Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: İngilizler

Etiket Arşivi: İngilizler

İSLÂM’I YIKMA PLANLARI

İslâm’ı yok etme gayesini güden ve iki asır devam eden, ilk haçlı seferleri başarısızlığa uğradıktan sonra, İslâm’ı imha keyfiyetini yeniden gündeme getiren batılılar, iki asırdan beri, bu konuyu derinlemesine incelemeye ve İslâm’ı ve müslümanları ezmek için kuvvetlerini bir araya getirmeye başladılar. Bu gayeyle garbın attığı adımlar şunlardır: 1- Hilâfet’i temsil eden Osmanlı Devleti’ni yıkmak suretiyle İslâmî idareye son vermek. Osmanlı ... Devamını Oku »

İNGİLİZLERDEN BİZE AÇIKÇA CUMHURİYET TEKLİF GELİYOR

Bayburt civarındaki Mehdi’yi tenkil ettiğimizin ertesi günü İngiliz kaymakamı Rawlineson İstanbul’dan Erzurum’a geldi ve hemen de beni makamımda ziyaret etti. (27.11.1335/1919). Tam iki saat konuştuk. Lord GÜRZON diyor ki: (anlattıklarının hülâsası şunlardır): a- Şimdiye kadar sulh yapmadığımızın sebebi, Türkiye’de şimdiye kadar kuvvetli bir hükümet görmediğimizdendir. Hakiki İngiliz dostu olacak simalarla anlaşmak istiyoruz. Mustafa Kemal Paşa sulh konferansında bulunsun veyahut sulh ... Devamını Oku »

İç ve Dış Sapıklar

İngilizlerle Mustafa Kemal muvazaasının (danışıklı döğüşün) izlerini; Lozan müzakereleri zamanına kadar tehir etmeyerek “Mudanya” mütarekesinden ve Yunan’ın hezimete uğratılmasından evvelki, yani İngilizler’in Anadolu’da ortaya çıkan Kemalî kıyamını bastırmak üzere hem İstanbul’daki halîfe hükümetine cebr ve tazyîk icra ettikleri, hem de müşkilât göstermekten geri durmadıkları zamanlarda bile bulmak mümkündür. İstanbul’un ve Halîfe’nin ecnebi askerî işgali altında serbest hareketten mahrum vaziyeti, Anadolu’yu ... Devamını Oku »

M.Kemal’in Suriye’den Çekilmesi ve Suriye’yi İngilizlere Bırakması

Mustafa Kemal, İngilizlerle savaşmak için cepheye gidince o, memleketleri düşmanlara bırakarak Anadolu’ya çekildi. Şöyle ki: Emri aldıktan sonra Suriye Cephesindeki karargahına gitti. 1918 senesinin Ağustos’unun sonlarında oraya vardı. Kendisini Sandoroz’a takdim etti Bundan önce ilkbaharda Folkenhayn Almanya’ya dönmüştü. Sandoroz Anafartalar muharebesi esnasında onu tanıyordu. Bunun için iyi karşıladı. Savunma hattının merkezine hakim olan 7. Ordunun Kumandalığına tayin etti. Ordunun Kumandanlığını ... Devamını Oku »

Hilâfet’i İlga Etmek İçin İngilizlerin Hilâfet Merkezinde Yoğunlaştı

Hilâfet’i ilga etmeye yarayacak vesileleri hazırlamak için faaliyetlerini, Hilâfet merkezinde yoğunlaştırmalarına gelince; İngiliz müttefiklerine karşı manevralarına ve işgal ettikleri memleketlere bütün gayretlerini vermelerine rağmen asıl gayeleri Türkiye’ye daha hususî bir tabir ile Hilâfet merkezine yönelikti. Bunun için mütareke imzalanınca hemen İngiliz zırhları ve askerleri İstanbul Boğazı’nı ve İstanbul’u, Çanakkale Boğazı’nın Müstahkem mevkilerini, Türkiye kıyılarındaki mühim yerleri işgal ettiler. Fransızlar Galata’yı, ... Devamını Oku »

İNGİLTERE’NİN, MUSTAFA KEMAL’İN DEVRİMİNİ DESTEKLEMESİ

Bunlara rağmen, İngilizler, başladığını tamamlamak için Mustafa Kemal’i bundan sonra kendi haline bıraksalardı elde ettiği gayeye doğru elbette bir adım dahi atamazdı. Türkiye’de Arapça konuşan İslâm memleketlerinin Osmanlı Devleti’nden ayrılmasına sükut eden ve Türklerle yetinenler bulunmakla beraber, Hilâfet’in ilgasına razı olacak bir fert ve Müslüman dahi yoktu. Buna Mustafa Kemal ve sayıları iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az birkaç arkadaşından ... Devamını Oku »

İngiliz Generali Mustafa Kemal’ le Neden Yardımlaşır ki?

Müttefik Devletler Kuvvetler Komutanı Sir Harington’a Mustafa Kemal ile yardımlaşmak için geniş selahiyetler verildi.” Yunanlıları denize dökerek “Kurtuluş Savaşı”ndan galip (!) ayrılan Ankara Hükümeti barış görüşmelerine hızlı bir şekilde başlama kararı almıştır. İşin ilginç tarafı “Kurtuluş Savaşı”nda İtilaf Devletine karşı savaşılmasına rağmen tarih kayıtlarında sadece Yunanlıların İzmir’de denize dökülmesi (!) geçmektedir. İngilizler ise hala İstanbul’dadır ve işi bitene kadar da ... Devamını Oku »

Halifeyi İngilizler alıp gittilerde halifeliğini neden sürdürmedi

İstiklal Mahkemesi, sanıkları asabilmek için yürürlüğe girmemiş kanuna sarılmış Nobel Ödüllü romancı William Faulkner öyle demiş: “Biz tarihe doğru gitmeyiz, tarih dalgalar halinde üstümüze gelir ve bizi geleceğe doğru iter.” Türkiye’nin son yıllarda içine girdiği tarihe dönüş eğilimi, bu sözün ışığında yeniden düşünülmeli. Uzun bir süre tarihin önüne set çekilebileceği sanıldı, lakin sular artık barajın üstünden boşalmakta, bizi de beraberinde ... Devamını Oku »

MUSTAFA KEMAL, DEVLETİN SAVAŞTAN ÇEKİLMESİ VE İNGİLİZLERLE BARIŞ ANLAŞMASI YAPILMASI İÇİN ÇALIŞIYOR

Dikkati çeken husus, Mustafa Kemal’in Çanakkale’den İstanbul’a İngilizlere karşı muzaffer olarak dönüşüydü. Bu galibiyetin, Osmanlı Ordusu, Osmanlı Devleti’ndeki bütün Müslümanların ve müttefiklerin üzerinde büyük bir tesiri vardı. Mustafa Kemal, bu zaferden insanları Osmanlı Devleti’nin İngilizlerle muharebe etme kudreti olup olmadığından şüpheye düşürmek ve İngilizlerle tek taraflı bir barış anlaşmasıyla, devletin harpten çekilebileceği fikrini zihinlere yerleştirmek ve devleti Almanları bırakıp İngilizlerle ... Devamını Oku »