Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sultan Abdülaziz

Etiket Arşivi: Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati

Ordu ve donanmasını göz kamaştıracak bir seviyeye getiren, iç karışıklıkları mâhirâne bir şekilde bertaraf eden ve böylece devleti, eski itibarlı mevkîine doğru yükseltmeye başlayan Sultan Abdülazîz, bütün dünyânın alâkasını celbetmişti. Bundan dolayı Sultan, Fransa ve İngiltere’ye dâvet edildi. Bu dâvet üzerine Sultan Abdülazîz Han, 1867’de Dolmabahçe Sarayı önünden Sultaniye yatına binerek yola çıktı. Böylece Osmanlı târihinde yabancı ülkelere seyâhat eden ... Devamını Oku »

Şehid-i Muazzez,Hakaan-ı Mağfur Sultan Abdülaziz

O sırada batılılaşmak istikametinde gemi azığa alan devlet ricali,medeni hukuk münasebetleri için Fransızların meşhur Napolyon zamanında yapıldığından ”Napolyon Cod Civil” olarak anılan kanunu alıp müslüman Türk milletine tatbik etmek istiyolardı. Sultan Abdülaziz büyük fıkıh alimi ve tarihçi Cevdet Paşa’nın da ikazı üzerine bu sakim davranışı önledi. Cevdet Paşa riyasetinde ”Mecelle Cemiyeti” adıyla bir heyet teşkil edilerek,İslam Hukuku’ndan bir ”Medeni Hukuk ... Devamını Oku »

Sultan Abdülaziz’in Hazreti Peygambere Mektubu

Osmanlı Sultanları’nın manevi veçheleri üzerine söylenecek çok söz var. Yavuz’un Sina Çölünde attan indiğine, “Rasulullah önümüzde yürürken biz atın sırtında nasıl gidelim” bir tarihi hatıradır. Özellikle Yavuz’dan sonra Belde-i Mukaddes’ten gelen emenatlere, her yıl Mekke ve Medine’ye gönderilen surre alaylarına gösterilen hürmet ve tazim gerçekten insanı etkiliyor. Bunların çoğundan bir şekilde haberdarız ama Osmanlı Sultanlarının Avrupa’ya, Almanya, Avusturya ve Macaristan’a seyahatlerde ... Devamını Oku »

Sultan Abdülaziz Son Anları

Mustafa Reşid Paşa’nın yetiştirdiği mükemmel bir diplomat olan Ali Paşa’nın Eylül 1871’de vefat etmesi, Osmanlı Devleti açısından içte ve dışta tam bir yıkım oldu. Osmanlı Devleti’nin kaht-ı ricâl devri başladı. Artık devlet, kültürlü ama vasıfsız bir sadrazam olan Mahmûd Nedim Paşa’nın; Mısır Hidivlerine dış borçlanma yetkisi vererek Mısır’ı İngilizlere bir nevi satan Mithad Paşa’nın ve tam bir cani olup Amerikalılardan ... Devamını Oku »

ARSLANIM!

Sırf Abdülhamîd’i tam anlatmak için kalın çizgilerle resmettiğimiz bu (portre)ler onun (aks-i dâva), şu frenkçe tabiriyle (anti-tez) zeminini,yani kıyas unsurları tablosunu kurmak bakımından fevkalâde faydalıdır ve ne kadar üzerlerinde durulsa yeridir.Taht’a geçtikten sonra Mısır seyahatine çıkan ve sanki devlet idaresini, devlet bütününden kopmak üzere bir eyâletinden öğrenmeye giden padişahınsa…tıh üstü hali ne hazindir! Yanında, ileride kendisi tarzında ölecek olan şehzadesi ... Devamını Oku »

Mithat Paşa Mason muydu ve İngilizlerin Adamı mıydı?

Önce Mithat Paşa’yı kısaca tanıyalım. Ahmed Mithat Paşa, 1822’de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Kadı Hacı Eşref Efendi’dir. 10 yaşında hafızlığını tamamlamış ve temel ilimleri babasından öğrendikten sonra, İstanbul’un meşhur âlimlerinden ders almıştır. Mantık, fıkıh ve hikmet gibi ilimlerin yanında Arapça, Farsça ve Fransızca’yı öğrenen Ahmed Mithad Paşa, daha sonra Divân-ı Hümâyûn Kalemine girdi. Sultân Abdülmecid devrinde Reşid, Âli, Mütercim Rüşdü ... Devamını Oku »

Sultan Abdülâziz intihar mı etti, öldürüldü mü?

Daha önce görevden aldığı Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Mütercim Rüşdi Paşa, önce Padişah’ı tahttan indirmek üzere bir ihtilâl tezgâhladılar… Tezgâhladıkları ihtilâli “olgunlaştırmak” için de müthiş bir propagandaya başladılar. Karışıklıklar çıkardılar. Amaç, Padişah’ı gözden düşürmekti. Zamanın geldiğine inandıkları gün, Mekteb-i Harbiye’nin (Harp Okulu) üçyüz öğrencisini kandırıp silahlandırarak sokağa döktüler. Bunlarla ve Taşkışla’dan gelen taburlarla Dolmabahçe Sarayı’nı kuşattılar. Donanmaya mensup ... Devamını Oku »

Abdülaziz suikastinde İngiliz kumpası

Klasik biçimiyle ilk askeri darbe 1876’da Sultan Abdülaziz’in devrilmesiydi. Darbe sonrası Sultan’ın ‘intihar süsü verilen’ ölümü bir bakıma tipik bir ‘fail-i meçhul cinayet’ idi. Kanlı eylemle ilgili II. Abdülhamid soruşturma açtırdığında İngiliz Konsolosluğu’na sığınan Mithat Paşa, dava sonunda idama mahkum oldu ancak yine İngiltere’nin girişimleriyle karar infaz edilmedi. Aslında fail-i meçhul cinayet yok, sadece ‘faillerini çoğumuzun bilmediği’ cinayetler var. Devlet ... Devamını Oku »