Son Haberler
Anasayfa » Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ; » Cumhuriyeti kuranlar; Önce Müslümanlığı kaldıracak adımlar atma teşebbüsünde bulundular.

Cumhuriyeti kuranlar; Önce Müslümanlığı kaldıracak adımlar atma teşebbüsünde bulundular.

10625042_811314875591745_9107274225730686172_n

Cumhuriyeti kuranlar; Önce Müslümanlığı kaldıracak adımlar atma teşebbüsünde bulundular. Bunu beceremeyeceklerini anlayınca İslam’ı sulandırma ve Kemalist bir İslam uydurma yoluna gayretine girdiler.

Lozan Antlaşması’nın gizlenen maddelerindendi.

Lozan anlaşmasından sonra 1924’te Hilafet ilga edildi. 1925’te Müslüman halkın kafasına zoraki frenk şapkası geçirildi. 1928’de bin yıla yakın kullanmış olduğumuz harfler bir anda yasaklandı ve Frenk alfabesi kullanmak mecbur tutuldu. 1930’larda dilimizle uğraşmaya ve tarihimizi unutturmak için kelimeleri ve kavramları da değiştirmeye teşebbüs ettiler. 1932’de ezanı yasakladılar ve bu yasak 1950’ye kadar devam etti. Önce Müslümanlığı kaldıracak adımlar atma teşebbüsünde bulundular. Bunu beceremeyeceklerini anlayınca İslam’ı sulandırma ve Kemalist bir İslam uydurma yoluna gayretine girdiler.

M. Kemal 1928’de “harf darbesini” yaptığında en geç 1-2 sene içinde bütün halkın okuma yazma öğreneceğini söylüyordu. Aradan iki sene geçtiğinde 1930’da, üniversite okuma oranı değil, sadece okuma yazma oranı % 10’u zor buluyordu. Harf darbesinin üzerinden 37 sene geçtiğinde 1965’teki sayımda, okuma-yazma oranı ancak % 50’lere gelebilmişti. Medeniyet ve kültüre yapılan bu darbenin üzerinden 86 sene geçti. Bu oran hala % 100 değil. Kaldı ki 1980 darbesini yapmış olan Kenan Evren bile hala notlarını Osmanlıca tutuyor.

Neymiş? “Latin alfabesi modernliğin nişanesiymiş. Latin alfabesi ile yazmak ve öğrenmek daha kolaymış.” Bunların tamamı kuyruklu yalan ve darbenin kılıfı. Tam aksine, sağdan sola yazmak ve Arap elifbası, insan anatomisine ve öğrenmeye daha yatkın.

Bugün bilim, elektronik ve teknoloji yönünden dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Japonya, dünyanın en zor harflerini kullanıyor. Nüfusu bir milyarın üzerinde olan Çinliler en zor harflerden birini kullanmaya devam ediyorlar. Rusya aynı şekilde Latin alfabesini değil Kril harflerini kullanıyor. Teknolojiyi en iyi kullanmakta olan İsrail 2000 sene önceki İbranice’yi seçti.

Milleti kandırmak için yalan söyleyenler bari biraz daha mantıklı yalan söylesinler.

Hilafetin ilgası da, harf değişimi de, zoraki şapka giydirme işi de, Türkçe’nin yapısıyla, genetiği ile oynayıp tarihin ve dilin değişmesini sağlamak da, İslam’ı ve Müslümanları baskı altına alıp 1937’de zoraki laiklik dayatması yapmak da Lozan Antlaşması’nın gizlenen maddelerindendi. Lozan’daki dayatmalar, yıllara yayılarak tedricen bu halka bu ülkeye uygulandı. İşgalcilerin alfabesi, millete zorla dayatıldı. Millet bir günde ümmi hale getirildi. Osmanlı dili ve elifbası yasaklanırken, Osmanlı topraklarını işgal eden, ülkemizi parçalayan, devletimizi yıkan işgalcilerin alfabesi, bu ülkeyi vekaleten yönetenlerce mecbur tutuldu. İşgalcilerin alfabesinin mecbur tutulması yetmedi; arkasından bu ülkenin çocuklarının öğrenmesi için İngilizce ve Fransızca da mecburi hale getirildi.

