Son Haberler
Anasayfa » .Atatürk bir diktatördü; » Dünyanın şu günkü durumundan M.kemal paşa sorumludur neden?

Dünyanın şu günkü durumundan M.kemal paşa sorumludur neden?

 

RRRRRRRRRRRR

Dünyanın şu günkü durumundan M.kemal paşa sorumludur neden?

Dünya müslümanları zulüm görüyorsa, bunun başlıca sebebi hilafetin kaldırılmasıdır. ama bu ihanetin bile bize överek anlattılar. katledilen her müslümanın kanında , hilafeti kaldıranlar var. Halifelik kaldırılıp İslam coğrafyasının birlik olması engellendi.Dünyanın şu günkü durumundan m.kemal paşa sorumludur neden? Eskiden bir müslümana (ülkelere) dokunsalar direk osmanlı halifelik olarak müslümanların başı olarak müdahale ediyordu. ? Kafirler bile yardım istiyordu , renk , ırk fark etmiyordu M. kemal müslümanların başını veya kurumunu veya halifeliği kaldırdı .

Sonra müslümanlar babasız çocuk gibi ortada kaldı . durum malum osmanlıdan sonra kan durmuyor. Müslüman ülkeler bilerek fakirleştirildi .Allah ne emir veriyor ve inkılaplar ne anlama geliyor. anlamanız lazım kimi severseniz onunla olursunuz. (haşolursunuz)

S.Arabistan da krallar, mısır da sisi ,suriyede esad ,Burma/Arakanda Budistler, Çeçenistan Ruslar, Doğu Türkistan çin zulmü, Kudüs Gazze ve Filistin de israil ,Afrika’da. Mali’de savaş başlatan Fransa ,Irak ve afganistanda amerika ,taylant da siyam zulmü, burma, myanmarda komünizm , Nepal ve Hindistan da hindular Batıda islam fobi ,Şam da ve Mısırda katledilen o masum insanlar..Müslüman ülkelerindeki darbecileri,(1923,1960,1980,1998,) kim besliyor, kim destekliyor…?

Ne demiş;

Merhaba “Ben Thabazimbi’den ( johannesburg ) Olukayode. Size Afrikadan Yazıyorum;

Beyaz Adam’ın (batı,ingiltere ,amerika)  yaptıklarını Bilirmisin?

Türk’ün evladı unutma! Beyaz Adam (batı,ingiltere ,amerika) bizim hayalimize bile düşmeyecek zulümler yaptı. en gelişmiş silahlarıyla topraklarımıza saldırdı. Kimsesizdik. Onu durdurabilecek tek gücün Abdülhamidhan isminde bir Türk’ün olduğunu söylüyorlardı. Tanrımıza dualar ettik , sesimizin Türkler tarafından duyulması için göğe feryatlar saldık. Bir gece karanlıklar içinde kalabalık bir gurubun Transvaal’e geldigi söyledi .Onlar da Beyaz Adam’dı ama Abdülhamid’in askerleriydi. Bizi Beyaz Adam’a (batı,ingiltere ,amerika) karşı koruyacak silahlar, çocuklarımızı besleyecek erzak ve kadınlarımız için barınaklar getirmişlerdi.Beyaz adamların içinde zulmetmeyecek ve Beyaz Adam’a karşı hakkımızı koruyacak tek gücün Türkler olduğuna inanmıştık. Bu askerler başka Arkadaşlarının da geleceğini haber ettiler fakat bir süre sonra sultanları abdülhamid’e suikast (ve 1908 darbesi) tertiplendiği için bu girişimin ertelendiğini söylediler. Transvaal’de herkez bu adam için dua ediyordu. onu öldürmek isteyen türklere de lanet yağdırıyorlardı.

