Son Haberler
Anasayfa » Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; » Bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı, yahudilerin( lenin, stalin,marx ,darwin,freud,adam smith , m.kemal vb.) etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır.

Bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı, yahudilerin( lenin, stalin,marx ,darwin,freud,adam smith , m.kemal vb.) etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır.

aa11111111111111111111wwwwwwwwwwwwww

Bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı,  yahudilerin( lenin, stalin,marx ,darwin,freud,adam smith , m.kemal vb.) etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır.

Marx için:”insanlar politika, ahlak, din ve sanatın, yüksek fikirlerin dışavurumları olduğuna, kese (para) ve mideyle ilgili olmadığına daima inandılar. trevesli marx adında bir yahudi çıktı, bütün bu çok yüksek ideallerin aşağı ekonominin dışkı ve gübresi içinde yetiştiğini ispat etti..”


Freud için: ”hepimiz kendimizin ahlak sahibi, tabii bir insan olduğumuza inanmışızdır. freiburg’tan bir yahudi, sigmund freud, göründü, en ahlaklı ve kibar asilzadenin içinde bir katil, bir cinsi sapık gizlendiğini keşfetti..”(1)

Charles darwin : Bütün canlıların yapı taşı olan hücre, milyonlarca sene önce, denizlerde, tesadüfen kendi kendine meydana gelip, zamanla küçük deniz bitkileri ve hayvanları ve sonra karadakiler meydana gelmiş, en son insan haline dönmüşdür gibi (kendince) inancın yıkıldığını saptadı..”

Adam Smith; Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith 18. yüzyıl sonunda ortaya çıkmıştır. Adam Smith klasik politik ekonomistler kapitalist ekonomide üretim, dağılım ve malların değişimi gibi konuların analinizi yaparak yayımlamışdır. ve bu çalışmalar günümüzdeki çoğu (kapitalist) iktisadi çalışmanın da halen temelini oluşturmaktadır.sermaye sahiplerinin yonetime egemen oldugu (bkz: somuru) uzerine kurulu duzen. İslamiyetin gösterdiği iktisad yolu, özel teşebbüsü ortadan kaldıran Markscı sosyalizm olmadığı gibi, devletin iktisadi hayata hiç dokunmamasını isteyen Adam Smith liberalizmi de değildir.

Komunist kanlı tarihinin bilançosu 120 milyon insandır. Bilindiği gibi bunlar da yahudidi; 

Obama -Stalin’in -Roosevelt ve -Churchil Aleister Crowley; Karl Marks,Vladimir İlyiç Lenin.,Abraham Lincoln’ , Adam Smith , Sigmund Freud ,Yahudi’dir. Irkçılığın Türkiyedeki kurucusu ve Moiz Kohen, Yahudi’dir.evrim teorisi-nin kurucusu Darwin, Yahudidir. Mustafa Kemal Atatürk Yahudi Dönmesi yani Sabetayistti

Josef  Stalin ; [m. 1879] de Rusyada doğdu,[m. 1952] de Moskovada vefât etdi. Teflisde yetişmişdir. [m. 1920] de komünist partisinin genel sekreteri oldu. [m. 1924] de, Lenin ölünce, Rusyanın idâresini eline aldı. Ölünceye kadar Rus milletini ve hele Rusyadaki müslümânları işkence altında inletdi. Yirmisekiz sene içinde ellibeşmilyon vatandaşın cânına kıydı. Milleti kendine tapındırdı. Ölümünden sonra, heykelleri yıkıldı. Resimleri her yerden kaldırıldı. Stalingrad dediği büyük şehrin adı Volga-grad yapıldı. Rus târîhlerine kötü adam diye yazıldı.tarih kitapları yeniden yazıldı. Cugaşvilî, gürcü lisânında, yahudi oğlu demekdir.


