Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Fikret Başkaya

Etiket Arşivi: Fikret Başkaya

Reel Atatürkçülük– Doç. Dr.Fikret Başkaya

Reel Atatürkçülük– Doç. Dr.Fikret Başkaya Resmi tarih, egemen sınıfların bilinmesini istediği (yalan,çarpıtma)tarihtir.Çünkü ‘tarihsel bellek’ önemli bir ideolojik mücadele alanıdır. Eğer bir toplumun bu gününe egemen olmak istiyorsanız, onun dününe egemen olmanız gerekir. ‘Cumhuriyet’ yönetimi kendi ihtiyacına uygun bir resmi tarih versiyonu oluşturdu., Atatürk’ü Koruma Kanunu olarak da bilinen,Kanun’un gerekçesinde: “Milli Mücadelenin kahramanı ve memleketin kurtarıcısı Atatürk, Cumhuriyetin ve inkılâplar rejiminin ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’nin Niteliği

 Mustafa Kemal, meclise, “padişahlığın ilgası ve padişahın yurt dışı edilmesi” için bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifini incelemek üzere kurulan komisyonun aleyhte tavrı anlaşılınca, komisyon üyelerine bir bildiri yollayıp milletvekillerini tutuklamakla tehdit etmiş ve sonuçta, komisyon kararı olumlu çıkmıştı (!) Silahlı muhafızlarca sarılmış mecliste saltanatın ilgası kabul edilmiştir. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlarken, yerini Mustafa Kemal’in Bonapartist diktatörlüğü alabilirdi. Eğer ... Devamını Oku »

M.Kemal 1.Emperyalist Savaşı’nda Ölseydi yada Ahmet İzzet Paşa Kabinesi Geçseydi Ne Olurdu ?

Mustafa Kemal, Birinci Emperyalistler arası Savaş’ta cephelerden birinde ölseydi ya da yenilgiden hemen sonra, Suriye cephelerinden ayrılmadan önce padişahın yaveri Naci’ye yolladığı telgrafdaki istekleri gerçekleşseydi!.. Yani Ahmet İzzet Paşa kabinesinde harbiye nazırı olsaydı, Anadolu hareketinin başına başka bir Osmanlı paşası geçecekti. Ş. S. Aydemir’in yazdığına göre, Ahmet İzzet Paşa, Mustafa Kemal’i, “çok şey isteyen, ihtiraslı biri” olduğu için kabineye almamıştı. ... Devamını Oku »

12 Eylül’ün Amacı

 Ortalama bir insan 12 Eylül´le gelen askeri diktatörlüğün anarşiyi önlemek gibi sınırlı bir amacı olduğunu sanır. Oysa 12 Eylül´le gelen devlet terör rejiminin belli başlı iki amacı vardı. Birincisi, Türkiye´ye yeni bir sermaye birikimi modelini kabul ettirmek, bunun için gerekli düzenlemeyi yapmak; ikincisi de, Türkiye´yi emperyalizmin Ortadoğu´daki çıkarlarının korunması amacıyla alt-emperyalist role hazırlamak. Amaç, yeni koşullara cevap verecek bir Atatürkçülük ... Devamını Oku »

Mîllî Mücadelenin Ulusallığı Sorunu!

Eğer bir kişi kendi halkına lâyık gördüğünü başka halklara da lâyık görmüyorsa, kendisi için gerekli saydığı özgürlüğü başkaları için de gerekli saymıyorsa, böyle birinin gerçekten özgürlük diye bir sorunu olabilir mi? Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürtlere yönelik inkârcı, ırkçı bir siyaset takip edilmesi, Türkiye´de faşist hareketin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Çelişik olarak, Kürt Ulusu´nu yok sayma resmi ideolojinin önemli bir ... Devamını Oku »

Kemalist Dayatması

 Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi aydınları, üstlendikleri ideolojik işlev bakımından hep Batı burjuvazisinin Türkiye´deki organik aydınları oldular. Kemalist iktidar, tarihte eşine az rastlanır bir inkârcılığı dayattı. Bu … yüzden Takriri Sükûn terör rejimi altında insanlara şapka giydirildi. Osmanlıca bir çırpıda yok sayıldı. Arap alfabesi Latin alfabesiyle değiştirildi. Bütün bunlar inkılâp sayıldı. Terör rejimi koşullarında gerçekleştirilen bu inkılâpların bekçiliğini yapmak ... Devamını Oku »

MİLLİ MÜCADELENİN NİTELİĞİ

Hiçbir konuda Milli Mücadele ve onun lideri hakkında olduğu kadar efsane yaratılmamıştır. Tek parti dönemi inkılapları için de öyle… Neredeyse Osmanlı tmparatorluğu’nun yükselme ve gerileme dönemlerine ilişkin değerlendirmenin bir benzeri tek parti dönemi ve 1950 sonrası için de geçerlidir. Resmi ideoloji tarafından Mustafa Kemal’in yaşadığı dönem Cumhuriyet’in “altın çağı”, 1950 sonrası da bir çeşit “bozulma”, “geriye gidiş” dönemi sayılıyor. Ünlü devlet ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’de Kitle Katılımı Sınırlıydı

1912 yılından beri ard arda gelen savaşlarda bir cepheden diğerine koşan emekçi halk, I. Emperyalist Savaşın sonuna gelindiğinde her bakımdan bitkin durumdaydı. Köylerde erkek nüfus büyük ölçüde erimişti. Bu bakımdan Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’ten 1923’e kadar geçen sekiz yılda, Müslüman nüfus %18 azalmıştı. Fakat halk kırımına neden, sadece savaşlar da değildi. Ağır vergiler, ağa, eşraf, mütegallibe ve eşkiyanın baskısı ve ... Devamını Oku »

Resmi İdeoloji ve Kürtler

…Öte yandan, Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürtlere yönelik inkarcı, ırkçı bir siyaset takip edilmesi, Türkiye’de faşist hareketin gelişmesinde de önemli bir etken olmuştur. Çelişik olarak, Kürt Ulusu’nu “yok sayma” resmi ideolojinin önemli bir halkasını oluşturmakla birlikte, bu aynı zamanda söz konusu ideolojinin en zayıf halkasıdır. Var olan bir ulusu “bilinçle yok etmek” mümkün değildir ve nesnel gerçek insanların hezeyan ve kuruntularından bağımsız olarak ... Devamını Oku »