Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: İsmet İnönü

Etiket Arşivi: İsmet İnönü

Bir “dış politika dâhisi”nin Oniki Ada sınavı

İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Almanya saflarında dövüşen İtalya, savaş sonunda nasılsa elinden çıkacağını bildiği adaları, Almanya’nın tavsiyesi üzerine Türkiye’ye teklif etti… Adalar yakın zamana kadar zaten bizim toprağımızdı. Tarihi referanslarımız sağlamdı. Osmanlı asırlarında bu uğurda on binlerce şehit vermiştik. Sadece Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 50 bine yakın şehidimiz vardı. Başta Rodos olmak üzere, adaların fethi uğruna ölmüşlerdi. Ancak kendisine ... Devamını Oku »

Şeflik Dönemi Basın Hayatı

En masum ilan yazılarından dahi gazete kapatılabiliyordu.”Basın sıkı bir kontrol altında utuluyor,Bakanlar Kurulu kararıyla gazeteler kapatılabiliyordu.Gazeteciler fikirlerini söyleyemiyor,adeta havasızlıktan boğuluyordu.(1) O tarihlerde hür olmayan ve kanunları Ankara’nın emrine göre yorumlayıp ona göre ceza veren hakimler vardı.(2) Bu devrin ünlü gazetecilerinden Zekeriya Sertel dört defa hapse girmiş,gazetesi yüzlerce defa kapatılmıştı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun M.Kemal’den izin alarak kurduğu Kadro Dergisi için”Recep Peker,Genel ... Devamını Oku »

Batı.Hangi Batı !

1963 Türkiyesi’nde Tomist olabilir miyim? Linç ederler. Kilise babaları örfün fermanı ile yasak. Çağdaş Avrupa’da düşünce turnuvasını temsil eden silahşorlar malum. Marksizm, geç bir kalem. Yüksek Hâkimler Kurulundan sözde liberal bir zatla konuşuyordum. Yıllarca zindanda süründükten sonra salıverilen komünizm zanlılarından söz açtım. Ahmet Akat’ın, Faruk Atay’ın ibretâmiz macerasını anlattım. Hakkınız var, dedi, ama ne olsa millî menfaatler.. Bu adam için ... Devamını Oku »

İsmet İnönü’nün Fatih Sultan devri yorumu

“En önemli meseleyi aşırı sağın teşvikinde görüyorum. Dünyanın bugünkü ihtiyacı ortada iken bizdeki aşırı sağın beş asır önceki ilimle yetinip devrin saldırı zihniyetini bugünün bilimine, öğretimine ve bilim müesseselerine tatbik etmeğe çalışmasında mahzur olmayacağını zannetmek, beş asır evvelki taassub, irtica, cehalet ortamından medet ummak demektir.” (Kültür Emperyalizmi, Ahmet Kabaklı) Google Aramalarıiamet inönü devri Devamını Oku »

İyi ki İnönü Lenin karşıtı değildi

İsmet İnönü’de nedense bir eziklik kompleksi bırakmış olan Said Nursî, bir politikacı, bir tarikat kurucusu filân değil, sadece bir Kur’ân tefsircisi ve İslâm bilginidir. Günlük hâdiselerden bile ısrarla kaçan Nur-sî’nin ruhunu eserlerini ve okuyucularını siyasete zorla karıştıran İsmet Paşa ve paralelindeki gazeteler oluyordu. Nitekim “Nur risaleleri” peşine düşüldükçe basılıp okunmuş, lehte aleyhte hükümler oldukça yayılmıştır. Yani İsmet Paşa ve benzerleri ... Devamını Oku »

Ali Şükrü Bey’i Kim Öldürdü!?

DERİN DEVLETİN İLK SUİKASTİ Ali Şükrü Bey.. Yüzbaşı rütbesine sahip iken istifa edip siyasete atılmaya karar verdi. 1920’de Trabzon mebusu seçildi. TBMM açıldıktan sonrada Trabzon Milletvekilliğini sürdürdü. Mecliste Birinci Grubun liderliğini yapan Mustafa Kemal’e muhalefetdi. Bu yüzden İkinci Grubun liderdiğini yapıyordu Ali Şükrü Bey… İlk mecliste içki yasağının kanun haline gelmesini sağlayarak Mustafa Kemal’e karşı görüş edindi. Halifeliğin kaldırılmasına da ... Devamını Oku »

İsmet İnönü

Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından 1 hafta sonra İsviçre’de yayımlanan L’Illustré dergisinin 2 Ağustos 1923 tarihli sayısının kapağı’nda İsmet İnönü’nün şapkayı başına geçirdiği görülüyor. (Resim “NTV Tarih” dergisinin Mayıs 2011 tarihli 28. sayısının 102. sayfasından elde edilmiştir.) Google Aramalarılozan antlaşması fotoğraflarıinono lozan fotgraflari Devamını Oku »

Rıza Nur İsmet İnönü Analizi

Bitlisli bir Kürdü’n oğludur.Bitlist’te doğmuştur.Babası bilahare mahkemede zabıt katipliği ile Malatya’ya,Sivas’a,İzmir’e gelmiştir.Bu da beraber dolaşmıştır.Sivas Rüstiyesinde okuumuş,sonra İstanbul’da Harbiye Mektebine girmiş,Erkan-ı Harp çıkmıştır. Fizik teşrihi:Ortadan aşağı boyda,ince yapıdadır.Yüzü Kürt ve ırki yüzü olarak ve fakat fazla bariz koç yüzü şeklindedir.Cimcimesi önden mükemmeldir.Zaviye-i vechiyesi,alnı iyidir,fakat arkdada hiçbir şey yoktur.Azim kafa yumuşak,bir yumrukla içeri çektirlimş gibi bir haldedir.Yani kafasının arkasında taibi olan ciddiye ... Devamını Oku »

Şapkasız kafaya katran

Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Meclis’te yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme oturan “tek parti dönemi”nde dindar insanlara yapılan zulmü, dönemin canlı tanıkları anlatıyor. İsmet İnönü’lü 1932-1950 yılları arasında ezan Türkçe okunmuştu. O dönem kimi camiler kapatılmış; kimileri satılmış; kimileri de bando takımlarına, CHP teşkilatlarına tahsis edilirken, kimileri ise ahıra, tuvalete çevrilmişti. O dönemde yaşanan sıkıntılar Başbakan Erdoğan’ın da gündemindeydi. Cami tartışmaları, Başbakan Erdoğan’ın ... Devamını Oku »