Son Haberler
Anasayfa » Genel » Dini bayramlar yerine milli bayramlar (Islam´ın yerine ulusalcılık)

Dini bayramlar yerine milli bayramlar (Islam´ın yerine ulusalcılık)

Dini bayramlar yerine milli bayramlarin ön plana cikarilmasi… Önemle ifade edelim ki, kemalizmin amaci; “Milleti Islam´dan uzaklastirip milliyetcilik / ulusalcilik ideolojisini oturtmaktir.”

Dini bayramlar yerine milli bayramlar (Islam´ın yerine ulusalcılık)Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapılacağı 1933 yılında, oluşturulan kutlama komisyonunun başkanı olan CHP Genel Sekreteri Recep Peker, parti örgütüne 31 Ağustos 1933 tarihinde gönderdiği yazıda, Partililerin kendilerine, ailelerine ve çocuklarına alacakları yeni elbise, şapka, palto gibi giysilerinin Cumhuriyet Bayramı’na denk getirilmesini ve bunun gelenekselleştirilmesini istemektedir. Dinsel bayramların yerine Ulusal bayramların ikame edilmesinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilecek bu yazı şöyledir:

“… çocukların sevinç gününü de Cumhuriyet Bayramına rast getirmekte maksat için büyük fayda gördük. Bütün Fırka arkadaşlarımız ile muhitlerindeki dostları ve ahbapları her sene çocuklarına alacakları yeni elbiseyi bu sene 29 Teşrinievvelde yavrulara giydirmek suretile onlara bayram sevincini bir derece daha tattırmış olurlar. Bütün Fırkalı arkadaşlarımızın da kendilerine ve ailelerine alacakları yeni elbiseyi bu bayrama rast getirmeleri maksada büyük hizmet olur. Bu fikrin Fırka ile beraber bizim kültür kolumuz olan Halkevleri tarafından bütün muhite tamim edilmesini ve tatbiki için teşvikler yapılmasını rica ederim. Bu sene başlayacak harekete bundan sonraki Cumhuriyet bayramlarında da devam olunmasını ehemmiyetli bir iş olarak kaydederim efendim”

Kaynak: Cumhuriyet Halk Fırkası Katibiumumiliğinin F. Teşkilatına Umumi Tebligatı, İkinci Kanun 1933 ten Haziran Nihayetine Kadar, Cilt 3, ss. 28-29.

Google Aramaları

  • islamiyete göre ulusal bayramlar
  • milli bayram yerine dini bayram kutlayin
  • milli bayramları kutlamanın islamdaki yeri

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*