Son Haberler
Anasayfa » Laiklik ve Din; » Bugün dünyanın en demokrat ülkeleri arasında sayılan? devletleri hem krallıkla idare edilirler ve hem birer resmi dine sahip olup laik değildirler.

Bugün dünyanın en demokrat ülkeleri arasında sayılan? devletleri hem krallıkla idare edilirler ve hem birer resmi dine sahip olup laik değildirler.

Bugün dünyanın en demokrat ülkeleri arasında sayılan? devletleri hem krallıkla idare edilirler ve hem birer resmi dine sahip olup laik değildirler.

Osmanlı devleti laik miydi?

Hayır osmanlı devleti laik değildi.

Peki öyleyse teokratik miydi?

Hayır osmanlı devleti teokratikte değildi.

Peki ne idi?

Osmanlı devleti bir islam devleti idi!

Peki İslam devleti teokratik demek değilmi?

Hayır değil ?

O halde teokrasi ne ?

Teokrasi devletin bir ruhban sınıfı tarafından yönetilmesi demektir. batı’daki vatikan böyle yönetilmektedir.papa’ya vekalet eden kardinaller ve onlara bağlı ruhbanlar tarafında idare edilir.

İslamiyet kesin olarak ruhbanlığı red eder. ve böyle sınıfın doğmasını ve dikta kurmasını istemez. yani islam teokrat bir sistem değildir.

Osmanlı devletinin resmi dini kuran idi padişah bu kitap ve anayasa’ya göre devlet’i yönetmekle mükellef idi. devletin yönetimi bir hanedana bırakılmıştı tıpkı bugünkü , Belçika, Hollanda ,Danimarka, gibi bu saydığım ülkelerin hiç biri laik değildir. her birinin resmi bir dini vardır. Bunlarda tıpkı osmanlı gibi  resmi bir dine sahip oldukları halde din ve vicdan hürriyetine değer verirler.

ABD parlamenterleri ”mukaddes (tevrat -incil -yahudi-hırıstiyan) kitap üzerine” el basarak yemin eder. ve Devlet Başkanları ; ”Allah’ın emirlerini, bütün dünyaya geçerli kılacağım ” tarzında beyanat verir. Evet o ingiltere ki anayasası durumunda bulunan Anglikan kilisesi’ne bağlı bulunduğunu ilan eder. kanunlarını ancak başpapaz ‘ın imzasından sonra yürürlüğe koyabilir.

İsrail ”Tevrat’ı kendi hayatının ve varlığının temel kaynağı bilir. parlemontosunda ve hükümetinde en fanatik yahudilere yer verir. Almaya’yı Hollanda’yı Danimarka’yı, Yunanistan’ı İtalyay’yı İsveç’i Norveç’i aynı statü içinde hareket ederler.Yunanistan’ın yürürlükte olan anayasa’sının 3. maddesi devletin.Doğu ortodoks kilisesi ‘ne bağlı olduğunu açıkça belirtir.

Norveç ve Danimarka; Anayasasının resmi dini Evangelical-Luther’an (protestan-hırıstiyan) dinidir. ve yürürlükte olan italyan anayasasına göre Katolik, kilisesi ile italya cumhuriyeti birbirlerine karşı eğemen ve bağımsızdır.

Bugün dünyanın en demokrat ülkeleri arasında sayılan İngiltere, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, İspanya ,Lüksemburg, Belçika devletleri hem krallıkla idare edilirler ve hem birer resmi dine sahip olup laik değildirler.

Ahmet Arvasi-Sahte Laikler Sahte Dindarlar

Osmanlı devleti [İslamiyyetin yasak ettiği emirlere itaat olunmaz. Bunlara karşı da gelinmez] maddesini anayasaların başına koymuştur. İslam milletlerinin başında bulunanlar, ister padişâh, ister halife veya başka isim taşısınlar, her istediğini yaptırmak derecesine çıkamazlar. Hiçbir vakit, yarı ilah olamazlar. Padişahlar arasında böyle aşırı davrananlar asla görülmedi. Çok merhametli olanları, af edicileri oldu. Çöküntü, zulümden değil, merhametden (ve içimizdeki ihanetten) doğdu. Bu halleri, dinden değil, dini dinlememelerinden olmuştur. İslamiyetin, devlet reislerini de içine koyduğu şartlar, sınırlar, islam milletlerinin hepsi tarafından her zaman bilinmekde idi. İslâmiyet, islamiyyete uymayan, kanunsuz hareket eden devlet başkanlarının keyfi emirlerini tanımamayı, daha Avrupalılar (İnsan hakları beyannamesi)ni yazmadan çok evvel, müslümanlara yalnız bir hak değil, bir vazife olarak da vermişdir. [Malumati Nafia-faydalı bilgiler]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

İlkokul öğrencileri bile artık biliyorlar ya, anlama özürlü bazı üniversite mezunlarına belki beş yüzüncü kere yeniden anlatalım. Çünkü kavramları birbirine karıştırmaya bayılıyorlar…Peki, Atatürk Türkiyesi neydi? Sözde İsmi Cumhuriyetti, ve demokrasi değildi.Bazı kişiler, “cumhuriyet” kavramıyla “Atatürk ilke ve devrimleri” kavramını da birbirine karıştırıyorlar?http://yakintarihimiz.org/ilkokul-ogrencileri-bile-artik-biliyorlar-ya-anlama-ozurlu-bazi-universite-mezunlarina-belki-bes-yuzuncu-kere-yeniden-anlatalim-cunku-kavramlari-birbirine-karistirmaya-bayiliyorlar-peki-ataturk-t.html