Müstevli bir devlet bir yeri işgal ederse ne yapar? Zaten bunu yapar. Hatta bunu çoğunlukla işgalciler bile göze alamazlar. Peki biz de nasıl oldu? Böyle oldu.

Cumhuriyeti kuranlar, milletin kendi dilini ve bin yıldır kullandığı harfleri yasakladılar ve işgalcilerin şapkasını kafamıza, dilini ve harflerini de kitaplarımıza ve tarihize geçirdiler. Bizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden koparmak için de kelimelerimizin ve lisanımızın yapısıyla, genetiğiyle oynadılar.

Böyle bir şeyi ancak işgalciler yapabilirlerdi.

Bizim dilimizle, tarihimizle, arşivlerimizle, kadim kültürümüzle ve medeniyetimizle yeniden buluşabilmemiz ve zorla koparılan ilim ve irfan halkasını tamir edebilmemiz için tartışmasız olarak Osmanlıca okullarda mecburi olarak okutulmalıdır.

Eğer bizim kendi dilimizi ve tarihimizi öğretecek Osmanlıca mecburi olarak okutulamıyorsa, okullarımızda zorunlu olarak çocuklarımıza öğretilen İngilizce ve Fransızca gibi yabancı diller de derhal zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır.

Böyle bir şey olabilir mi? Kendi tarihi ve kültürel bağlarımızı kuracak harfleri kullanamayacağız, çocuklarımıza öğretemeyeceğiz. Ama ülkemizi işgal edip devletimizi yıkanların dilini çocuklarımıza zorla okutup, onların kültürlerini çocuklarımıza zorla öğreteceğiz. Yok öyle yağma..

Bunu asla kabul etmeyeceğiz..Alper Tan-Gazeteci-Yazar -12.12.2014

Atatürk devrimleri dine karşı yaptı ;http://yakintarihimiz.org/ataturk-devrimleri-dine-karsi-yapti-ataturk-islami-yok-etmek-istedi-ama-basaramadi.html

Atatürk İnkılapları Çağdaşlaşma Değil İslam Düşmanlığıdır.http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-cagdaslasma-degil-islam-dusmanligidir.html

M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.

http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

“Kemalizm İslâm karşıtlığıdır.”Batı ve Batıcılık karşısındaki tavrını İslâm’a ve müslümanlara olan nefreti belirler.Kemalist devrim tarihini, Batılılaşma, dolayısıyla sömürgeleşme tarihinin dışında bir dönem olarak değerlendirmek isteyenlerin bize vermesi gereken iki temel cevab vardır:

http://yakintarihimiz.org/m-kemalin-butun-bu-heykeller-devlet-eliyle-kanun-yoluyla-sokulmeli-bir-vadiye-monte-edilmeli-yirminci-asrin-simgesi-olarak-teshir-edilmeli-metin-kose-aynadaki-kemalizm.html

Atatürk İnkilapları Batılaşmadır. Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. İşte, Solcu yanlısı Solcuların Analizi?http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-batilasmadir-kemalistler-istedigi-kadar-anti-batici-gorunup-ulusalci-bir-dil-takinsin-kemalizm-batililasma-somuru-emperyalizm-tarihinin-disinda-dusu.html

Kemalizm ve din düşmanlığı geldikleri gibi gidecekler.http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ve-din-dusmanligi-geldikleri-gibi-gidecekler.html

Kemalizm ve Atatürkçülük İlerlemeye Manidir-Tüm Linkler;

http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ve-ataturkculuk-ilerlemeye-manidir-tum-linkler.html

Harf Devrimi İçin Ne Dediler?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-icin-ne-dediler.html

Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-gerekli-miydi.html

Kemalizm; dinsizlik ötesi bir durum, adeta din düşmanlığına dönüşüyor sanki. Ellerinden gelse kamudan dini kovacaklar. Dini, mabedlere ve vicdanlara hapsedecekler.. Hani bazı Kemalistlerin öfkesini görünce Hitler Almanyası`ndaki Yahudiler`i hatırlıyorum..http://yakintarihimiz.org/kemalizm-dinsizlik-otesi-bir-durum-adeta-din-dusmanligina-donusuyor-sanki-ellerinden-gelse-kamudan-dini-kovacaklar-dini-mabedlere-ve-vicdanlara-hapsedecekler-hani-bazi-kemalistlerin-ofkesini-go.html