Hindistan’dan sonra Afrikaya geldiler. gittikleri her yerde yerlileri öldürdüler. 10 milyon insanı..köleleştirdiler. Onlar gelmeden önce mutluyduk. Çocuğum evala ,karım ben. O sabah Beyaz Adam’ın gemisi yanaştı … Düşmanımız yoktu haliyle Silahımızda …Onlar öldürmek için yapmışlardı. karımı ve evala’yı bırakıp teslim oldum yoksa öldüreceklerdi… Amerika’ya gidiyorduk. Tütün tarlalarında çalışmak için küçücük gemilerde binlerce köle …. Aç susuz günlerce ….Kusanlar, sıçanlar hastalananlar…. Birbirimizi boğmak isterdik…. dermansızlıktan bogamazdık. Altımıza gümüşümüze, el koydular. Sustuk onurumuzu haraç mezat sattılar.

Unutma Türk’ün evladı! sana bir tarlanın altından yazıyorum. Arama mezarım bile belli değil. Gece gündüz çalışmaya üç ay dayanbildim. Eleva’yı hayal ederek öldüm. Onların tarlasında  .. Beyaz adam’ı en son sen durdurdun….

Ben senin ve senin halife/sultanın Abdülhamid’in bize yaptıklarını unutmuyorum. kadırgalardan karaya çıkan Beyaz Adam’ın bize neler yaptığını unutma! Onlara büyük suların kıyısında dolaşmaya devam ediyorlar.

 Kaynak; Selman Kayabaş -Operasyon -Yakın plan yayınları.S.80,81,83

“Batılılar yüz milyonu aşkın Amerika Yerlisini öldürerek dünyada daha önce benzeri görülmemiş bir soykırım yaptı. Bunun ardından üç yüz yıl süren köle ticareti sırasında en az yüz milyon Afrikalıyı öldürerek bir başka akıl almaz soykırımı gerçekleştirdi. Afyon içmeyi reddeden Çinlilere savaş açtı ve koca Çin’e zorla afyon içirtip sömürdü. Şimdiki Laos, Kamboçya ve Vietnam adı verilen geniş bir kesimde Batı, sırf para kazanmak için insanlara zorla alkol içirtti ve içmeyenden de para alarak ahlâksızca sömürdü. Avrupalıların insanlığa ettiği kötülükler saymakla bitmez!” “Beş asır boyunca Roma zorbalığı dünyayı kasıp kavurdu. Yirmi milyonluk bir cihan imparatorluğunda sadece 200 bin Roma vatandaşı vardı. Burada da yine Roma ‘Cumhuriyet’i deniyordu! (…)

Batı’nın “gelişmesi”nin olmazsa olmaz şartı, üç kıtanın soyulup zenginliklerinin Avrupa ve Kuzey Amerika’ya aktarılmasıydı. Dolayısıyla da bugün Üçüncü Dünya adı verilen ülkeleri az gelişmiş durumuna sokan Batı’dır.

Kaynak; Medeniyetler Diyaloğu – Filozof -Roger Garaudy

Çakal Carlos Diyor ki;

Ne demiş; Emperyalizme ve Siyonizme karşı çıkan bütün devrimci örgüt ve savaşçıları İslam bayrağı altında birleşmeye çağırıyorum. İnsanlığın tek kurtuluş adresi İslam’dır.

Dünyadaki dengeler Türkiye üzerinden değişecek!

Ne demiş; Türkiye nato’nun ve abd’nin ve batının etkisinden kurtulup başta müslüman alemi ve türk alemi ve islam alemi ve ezilen 3’ncü dünya ülkelerinin liderlik pozisyonlarını tarihte osmanlı’nın yaptığı gibi üstlenebilirsiniz.

Muhteşem türk tarihine islam tarihine dönmelisiniz önce türk birliği sonrası için islam birliği ondan sonra antı emperyalist, latin amerika ya kadar ezilen batı emperyalizmin ezdiği ülkeleri koruyup kollamakla mükellefsiniz.

Batı emperyalizmine karşı bayrak açmış ve Osmanlı ruhunu kuşanmış bir Türkiye, tüm dünyada objektif biçimde tüm antiemperyalistlerin tabiî müttefiki olacaktır. Ümidim ederim ki, Solcu Türklerin en iyileri ile, diğer Türkler, iyi Müslüman olan devrimci Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’nun iyi zamanlarından -son dönemdeki kötü zamanlarından değil!- ilhâm alan yepyeni bir devlet kurmak üzere bir araya gelirler.