Vladimir lenin; Karl Marx’ın ortaya koyduğu fikirlerin ilk tatbikcisidir. Ölünciye kadar kan dökdü. Lenine göre komünizmin başarılı olması için, kullanacağı birinci vâsıta (yalan) söylemek, aldatmakdır. Ne kadar büyük yalan söylerseniz, o kadar muvaffak olmuş sayılırsınız demişdir. Çok yalancı ve o kadar da çok zâlim ve kan kusdurucu idi. Yedi senelik iktidârı içinde, otuzikimilyon insanın cânına kıydı. 2 Aralık 1917 de, Stalinle birlikde, Rusyadaki müslimânlara (Çarlar ve zâlimler tarafından dinleri tahkîr edilen müslimânlar! Dîninizin ve kültür müesseselerinizin serbest olduğunu bildiriyoruz) dedi. Anayasaya da din ve vicdân hürriyyetini koydu. Hâlbuki, kitâblarında, (Din ile mücâdele edeceğiz. Dinleri yok etmek materyalizmin, marksizmin alfabesidir) diyordu. Ateistler birliğini kurdu. Leninizm denilen, din düşmanlığı, önce yalan ve yaldızlı sözlerle aldatmak, sonra zulm ve işkence ile yok etmek prensibine dayanmakdadır. (2)


Mustafa kemal’ı ve yaptıklarını, asla unutmak ve unutturmak mümkün değildir. O tarihimizde ve hatta islam tarihinde emsali görülmemiş bir icraat (ihanet) sahibidir. Hilafeti (islam birliği- avrupa birliği gibi)kaldıran odur . Türk milletine zorla şapka giydiren odur . anayasadan islam hukukunu kaldıran odur. anayasadan devletin resmi dini İslamdır maddesini kaldırıp. ‘laikliği’koyduran odur, islamiyet ile birlikte kullanmaya başladığımız harfleri kaldırıp yerine ‘Batı kaynaklı alfabeyi’ koyan odur. İslam kılık kıyafet emrini kaldırıp,giyimden kuşama,hafta tatilinden takvime kadar bütün hayatımızı hunharca değiştiren odur. ve daha nice icraatlar. Bütün bunları yapan mustafa kemal unutulabilirmi, yahut unutturalabilirmi? bu mümkünmü ? sizi temin ederimki, Türk milleti var oldukça , M.K gündemden gitmeyecektir. ve daima hatırlanacaktır.(3)

50 kat fazlası-Atatürkçülüğünden kimsenin şüphe edemeyeceği ;

Bu millet Çanakkale’de 400bin, Yunan harbinde ise 10bin şehid vermiştir! Ama (atatürk) inkılâplar için tamı tamına500.000! İnsan Katledildi.Kaynak;1;İrfan orga, atatürk s,2652; Falih Rıfkı Atay Eski Saat, S. 330 (4)

”Karl marx  batı toplum yapısını, sigmund freud  batı aile kurumunu, charles darwin   ise  iman ve ahlakla  ilgili  yaratılış anlayışı yıkmak istediler..” hakikaten, iyi dikkat ederseniz,yahudi zekası, bir asırdan beri, düşünce binanızın dayandığı sütunları, en aziz inançlarınızı baltalamak ve kirletmekten başka birşey yapmamıştır.

Kur’ân-ı kerîm ; İslamiyetin en büyük düşmanı, yahudiler ve müşriklerdir. buyurdu.(Maide 82) 

Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, sebebiyle can yakıcı bir azap hazırladık.(Nisa 16)

Bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı,  yahudilerin etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır. muhtelif milletler arasında doğmuş, muhtelif araştırmalara girişmiş olan hepsi, alman veya fransız, italyan veya polonyalı,  şair veya matematikçi, asker, veya komutan filozof veya antropolojist, ortak bir vasıf taşırlar, ortak bir gayeleri vardır, o da, kabul edilmiş hakikatlerden şüphe ettirmek, yüksekte olanı alçaltmak, temiz görüneni kirletmek, sağlam görünenleri sarsmak, hürmet edileni ayaklar altına almaktır.

gazetelere şu ilanı verdim:

“birkaç dil bilir, filozof, bekar, sabırlı ve gezgin katip arıyorum. 20 temmuz tarihine kadar akşamları saat onda, mon repos oteline müracaat.”

bir müddettir uykusuzluk çektiğimi için, taliplerin sınavı geceyi geçirmeme yardım eder diye düşünüyordum.

altmış üç kişi geldi. altmış üçten kırk yedisi yahudi idi. aralarından en zeki olanı seçtim.

