Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Cemil Meriç

Etiket Arşivi: Cemil Meriç

60’lardan Sonra

"60'lardan Sonra

“60’lardan Sonra Batılılaşmak, Batı irfanı ile kaynaşmaksa, Batılılaşmamıştık. Batı medeniyeti liberalizme dayanıyordu, liberalizm sanayi­leşen Avrupa’nın, başka bir deyişle burjuvazinin dünya gö­rüşüydü. Bizde ne sanayi vardı, ne burjuvazi. Avrupa’nın “Batıksınız” teklifi tek anlam taşıyordu: “kapitalizme teslim olunuz”. Bürokratlarımız Batılaşmaktan çok, Batılaşmış gö­rünmek istiyorlardı. Avrup a’yı tanımıyorduk ama kendimi­zi de unutmuştuk. Korkuyorduk düşünceden. Zirvelerde dolaşmamız yasaktı. Batı’yı batı yapan düşünce fatihlerinin yalnız ... Devamını Oku »

Batı.Hangi Batı !

1963 Türkiyesi’nde Tomist olabilir miyim? Linç ederler. Kilise babaları örfün fermanı ile yasak. Çağdaş Avrupa’da düşünce turnuvasını temsil eden silahşorlar malum. Marksizm, geç bir kalem. Yüksek Hâkimler Kurulundan sözde liberal bir zatla konuşuyordum. Yıllarca zindanda süründükten sonra salıverilen komünizm zanlılarından söz açtım. Ahmet Akat’ın, Faruk Atay’ın ibretâmiz macerasını anlattım. Hakkınız var, dedi, ama ne olsa millî menfaatler.. Bu adam için ... Devamını Oku »

KUR’AN TERCÜMELERİ

Kur’an başka bir dile çevrilemez. Düşüncedir, ışıktır, musikidir. Kur’an’ı çevirmeye kalkmak, insan idraki ile beraber gelişen ve gelişecek ezelî hakikatleri dondurmak, her çağa ye bütün insanlığa hitap eden Kelâmull… ah’ı, bir çağın ve bir insanın kısır ve zavallı idraki ile sınırlamaktır.Kaldı ki Kur’an’ın yalnız zahiri manasını anlamak için büyük cehidlere, çetin hazırlıklara ihtiyaç var. İmam Cafer Sâdık, “Allah’ın kitabında dört ... Devamını Oku »

AVRUPA İSLAMI TANIMAZ

Namık Kemal’in asırlarca armağan ettiği vecize, “Avrupa Şark’ı tanımaz”, tashihe muhtaç. Avrupa,hiç değilse 19. asır Avrupa’sı, Şark’ı pekâlâ tanır. Avrupa, İslâm dünyasını tanımaz. Tanımaz, çünkü İslâm medeniyetini yok etmek için canlarını tehlikeye atarken, Avrupa’nın İslâmiyet’e anlayışlı davranması beklenebilir miydi? Haçlı seferleri’ni kışkırtanlar, önce İslâmiyet’i karalamak isteyeceklerdi. Kaldı ki putperest Avrupa, İslâmiyet kelimesini telaffuz etmekten büyük bir titizlikle kaçar. Avrupalı için, ... Devamını Oku »

Kurutuluş Savaşı Miti

Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı mitinin bu kadar yaşatılmasında fayda görmüyorum. Diğer milletlerde mitlerin yaşı elli senedir. Kurtuluş savaşı mitleri elli seneden fazla yaşatılmaz. İstila büyük milletler için bir kazadır. İkide bir anılmaz, hatırlanmaz. Fransa ve Paris iki defa işgal edilmiş. Hiç bir Fransız “kurtuluş günü” yapmaz. Cemil Meriç ile Sohbetler-Halil Açıkgöz) Google AramalarıKurtuluş savaşı miti Devamını Oku »

Dünyayı Aldatanlar:Nurullah Ataç

Türkçeyi uydurma dil haline getiren Türklükten ve Türkçeden yana görünen N.Ataç aslında bir Yunan ve Latin hayranıdır.Bütün ömrünü dilimizdeki Osmanlıca kelimeleri atmakla geçiren bu kişi , Türk-İslam medeniyetine karşı olduğu için böyle yapmıştır. NURULLAH ATAÇ (1898-1957) Atalarımızın, savaşçı ve hareketli milletti.Hayatlarının önemli bir kısmı at üzerinde geçer,”atta doğup,atta ölmekten”ten şeref olarak söz ederlerdi. Meramlarını kısa sürede ifade etmek için olacak, o ... Devamını Oku »

Abdülhamid OLmasaydı ?

1877–1878 Savaşı Abdülhamid’i vahim bir durumla gerçek bir çöküşle karşı karşıya getirmiştir; yeni baştan derlenip toparlanmak, iktidarı ayakta tutmak için büyük bir cesarete, azimkârlığa ve dirayete ihtiyaç vardı. İngiliz tarihçisi Medlicott, “Berlin Kongresi ve Sonrası” adlı eserinde şöyle yazar: O kadar zeki ve hamiyetli genç bir padişaha sahip olmasaydı, Devlet-i Aliye büyük bir ihtimalle param parça olurdu. Toprakları insafsızca elinden ... Devamını Oku »

DEVRİMLER VE ÖTESİ

Bu üç cins kafa, gerçeği arayan üç kalem, yahut kendisinin gerçeğini arayan bu üç insan, elbette cemiyetteki büyük değişiklikten tesir alacaklar, ya kabul veya reddedecekler, – yahut da izah ederek yumuşatacaklardır. Hayatlarının ayrı ayrı devrelerinde olmak üzere onlar da ayrı ayrı bu safhaları geçirdiler. Şoke oldular önce. Mesela yeni harflerin kabulünde Peyami Safa’nın yaşadığı şok… Yahut da fikir dünyaları geliştikçe, ... Devamını Oku »

Avrupalılaşmak mı, Avrupalılaştırmak mı?

Batı dillerinde karşılığı olmayan bir mefhum; Çağdaşlaşmak; cıvık, korkak, mur­dar… Bu habis kelimeyi, lügat hazinemizden tardetmedikçe, düşünce selâmetine ulaşamayız. Gerçi Avrupa da şuurumuzu bulandır­mak için, nice lafızlar icad etmiş. Ama hiçbir emperyalizm, çağı tek başına temsil et­mek gibi abes bir iddiaya kalkışmamıştır. Hıristiyan dünyanın son keşfi, ‘azgelişmişlik’. Asırlık hezimetlerin öcünü almak için uydurulmuşa benzeyen bu sefil kelime müstağriplerimiz tarafından hararetle ... Devamını Oku »