Dipnot; Türk milleti öyle milettirki Allah dünya’ya hakim olacak kuvvet(otorite) verdi. İman, Şeriat ve hilafet şartıyla.

Türkler dünyaya iki kere hükmedecektir…”[en-Nesei,Sünen en-Nesei,4,s:44] Ülkeleri koruma (dünyaya adalet yayma) gücü on kısma ayrıldı : Bunun dokuzu TÜRKLERE ve biri diğer milletlere verildi.hased (nifak) de on kısma ayrıldı ; dokuzu araplara biri diğer milletlere , kibirde n kısma ayrıldı ; dokuzu rumlara biri diğer milletlere verildi. [Taberani] ”O Allah’ın dinine yardım edenleri yeryüzünde iktidara getirdiğimiz zaman maruf (helal,farz,) emrederler. münkerden (haram) yasak ederler. [ hac 41] Allah, iman edip de salih ameller işleyenlere,(şeriat) kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacaktır.[ Nur 55]

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

Kur’an Türkler Hakkında Ne Diyor;http://yakintarihimiz.org/m-kemal-pasa-hilafet-ve-saltanata-islam-devletine-islam-birligi-islamiyete-seriata-devlete-bagli-kalacagina-kuran-i-kerim-uzerine-ettigi-yemine-ihanet-etti.html

Mustafa Kemal ve arkadaşı olan generallerin kurduğu, aynı şekilde Sabetayistlerin kilit mevkilere getirildiği bu cumhuriyet tarihin belirli bir döneminde belli bir müsbet rol icra etmiş olabilir. Lâkin, görüldüğü üzere, nasıl Osmanlı Devleti de yüzlerce yıl yaşadıktan sonra vâdesini doldurmuşsa, artık eski yapısıyla cumhuriyet de miadını doldurmuş, Anadolu’da yaşayan kendi toplumunu eski sistemiyle daha ileriye götüremez hâle gelmiştir. Şimdi Türkiye için, yeni ufuklara, yeni idare anlayışlarına açılma vaktidir.

Emperyalistlerin bugün sizlerden beklediği, Türklerin Kürtlerle, Kürtlerin Türklerle, Arabların Türklerle, Türklerin Arablarla hep bir çatışma bahanesi içinde didişmesi; bu sayede, hiçbir zaman birleşmemesi, asla bir ittifak kurmamasıdır. Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir siyasî, askerî ve iktisadî dev olarak sivrilmemesidir. Yâni, Türklerin tarihî rol ve sorumluluklarını yeniden üstlenmemesidir.

Dipnot; Çakal Carlos’ Kimdir? bir çağdaş zaman efsanesi !Cıa, mossad, fbı, ınterpol, yıllarca (20 yıl) peşinden koştu dünyanın en çok aranan adamıydı hep kaçmayı başardı ve adı çakal çarlosa çıktı.. hayat öyküsü filimlere konu oldu Bruce Willis ‘ın oynadığı çakal filmi onu anlatıyor. Marksist bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Londra ve Moskova’da üniversite eğitimi gördü. (sonradan) müslüman olan Carlos’un Devrimci İslâm ve Söz Çakal Carlos’ta adıyla bir kitabı bulunuyor.

Kaynak; Söz Çakal Carlos’ta İliç Ramirez Sançez

Yabancıların Dilinden Hilafeti Neden Kaldırdılar?