doktor ben rubi’de, aradığım bütün meziyetlerden başka aklıma gelmemiş olanlar da vardı. kısa boylu, hafif kambur bir gençti. gözleri ve yanakları çukura kaçmıştı, yeşilimtrak bir çamur, bir bataklık çamuru renginde teni vardı ve saçlarına şimdiden ak düşmüştü. polonya’da doğmuş, ilk tahsilini riga’da yapıp, iena’da felsefe, paris’te modern filoloji doktorasını vermiş, barselona’da ve zürih’te hocalık etmişti. çok fakir bir hali, dövülmekten ürken, fakat kendisine gereksinim duyulduğunu bilen bir köpek ifadesi vardı.

kendisiyle görüşürken, laf arasında, yahudilerin, umumiyetle bu kadar zeki oldukları halde neden bu derece korkak olduklarım sordum:

– “korkak mı, dedi, herhalde vücut cesaretinden, maddi, hayvani cesaretten bahsediyorsunuz. fikir cesaretine gelince, yahudiler sadece cesur olmakla kalmazlar, pervasızdırlar. yahudiler hiçbir vakit, zannedersem davut zamanında bile barbarların anladığı manada kahraman olmuş değillerdir, fakat bütün milletler arasında ilk defa, insanın hakiki kıymetinin, benzerlerini öldürmekten ziyade zekasını kullanmakta olduğunu anlamışlardır. sonra, dünyaya dağılışlarından beri, yahudiler daima devletsiz, hükümetsiz, ordusuz olarak kendilerinden nefret eden bir kalabalık arasında yaşamışlardır. nasıl olur da onlarda haçlıların ve kondottileri’lerin kahramanlıklarının görünmesini istersiniz? en sonuncusuna kadar imha edilmemek için, onlar da, savunma araçları icada mecbur kaldılar. iki tane buldular: para ve zeka…

yahudiler parayı sevmezler. edebiyatlarının dörtte üçü, peygamberlerden beri, fakirlerin tebciline tahsis edilmiştir. fakat insanlara karşı korunmak için onları ya demirle imha etmek yahut para ile satın almak lazımdır. yahudiler, madde olan altın ile kendilerini müdafaa ediyorlar, florinler onların mızrakları, dukalar kılıçları, sterlinler tüfekleri, dolarlar mitralyözleri oldu. bu silahlar her zaman tam tesirli değillerdi. ama, asırdan asra, medeniyetin aldığı kıvrıma göre, gittikçe kudretlerini arttırdılar. nefsinin meşru müdafaası için kapitalist olan yahudi, avrupa’nın manevi ve mistik tükenişi neticesi, dehasına ve iradesine rağmen dünyanın hakimlerinden biri oldu. onu evvela zengin olmaya mecbur ettiler, sonra servetin her şeyden üstün olduğunu ilan ettiler, öyle ki, düşmanlannın isteği yüzünden, mukaddes kitabın fakiri, gettolar münzevisi, fakirler ve zenginler üzerinde hüküm sürer oldu, çıktı.

yahudilerin önceleri kendilerini korumak için kullandıkları vasıtalar, zamanla intikam silahları haline gelmişti, bilhassa zeka ile, ki, bence altından daha kuvvetlidir.

ayaklar altında çiğnenen, suratına tükürülen yahudi düşmanlarından intikam almak için ne yapabilirdi? goyimlerin ideallerini alçaltmak, kıymetten düşürmek, içyüzünü meydana vurmak ve hıristiyanlığın ayakta durabilmek iddiasiyle dayandığı kıymetleri mahvetmek! hakikaten, iyi dikkat ederseniz,yahudi zekası, bir asırdan beri, düşünce binanızın dayandığı sütunları, en aziz inançlarınızı baltalamak ve kirletmekten başka birşey yapmamıştır.

yahudiler serbestçe yazmak imkanım elde ettikleri andan itibaren sizin fikir yapınız yıkılmak tehlikesindedir.

alman romantizmi idealizmi yaratarak katolikliği ihya etmişti. heine adında düsseldorflu bir küçük yahudi çıktı, kurnaz ve neşeli cerbezesini romantikler, idealistler ve katoliklerle alay etmek yolunda kullandı.

