Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Sultan Vahdettin

Etiket Arşivi: Sultan Vahdettin

Bir garip ölmüş diyeler : Sultan Vahideddin…

Biliyor musunuz? Son halife İstanbul’dan ayrılırken hazineden tek parça almaz. Düşünebiliyor musunuz; koca Sultan bakkala, kasaba, manava olan borcunu ödeyemeden gözlerini yumar. San Remo esnafı haciz memuru ile gelir naaşına el koydururlar. Şimdi kısa bir tarih turu yapalım. Tanzimat fermanı ile birlikte sultanların gücü azalmış, Abdülaziz Hanın katli ve Abdülhamid Hanın halli ile meydan acemilere kalmıştır. Bulanık hava fırsatçılara yarar. ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin Korkaktı Diyenlere İthafen

İttihat Terakki’nin zulüm ve istibdadını tenkid ettiği için takibata maruz kalan Mülazım Şaban Efendi adında bir zat,şehzaliğinde ahbablılığı bulunan Vahideddin Efendi’nin Çengelköy’deki köşküne sığınmıştı.Zamanın Örfi İdarre kumandanı Mahmud Şevket Paşa’nın emriyle bu zatı yakalayıp tevfik etmek üzre Vahideddin’in köşkü abluka altına alınmış,hatta mukavemet ederse kendisinin de tevkif edilmesi emredilmişti.Vahideddin Efendi,köşkün kapısına çıkıp silahını çekerek; ”Bana mensub olan,sarayıma iltica eden masumiyeti ... Devamını Oku »

Sultan Vahideddin’in Vatan-ı Azizinden Ayrılışı Üzerine

Sultan Vahideddin’in vatan-ı azizinden ayrılışını makul ve kalıp mücadele ederek yeni bir ihtilafa sebep olmaya nazaran ehven gören bütün ciddi,tarafsız tarihçilere tercüman olmak üzre yazdığı bir yazıda Nizamettin Nazif Tepedenlioğlu şöyle demektedir; Vahidüddin Han’ın siyasi cephesi ne olursa olsun,kendisine şu iki hakkı tanımamak insafsızlık olur; 1-Anadolu’ya karşı İngiltere’den silah ve askeri yardım aramamıştır. 2-Tahttan ayrıldıktan sonra,memleket dışında Türkiye’ye karşı hiçbir ... Devamını Oku »

Sultan Vahidüddin

Ceddim Osman Gazi’den Selim-i Evvel’e (Yavuz) kadar Devlet-i Osmaniyye namıyla Türk Saltanatı vardı.Selim-i Evvel’den sonra ise,bu saltanat ”Hilafet”in inzimamıyla ”Saltanat-ı Muhammediye” haline gelmişti. Şimdi bana bigayr-i hakkın (Haksız Olarak) ihanet-i vataniyye isnad edenler,hilafeti hukuk ve nüfuzunu tecrid ve tadil ederek bu ”saltanat-i Muhammediye’yi yıkmışlar ve yanlız vatanlarına değil,bütün Alem-i İslam’a ihanet etmişlerdir. Kaynak:Hüseyin Nesimi-i Giridi – Sahib-i Zuhur Devamını Oku »

Hamd olsun şimdi ihtiyacım yoktur!’

Vahidüddin Han,Avrupa’da sıkıntı içinde bulunduğu zaman,külliyetli bir miktar para toplanıp Ağa Muhammed Nurettin Cafer isminde bir zat vasıtasıyla kendisine gönderilmiştir.Fakat ravinin belittiğine göre,merhum Vahidüddin Han,bu parayı kabul etmemiş ve; ”Hamd olsun şimdi ihtiyacım yoktur!” demiş.Parayı götüren zat ise; ”Bu parayı müslümanlar İslami bir hizmete sarf etmeniz için göndermişlerdir” diye Halife’nin gönlünü almak suretiyle parayı almasını temin etmek istemişti.O zaman Halife,parayı ... Devamını Oku »

Paşaların Manda ve Bolşevizm Hatıraları.

Milli Mücadele yada Kurtuluş Savaşı denildiği vakit , resmi bütün eserler bir tek ismin etrafında pervane olsa bile resmi tarihi düstur edinmemiş benim gibi bir çok insanda bilir ki bir tek isim yoktur bu mücadelede. Lise veya evrenkent(üniversite) talebelerinin birini çevirseniz Milli Mücadele Komutanlarından bir kaçının ismini rica etseniz kaç kişiyi sayar merak ediyorum ! Ülkemizin şu anki durumunu ele ... Devamını Oku »

Vahdettin Atatürk’ü Neden Görevlendirdi…?

‘Teyzem Latife’ kitabının yazarı Mehmet Sadık Öke, yakın tarihle ilgili ilginç bilgilere yer veiyor. İşte onlardan bazıları. Mehmet Sadık Öke: “Büyük babamız Muammer Bey, Mason’du. Loca devreye girdi. Teyzem, Fransa’dan özel belgeyle İzmir’e döndü.” Tarih yaprakları bir kez daha aralandı! Bazı sırlar ve tabular, ilginç iddialarla sarsıldı. “Teyzem Latife” kitabı ile tarihle ilgili hayli ilginç sözler söyleyen Latife Hanım’ın yeğeni Mehmet ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal, Vahdettin konusunda nasıl yanıltıldı?

Tarihte “son nokta” yoktur; olamaz da. Donmuş değil, dinamik bir süreçtir tarih. Vakalar değişmese bile algılanmaları zamanla değişir. Daha önce bakılmamış açılar ortaya çıkar, yeni tanıklar konuşmaya başlar, elde edilen bilgiler yeniden harmanlanır ve yeni sentezler doğar bunlardan. Bugün üzerinde duracağımız örnek ise bildik bir konuda: Vahdettin hain miydi? Bu soru son yıllarda artık eski enteresanlığını yitirmişse de, yine de ... Devamını Oku »

Vahidüddin Asla Korkak Değildi..

Vahidüddin’in yurt dışına çıkışını korkaklık ve ihanet olarak tavsif edenler de ya hakikati görmemekte veyahut da ona kasten iftira eylemektedir.Çünkü Vahidüdiddin,asla korkak değildi.Bunun pek çok delilinden bir iksini zikredelim:Henüz<veliaht> bulunduğu sırada Almanya’ya gitmişti.Ozaman harp içinde bulunuyordu.Siperleri dolaşırken umulmadık bir tehlikeye karşı başını eğmesi ihtar edildiği zaman…şu cevabı vermişti:<Türk başı düşman karşısında eğilmez> dedi.:(1) Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türkegeldi de O’nun ... Devamını Oku »