Eric. (hrıstyan) sen bizleri islami halife hakkında uyarıyordun . Bu nedir? neden bunun yakında gerçek olacağına inanıyorsun? bizim tüm izleyicilerimiz bu kavramı (halife) bilmek zorunda çünkü onlar zamanla bu kavramı daha fazla duyacaklar. İslami halife ne sorusuna gelince , bu temelde bir birlik ,eğer hayal edebilirsen tüm islami milletlerin bir araya gelip tek bir güce, tek bir orduya ekonomiye ve politik kuvvete sahip olmasışuanda dünyada 57 tane islami ülke var, İslami halifenin ne denli güçlü olacağını hayal edebiliyorumusun! Son defa biz bunu gördüğümüzde yıl 1924 dü, ve sonra ortadan kaldırıldı . Osmanlı İmparatorluğu halifeliğin son kalesiydi. Halifenin ordusu yenilmezdi haçlı orduları hilafete karşı savaştıklarında buna akıl erdiremiyorlardı. Halifelik altında yaşayan onlar Halife için bize karşı savaşıyorlar. ”bunu anlayamıyorlardı ”bizim hırıstiyan kardeşlerimiz hırıstiyanlar dahi haçlı ordusuna karşı savaşıyorlar,bu gücü anlayamadılar. Allah Kuran da buyurduğu üzere ”Kitap’ta hiç bir şeyi eksik bırakmadık ” O her meseleye değinmekte ama kafirler dini devletten ayırmak için çok çalıştı. İngilizler Halifeliği Mustafa kemal’ın yardımıyla yıktılar. ingiliz hükümeti usanmadan halifeliği yok etmek için çalıştı ve şuanda geri gelmemesi için hiç yorulmaksızın çalışıyorlar. ve İngilizler lozan anlaşması için geldiklerinde 4 tane şartlarının olduğunu söylediler .
Türkiyenin bağımsızlığını kabul ediyoruz ama 4 tane şartımız var .birinci madde ; Halifeliği ortadan kaldıracaksınız ve halifeyi de sınır dışı edeceksiniz sadece buda değil , onun tüm mal varlığını elinden almalısınız ikinci şartımız; Türkiye , Hilafet destekçileri tarafından gerçekleştirilebilecek her türlü hareketi önleyeceğine söz vermeli bunu bugün (darbelerle ) yapıyorlar. üçüncü madde; Türkiyenin islamla olan tüm bağları koparılmalı dördüncü madde ; Türkiyenin laik bir anayasası olmalı ve bu anayasa islami kurallardan edilmiş olmamalı .
Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.İngilizler Halifeliği Mustafa kemal’ın yardımıyla yıktılar.

Ve Ütopyamız ; Diyeceksiniz ki bu bir hayal. Bende biliyorum, ama güzel bir hayal. Biz hayal ederiz inşallah gelecek nesiller hakikat haline getirir.

Bizden söylemesi! Gözlerimiz, kulaklarımız, beynimiz ve kalbimiz açık olsun; ZAMANI GELMİŞ BİR FİKRİ DURDURACAK HİÇ BİR GÜÇ YOKTUR.

“Dünya bir devrim bekliyor.

“Orta Asya” değil, “Ortadoğu”… “İslam Dünyası”.., “Yeni Osmanlı İmparatorluğu”Birleşik İslam Devletleri Gözümüz, büyük İslâm inkılabında…

“YAHUDİ – HAÇLI ZİHNİYETİ”ne karşı, Önce Vatanımızı sonra Ortadoğu’yu sonunda da Dünya’yı kucaklayan “Yeni Dünya Düzeni”miz; BAŞ YÜCELİK DEVLETİ “Yeni Dünya Düzeni”

Demokrasi ve liberalizmden, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve Avrupa Ortak Pazarı’na kadar; fikir ve kuruluşlar plânında içiçe bir yumak olarak şekillendirilen “Yeni Dünya Düzeni”, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın birbirleriyle rekabet ortamı içinde de olsa bizim gibi ülkelere biçtikleri parya (2nci sınıf,aşağı) statüsünde müşterek, bir hegemonya sistemidir… Elbette “hayır!” diyoruz: Ülkemizden başlayarak teklif ettiğimiz “Yeni Dünya Düzeni”miz ile!..

-“Aslan meclise geldiği zaman, tavşan, çakal ve köpek titreşme müşterekliğinde (Ortaklaşa,) bir olur!”

