahü teâlânın indirdiği hükümlere mukâbil olmak ve onların yerine geçmek üzere hükümler koyan her varlık tâğûttur.(dini terimler sözlüğü-kütüb-i sitte)

Onlara Gökleri ve Yeri (Evreni ) Kim yarattı? Diye Sorsan, Elbette ALLAH,’ Diyecekler. De ki, Allah Başka Taptıklarınız İtaat Ettiklerinize ne Dersiniz? (Ankebut 61)

İman etmiş olduğumuz dinimiz hakkında, annemizden babamızdan ve atalarımızdan duyduklarımız haricinde bir bilgi sahibi değil isek, iman etmiş olduğumuz din islam dini değil, atalarımızın geleneklerinin din hâline getirilmiş olduğu “mış” ve “muş” dinidir.

Akıllarını kullanmasını bilenler izinde gittikleri şeyin (atam izindeyiz)Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olup olmadığını araştırabilen ve ayette de işaret edildiği gibi ya atalarımızda akıl edip Allah’ın indikleriyle amel etmemiş ve doğru yolu bulamamışlarsa bide onları taklit etmekle onların sapık, yanlış yoluna girmiş olmaz mıyız sorusunu sorabilenlerdir. İnsanlar akıllarını kullanarak doğruyu , yanlışı , ayırt edenlerdir. çünkü , taklid bazen insanı doğru yoldan saptırır. BİR YOLU , FİKRİ , TAKİP ETMEK İZİNDEN GİTMEK İÇİN ONUN ESKİ VEYA YENİ OLUŞUNU YADA ATALARIMIZIN yolu olup olmamasının önemi olmadığını bilmeliyiz. Atam izindeyiz mantığı izinde gidilen , takip edilen şey Allah’ın (islam) emrine uygun islamın özüne ters düşmeyen şey olsun yeter.

Allah Kur’an- ı Kerim’de birçok Ayet’te müşrik ve mürtedleri atalarının yolundan dönmeleri için uyarmaktadır.

Tassup; bir kimsenin “herhangi bir inanca ,bir görüşe, düşünceye veya herhangi bir partiye gereğinden fazla, yani aşırı bağlılığını ifade eder. Taassup bir kimsenin bire şeye körü körüne (belgesiz , kaynasız ,ilimsiz,mesnetsiz) bağlanması.Bağnazlık, doğru veya yanlışlığa bakmaksızın bir fikrin savunmasını yapmak.

[1; Dini terimler sözlüğü , 2; Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi3; İslam Ansiklopedisi]

Hakikati inkâr edenler veya örtenler , cahiliye (cehalet) taassubunu yerleştirmişlerdir. [Fetih 26]

Onlar (cahiller, gerçeği örtenler, veya inkar edenler) atalarını sapıtmış kişiler halinde bulmalarına rağmen, atalarının izleri üzerine gidiyorlar. [Saff  69-70]

Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği zaman onlar : “Hayır Biz , atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ataları bir şeye akıl edememiş ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar? [Bakara 170]

Onlara: «Allah’ın indirdiğine tabi olun!» dendiği zaman: «Hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduksa, onun izinde gideriz.» diyorlar. Ya şeytan onları cehennnem azabına çağırıyor idiyse de mi onlara uyacaklar? [Lokman 21]

 M.kemal Olmasaydın, olmazdık .Demekki Allah dilemiş diyorlar; 

 Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: “atalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti” derler. De ki: Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?; [Araf  27]

Yoksa onlar (İslam öncesi) cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre, hükümranlığı Allah’tan daha güzel kim vardır? [Maide 50 ]

Müslümanım diyen, Şeriat’ı kabul etmiş demektir. “Ben şeriatçı değilim“ Din Ve devlet (işleri)ayrıdır,” Şeriata hayır” kahrolsun şeriat” demek çok tehlikelidir, direkt dinden çıkarır. Bunun anlamı “Ben Allah’ın kanunlarına uyanlardan değilim“ demektir. Allah’ın kanunlarına uymayanlar ise, çok pişman olacakları bir yola sürüklenirler. Bilmeden yapan kimseler ise, kelime-i şahadet getirerek imanını tazelemeli, tövbe ve istiğfar etmeli, ayrıca birdaha böyle yapmamak için samimiyetle Allah’a bağlanmalıdır.İnsanların çoğu, cahilliklerinden dolayı ŞERİAT‘ın ne olduğunu bilmeden ileri geri konuşanlar büyük bir hata yapmaktadır. ŞERİAT‘ınne olduğunu öğrenmek, bilmek ve bilmeyenlere de öğretmek anlatmak gerekir. Kesin olarak inanılması gereken şeyleri bilmeden anlamadan kötülemek, o kişiyi kötü yola sokar ve pişman olacağı şeyler yaptırır. Bilmeden boşu boşuna amelleri yok olur.Arkadaşlar! Yakın tarih ve Kuran’ı kerim’i  iyi okur ve araştırırsanız neyin ne olduğunu Allah c.c izni ile göreceksiniz.

