Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Mustafa Kemal Atatürk

Etiket Arşivi: Mustafa Kemal Atatürk

SALİH TUNA MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI;

SALİH TUNA MUSTFA KEMAL DİNİ KULLANDI; Siz (Kemalistler ) hangi Atatürk’ün izindesiniz: 1923 öncesimi 1924 sonrasımı? Milli Mücadele yıllarında (1923 öncesi ) şeyhlerle müritlerle omuz omuza düşmanla vuruşan Atatürk’ün mü izindesiniz, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz…” diyen Atatürk’ün mü? Balıkesir’de, Zağanos Paşa Camii’nde 7 Şubat 23’te hutbe irat eden veya “Kanun-i Esasimiz (devletin anayasası) Kuran-ı Kerim’dir”  diyen (1924 ... Devamını Oku »

Mustafa kemal Babadan olma, anadan doğma.Yahudidir?

Nutuk’ta Mustfa kemal Diyor ki; Müslümanlığı bir yana bırakıp evrensel bir dünya dini kuralım(yahudi mason merkezli yeni dünya düzeni istiyor) diyor. Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiy…e kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar ... Devamını Oku »

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Daha cumhuriyet yokken Osmanlı çok partiye geçti

Tarihçi Ali Satan, Türklerin yirminci yüzyıla 1908’deki II. Meşrutiyetle başladığını belirterek, “Osmanlı cumhuriyetten önce çok partili hayata geçmiş. Muhalefet partileri ve muhalif basın mevcut. 1918’e kadar meşrutiyet döneminde Türkiye çok partili dönemi yaşıyor. Cumhuriyetle birlikte tek partili hayata dönüyor” dedi. Daha cumhuriyet yokken, Osmanlı çok partiye geçmişti Türkiye’nin bölgesinde güçlenmesi Halifelik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor. Kimine göre halifelik devam etseydi ... Devamını Oku »

Milli Mücadele’nin Niteliği

 Mustafa Kemal, meclise, “padişahlığın ilgası ve padişahın yurt dışı edilmesi” için bir kanun teklifi sundu. Kanun teklifini incelemek üzere kurulan komisyonun aleyhte tavrı anlaşılınca, komisyon üyelerine bir bildiri yollayıp milletvekillerini tutuklamakla tehdit etmiş ve sonuçta, komisyon kararı olumlu çıkmıştı (!) Silahlı muhafızlarca sarılmış mecliste saltanatın ilgası kabul edilmiştir. Artık Osmanlı İmparatorluğu ömrünü tamamlarken, yerini Mustafa Kemal’in Bonapartist diktatörlüğü alabilirdi. Eğer ... Devamını Oku »

BÜROKRATİK DIŞ SİYASET ANLAYIŞI HAKKINDA YARDIMCI NOT

Türkiye’de Cumhuriyet sonrasının en az tartışılan icraatları dış siyasetle ilgili olanlardır. Dış siyasetle ilgili her nazik durum, çok uzun süre muhalefet partilerinin iktidarın siyasetini destekledikleri yolunda beyanatları ile neticelenmiştir. Dış siyasetle ilgili en sert tenkitler Lozan Antlaşması’nın müzakereleri sırasında yapıldı. I. Türkiye Büyük Millet Meclisi kadrosu antlaşmayı kabule yanaşmayınca, meclis üyeleri yenilenmiş ve 50 yıllık statik Türk dış siyasetinin en ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Harf Devrimi Konuşmasından;

“Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Vatandaşa, kadına, erkeğe, hammala, sandalyacıya öğretiniz, bunu vatanperverlik ve miliyetperverlik vazifesi biliniz. Bu vazifeyi yaparken düşününüz ki, bir milletin, bir heyet-i içtimaiyenin (toplumun) yüzde onu okuma yazma bilir,yüzde sekseni bilmez nev’idendir. Bundan insan olarak utanmak lazımdır. Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir: iftihar etmek için yaratılmış, tarihin iftiharla doldurmuş bir millettir. Fakat milletin ... Devamını Oku »

Atatürk’ün Uşağı Cemal Granda Hatıratın’dan Bir Bölüm

 Birinci Cumhurreisinin günlük hayatıyla ilgili olarak 12 yıl sofracı ve hizmetçilikle yanında bulunan bir zatın hâtıralarında şu bölümleri iktibas ediyoruz: “O gece yemek, sabahın beşine kadar sürmüştü, çoğu geceler böyle olur, meclisin horozlar öterken dağıldığı görülürdü. Bu yüzden Atatürk de sabah saat beşten önce yatağına girmezdi… Atatürk her gece yarım kilo (şarap) içerdi. Mezesi de sadece tuzlu leblebiydi”, (sf. 21) ... Devamını Oku »

M.Kemal;”Bugünkü manzara aşağı yukarı bir dikdatör manzarasıdır”

 İtiraf edelim ki, hâlâ ve hâlâ münevveranımızın gençleri arasında halk ve avama tetabuk muhakkak değildir [aydınlarla halk arasında uyum, kesinlikle sağlanabilmiş değildir]. Memleketi kurtarmak için bu iki zihniyet arasındaki ayrılığı durdurmak, yürümeye başlamadan evvel, bu iki zihniyet arasındaki tetabuku tevlit etmek [uyumu sağlamak] lazımdır. Bunun için de biraz avam kitlesinin yürümesini tacil etmesi [hızlandırması], biraz da münevverlerin çok hızlı gitmesi ... Devamını Oku »

Bilinmeyen Atatürk

Atatürk üzerine yazılanları dikkatle okuyorum. Çok defa görüyorum ki, Atatürk Türkiye’de yeteri kadar tanınmıyor. Eğer göğüslerimize Atatürk rozeti takmak, şuraya buraya “Atam izindeyiz!” diye yazmaksa, sonra Anıtkabir’e koşmaksa, saygı duruşunda bulunmaksa… alacağımız numara 10 üzerinden 10’dur. Eğer Atatürkçülük Atatürk’ü okumaksa, anlamaksa ve O’nun ifadesiyle: “Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak için çalışmaksa, kafa yormaksa”… Vah bize, vahlar bize! Ben, Atatürk üzerine ... Devamını Oku »