Son Haberler
Anasayfa » Manşet » Ey Amerika! Kızılderililere ve Zencilere Ne Yaptın? [Yavuz Bahadıroğlu]

Ey Amerika! Kızılderililere ve Zencilere Ne Yaptın? [Yavuz Bahadıroğlu]

26 Aralık (1862) Kızılderili tarihi açısından son derece acı bir gündür. Çünkü ABD başkanlarından Abraham Lincoln,Minnesota’daki Sioux gösterilerine (Amerikalı beyaz yöneticilere göre, isyan) katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 303 Kızılderili’den 39›unun idam kararını 6 Aralık 1862’de imzalamış, 26 Aralık’ta ise karar infaz edilmiştir.

Eminim bu elim olayı aranızdan kimse hatırlamıyor. Dünyada da hatırlanmıyordur, merak etmeyin…

Şayet 39 Amerikalı beyaz, bir şekilde Kızılderililer tarafından öldürülmüş olsaydı, işte o zaman hatırlanır, hatırlatılırdı. Ama öz vatanlarında haksız yere katledilen yüz binlerce Kızılderili’nin sözü bile edilmiyor. Hattaİnka-Aztek Medeniyeti’ni yağmalayıp yok edenler, iki bomba ile iki şehri (Hiroşima ve Nagazaki) tüm içindekilerle birlikte katledenler kendilerini “kurtarıcı” olarak ilân ediyor!

Amerika’nın gerek Filistin’de, gerekse Irak’ta, Suriye’de sergilediği tavrı kavrayabilmek, geçmişini bilmekle mümkündür. Irak yoluyla zoraki komşumuz haline gelen bu devletin “farklı insan”a bakış açısını anlama bağlamında geçmişine bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum.

Amerikan tarihinde, etkili filmler ve yayınlarla tersine çevirmeye çalıştığı acı bir gerçek var ki, bu Kızılderili katliamı gerçeğidir. 30-40 milyon civarında tahmin edilen Kızılderili nüfus, yıllarla birlikte artacağına eksilmiş, günümüzde 2-3 milyon seviyesine düşmüştür…

Tabii ki bu fark katliama tabi tutulan Kızılderililerin sayısını göstermez. Ancak “Beyaz Adam”ın oluşturduğu yeni şartlara (orman içinde yaşamaya alışkın insanların düz alanlarda, şehir yakınlarında oturmaya mahkûm edilmeleri gibi) ayak uyduramamaktan dolayı kırılanları da hesaba katmak ve bu ölümleri dahi bir nevi “katliam” saymak gerekir.

Aslına bakarsanız, Kızılderili katliamı, Kolomb’un Amerika Kıtası’na ayak bastığı gün başladı. Artarak sürdü ve bu ırkı hemen hemen yok etti. Bu sayfalar kısa ABD tarihinin en kara, en karanlık sayfalarıdır.

Kızılderililer “Beyaz adam”ın ayak bastıkları her toprak parçasından silâh zoruyla sürüldüler. Toprakları tâlân edildi. Doğal şartlar öylesine değiştirildi ki, salgın hastalıklarla başa çıkamadılar. Zaman içinde tükendiler. 

İkinci karanlık sayfa, Afrika’dan getirilip köleleştirilen “zenci”lere ait sayfadır. Yüzbinlerce Afrikalı, köle gemileriyle ABD’ye taşınmış, ABD’nin ekonomik zenginliğinin temeli yapılmıştır.

Onbinlerce “köle” daha gemi ambarlarında ölmüştür. Kıtaya sağ olarak getirilip satılanlar (Obama’nın dedeleri) ise insanlık dışı şartlarda yıllar boyu çalıştırılmıştır. Bu arada zenci köleleri kısırlaştırmak gibi (1970’lere kadar siyah kadınların %24’ü, Porto Riko’luların ise %35’i kısırlaştırıldı) insanlık dışı ırkçı yöntemlere başvurulmuş, en küçük kıpırtılar katliamla sonuçlanmıştır.

1870-1890 arasındaki yirmi yılda on bin zencinin linç edilerek öldürüldüğü yolunda iddialar var. Aynı süreçte Martin Luther King gibi siyah önderler suikastlar sonucu öldürülmüştür.

Bu arada Meksika’nın büyük Kızılderili uygarlığı yağmalanmış, yukarıda belirttiğim gibi, İnka-Aztek Medeniyeti neredeyse tamamen yok edilmiştir.

Öte yandan İspanyol ve Portekiz sömürgeciliğinin Güney Amerika’daki katliamlarının boyutlarını kestirebilmek bile imkânsızdır…

Aztek ve İnka halklarının korkunç katliamlarla yok edilmesinin ötesinde, sömürgecilerin yerlilerden gasp ettiği maden ve altın stoklarının da miktarı tam olarak bilinmemektedir. 

Bir nokta daha…

CIA ajanlarının tezgâhladığı darbelerle pek çok ülke Amerikan güdümüne alınmış yahut bahanelerle işgal edilmiştir…

Bugün ABD’nin himaye ettiği İsrail gibi ülkelerde öteki”ne karşı uygulanan baskı, şiddet, işkence ve soykırım olaylarının sorumlusu da ABD yönetimidir.

Daha da ilginci, olup bitenlere, demokrasi şampiyonu geçinen Batılı ülkeler de ses çıkarmamaktadır. Bu da bir nevi “suça iştirak” sayılır.

Alın birini, vurun ötekine! Sonuçta hepsi aynı ana-babanın (Roma ve Yunan) çocukları değil mi?

Yavuz Bahadıroğlu – 2.12.2016

Yeni Akit

Google Aramaları

  • yavuz bahadıroğlu ayasofya

Yoruma kapalı.