Görülüyor ki, Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini yoktur kademe kademe, İslam cumhuriyetinden, laik Cumhuriyyete geçildi.http://yakintarihimiz.org/goruluyor-ki-kademe-kademe-islam-cumhuriyetinden-laik-cumhuriyyete-gecildi.html

Laiklik ve Din-Tüm Linkler ;http://yakintarihimiz.org/laiklik-ve-din-tum-linkler.html

Atatürk’ün Kurduğu Kurum ve Kuruluşlar ve Bunların Listesi;http://yakintarihimiz.org/ataturkun-kurdugu-kurum-ve-kuruluslar-ve-bunlarin-listesi.html

Türkiye’de çok imam olmasına karşın şeriat’ı size anlatmadılar değilmi. Anlatamazlar. çünkü ?http://yakintarihimiz.org/seriati-size-anlatmadilar-degilmi-anlatamazlar-cunku.html

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.html

Kemalizm, ibadetler dışındaki bütün ayet (kuran-kerim) hükümlerini kaldırmıştır.Atatürk’ün yakın dostu, ünlü ”Çankaya” kitabı yazarı;http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ibadetler-disindaki-butun-ayet-kuran-kerim-hukumlerini-kaldirmistir.html

Laiklik Nedir? Avukat Faik Muzaffer Amaç Anlatıyor;

http://yakintarihimiz.org/laiklik-nedir-avukat-faik-muzaffer-amac-anlatiyor.html

Laiklik, şeriatın siyasi iktidar olmasına, direnmek anlamına gelir;Atilla İlhan-Hangi laiklik

http://yakintarihimiz.org/laiklik-seriatin-siyasi-iktidar-olmasina-direnmek-anlamina-geliratilla-ilhan-hangi-laiklik.html

Din ve Devletin ayrılması Müslümanlıkta imkansızdır Çünkü ;(okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/din-ve-devletin-ayrilmasi-muslumanlikta-imkansizdir-cunku.html

Laikler Konferansta Şeriatı Eleştirirken:

http://yakintarihimiz.org/laikler-konferansta-seriati-elestirirken.html

Bizde laiklik; din-devlet ayrışması değil, devletin dini kontrol etmesidir.Peki, ’Türkiye laiktir, laik kalacak’ diyenler laikliğin anlamını biliyorlar mı?Bilgi diyorsanız… Bilmezler! Ne tarihi bilirler, ne toplumu tanırlar? din hakkında yorum yapmak isteyen laik ‘aydın’lara biraz Kuran.,Kelam, (teoloji) Hadis, Siyer, Fıkıh (islam hukuku) okumalarını salık vermek durumundayız.?http://yakintarihimiz.org/bizde-laiklik-din-devlet-ayrismasi-degil-devletin-dini-kontrol-etmesidir-peki-turkiye-laiktir-laik-kalacak-diyenler-laikligin-anlamini-biliyorlar-mibilgi-diyorsaniz-bil.html

Bazılarına Şeriat Denildiğinde Tavana Vururlar, Kesin Bir Ön Yargı İle Asla Derler. Gerçekten Nedir Bu Şeriat? Eklemek Gerekir ki; Bazıları Şeriatı Temsil Eden Ülke Olarak,Çoğunlukla İranı Gösterir?http://yakintarihimiz.org/bazilarina-seriat-denildiginde-tavana-vururlar-kesin-bir-on-yargi-ile-asla-derler-gercekten-nedir-bu-seriat-seriat-gelirse-bizi-kesicekmi-ozgurlugumuze-hakkimiza-kilitmi-vuracak.html

Halifeye itaat etmek farzdır. Allaha ve Peygambere itaat etmek farz olduğu gibi;

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

“Laiklik için kemalistler 600.000 (altı yüz bin) ilim (islam alimi) ehlini öldürdüler.”http://yakintarihimiz.org/laiklik-icin-kemalistler-600-000-alti-yuz-bin-ilim-islam-alimi-ehlini-oldurduler-m-akif-ersoy.html

Türkiye’de katı laiklik ve ateizmden kaynaklanan sözde “Atatürkcülük” söylemlerinin arkasında “Mason çevreleri”nin rolü vardır.Türkiye’de görünüşte Müslüman ama gerçekte gizli Yahudi olan Sabetaycılar’ın yönetimdeki etkinlikleridir. http://yakintarihimiz.org/turkiyedeki-yahudiler-ve-masonlar-tum-linkler-2.html

Atatürk İnkılaplarının Amaçları;http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplarinin-amaclari.html

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-cagdaslasma-degil-islam-dusmanligidir.html

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Mustafa Kemal Türk Milletinin düşmanıdır. http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-milletinin-dusmanidir.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm LinklerDaha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemal-turk-ve-musluman-degil-ki-ataturk-olsun-tum-linkler.html

Atatürk inkılâplarının ne derece millî olduğunu sorgulamak istiyoruz-Tüm Linkler ;http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-ne-kadar-milli-idi-tum-linkler.html

Google Aramaları

  • dünyada demokratik kuran devletler
  • demokrat ve laik olmayan ulkeler
  • anayasasında dini olan devletler
  • laik olmayan batı ulkeleri
  • laik ama demokrat olmayan ülkeler
  • en demokrat ülkeler
  • en demokrat ülke
  • dünyanınendemokratülkesi
  • anayasasında dini olmayan ülkeler
  • anayasasında dini olan ülkeler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*