Son Haberler
Anasayfa » Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir; » Cumhuriyeti kuran münafık k…..ler bilim ve teknoloji ile değil, islamı yıkmak Müslümanları asmak öldürmek ile uğraşmışlardır. (Çünkü Türkiye ilerlemeye ve büyümeye ancak 1950’den sonra, geçiyor!) Halka kendini dindar gösterdiler sonra kan kusturdular.

Cumhuriyeti kuran münafık k…..ler bilim ve teknoloji ile değil, islamı yıkmak Müslümanları asmak öldürmek ile uğraşmışlardır. (Çünkü Türkiye ilerlemeye ve büyümeye ancak 1950’den sonra, geçiyor!) Halka kendini dindar gösterdiler sonra kan kusturdular.

İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkmış avrupa işçi istiyor bizim ülkeden Almanya’ya göçler başlıyor adamlar kalkınıyor. Türkiye ne yapıyor idamla uğraşıyor Bu (1923-1938-1950) senelerde Avrupada, fizik, kimyâ üzerinde yani bilim ve teknoloji üzerinde dev adımlar atılıyor. Yeni buluşlar, ilerlemeler oluyor. Büyük fabrikalar, teknik üniversiteler, modern  vâsıtalar kuruluyordu. türkiye cumhuriyetinde bunların hiçbiri yapılmadı. Hattâ, 2nci abdülhamid  devrinden beri  darulfünün’un (istanbul üniversitesini) üniversitesini lağv ettiler. ) 1923’lerde Amerika ve Almanya zeplin icadıyla ugraşırken . Kemalizm istiklal mahkemeleriyle darağaçlarında insanları (500bin) salladırıyordu.1930’larda ruslar ve fransızlar helkopteri geliştirmeye ugraşırken ..kemalistler uçaklarla bombalar yağdırıp dersimi kana (20bin) bulandıryordu.1961’de ruslara uzaya ilk astronutu gönderirken .kemalist zerdüştler ülkenin başbakan’ı menders’i idam etmekte ugraşıyordu.
Cumhuriyeti Kuranlar ALLAH Şahid ki.! Bir Şapka Kanunu İçin Binlerce Hocayı Kesmişler .. Hani Avrupanın Tekniğini Alacaktınız (?)
Devrimleri yapan k…..lerin  hedefi maksadı,Allah’ı şahid tutuyorum ki dini islamı,kuranı kerimi yok etmek idi….! Cumhuriyeti kuran münafık k…..ler bilim ve teknoloji ile değil, islamı yıkmak Müslümanları asmak öldürmek ile uğraşmışlardır. (Çünkü Türkiye ilerlemeye ve büyümeye ancak 1950’den sonra, geçiyor!) Halka kendini dindar gösterdiler sonra kan kusturdular.[Türk , Teolog , Timurtaş Uçar Diyanet -Din görevlisi]
Batinin teknolojisini almakta bir engel yoktur , fakat M.Kemal ve cuntası batinin hangi teknolojisini almışlar? Balo, dans, şapka içki , genelevleri , bar , pavyon açmış vs. bunlar teknoloji değildir.medeniyette değıldir.İslâmiyet , teknikte, bilimde ilerlemek, yükselmek emr edilmistir. fakat ahlakını, işlerini veya elbisesini islâm düşmanlarına yada gayri müslimlere  (yahudi hırıstiyan vb) benzeten, onlardan olur. Modaya, kâfirlerin âdetlerine (ilkelerine) uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işleyenlere sanatkâr diyenler,dinini tarihini okuyup öğrenmeli düşünmeli ibret almalıdır.

İslâmiyet, faydalı olan tecrübeyi bilimi teknolojiyi emr eden bir dindir. Müslümanlar, bilimi teknoloji sever, bilime değer verir . Fakat, fen adamıyım diyen fen  taklîtcilerinin iftiralarına, (mason,misyoner) yalanlarına yollarına aldanmaz.. (Bilim adamı,Kıdemli Albay Hüseyin Hilmi Işık,)

Bu millet Çanakkale’de 400bin, Yunan harbinde ise 10bin şehid vermiştir! Ama inkılâplar için tamı tamına
500.000! iNSAN! KATLEDİLDİ; (irfan orga, atatürk s,265)

‘1923–1931 yılları arası, sırf islami düşünüş ve yaşayışlarından dolayı, darağaçlarında sallandırılan 10 binin üzerinde (tabii ki topluca öldürülenler ve kurşuna dizilenler hariç[?])…'(h.h.ceylan, din-devlet ilişkileri kitabı, 3. cilt, sayfa 9)

‘kemalist inkılapları yerleştirmek için beş yüz binden ziyade insan telef edilmiş[tir]'(kadir mısıroğlu, hilafet, s. 359/316. dipnot; lozan, 1. cilt sayfa 96)

Harb vetiresinde vermediğimiz şehidi, inkılaplar uğruna verdiğimizi hepimiz biliyoruz. Sayı vermek gerekirse, takriben beş yüz bin (500.000) insan, inkılaplar uğruna, hunharca katledilmiştir.Bu büyük katliamı yapan zihniyetin, nasıl bir kafa yapısına sahip olduğunu gösteren, iki farklı hatırattan iktibaslar yapacağım. Düşmana değil de, milletine düşman nasıl olunur, hep beraber şahid olalım:

Birinci Kaynak: Uğur, İsmet İnönü sayfa 14

1923–1931 yılları arası, sırf İslami düşünüş ve yaşayışlarından dolayı, darağaçlarında sallandırılan 10 binin üzerinde (tabii ki topluca öldürülenler ve kurşuna dizilenler hariç[?])…”

(H.H.Ceylan, Din-Devlet İlişkileri kitabı, 3. Cilt, Sayfa 9)

kemalist : Bu millet Çanakkale’de 400bin, Yunan harbinde ise 10bin şehid vermiştir! Ama inkılâplar için tamı tamına 500.000!(irfan orga, atatürk s,265)

Google Aramaları

  • cumhuriyet den sonra ne devrımlerı yapıldı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*