Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Kadir Mısıroğlu

Etiket Arşivi: Kadir Mısıroğlu

Ali Şükrü, İslami Hassasiyetleri Uğruna Ölümü Göze Almış Cesur Bir Adamdır!

Kadir Mısıroğlu, hiç şüphesiz Türkiye’nin en tartışmalı isimlerinden birisi. Uzun yıllardır kalemi ve sesiyle mücadele ediyor! Resmî tarih tezlerinin dışındaki gür sesiyle inandığı davaya uzun yıllar hizmet etti ancak hapishâneler ve sürgünlerde hayatının büyük bir kısmını geçirdi. İlk eseri 1964’te yayınlanan Mısıroğlu, henüz lise öğrencisiyken Mehmet Akif Geceleri tertip ettiren çalışkan bir sima idi. O çalışkan sima ile aziz şehidimiz ... Devamını Oku »

Lozan Müzâkerelerinde Kıbrıs

Lozan Müzâkerelerinde Kıbrıs Lozan zabıtlarında, Kıbrıs üzerindeki meşru haklarımızı dile getiren bir takım beyanlar arayanlar boşuna yorulurlar. Zira bu Konferansın uzun müzâkerelerinde Kıbrıs hakkında söylenmiş müdâfaa veya talep mahiye” tinde bir tek kelimeye bile rastlamak mümkün değildir!. {‘*). Kıbrıs adına ancak Lozan Muâhedenâmesinin Kıbrıs’ın kaderini aleyhimize olarak tayin eden maddeleri dola-yısiyle cereyan eden müzâkerelerde görmek mümkündür. Ancak bu vesileyle Türk Murahhas ... Devamını Oku »

Lozan Muahedesinden Sonra Kıbrıs

Lozan’da Yunanistan’a, karşı takip ettiğimiz siyâsetin binbir zaaf ifâde eden hataları saymakla bitmez. Şu kadarını söyleyelim ki, Millî Mücâdele esnasında Bursa’ya giren Yunan kuvvetlerinin kumandanı Venizelos’un oğlu Sofokles’ti. Bu zat OsmanGazi’nin sandukasını tekmeleyip küfrederek «Kalk da milletini kurtar!» diye hakaret savurmuş ve bu hâdise Türk matbuatında çıkan resim ve haberlerle dahi tevsik edilmiş bulunduğu halde, 1930 anlaşmasından sonra hiçbir resmî ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin Korkaktı Diyenlere İthafen

İttihat Terakki’nin zulüm ve istibdadını tenkid ettiği için takibata maruz kalan Mülazım Şaban Efendi adında bir zat,şehzaliğinde ahbablılığı bulunan Vahideddin Efendi’nin Çengelköy’deki köşküne sığınmıştı.Zamanın Örfi İdarre kumandanı Mahmud Şevket Paşa’nın emriyle bu zatı yakalayıp tevfik etmek üzre Vahideddin’in köşkü abluka altına alınmış,hatta mukavemet ederse kendisinin de tevkif edilmesi emredilmişti.Vahideddin Efendi,köşkün kapısına çıkıp silahını çekerek; ”Bana mensub olan,sarayıma iltica eden masumiyeti ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin’in Vatan-ı Azizinden Ayrılışı Üzerine

Sultan Vahideddin’in vatan-ı azizinden ayrılışını makul ve kalıp mücadele ederek yeni bir ihtilafa sebep olmaya nazaran ehven gören bütün ciddi,tarafsız tarihçilere tercüman olmak üzre yazdığı bir yazıda Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu şöyle demektedir; Vahidüddin Han’ın siyasi cephesi ne olursa olsun,kendisine şu iki hakkı tanımamak insafsızlık olur; 1-Anadolu’ya karşı İngiltere’den silah ve askeri yardım aramamıştır. 2-Tahttan ayrıldıktan sonra,memleket dışında Türkiye’ye karşı hiçbir ... Devamını Oku »

Kemalizm

Mustafa Kemal’in Nutuk’unun sonunda yer alan ve ”Ey Türk Gençliği” hitabı ile başlayan bölüm,Hz Muhammed’in ”Ey İnsanlar!” diye başlayan ”Veda Hutbesi”ne tekabül ettirilmiştir.Hz Muhammed,Veda Hutbesi’nde inananlara,kendisinden sonra eski kötü alışkanlıklarına,cahiliye devrine dönmemelerini,emaneti sahibine vermelerini,faizden kaçınmalarını,kan davasından vazgeçmelerini,kadınların haklarınıgözetmelerini,emanetini(dini) korumalarını vb.öğütlemekte ve Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü olmadığını bildirmektedir. Mustafa Kemal ise,”Gençliğe Hitabe” olarak adlandırılan metinde,bütün insanlara değil,bir zümreye gençliğe hitap ... Devamını Oku »

Şehid-i Muazzez,Hakaan-ı Mağfur Sultan Abdülaziz

O sırada batılılaşmak istikametinde gemi azığa alan devlet ricali,medeni hukuk münasebetleri için Fransızların meşhur Napolyon zamanında yapıldığından ”Napolyon Cod Civil” olarak anılan kanunu alıp müslüman Türk milletine tatbik etmek istiyolardı. Sultan Abdülaziz büyük fıkıh alimi ve tarihçi Cevdet Paşa’nın da ikazı üzerine bu sakim davranışı önledi. Cevdet Paşa riyasetinde ”Mecelle Cemiyeti” adıyla bir heyet teşkil edilerek,İslam Hukuku’ndan bir ”Medeni Hukuk ... Devamını Oku »

Sultan 2.Abdülhamid ve Teodor Herzl

Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin iktidarı hengamında aralarından Teodor Herzl adında bir ideolog zuhur ederek Yahudiler’in Filistin’e dönüş davalarını tazelemeye koyuldu.Bunun için,Viyana’da yayınlanan ”Nouye Presse” gazetesinin muhabiri olan Teodor Herzl önce ”Der Juden Stadt” yani ”Yahudi Devleti” isimli bir kitap yazdı.Arkasından fikirlerini daha geniş bir yahudi topluluğuna intikal ettirebilmek için İsviçre’nin Basel şehrinde ilk siyonist kongreyi topladı.Siyonizmin gayesi,Filistin’i ele geçirip orada ... Devamını Oku »

Lozan’da Oynanan Oyun

Hılâfet’in ilgasını intaç eden siyâsî manevra. Lozan Konferansı esnasında tezgâhlanmıştır ki, bu hususa dâir işbu eserin birinci cildinde oldukça tafsilât verilmiştir. Orada yazılanları tekrarlamamak için burada plânın mantığını tebarüz ettirmekle iktifa edecek ve okuyucularımızdan o kısmı tekrar gözden geçirmelerini rica edeceğiz. İsmet Paşa Lozan’a gittiği sırada M. Kemâl Paşa Türkiye’de halife olmak temayülü içinde bulunuyor ve bu temayülü ifâde eden beyan ... Devamını Oku »