Herkes kendi zaviyesinden (açısından) ayrı ayrı görüyor ki, biz bu işin ne fikir ve ne de fiil olarak şakasında değiliz… “Boşgörü”yü “hoşgörü” adı altında pazarlayan “mamacı” tipi değiliz… “Cek” ve “cak” gibi nisbet ekleriyle ıslâm davasının “fikir” ve “aksiyon” cephesini daima uzak istikbâle ısmarlayan ve daima “çile” ve “risk”ten kaçan “teyze adam” tipinin tersine, idealizmin ne demek olduğunu kaskatı bir vakıa hâlinde meydan yerine dikeniz… Gözümüz, büyük ıslâm inkılâbında… Başyücelik Devleti?..

Sen yalnız düşün! Sen, düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün, yeter!

Necip Fazıl Kısakürek -İdeolocya Örgüsü – Başyücelik Devleti

Kemalizmi de, Özalizm, Tayyibizm (ve gülenizm) ve uzantılarını da sadece emperyalist plânlara uygulama alanı açan birer paravanadan ibaret görüyor ve “ulusalcı-küreselci” kutublaşmasının gerçekliğine inanmıyoruz.İşin özü şu: Dün, Batılı emperyalistler kendi çıkarları doğrultusunda “ulus devlet” modelini dayattı; bugün, yine kendi çıkarları doğrultusunda onu tasfiye ediyor. Bu, onların “tavşana kaç, tazıya tut” politikasıdır. Bize gelince… Başyücelik modeli (türk-islam birliği) ve ümmet bütünlüğü idealinden başkasını tanımıyoruz, tanımayız!Ve nihayet:- “her şey aydınlığa çıkmak için her şey Mutlak Bir için”(Aydınlık Savaşçıları)

…Ve Ütopyamız ,

Osmanlı Devletini cehalet, ulemanın siyasal, sosyal, ekonomik sorunlara naklin ışığında akli çözümler üretememesi zayıflattı. Ulusçuluk, kavmiyetçilik ya da kavim milliyetçiliği böldü, parçaladı, ihanet yıktı. Cehalet, Sultan Abdülhamid Hanın açtığı yoldan gidilerek, din ve ilmi birlikte öğretilerek giderilebilirdi. Nitekim giderilmeye başlanmıştı.

Bugünkü Türkiye’yi anlamak istiyorsak Abdülhamid dönemini (1908) incelememiz gerekir.

http://yakintarihimiz.org/francois-georgeonun-dedigi-gibi-bugunku-turkiyeyi-anlamak-istiyorsak-abdulhamid-donemini-1908-incelememiz-gerekir-abdulhamid-doneminde-meslek-okullari-ve-yuksek-universite-okull.html

Federal ya da konfederal sistemle kavmiyetçi ya da kavim milliyetçisi cereyanlar etkisiz hale getirilebilirdi. Nitekim 1. Mecliste Irak, Suriye ve Filistin halkları M. Kemal’e heyet gönderdi, Gelin bölünmeyelim, yine beraber olalım. Ama federasyon olsun, iç işlerimizde serbest olalım, dış işlerinde size bağlı kalalım… Dediler. M.Kemal hepsini reddetti. Çünkü gelen heyetler, biz Halifemizin gölgesinde yaşamak istiyoruz, diyorlardı.(Kutsal Topraklarda Siyonistler ve Masonlar-Mim Kemal Öke,s414-415)

Aslolan değerleri korumaktı. Model yani sistemler değişebilir, Osmanlı Devleti daha sağlıklı kurulabilirdi. Fakat ihanet imkan vermedi,600 yıllık Devlet-i Ali Osmaniyi yıktı.

Osmanlı Birleşik Devletleri

…nihai hedefimiz ya da hayalimiz ise, geçmişten geleceğe, yerelden evrensele uzanan; insanlığa adalet, özgürlük, erdem ve mutluluk vadeden bir medeniyet tasavvuru geliştirmek ve bir devlete doğru yürümek.Dünyanın neresinde zulüm varsa, o zulmü önlemeyi kendine varlık sebebi sayan bir büyük devlete doğru.Bu büyük devletin bizim hayal dünyamızdaki adı: Osmanlı Birleşik Devletleri, OBD, Osmanlı Devletinin eksilerini, menfi yanlarını tarihe havale etmek; artılarını, müspet yanlarını günümüze taşımak.OBD, temelinde istişare, adalet, özgürlük ve itaat prensipleri bulunan bir Medine-i Fazıla, günümüzün diliyle fazilet devleti, adalet devleti ya da hukuk devleti.

