Son Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Yavuz Sultan Selim

Etiket Arşivi: Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim söylendiği gibi Babasını zehirletti mi?

Yavuz’un tahta geçmesinin, Osmanlı Devleti’nin içte ve dışta çok sıkıntılı günler yaşadığı ve hatta tedbir alınmazsa ikinci bir fetret devrinin Anadolu’nun Şiîleşmesiyle gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olduğu bir döneme rastladığını çok iyi biliyoruz 1512 yılının 24 Nisanında sultân olan Yavuz, istirahata çekilmek üzere Dimetoka’ya gidecek olan babasını bizzat uğurlamış, elini öpmüş ve atının yanında yaya yürüyerek gereken saygıyı göstermiştir Hatta Kırım ... Devamını Oku »

Çaldıran Yolunda Bir “Cunta” Hareketi ve Askerî Darbe Teşebbüsü

Şimdi de Yavuz’un Çaldıran Seferi (Mart 1514’te başladı) sırasında olanları hatırlayalım…Yavuz Padişah’ın yüreğine “İslam Birliği: İttihad-ı İslam” ateşi düşmüştü.Çocukluğundan beri bu konuya kilitliydi: “Dünyada İran, ahirette cinân(cennetler)” diyordu. Bunun için önce padişah olması lâzımdı. Babasını bir engel olarak görmedi: “İdeallerimin önüne babam bile geçse yürürüm” diyecek kadar büyük bir kararlılık gösterdi. Bu kararlılık içinde babasının ordularını yeni padişah oldu. Ama kimi ... Devamını Oku »

Yavuz Sultan Alevi Katliamı Yapmış Mıdır?

Osmanlı Padişahları Müslümandırlar ve kendi idare ettikleri devlette de İslâm Hukukunu tatbik etmişlerdir. İslâm Hukukunda ise, kâfirlerle yapılan savaşlarda dahi katliam yani soykırım yapmak haramdır. Zira Hz. Peygamber, savaş halinde dahi, çocuklar, kadınlar, din adamları ve yaşlılar gibi yedi grup insanı katletmenin caiz olmadığını bütün komutanlarına talimat olarak vermiştir. Mü’eyyed min indillah denecek kadar maneviyâtı yüksek olan Yavuz’un dinin yasakladığı ... Devamını Oku »

Tarihimizi Silmek İçin Yapılan Çalışmalardan Bir Kesit

Fransız yazar Claude Ferrere’den tarihle ilgili hayret verici ifadeler: “Size tuhaf birşey söyleyeceğim: Günümüzün cumhuriyetçi Türkleri, kendilerini Bayezid’in torunları değilde Timurun torunları sayıyorlar. Cumhuriyet donanmasında bir zırhlı var. Almanların eski ‘Goben’ zırhlısı… Bu geminin adını değiştirmek ve milli bir isim vermek gerekti.Çok haklı olarak ‘YAVUZ SELİM’ adı teklif edildi.Ama …çankaya hükümeti buna razı olmadı. Kısaca ‘YAVUZ’ denmesini uygun buldu. Osman’ın (Osman ... Devamını Oku »

İstiklâl Savaşı’nda hangi ülkeler bize yardım etti?

Kurtuluş Savaşı sırasında ve cumhuriyetin kurulduğu dönemde herhangi yabancı bir ülkeden yardım gördük mü? Eğer gördüysek bunlar hangi ülkelerdir?” • Evet bazı Müslüman ülkelerden, Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslüman halktan yardım gördük… Bunlar arasında Rus Müslümanlarını, Azerbaycan’ı, Hint Müslümanlarını, Kıbrıs Müslümanlarını, hatta Fransızları saymak mümkündür… Sivas Kongresi’nden sonraki günlerde Mustafa Kemal Paşa tarafından görevlendirilen Halil Paşa, Moskova’da Rus yetkilileriyle yaptığı görüşmeler ... Devamını Oku »

Yavuz Sultân Selim’in Doğuda bağımsız bazı küçük Kürt Devletlerine müsaade ettiği ve asırlarca bu devletlerin varlığını sürdürdüğü iddia edilmektedir.Osmanlı Devleti’nin Doğuda kurduğu idare tarzı nasıldı ve bu iddialar doğrumuydu?

Bu iddia, Osmanlı Devlet teşkilâtını bilmemekten ve konu ile ilgili bazı belgeleri yanlış yorumlamaktan kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi, Osmanlı Devleti’nin idarî yapısının temelini kaza, sancak ve eyâletler teşkil ediyordu. Ancak Osmanlı Devleti, bugünün Amerika’sı gibi, mutlak bir merkeziyetçilikten tamamıyla uzak bir anlayışa sahipti ve idaresi altına aldığı bölge ve cemiyetleri, çeşitli özelliklerine göre farklı idare tarzlarına tabi tutuyordu. Yani eyalet ve ... Devamını Oku »

Davasına adanmış bir ruh: Yavuz Sultan Selim

Yoksa şu yaprakta Yavuz Yoksa şu sayfada Oğuz Biz de yoğuz, biz de yoğuz. Arif Nihat Asya II. MURAD’a kadarki Osmanlı padişahlarının dede-torun münasebetine dair ilginç bir ayrıntı ne zamandır dikkatimi yalayıp geçer: 14. yüzyıl boyunca geleceğin padişahı olacak torunlar, padişah dedelerinin öldüğü yıl doğmuşlardır!Biraz açacak olursak, I. Murad Bursa’nın fetih yılı olan 1326’da doğmuştur, dedesi Osman Gazi de(rivayetler muhtelif ... Devamını Oku »

Yavuz Sultan Selim Kürtlere Beddua Etti Mi?

İnternetin bir kötülüğü de, uydur kaydır bilgilerin kendisine kolayca müşteri bulabiliyor olması. Biri bir taş atıyor internetin kuyusuna, kırk akıllı çıkarabilirsen çıkar artık. İşte sizin posta kutunuza da gelmiş olması muhtemel o ‘müthiş bilgi’: Güya Yavuz Sultan Selim Ridaniye seferine giderken yaptırdığı çeşmeyi dönüşte harap vaziyette bulmuş; bunun üzerine de aşağıdaki mısraları kendisi kaleme aldırarak çeşmenin üzerine yazdırmış. Şiirin anlamı ... Devamını Oku »

”Siz Fransa’da imparator olarak bulunamazdınız”

Fransa Kralı III Napolyon, Paris’te Osmanlı Devleti Büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde: “Sen kendini Yavuz Sultan Selim’in elçisi mi zannediyorsun?” demiştir. Bunun üzerine Ahmet Vefik Paşa da büyük bir hazır cevaplıkla: “Öyle olsaydım, siz Fransa’da imparator olarak bulunamazdınız” Devamını Oku »