insanlar politika, ahlak, din ve sanatın yüksek fikir ürünleri olduğuna, kese (para) ve mide ile bir ilgisi olmadığına daima inandılar: trevesli ve marx adında bir yahudi çıktı, bütün bu çok yüksek ideallerin aşağı ekonominin dışkı ve gübresi içinde yetiştiğini ispat etti.

herkes dahi bir insanı ilahi mahluk, caniyi de bir canavar zannederler: lombroso adında veronalı bir yahudi gelip, deha sahibinin saralı bir yarı deli, canilerin ise atalarmızdan intikal eden kalıntılar tesirinde mahluklar olduğunu gün gibi açık, meydana koydu.

ondokuzuncu asır sonunda, tolstoy, ibsen, nietsche, verlaine avrupası, insanlığın en büyük devrelerinden biri olmakla övünüyordu: budapeşteli bir yahudi olan max nordau ortaya çıktı, meşhur şairlerimizin birer soysuz ve uygarlığımızın yalan üstüne kurulmuş olduğunu, çocuk oyuncağı nevinden gösteriverdi.

hepimiz kendimizin ahlak sahibi, tabi bir insan olduğumuza inanmışızdır. freiberg’den, bir yahudi, sigmund freud göründü, en ahlaklı, en kibar asilzadenin içinde bir katil, bir cinsi sapık gizlendiğini keşfetti.

büyük hükümdarların saraylarındaki aşk maceralarından ve platonik saz şairlerinden beri kadını bir mabude ve mükemmelin örneği olarak saymayı adet edinmişiz; viyanalı bir yahudi, weiningh çıktı, ilim ve mantık bakımından kadının iğrenç ve tiksindirici bir mahluk, bir pislik ve alçaklık çukuru olduğunu kanıtladı.

aydınlar, filozoflar ve başkaları, zekanın, araştırılması insan için en büyük şeref olan hakikate erişmek için tek çare olduğunu daima ileri sürmüşlerdi. paris’ten bergson isimli bir yahudi ortaya atıldı; ince ve dahice tahlilleri ile zekanın her şeyden önce geldiği teorisini devirdi, binlerce yıllık platonizm kalesini yıktı ve konseptif düşüncenin realiyeti kavramak imkanına sahip olmadığı neticesine vardı.

bütün dünya, dinlerin Allah ile insanın sahip olduğu en yüksek meziyetler arasında yüksek bir işbirliği neticesi meydana geldiğini kabul eder; saintgermainenlaye’li bir yahudi salomon reinach dinlerin sadece vahşi tabulardan kalmış, muhtelif ideolojik maksatlarla kurulmuş bir yasaklar sisteminden meydana gelmiş olduğunu gösteriverdi.

birbirinden ayrı ve değişme kabul edilen zaman ve mekan esaslarına dayanan, muntazam, sağlam bir kainatta rahat rahat yaşıyoruz zannedilirken, ulm’de doğmuş bir yahudi, einstein, zaman ile mekanın aynı şey olduğunu, tam olarak ne zamanın ne de mekanın mevcut bulunmadığını, her şeyin daimi bir görelik üzerine kurulduğunu, modern ilmin iftihar ettiği eski fizik binasının yıkıldığım tespit etti.

ilmi rasyonalizm, düşünceyi ele aldığına ve realitenin anahtarını verdiğine emindi; lublin’li bir yahudi, meyerson, geldi, bu hayali de yok etti; rasyonel kaideler hiçbir vakit realiteye tamamen intibak etmezler, “muhakeme eden fikir “in zafer iddialarına meydan okuyan, asi ve azaltılması imkansız bir tortu vardır.

daha da devam edilebilir. politikadan bahsetmiyorum. diktatör bismark’ın rakibi yahudi lasalle’di, yahudi disraeli, gladeston’a galip gelmişti, kavur’un sağ kolu yahudi arton ve clemenceau’nunki yahudi mandel, lenin’in ise yahudi trotski idi.

