Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Mehmet Şevket Eygi

Etiket Arşivi: Mehmet Şevket Eygi

Sultan Abdülhamid’i Sevmek veya Sevmemek…

Ermeniler Sultan Abdülhamid’i sevmezler. Halbuki sevmeleri gerekir. Ermenilere bunca fenalığı Hamidî siyaset değil, İttihadçılar yapmıştır. İttihadçılık ne demektir?.. Masonluk demektir… Dönmelik demektir… Jön Türkler demektir… Sultan Abdülhamid, devlete bağlı sâdık Ermenilere hiçbir kötülük yapmamıştır, onları korumuştur. O, misyonerlerin, emperyalistlerin oyununa gelen teröristlerle mücadele etmiştir. Devletini, ülkesinin bütünlüğünü korumak için bu mücadele ve müdafaayı yapmaya mecburdu. Farmasonlar Sultan Abdülhamid’i hiç sevmezler. ... Devamını Oku »

Sabataycı Okullar ve Üniversiteler

Ülkemizde cemaat okulları, üniversiteleri, hayır kurumları bulunmaktadır. Meselâ: Robert College Amerikan Evangelist misyonerlerinin okuludur. İstanbul’daki Notre Dame de Sion Fransız Katolik okuludur. Sabataycı cemaatin veya lobinin de okulları ve üniversiteleri vardır. Bunu inkâr etmek “Biz Atatürk okulları ve üniversiteleriyiz” demek gerçeği değiştirmez ki. Heybeliada’daki Rum Ortodoks Ruhban Okulu’nda da baş köşede Atatürk resmi vardı. Atatürk resmî var diye o okul ... Devamını Oku »

KAHROLSUN ŞERİAT!” DİYEN TÜRKÇÜ

“Yüce Meclisimizi oluşturan zevat yalnız Türk, yalnız Çerkes, yalnız Kürd, yalnız Lâz değildir. Fakat bunların hepsinden oluşan Müslüman unsurlardır.” M. Kemal Paşa. YIL 1920… Mayıs’ın 1’indeyiz. Vak’a Ankara’da geçer. Millet Meclisi daha yeni açılmıştır. 23 Nisan’la 1 Mayıs arasında kaç gün vardır… Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Bey kürsüye çıkar ve Sıhhat Vekâleti (Sağlık Bakanlığı) hakkında bir konuşma yapar. Konuşmasında “Türk… ... Devamını Oku »

”Moiz Kohen İdeolojisi Türkiye’yi Bugünkü Hale Düşürmüştür.”

YIL 1920… Mayıs’ın 1’indeyiz. Vak’a Ankara’da geçer. Millet Meclisi daha yeni açılmıştır. 23 Nisan’la 1 Mayıs arasında kaç gün vardır… Kastamonu Mebusu Yusuf Kemal Bey kürsüye çıkar ve Sıhhat Vekâleti (Sağlık Bakanlığı) hakkında bir konuşma yapar. Konuşmasında “Türk… Türklük…” kelimelerini sık sık kullanır. Bu konuşmadan bazı cümleler alalım. Yusuf Kemal Bey (Kastamonu Mebusu) ” …Her Türkün söyleyeceği şey: Memleketimizde görülecek ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Muhalifleri

Resmî ideoloji tarihçileri pek önemsemezler, üzerinde durmazlar amaAtatürk’ün sağlığında da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuştur. Bunlardan bazılarını zikr edeyim: 1. Müslüman kesimden: * Bediüzzaman Said Nursî: Onun sağlığında da, ölümünden sonra da kesin ve köklü muhalefet yapmış, bu yüzden ömrü mahkemelerde, cezaevlerinde, sürgünlerde geçmiştir. Bediüzzaman bu muhalefetinde en ufak bir tâviz vermemiştir. * Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi: 1922’den ... Devamını Oku »

Dini ve Namusu Olanlar Kazanamaz

Cumhuriyet yeni kurulmuş… Bütün memleket yangın yeri… Sefalet diz boyu… Korkunç bir çöküntü var… Ankara’da tren istasyonuna bağlı binalardan birinde iki önemli paşa konuşuyor. Konu: Memleket iktisadî, ticarî, mâlî bakımdan nasıl kalkınacak? Bu konuda, oradaki iki paşadan en güçlüsü M.Kemal, muhatabı Kazım Karabekir paşaya şu çare ve çözümü söyler. Ergenekoncuların havaya uçurduğu gazeteci Uğur Mumcu bu sözleri Cumhuriyet gazetesinde yayınlamıştır. ... Devamını Oku »

Tarihimizle Yüzleşebilir miyiz?

Türkiye yakın tarihi ile yüzleşebilir mi?.. Cevap: Bugünkü kültür ve medeniyet seviyesiyle yüzleşemez… Niçin?.. Çünkü: Bugünkü Türkiye şifahî kültürülü bir ülke ve toplumdur. Çünkü: Türkiye halkı 1928’den önce basılmış, yazılmış, yayınlanmış kitapları, belgeleri okuyamayacak kadar cahil bırakılmıştır. Çünkü: 1928’den önceki kitaplar, belgeler okunabilse bile lisan o kadar büyük bir değişime uğramıştır ki, manasını anlamak çok zor hale gelmiştir. Yakın tarihle ... Devamını Oku »

Laikçi Yobazlar!

Onlar kendilerine laik diyorlar ama aslında laikçidirler. Laiklikçilik çok katı, çok fanatik, çok acımasız ve amansız bâtıl bir dindir. Bu laikçiler dindar ve koyu Müslümanları yobazlıkla suçluyor. Asıl yobaz, yobaz oğlu yobaz onlardır. Müslümanlar, Ümmet olarak Ehl-i Kitaba, Hıristiyanlara, Yahudilere var olma, yaşama, kimlik ve kültürlerini, dinlerini, lisanlarını, örf ve adetlerini koruma hürriyeti vermiştir. Laikçiler Müslümanlara bu hakları tanımadılar. Müslümanların ... Devamını Oku »