Son Haberler
Anasayfa » Mustafa Kemal ve Din » “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

Yaşadığı dönemde “Küçük Hamdi” ismiyle maruf olan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın kaleme almış olduğu “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir, Cumhuriyetin ilk döneminde kaleme alınmış bir tefsirdir. Aradan neredeyse 70 küsur yıl geçmesine rağmen hâlâ işlerliğini ve önemini korumaktadır. Bu tefsir Birinci TBMM’nin güzide vekillerinin talebiyle kaleme alınmıştır. M. Kemal Paşa’nın bu tefsiri yazdırttığı düşüncesinin hiçbir temeli, dayanağı yoktur.

Hâsılı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsirinin M. Kemal Paşa’nın emriyle hazırlandığına dair iddianın hiçbir aslı astarı yoktur. Bir kaç arkaik muharririn bu meyanda yazdığı yazılarında hiç bir mesnedi yoktur.

İsterseniz biraz geriye gidelim:

Malum olduğu üzere “Rahmetli Hamdi Akseki, Büyük Millet Meclisi’nin ikinci devresindeki kararına istinaden Kur’ân-ı Kerim’in tercümesi işini Mehmed Âkif merhûma tevdî etmeye uğraşıyor, o da:

“- Hayır! Kur’ân tercüme edilemez!” diye buna muvafakat etmiyordu. Bir ara dostlarından biri:

“- Canım, iki gözüm, mümkün olabildiği kadar da tercüme edilemez mi ya?” deyince, Âkif merhûm kükreyerek şu cevabı verir:

“- Mümkün olabildiği kadar ne demek? Ben “Mümkün değildir” diyorum. Bana şu ilk sure’nin, Fatihâ’nın “Elhamdülillâhi” cümlesini, tam karşılığıyla dilimize çevirebilir misiniz?”

Dostları derin düşüncelere dalar, gerçekte onun tam bir tercümesini başaramazlar.

Tefsir kısmını da rahmetli Üstad, Muhammed Hamdi Yazır’a yüklemek istiyorlardı. O da:

“- Hay hay, tercümesini Âkif’ten sonra hangi babayiğit deruhte edebilecek?” dedi ve nihayet uzun müzakerelerden sonra ittifakla şu karara varıldı:

“- Terceme demeyelim, Meâl diyelim!”

Böylelikle Kur’ân-ı Âzîm için bir tefsîr yazılması efâdıl-ı ulemâdan M. Hamdi Yazır Efendi’ye, tercemesi de eâzım-ı üdebâdan Mehmed Âkif Bey’e havale edilmiş idi.

Bu tevcihler pek yerinde idi. Çünkü büyük üstad M. Hamdi Efendi’nin Şark ve Garp ilimlerine olan vukûfu, hele İslâm ilimleriyle bihakkın mücehhez bulunduğu herkesçe müsellem idi. Âkif Bey de Garp ve İslâm ilimlerine vâkıf, Türk ve Arab lisanlarının mezâyasına muttali idi. Bahusûs yazılarındaki vuzûh, âhenk, câzibe pek mükemmeldi.

Üstad Âkif, Türkiye’deki Din-Siyaset bağlamındaki köklü kırılmalardan mütevvellid olarak yedi yıl boyunca mesaisini harcadığı Kur’an meâlini anlaşmayı tek taraflı feshederek Diyanet İşleri Başkanlığı’na vermekten vazgeçti. Bunun üzerine Kur’an meâli de, tefsiri kaleme alan Küçük Hamdi tarafından telif edildi.

Son dönemde Elmalı’nın bahsi geçen meâl ve tefsiri bir kaç ayrı nüsha olarak uzmanlar tarafından sadeleştirildi. Bu da kayda değer bir çabaydı. Tabii sadeleştirilen nüshalara Küçük Hamdi’nin tefsiri demek zor. Ayrı bir tefsir olarak addedilmesi pek yanlış bir değerlendirme olmaz.

Elmalılı Küçük Hamdi deyip geçmemek gerekir. Osmanlı ülkesinin en ehil âlimlerinden biri. Aynı zaman da Cennetmekân Sultan Abdülhamid’e karşı bir cürüm işleyip hal fetvasını yazan da biri… Cumhuriyet döneminde 17 yıl evinden hiç dışarıya çıkmayarak acaba yazdığı fetvanın bedelini ödemiş midir?

Bahsi geçen tefsirin tek açmazı son ciltlerinin Hamdi Efendi’nin vefat ederim de yetiştiremem, diyerek aceleye getirmiş olması…

Fahri Güven – 06.07.2009

Ayrıca bakınız: http://www.milligazete.com.tr/makale/kucuk-hamdinin-tefsirine-m-kemal-pasanin-dahli-131587.htm

Google Aramaları

  • Tbmm karari ile hak dini kuran dili adli eseri yazan dusunur kimdir
  • tbmm karari ile hak dini kuran dili
  • tbmm karari ile hak dini kuran dili eseri yazan dusunur kimdir
  • hak dini kuran dili adli tefsir kitabi kime aittir
  • zaman gazetesi tefsiri yasak mı
  • Hak Dini kuran dili kimin eseri
  • halk dini kuran dili tefsiri kime aittir
  • tbmm hak dini kuran dili adlı yazan düşünür
  • tbmm karari ile hak dilini yazan kim
  • tbmm karari ile hak dini kur an dili kime ait

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*