dikkat ederseniz, ileriye ikinci derecede veya meçhul isimler sürmedim. bugünün aydın avrupasının büyük bir kısmı, bahsettiğim bu isimlerin etkisinin daha doğrusu büyüsü altındadır. muhtelif milletler arasında doğmuş, muhtelif araştırmalara girişmiş olan hepsi, alman veya fransız, italyan veya polonyalı, şair veya matematikçi, filozof veya antropolojist, ortak bir vasıf taşırlar, ortak bir gayeleri vardır, o da, kabul edilmiş hakikatlerden şüphe ettirmek, yüksekte olanı alçaltmak, temiz görüneni kirletmek, sağlam görünenleri sarsmak, hürmet edileni ayaklar altına almaktır,asırlardan beri inbikten süzdüğümüz bu zehirlerin yıprandırıcı, parçalayıcı tesirleri, grek, latin ve batı aleminden yahudilerin büyük intikamıdır.

grekler bizi gülünç bir hale soktular, romalılar parçalayıp dağıttılar, hıristiyanlar bize işkence edip yağma ettiler, fakat biz, kuvvetle intikam alabilmek için çok zayıf olduğumuzdan, eflatun’un atinası, imparatorların ve papazların romasından doğan medeniyetin dayandığı temelleri çürütecek bir saldırıya geçtik. şimdi intikamımız tam kıvamındadır. kapitalist olarak ekonomik hadisenin herşey veya hemen hemen herşey olduğu bir zamanda piyasalara hakimiz. düşünür olarak, düşünce piyasasına hakimiz, mukaddes veya değil, eski itikatları, peygamberlerin getirdikleri dinleri ve laik imanları kemiriyoruz. yahudi kendi nefsinde en korkunç iki ucu birleştiriyor: madde sahasında despot, fikir sahasında anarşisttir. ekonomik cihetten hizmetçimiz, fikir cihetinden kurbanımızsınız. bir tanrıyı kurban etmekle suçlandırılan millet, düşünce ve duygu putlarını da kurban etmek istemiş, en kudretli, yegane ayakta duran putun, para’nın önünde sizleri diz çökmeye mecbur etmiştir. babil esaretinden bi’rassebi mağlubiyetine ve oradan fransız büyük ihtilaline kadar gettolarda devam eden eziyetleri nihayet adamakıllı ödettik ve milletler arasındaki parya, çifte bir zafer sarkışı söyliyebilir!”

konuşurken, küçük ben rubi yavaş yavaş heyecanlanmıştı, çukurlarının içinden gözleri parlıyor, sıska elleri havalarda sallanıyor, önce hafif olan sesi tizleşmiş bulunuyordu. fazla ileri gittiğinin farkına vararak birden sustu. uzun bir sessizlik oldu. nihayet doktor ben rubi ürkek ve alçak bir sesle sordu:

– ücretime mahsuben bir frank avans verebilir misiniz? bir elbise yaptırıp, ufak tefek borçlarımı ödemek isterdim.

çeki aldıktan sonra, manalı yapmaya çalıştığı bir tebessümle:

-bu akşam, dedi, yaptığım paradokslara aldırış etmeyiniz. yahudiler böyledir, çok konuşmayı severiz, bir defa da lafa başladı mı, artık söyler, söyleriz ve nihayet birinin kalbini kırarız. şayet herhangi bir şekilde sizi incittimse, affınızı rica ederim.

[İtalyan filozof-giovanni papini – ”gog” adındaki iki ciltlik bu kitabı ]

“Yahudiler insanlık âlemine beş tane kimyasal veya hidrojen bombası atsalar, beş tane küfür (kafirlik) ve dalâlet (sapkınlık) önderi Yahudi âlimin (prof, ajan,) icra ettiği tesiri yapamazlar. Bunlar Komünist Marx, Evrimci Darwin, Avusturya´lı Freud, Fransalı pozitivist Auguste Comte ve Sosyolog Durkheim´dir. Bunlar insanlık âleminin akıl, düşünce, anlayış ve ahlâkını perişan eden insanlardır. Yahudiler bu insanları büyüttüler, insanların gözünde yücelttiler ve neticede bunları küfre (kafirlik,inkar) öncülük edecek kişiler olarak karşımıza çıkardılar. Bu gün bize düşen onlarla mücadele etmektir. Zira dinimiz bize küfre öncülük edenlerle mücadeleyi emrediyor. Ben yakinen biliyorum ki bir gün gelip bunların maskeleri düşecek ve ilim adına işledikleri cinayetler ortaya çıkacak. Çünkü Hakk´ın dışında dogruluktan başka bir şey yoktur.”(5)