OBD, Hakk’a bağlı, halka dayalı bir yönetim: Ruhçu ve özgürlükçü demokrasi, maneviyat cumhuriyeti.OBD de hâkimiyet Hak ’kın, hilafet (temsil yetkisi) halkındır.OBD inandığımız yüce değerlerin şekillendirdiği bir devlet. O değerlere dokunulamaz, değiştirilemez. Değerlerden modeller(şekil, biçim, kanun, kural, kurum, kritik) üretmek ise insan aklına aittir. Modeller zamana, zemine, şartlara göre değişir ve gelişir.OBD’ de siyasal, sosyal, ekonomik… Bütün sorunlar naklin (din) ışığında akılla çözülür. Elimizde bir altın anahtarımız var: Ezmanın tagayyürü ile ahkâm tagayyür eder. Yani zamanın değişmesiyle hükümler, değişir.

Merkezi Devlet; OBD bir Merkezi Devlet ve değişik sayıda üye devletten meydana gelir.Merkezi Devleti, üye devletleri temsilen; bilimde, sanatta, siyasette, askerlikte, temayüz etmiş 101 kişilik Seçkinler Meclisi ve kendi aralarından, belirli sürelerde seçecekleri lider, Halife yönetir.Halife kendisine, ülke genelinde ehil kişilerden bir başyardımcı, yeteri kadar yardımcı seçer. Başyardımcı ve yardımcılar Büyük Divan adını alır. Büyük Divan’ın dört üyesi günümüzdeki dış işleri, savunma, adalet ve sosyal yardım bakanlıklarının görevlerini üstlenir.Üye devletler ; Üye devletlere gelince… Her üye devlet istişare, adalet, özgürlük ve itaat  prensipleri üzerinde kurulmak; Hak’ka bağlı halka dayalı olmak kaydıyla kendi yönetim biçimini kendisi belirler.Hiçbir beşeri nizam, bütün zamanlar ve bütün toplumlar için en iyi nizam değildir. En iyi nizam toplumların bünyesine en uygun nizamıdır.

Her üye devlet, dış işleri, savunma, adalet ve sosyal yardım bakanlıklarının şümulüne giren konularda Merkezi Devlete bağlı, diğer konularda, iç işlerinde serbesttirÜye devletlerden birinin başkanı, tarihe saygı gereği Osmanlı Hanedanından olur. Seçkinler Meclisi, şehzadeler içinden ehil birini, belli sürelerde başkan olarak görevlendirir.Bu teorik izahı pratiğe indirmek gerekirse, hayal ülkemiz; bir merkezi, beş tane de üye devlete ayrılır. Her üye devlet daha önce bahsettiğimiz gibi, dış işleri, savunma, adalet ve sosyal yardım bakanlıklarının şümulüne giren konularda Merkezi Devlete bağlı, diğer konularda, iç işlerinde serbesttir Üye devletlerin Merkezi Devletle ve kendi aralarındaki sorunları çözüldükten, ilişkileri düzene konduktan sonra; önce komşularımız, sonra diğer mazlum milletler adil ve evrensel Osmanlı Birleşik Devletlerine üye olmaya davet edilir.

Soru ve cevaplar; Burada birkaç soruyu cevaplandırmamız gerekir: Deniyor ki: Merkezi Devlet’in başkenti neresi olur?-İstanbul. Evrensel, büyük devlete başkent olmaya en layık şehir İstanbul.