Cumhuriyet döneminde şiddetlenerek devam eden, dar bir aydın çevresinin manevi buhranı, Allah inancının ve diğer iman esaslarının yıkılması noktasına varmıştır. Günümüzde, solun ulusalcılık ve Kemalistlikle özdeşleşmesine şaşmamak gerekiyor, ortak özellikleri olan pagan zihniyete mensup oldukları için. İslam karşıtlığı ve Osmanlı düşmanlığı da Dr. Abdullah Cevdet (ateist) psikolojisine düşmüş olmalarından olsa gerek.http://yakintarihimiz.org/kemalistlerin-ortak-ozellikleri-islam-karsitligi-ve-osmanli-dusmanligi.html

Kemalizm ideolojisi ile Din-i Mübin-i İslam kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ideolojisi-ile-din-i-mubin-i-islam-kesinlikle-uyusmaz-ve-bagdasmaz.html

Bir insan hem Müslüman, hemde Atatürkçü neden olamaz?Ayetler Eşliğinde Okumanız yeterli (okuduğunda ne demek istediğimi anlayacaksın).

http://yakintarihimiz.org/bir-insan-hem-musluman-hemde-ataturkcu-neden-olamazayetler-esliginde-okumaniz-yeterli-okudugunda-ne-demek-istedigimi-anlayacaksin.html

Cumhuriyet’in kurulmasından Atatürk’ün (1923-1950) ölümüne kadar geçen süre.Bu süreç içinde yeni Cumhuriyet neler yaptı?Cumhuriyet, Osmanlı döneminin eğitim seviyesine ancak 1950′lerde(‘n sonra) ulaşabilmiştir!1914′e gelindiğinde tek üniversitemiz, 7 fakültesi ve 4.600 öğrencisi ile İstanbul Üniversitesi idi. 1938′de de yine tek üniversitemiz vardır, fakülte sayısı 8 olup, öğrenci sayısı 5.700 civarındadır.http://yakintarihimiz.org/cumhuriyetin-kurulmasindan-ataturkun-1923-1950-olumune-kadar-gecen-sure-bu-surec-icinde-yeni-cumhuriyet-neler-yapticumhuriyet-osmanli-doneminin-egitim-seviyesine-ancak-1950lerden-sonra-u.html

Kemalistler yalnızca “kültür devrimi”peşinde koştu; ekonomik (bilimsel,teknolojik) kalkınmayla uzaktan yakından ilgisi yoktu.http://yakintarihimiz.org/kemalistler-yalnizca-kultur-devrimipesinde-kostu-ekonomik-bilimselteknolojik-kalkinmayla-uzaktan-yakindan-ilgisi-yoktu.html

Atatürk Rejimi Referans Olamaz Atatürk devrimleri siyasi ve kültüreldir.yani ekonomik ve bilimsel değildir.http://yakintarihimiz.org/ataturk-rejimi-referans-olamaz-ataturk-devrimleri-siyasi-ve-kultureldir-yani-ekonomik-ve-bilimsel-degildir.html

Kemalizm ülke önündeki, (bilimsel – entellektüel gelişmeyi) en büyük engeldir; http://yakintarihimiz.org/kemalizm-ulke-onundeki-bilimsel-entellektuel-gelismeyi-en-buyuk-engeldir.html

Atatürkçülük ilerlemenin önünde psikolojik bir engeldir.http://yakintarihimiz.org/ataturkculuk-ilerlemenin-onunde-psikolojik-bir-engeldir.html

Bu millet 80 yilda hicbir varlık göstermeyip hep geri gittiyse bunun tek sorumlusu kemalist’lerdir.http://yakintarihimiz.org/bu-millet-80-yilda-hicbir-varlik-gostermeyip-hep-geri-gittiyse-bunun-tek-sorumlusu-kemalistlerdir.html

Birazcık bilim ve teknoloji tarihi okuyan herkes bilir ki,Bizi Kemalizm geri bıraktı.http://yakintarihimiz.org/birazcik-bilim-ve-teknoloji-tarihi-okuyan-herkes-bilir-kibizi-kemalizm-geri-birakti.html

 

Google Aramaları

  • alfabenin degistirilmesi lozan dayatmasi
  • cumhuriyeti kuranlar dinsiz
  • lozan Antlaşması gereklimiydi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*