Gallup’un yaptığı ankete (bilimsel istatislikler) göre; Türklerin yüzde 74’ü şeriat istiyor.

Vatan gazetesi (27,07,2008)

Eğer demokrasi çoğunluğun dediği ise; mesela bir ülkede halkın çoğunluğu ne istiyorsa o oluyorsa, halkın çoğu şeriat isterse şeriat gelir mi? Asla böyle bir şey telaffuz dahi edemezsin.Çünkü Emperyalizmin ikemalizmin,demokrasisi sadece kendi çıkarlarına hizmet eden demokrasidir. Dolayısıyla çağdaş sömürgeci güçler gerçekte birer demokrasi sahtekârıdırlar.

Tesadüflere inanır mısınız ?

(C)umhuriyetçilik

(A)tatürkçülük

(H)alkçılık

(İ)nkılapçılık

(L)aiklik

Sakın Cahillerden Olma.[Enam 35] Yoksa onlar cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre, hükümranlığı Allah’tan daha güzel kim vardır? [Maide 50] Cahillerden Yüz Cevir [Araf 199] Duamız; cahillerden biri olmaktan Allah’a sığınırım.” [Bakara 67]

“Bizim devlet idaresindeki ana programımız, şeriat (islam) programıdır. bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. fakat bu prensipleri, atatürkçü yada kemalist sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.BİZ , ilhamlarımızı LAİKLİK ve AVRUPAİ dogmalardan değil,doğrudan doğruya kuran’dan almış bulunuyoruz.Kuran yolundayız Vatan davamız iman kavgamızdır ![By Kimyacı]

Ne demiş; Biz Cumhuriyete değil Kemalist tasallut rejimine karşıyız.Cumhuriyete karşı değiliz. Bilakis Cumhuriyeti çok seviyoruz.Kemalist(atatürkçü) değiliz.CHP’ye oy vermiyoruz.Fakat, biz de Cumhuriyetçiyiz.

[Ahmet Kekeç Türk, Gazeteci ,Yazar ]

Laiklik; Suç Üretme Nedeni  İnsanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, tecavüz, zorla fuhşa (genel evleri) sevk etme, hırsızlık, rüşvet içki, kumar, faiz gibi İslam’ın zulüm/haksılzık (ve yasak) olarak adlandırdığı bu fiiller her geçen gün Türkiye’de ve diğer laik ülkelerde bir plan doğrultusunda sistemli olarak işleniyor. Bu zulümlerin en yoğun yaşandığı ülkelerin ortak yanı ise yönetim sisteminin insani yani laik sisteme dayanması ve bu tür suçların ticari bir gelir kaynağı haline dönüşmesi yatıyor. Yani bu ülkeler Allah’ın hükümleri ile hükmetmeyen, haksızlık/zulüm ve adaletsizlik üzerine bina edilen sistemlerdir. Suçlarla kuşatılmış şeytani sistemler göstermelik mahkeme salonlarında insanlara adaleti sağlayamamakta ve devamlı suçlu bir nesil yetiştirmektedirler. Temeli haksızılık/zulüm ve adaletsizliğe dayanan laik sistemlerin mahkemelerinin adalet yapması elbette mümkün değildir. Laik sistemler, eğitim sistemleri başta olmak üzere basını ve medyasıyla önce suça meyilli insanı yetiştirirler. Bu nedenle laik sistemlerde insanlar, inandıkları sistemden sürekli olarak şikayet ederler ve bu sistem içerisinde hiçbir şekilde huzur bulamazlar.

