Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: CHP

Etiket Arşivi: CHP

İrtica Teranesi Bir Tedhiş Silahıdır

Gustave Le Bon’un bir tekrar nazariyesi var.Der ki;En batıl fikirleri tekrar ede ede büyük bir hakikatmiş gibi kabul ettirmek mümkündür.Bir takım bozguncu adamlar vardır,içtimai nizamı bozacak bir takım  fikirler ortaya atarlar.İkinci tabakadaki adamlar bu fikirleri mütemadiyen tekrar ederler,yazarlar,söylerler,bıkmadan usanmadan tekrar edip dururlar.Üçüncü tabakadaki insanlarda bunları okuya okuya,dinleye dinleye,kendi fikirleri gibi imiş gibi benimserler.Bu suretle delalet yayılır,batıl hakka galebe eder.Eğer hakikat ... Devamını Oku »

Halkçılar(CHP), bütün hakikatleri bâtıla çevirdiler

Milliyetçi olduğunu ilân ettiler. Fakat, milli mefahire, millî an’aneler, millî şeaire asla hürmet göstermediler. * * * Türbeleri kapattılar. Fakat, bir taraftan yeni türbeler yaptılar. * * * … Dilimizi özleştireceğiz dediler. Fakat, asırlardan beri Türkün malı olan kelimeleri attılar, bunların yerine büsbütün yabancı, acayip, maskara, uydurma kelimeler koydular.. * * * İbâdet serbesttir dediler. Fakat, Allahu. Ekber diyenleri zindana ... Devamını Oku »

Din müesseselerini kapattılar, ahlâk mezbahaları açtılar

Cümlece malûmdur ki, Halkçılar, evvelâ memlekette din müesseselerini kapatmakla dine karşı, İslâm dinine karşı taarruza başladılar. Din müesseselerinde okuyan kırkbin din talebesini … bir anda sokağa döktüler. Kırkbin din talebesi, yatakları omuzlarında, sokaklarda perişan bir hâlde, göz yaşları dökerken onlar iyş ü işret sofralarında rakılar, viskiler, şampanyalarla, zevk ve kahkahalarla, sabahlara kadar icra-yı şâdumanî eylediler. Maarif Vekillerinin, şampanya kadehini kaldırarak: ... Devamını Oku »

CHP Zulümleri

Aşağıda CHP’nin diktatörlük, tek parti, faşist rejimi zamanına ait üç belge sunuyorum. Türkiye halkının temel hak ve hürriyetlerini, din ve inanç serbestliğini nasıl hayasızca ve merhametsizce çiğnemişlerdi. Ellerine fırsat geçerse bu gibi zulüm ve baskıları bugün de yapmaktan çekinmezler. Şu anda çoğunluğa karşı taqiyye yapıyorlar. Allah ellerine fırsat ve imkan vermesin yapmayacakları yoktur. Birinci belge: 1930 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı, ... Devamını Oku »

LAİKİZ DEDİK, AMA ATEİSTLİK YAPTIK!

Tanpınar CHP için ne demiş? Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüklerinde CHP için neler demiş?! “Laikliğimizi ilân ettik; fakat laik olamadık”Tanpınar’la Başbaşa, İnci Enginün – Zeynep Kerman Günlükler edebiyatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Günlüklerde yazar, resmi kıyafetini çıkarıp günlük kıyafetleriyle halkın arasında karışan bir yönetici gibi samimidir. Birçok gizli kalmış bilgiyi günlüklerden öğrenmek mümkün olduğundan aynı zamanda tarihi bir belge niteliği ... Devamını Oku »

” Bizim İktidarımızda Dini Neşriyat Olmayacak! ”…

Hür Adam isimli bir gazete çıkaran dindar gazetecilerimizden rahmetli Eşref Edip, gençlere bazı dinî öğütler yayımlamaya başlayınca, Matbuat Umum Müdürlüğü’nden ikaz almıştı: “Biz (iktidarda olan CHP zihniyeti) her ne şekil ve surette olursa olsun,memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dinî bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” [T.C. Dâhiliye Vekâleti,Matbuat Umum Müdürlüğü, sayı 658 ... Devamını Oku »

Atatürk Demokrasiyi İstedi mi?

Kimse Atatürk’ü suçlayamaz ama istemedi! Demokratik rejimi tanımlayan asgari unsur, siyasi iktidarın serbest ve genel seçimlerle belirlenmesidir. Bu tam anlamıyla ve bütün açıklığı ile demokrasinin tanımı değildir ancak optimum anlamıdır. Türkiye’ de nispeten serbest ve genel sayılabilecek ilk seçimler, 1908 yılında gerçekleştirilmiştir. 1912, 1913, 1914 ve 1919 seçimlerinde belirli bir siyasikadronun baskıları belirleyici olmakla birlikte mevcut sistemin, kontrol ve düzenleme ... Devamını Oku »

Müslümanlar Atatürk’ü Neden Sevmez.

Tek Partili dönemde (Demokrasi ve Laikliğin tanımının yapılamaması ve san fransizko konferansı) Atatürk’ün demokrasi getirdiğini, Laiklik getirdiği söyleyenleri yanıldığını söylemek isterim. Demokrasili döneme geçtiğimiz’de, Atatürk yaşamıyordu! Anlatayım da, yanlışınızı görün.. 1946’da Amerika’nın san fransizko şehrinde bir konferans verildi, bütün dünya liderlerine davet gönderdiler. Bizden Hasan saka gitti.. Hasan saka’ya dediler ki, sisteminiz nedir? -Biz dedi Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyetiyiz.. Adamlar ... Devamını Oku »

21.Asırda “Atatürk ilke ve inkılaplarına” bağlı bir parti Türkiye’de hayatiyetini sürdürebilir mi?

CHP 21.Asırda “Atatürk ilke ve inkılaplarına” bağlı bir parti Türkiye’de hayatiyetini sürdürebilir mi? Bence, kendini “Atatürk ilkeleriyle” tarif eden hiçbir partinin yaşama şansı yok. Bir kere, Atatürk’ün bir ilkesi yok. Daha doğrusu tek bir ilkesi var, “demokrasisiz” bir ortamda ülkeyi yönetme gücünü elinde tutmak. Onun dışında, Atatürk’ün “tersini” söylemediği bir sözüne, tersine davranmadığı bir eylemine kolay kolay rastlayamazsınız. Kendi iktidarına ... Devamını Oku »