Yahudi her devrin haini, kendi peygamberlerini katledecek derecede hain, yılan gibi sokup sonra âniden çekilen, ikiyüzlü, inatçı ve bukalemun suretli bir topluluk… Sızdığı, yerleştiği veya ele geçirmek istediği yere her türlü tuzak, hile, kadın, rüşvetle yaklaşarak; en alçak ve sinsi yollarla iktisadî, siyasî, içtimaî ve kültürel baskı kurmak için çalışan çıkarcı bir kavim… Sayıları az ve dağınık olarak yaşamalarına rağmen, milletlerarası seviyede örgütlenmeleri ve birbirlerini koruyucu ve kollayıcı dayanışmaları sayesinde kendilerinden daha güçlü milletlere ve devletlere güç yetiren millet… Her bir Yahudi, aynı zamanda bu örgütlenmenin bir parçası ve ferdidir, her nerede ve ne şekilde olursa olsun hiç fark etmez. İçte oluş “sırlar âlemi” gibi bir durum arz ederken, dışta her türlü çirkefin, ifadenin, belirişin mümessili olan bu millet, yerinde fahişe, yerinde komünist, yerinde İslamcı, yerinde tüccar, yerinde liberal, yerinde Parti başkanı, yerinde asker, yerinde yazar kılığındadır. Bunda da Yahudi’nin hiçbir ölçüsü, hiçbir engeli yoktur. “Her şey İsrail için, Yahudilik için” anlayışı dışında inandıkları bir dâvâları ve ahlâkları da yoktur. Bu yüzden bir gün bir kadın olup menfaati için her çeşit fuhuş tezgâhında rol alır, bir gün erkek fahişelik rolünde gay-homo rolünde en pis işlere bulaşır, bir gün hırsız, bir gün en katı eylemci, bir gün müfteri ve yalancı, bir gün işçi yandaşı, bir gün patron olur… Her kılık meşrudur bunlarda, yılanlık dâhil…(6)

Dipnotlar; 1; İtalyan filozof-giovanni papini – ”gog” adındaki iki ciltlik bu kitabı 2;Hüseyin hilmi ışık -hakikat kitapevi 3;Emperyalizmin oyunları – Ahmet arvasi 4;İrfan orga, atatürk s,2652; Falih Rıfkı Atay Eski Saat, S. 3305; Mustafa Sabri, Efendi ,Mevkıfu’l-Akl ve’l-ilm (İlim ve akıl) 6; SezaiKırlangıç Aylık Dergisi, Nisan 2010

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Yahudi-Masonluk Nedir ; http://yakintarihimiz.org/yahudi-masonluk-nedir.html

Mustafa Kamal mason localarını kapattı “yalanı”http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-mason-localarini-kapatti-yalani.html

-MUSTAFA KEMAL’IN MASONLUK BELGESI;http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-masonluk-belgesi.html

M.Kemal´e neden minnettardir ki Israil Halkı; yakintarihimiz.org/m-kemale-neden-minnettardir-ki-israil-halki.html

İngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Mustafa Kemal Türk (ve müslüman) Degil ki Atatürk Olsun-Tüm Linkler

Mustafa Kamal mason localarını kapattı “yalanı; http://yakintarihimiz.org/mustafa-kamal-mason-localarini-kapatti-yalani.html

Mustafa kemal’in ‘Tarih Tezleri’ne veya Sözlerine Cevap veriyoruz.http://yakintarihimiz.org/mustafa-kemalin-tarih-tezlerine-veya-sozlerine-cevap-veriyoruz.html

‘Türkçülük Üç Evreye Ayrılır; Türkçüler , Türkçü geçinenler, Türkçülükten geçinenler.İslâm’a düşman Türkçülüğü ve milliyetçiliği Müslüman Türkler değil, Yahudiler çıkartmıştır.

http://yakintarihimiz.org/islama-dusman-turkculugu-ve-milliyetciligi-musluman-turkler-degil-yahudiler-cikartmistir.html

Google Aramaları

  • darwin yahudi mi
  • lenin yahudi mi
  • darwin yahudi
  • kamala büyüsü
  • adam smith yahudimi
  • karl Marx zamanında ünlü yahudiler
  • charles darwin yahudi miydi
  • darwin yahudi midir
  • darwin yahudidir
  • darwin ve yahudiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*