Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Milli Mücadele

Etiket Arşivi: Milli Mücadele

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Tarihçi Ali Satan, Türklerin yirminci yüzyıla 1908’deki II. Meşrutiyetle başladığını belirterek, “Osmanlı cumhuriyetten önce çok partili hayata geçmiş. Muhalefet partileri ve muhalif basın mevcut. 1918’e kadar meşrutiyet döneminde Türkiye çok partili dönemi yaşıyor. Cumhuriyetle birlikte tek partili hayata dönüyor” dedi. Daha cumhuriyet yokken, Osmanlı çok partiye geçmişti Türkiye’nin bölgesinde güçlenmesi Halifelik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Kimine göre halifelik devam etseydi ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’nin Niteliği

 Mustafa Kemal, meclise, “padişahlığın ilgası ve padişahın yurt dışı edilmesi” için bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifini incelemek üzere kurulan komisyonun aleyhte tavrı anlaşılınca, komisyon üyelerine bir bildiri yollayıp milletvekillerini tutuklamakla tehdit etmiş ve sonuçta, komisyon kararı olumlu çıkmıştı (!) Silahlı muhafızlarca sarılmış mecliste saltanatın ilgası kabul edilmiştir. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlarken, yerini Mustafa Kemal’in Bonapartist diktatörlüğü alabilirdi. Eğer ... Devamını Oku »

Mîllî Mücadelenin Ulusallığı Sorunu!

Eğer bir kişi kendi halkına lâyık gördüğünü başka halklara da lâyık görmüyorsa, kendisi için gerekli saydığı özgürlüğü başkaları için de gerekli saymıyorsa, böyle birinin gerçekten özgürlük diye bir sorunu olabilir mi? Cumhuriyetin kuruluşundan beri Kürtlere yönelik inkârcı, ırkçı bir siyaset takip edilmesi, Türkiye´de faşist hareketin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. Çelişik olarak, Kürt Ulusu´nu yok sayma resmi ideolojinin önemli bir ... Devamını Oku »

Kemalist Dayatması

 Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi aydınları, üstlendikleri ideolojik işlev bakımından hep Batı burjuvazisinin Türkiye´deki organik aydınları oldular. Kemalist iktidar, tarihte eşine az rastlanır bir inkârcılığı dayattı. Bu … yüzden Takriri Sükûn terör rejimi altında insanlara şapka giydirildi. Osmanlıca bir çırpıda yok sayıldı. Arap alfabesi Latin alfabesiyle değiştirildi. Bütün bunlar inkılâp sayıldı. Terör rejimi koşullarında gerçekleştirilen bu inkılâpların bekçiliğini yapmak ... Devamını Oku »

MİLLİ MÜCADELENİN NİTELİĞİ

Hiçbir konuda Milli Mücadele ve onun lideri hakkında olduğu kadar efsane yaratılmamıştır. Tek parti dönemi inkılapları için de öyle… Neredeyse Osmanlı tmparatorluğu’nun yükselme ve gerileme dönemlerine ilişkin değerlendirmenin bir benzeri tek parti dönemi ve 1950 sonrası için de geçerlidir. Resmi ideoloji tarafından Mustafa Kemal’in yaşadığı dönem Cumhuriyet’in “altın çağı”, 1950 sonrası da bir çeşit “bozulma”, “geriye gidiş” dönemi sayılıyor. Ünlü devlet ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’de Kitle Katılımı Sınırlıydı

1912 yılından beri ard arda gelen savaşlarda bir cepheden diğerine koşan emekçi halk, I. Emperyalist Savaşın sonuna gelindiğinde her bakımdan bitkin durumdaydı. Köylerde erkek nüfus büyük ölçüde erimişti. Bu bakımdan Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’ten 1923’e kadar geçen sekiz yılda, Müslüman nüfus %18 azalmıştı. Fakat halk kırımına neden, sadece savaşlar da değildi. Ağır vergiler, ağa, eşraf, mütegallibe ve eşkiyanın baskısı ve ... Devamını Oku »

DEKOLTE KADIN ASRÎ CUMHURİYET KADINI DEMEKTİR

Kemalist Cumhuriyet dekolte kadının adını “asrî kadın” sıfatıyla yücelterek meşrulaştırmış ve “toplumsal kabuller” arasına sokmaya çalışmıştır. İlk başta “kamusal alan” da sadece başını açıp tayyör, yani ceket ve diz altı etekten oluşan takım elbise veya manto giyenlere asrî kadın denilirken kısa sürede bu kıyafetin dışına taşarak, kadının vücut hatları ve açıklığı kademe kademe öne çıkarılmıştır. Bu mânada asrî kadın sadece ... Devamını Oku »

Atatürk´ten Rakı masasında yazılan Kur’an tefsiri

Araştırmacı yazar Gürkan Hacır,ın kaleminden Ömer Rıza Doğrul. Gürkan Hacır’ın Akşam gazetesindeki yazısı: Tarih okumalarında öyle karakterlerle karşılaşırsınız ki ne anlam ifade ettiğini o an için anlamazsınız. Ömer Rıza Doğrul da işte benim için öyle bir kişilik. Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un damadı olan Mason Ömer Rıza, Atatürk dönemindeki ilk cesur Kur’an tefsirlerinden birini hem de rakı masalarında kaleme aldı. ... Devamını Oku »

Paşaların Manda ve Bolşevizm Hatıraları.

Milli Mücadele yada Kurtuluş Savaşı denildiği vakit , resmi bütün eserler bir tek ismin etrafında pervane olsa bile resmi tarihi düstur edinmemiş benim gibi bir çok insanda bilir ki bir tek isim yoktur bu mücadelede. Lise veya evrenkent(üniversite) talebelerinin birini çevirseniz Milli Mücadele Komutanlarından bir kaçının ismini rica etseniz kaç kişiyi sayar merak ediyorum ! Ülkemizin şu anki durumunu ele ... Devamını Oku »