Türkiye’deki Alkolik Sayısı 4 Milyon ”İntihara teşebbüs yüzde 90, cinayet yüzde 85, boşanma yüzde 80, tutukluluk yüzde 78, mala yönelik suçlar yüzde 77, hırsızlık ve yankesicilik yüzde 71, eşler arası şiddet ve trafik kazaları yüzde 70, işe gitmeme ve akıl hastalıkları yüzde 60 ve ırza tecavüz yüzde 50.’ ”Türkiye’de 4 milyon alkolik, 13 milyon da alkole meyilli kişi bulunmaktadır.(istatistikler)

İslam suç işlenmemesi için bütün gücüyle çalışır, öğütler,durur sonucunu kötülüğü anlatır fakat öğüt ve nasih atların dinlenmeyip de suç işleyenlerin hiç müsamaha (hoşgörülü) yapmadan koyduğu cezalarla cezalandırır..Zina eden , cinayet işleyen . içki içenleri (ve benzeri yüzlerce kategorileri vardır.) cezalandırır. Kuran ısrarla!harama giden bütün yolları kapatmıştır, o yolları da haram kabul etmiştir.

Şimdi bir kişi zina yaparsa recm edileceğini bekarsa yüz sopa yiyeceğini bilmiş olsa bu çirkin fiili işleyebilirmi? tabi hayır!!!Diğer niteliklerde böyle hırsızlık yapanın eli kesilse kasten adam öldüren idam edilse yaralayan ,zarar, veren ayni ile mukabil yada diyet (tazminat davası) mukabelede karşılık bulunursa içki içene seksen sopa vurulsa kim bu fiilleri işleme cesaretini gösterebilir.İslam , laik devletin, anayasaların,içkinin,zinanın,cinayetlerin ,trafik kazalarının kısacası haramların suçların. vücut bulmasında emeği geçen herkesi günahına ortak kıldığı gibi , laik sistemi yetiştirenleride yetiştirdiklerinide günahına ve onların terennümleriyle diri ve din duygusundan uzaklaşan günahlarına ortak kılmıştır.
Ne demiş; Kim iyi bir işe aracılık ve yardım ederse onunda o işten nasibi(sevabı) olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onunda ondan bir günah payı olur Allah herşeyin karşılığını vericidir.. (nisa 85) Münafıkların erkekleri de kadınları da birbirlerine benzerler. .Münkeri (kötülüğü-haramları) emrederler ve ma’ruftan (iyilikten-sevap-helal) nehyederler (yasaklarlar) -Allah’ı unuttular da , Allah da onları unuttu.Gerçekten de münafıklar hep fâsık (açıktan günah yayan) kimselerdir (Tevbe -67) Münâfıkları Allahü teâlâya (kuran) ve Resûlüne (sünnet-i seniyye) çağırırsanız, yüzçevirirler, gelmezler) (Nisa, 61) 
Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Atatürk’ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar ve Bunların Listesi;http://yakintarihimiz.org/ataturkun-kurdugu-kurum-ve-kuruluslar-ve-bunlarin-listesi.html

Din ve Devletin ayrılması Müslümanlıkta imkansızdır Çünkü ;(okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/din-ve-devletin-ayrilmasi-muslumanlikta-imkansizdir-cunku.html

Laikler Konferansta Şeriatı Eleştirirken:

http://yakintarihimiz.org/laikler-konferansta-seriati-elestirirken.html

Bazılarına Şeriat Denildiğinde Tavana Vururlar, Kesin Bir Ön Yargı İle Asla Derler. Gerçekten Nedir Bu Şeriat? Eklemek Gerekir ki; Bazıları Şeriatı Temsil Eden Ülke Olarak,Çoğunlukla İranı Gösterir?http://yakintarihimiz.org/bazilarina-seriat-denildiginde-tavana-vururlar-kesin-bir-on-yargi-ile-asla-derler-gercekten-nedir-bu-seriat-seriat-gelirse-bizi-kesicekmi-ozgurlugumuze-hakkimiza-kilitmi-vuracak.html

 

Google Aramaları

  • kuranda laiklik ile ilgili ayetler
  • laiklik islama aykırıdır
  • laiklik islama aykiri mi
  • atatürkcülük ve islam
  • atatürkçü ve müslüman
  • hem atatürkçü hem müslüman
  • ataturkcu olmak gunah mi
  • atatürkçü olmak
  • bir musluman neden laik olamaz
  • Atatüke inanmak günahmı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*