Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Necip Fazıl Kısakürek

Etiket Arşivi: Necip Fazıl Kısakürek

MİLLİYETÇİ PADİŞAH

Milliyetçi… Evet, Abdülhamîd Hân, milliyetçi bir Padişahtı ve bu duygusunu, esas bildiği ümmetçilik ruhunu örselemeksizin, aynı ruha tâbi kılarak muhafaza etmenin sırrına ermişti. Onun gözünde her şey ruhî muhtevadan yani iman ve İslâm’dan ibaretti; kavimcilik de ancak bu ruhî muhtevaya liyakat, riayet ve hizmet belirttiği nispette tutunabilirdi.Bu gayeyledir ki, idaresi altındaki koca imparatorluğun, Arnavut, Arap, Çerkez, Laz, Boşnak, Tatar, Gürcü, ... Devamını Oku »

Abdülhamid’e Kasd

Abdülhamîd hakkındaki kast o kadar büyük, köklü ve plânlıdır ki, onu her ne pahasına ve hangi usulle olursa olsun çürütmek için, hissî vesahte tarafından fikrî, el atılmadık vâsıta bırakılmamıştır. Abdülhamîd’in Abdülmecid’den gelmediğini,… saray hizmetçilerinden bir ermeninin piçi olduğunu iddia etmeye kadar… Biricik delilleri de,Abdülhamîd’in yüzü ve tipidir. Bu yüz ve tip ermeni farikasını belirtiyormuş ve Abdülmecid’in çehre ifâdesini tutmuyormuş… Hattâ ... Devamını Oku »

TÜRK-YUNAN HARBİ

Abdülhamîd, Yunanlıları kendi üzerine vardırmak için her şeyi yaptıktan, bütün sınır tecavüzlerini günü gününe Avrupa’ya bildirdikten ve artık her mesuliyetin Yunanlılara ait olacağına dair onlarda kanaat sağladıktan sonra Yıldızda vezirleri topladı: -Düşününüz, taşınınız ve dönülmez kararınızı veriniz! «Vükelâ» Yıldız’da tam 56 saat kaldı ve müzakereyle meşgul oldu. Sultan bitişik salonda, safha safha müzakereleri takip ediyor ve neticelerine ait bilgiler alıyordu. Serasker ... Devamını Oku »

NAMIK KEMAL KİMDİR?

«İttihad ve Terakki»nin başındayken, devam eden mânası bakımından hemen arkasından sökün etmesi gereken bahis, Nâmık Kemal… «İttihad ve Terakki»nin, bütün heyecanını dayadığı, «hürriyet fedaisi» diye yücelttiği ve mektep duvarına, resmini Midhat Paşa’yla yan yana astığı bu zat, eğer Midhat Paşa (1) numarayı kazanmaya lâyıksa, (2) numaralı sahte kahramandır. Yüksek tahsil gençliğine hocalık ederken, hakkında Tanzimatın 100’üncü yıldönümü münasebetiyle ve Maarif ... Devamını Oku »

Abdülhamid’in Kılıncı

…Saat 03.00 sıralarında idi, Abdülhamit han hazretlerinin sesi sarayın karanlık duvarlarında şimşek gibi yankılandı. – “Arabacı!” Arabacı yatağından fırladı. Atlar, koşumlar alelacele hazırlanmaya başlandı. Derken koca sultan heybetiyle sahanlıkta göründü. Halinden çok acelesinin olduğu belli oluyordu. Daha sabahlığının bir kolunu giymemişti. Elinde yalın kılıcı vardı. Merdivenleri koşarak inerken kolunu taktı. Formaliteler bir kenara bırakılmış, bütün kâinat bir noktaya kilitlenmişti sanki. ... Devamını Oku »

Ziya Gökalp Kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek’in “Sahte Kahramanlar” isimli eserinde Ziya Gökalp’ten bahsettiği kısım: Ziya Gökalp… Mehmed Ziya… 1875’de, Diyarıbekir’de doğdu. Dinde lâûbali baba terbiyesi aldı. Diyarbekir’de Rüştî ve İdadî tahsilini bitirdi. Fransızcaya çalıştı.Ziya Gökalp kurtuluş getirecek büyük mütefekkirin yakınlarına kadar yaklaşmıştır. Fakat girememiştir içeriye; ve tam aksine, dönmüş, her şeyini feda etmiş. ( Feliks Kulpa ) mânasındaki mütefekkirin tâ kendisi olmuştur. Demin ... Devamını Oku »

ATIF HOCA:KERAMET

Atıf Hocanın uykusu uzun sürüyor. Tahir Hoca müdafaasını yazmakta devam ederken Atıf Hoca birdenbire gözlerini açıyor. Yüzünde, harikulade derin ve ince bir tebessüm… Tahir’ül – Mevlevi’nin gözleri hayretle ve alabildiğine açık… Sanki 24 saat içine sığacak büyük kerameti simdiden sezmistir : — Ne o, Hocam, çabucak uyanıverdin? Atıf Hoca gayet sakin : — Uykudan murad hasıl oldu! — Yâni, beklediğim rüyayı gördüm! ... Devamını Oku »

BİR ADALET VESİKASI

İstanbul tevkifhanesinde, yedi küsur yıldır yatan, yetmiş yaşında, kalbi yağmur suyu kadar berrak ve temiz bir insan vardı. Bu, iktisat vekillerinden ve eski «Misak-ı Millî» muharrirlerinden İzmit Meb’usu Sırrı Bey, Sırrı Bellioğlu’dur. Benimle hapishanede çok ileri bir dostluğa varan bu zat, bir gün bana aynen ve kelimesi kelimesine şöyle dedi: -Abdülhamîd devriyle bu devir arasındaki farklardanbirisi şudur ki, ben o zamanlar ... Devamını Oku »