Son Haberler
Anasayfa » Kitaplardan Alıntılar » Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar!

Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar!

Kazım Karabekir anlatıyor;

“10 Temmuz 1923 Ankara istasyonundaki kalem-i mahsus binasında Fırka nizamnamesini müzakereden sonra, Gazi ile yalnız kalarak hasbihallere başlamıştık. “Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar.” dediler. Kendisini hilâfet ve saltanat makamına layık gören ve bu hususlarda teşebbüslerde de bulunan, din ve namus lehinde türlü sözler söyleyen ve hatta hutbe okuyan, benim kapalı yerlerde baş açıklığımla lâtife eden, fes ve kalpak yerine kumaş başlık teklifimi hoş görmeyen Mustafa Kemal Paşa, benim hayretle baktığımı görünce, şu izahatı verdi:

“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar! Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek mümkün değildir. Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz. Partiyi bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz!”

 

*********************

Aynı hatıraları Uğur Mumcu “Kazım Karabekir Anlatıyor” ismiyle neşretmiş. Oradaki ifadesi, din ve namus telâkkisini “değiştirmeliyiz” yerine “kaldırmalıyız” şeklinde. Aynı hatıraları Doğu Perinçek’in “Atatürk Din ve Laiklik Üzerine” ismiyle neşrettiği derlemede de var. Orada da, birinci cümledeki “namus” yerine “ahlâk” ifadesi var; “Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar.” şeklinde… Ve ilâve ediyor M. Kemal…

“(Dinsizlik ile namussuzluğu) kabul edenleri çabuk zengin etmeliyiz. Bu sûretle kalkınma kolay ve çabuk olur. (…) Dinî ve ahlâkî inkılâp yapmadan önce bir şey yapmak mümkün değildir. Bunu da ancak bu prensibi kabul edebilecek genç unsurlarla yapabiliriz.”
(Bkz. Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası: Atatürk-Karabekir, Yayına hazırlayan: İsmet Bozdağ, Emre Yayınları, Aralık 1991, s.143.)

(Bkz. Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına hazırlayan: Uğur Mumcu, Umag Vakfı Yayınları, 1996, s.75-76.)

(Bkz. Atatürk Din ve Laiklik Üzerine, Derleyen: Doğu Perinçek, Kaynak Yayınları, 3. Basım: 1999, s. 251-252.)

Google Aramaları

  • dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar
  • dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdur
  • din dman atatrk
  • dini ve namusu olanlar
  • din ve namusu olanlar kazanamazlar
  • atatürk din düşmanı
  • din ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar
  • kitap alıntıları
  • din ve namus telakkisi olanlar kazanamazlar
  • din ve namusu olanlar kazanamazlar fakirliğe mahkumdurlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*