Halife-i Rui zemin makamı, bugünkü İstanbul Üniversitesi kampusu.Unkapanı köprüsünden Aksaray’a giden caddenin sol tarafı Gülhane Parkına kadar, Haliç’e nazır kısım kamulaştırılır, tarih eserleri korumak kaydıyla temizlenir; Halife, Büyük Divan ve Seçkinler Meclisi üyeleri için büro, konut ve misafirhane; Ayrıca, dünyanın en büyük, en kaliteli bilim adamlarının ders verdiği bir üniversite, Osmanlı Üniversitesi ve talebe yurtları inşa edilir.

,Diyeceksiniz ki bu bir hayal. Bende biliyorum, ama güzel bir hayal. Biz hayal ederiz inşallah gelecek nesiller hakikat haline getirir.Fazla değil on yıl önce, 1997 de bu günleri hayal edebilir mi idik. Başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz adeta askerlerin şamar oğlanı idi. İnsanımız için için ağlar, şairlerimiz bu ızdırabı terennüm eder.”Sessiz düşünsek duyacaklar bir gün/olmazları olur sayacaklar bir gün/Ellerinden gelse rüyalara /Sansür koyacaklar bir gün” derdi.

O günün Genel Kurmay Başkanı Kıvrıkoğlu,28 Şubat, yani bu karanlık dönem bin yıl sürecek demişti.Ama on yıl bile sürmedi. Bir şiir okuduğu için mahkûm ettikleri, bundan sonra muhtar bile olamaz dedikleri Partiyi kurdu. Partisi ilk seçimde iktidara geldi,”Artık yeter! Söz de milletin karar’da”dedi.Hayallerimize, hatta rüyalarımıza sansür koymak isteyen zorba zihniyet, bu gün adalete hesap veriyor.On yıl önce bugünleri kim hayal edebilirdi?Seçkinler Meclisi bir Türk’ü Halife seçmez ise ne olur?-Hiç bir şey olmaz. Halife Türk, Kürt, Arap… Olacak diye bir Nas, yok. Kim ehilse meclis onu seçer.Sizin Türkiye’yi beşe bölmenize devletin ve de derin devletin müsaade edeceğini mi sanıyorsunuz?Biz Türkiye’yi değil hayal ülkemizi beşe bölüyoruz. Kaldı ki bu bölünme toprak bölünmesi değil, idari taksimattır.Biz bütün çalışmalarımızı demokratik usullerle ve kanun yoluyla yaparız. Kanun yoluyla yapılan faaliyetlere devletin mani olması düşünülemez.Derin devlet denen zorba güçler engel olmak ister iseler, biz de; çoluk, çocuk, kadın, kız demeden silahsız, bıçaksız meydanları doldururuz; “Yaşasın İslam, yaşasın Osmanlı Birleşik Devletleri, kahrolsun zalimler, kahrolsun emperyalizmin uşakları der, avazımızın çıktığı kadar bağırırız.

Kitlelerin mukaddes kini karşısında zorba güçler yok olmaya mahkûmdur.Komşularımızın ve diğer mazlum milletlerin üye olmasını nasıl sağlarsınız?-Eğer biz, kendi sorunlarını çözemeyen, aciz bir devlet olur isek kimse üye olmaz. Ama şu üç değeri: Adalet, özgürlük ve zenginliği gerçekleştirebilir isek, değil komşularımız, dünyanın öbür ucundaki devletler de üye olmak ister.[Metin Köse – Aynadaki Kemalizm]

İngiliz Valisi M.kemal ;M.kemal Anadolu’dan sorumlu (yahudi) mason (merkezli)bir askerdi .

Daha fazla bilgi için şu linklere bakabilirsiniz;

http://yakintarihimiz.org/ingiliz-valisi-m-kemal.html

Dünyanın şu günkü durumundan M.kemal paşa sorumludur neden?
M.Kemal paşa ” Hilâfet ve Saltanata, (islam devletine-islam birliği) İslâmiyete, (şeriata) Devlete, Bağlı kalacağına ,Kur’an-ı Kerim üzerine ettiği yemine ihanet etti.

 

Google Aramaları

  • geçmisten gelecege türklerlerin gelişimi kadir misir og lu
  • obd devlet
  • Osmanlı zamanında şerıatı kaldıranlar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*