Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? » Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?

Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?

Bir milleti yapılacak en büyül kötülük, diliyle ”harf inkılabı” oynamaktır. ”Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…!Harf devrimi gerekli miydi?

1928`deki Harf inkılabının,  “Dünyayla bütünleşmek” için yapıldığını sanıyor bazısı.  Yani biz eski alfabeyi terk edip, Latin harflerini alınca, dünyayla bütünleşmişiz. Emin misiniz? Latin alfabesiyle yazınca, nasıl oluyor da dünya ile bütünleşiyorsun kardeş? Bu iddia bir hayaldir. Bir illüzyondur. Kendini kandırmadır. Uydurmacadır. Örneklere geçelim:

* Japon alfabesini Batılılar bilmez. Ama Japonya, 1905`ten beri önemli bir dünya aktörüdür.

* Çin`in alfabe yüzünden geri kalmadığı ortaya çıktı: En büyük ekonomi oluyorlar
* Onları yine Batılıların bilmediği alfabeleriyle Hindistan takip ediyor.

* Yunanistan, Grek alfabesiyle, Avrupa Birliği`ne girdi. Son kriz öncesinde kişi başı ortalama gelir 30 bin dolardanfazlaydı. Türkiye ise 10 bin dolara ancak ulaştı.

* Rusya`da Kiril alfabesi kullanılıyor. Batılılar, yani Avrupalılar ve ABD`liler bu alfabeyi bilmez. Sovyetler Birliği olarak Soğuk Savaş döneminde dünyanın ikinci büyük gücüydü. Sonra yıkıldı. Şimdi toparlanıyor.

Japonya, Çin, Hindistan, Rusya, Yunanistan… Bu ülkelerin hepsi küresel ekonominin küçüklü büyüklü üyeleri… Yani dünyayla bütünleşme konusunda temel bir sorunları yok…

Ancak çarpıcı bir ortak noktaları var: Hiçbirinin alfabesi ötekine benzemediği gibi, Latin alfabesi de değil!
Buradan çıkan sonuç şudur:

Ekonomik gelişme ve kültürel zenginliğin, alfabeyle bir alakası bulunmuyor.

Latin alfabesine geçmek, Türkiye`de kayda değer bir gelişmeye yol açmamıştır.

Arap alfabesinde yapılacak bazı sadeleştirmelerle, okuma yazmayı halka kolayca öğretebilirdik.

“Dünyanın dilleri içinde kelime haznesinin zenginliği bakımından İngilizce’ye yaklaşmış tek dil Osmanlıcadır.”

Oxford Üniversitesi emekli profesörü Geoffrey Lewis,
Dilde Osmanlı Mirası / İmparatorluk Mirası, s.316

H. Ritter şöyle diyor: “Lâtin yazısından beş defa kısa ve harikulâde müsait olan Arap yazısı okuma yazmayı kolaylaştırdığı için İslâm âlimleri sayısız eser vermiştir (Classicisme et Declin culturel dans l’histoire de Islâm, Paris 1957, s. 178-179)

Dünyanın en zengin 2 dili Arapça ve İngilizcedir. 2 dilde, hiç bir kelimenin sonun ek getirileyemeceği için her kelime farklı isimlendirilir. Mesela bizde simit’in sonuna ek getirilince simitçi oluyor yani kökü hala aynı. Fakat Osmanlıca ve İngilizce hep kelime türetmek zorunda, bu yüzden zengin dillerdir.

Prof. Dok. Oktay Sinanoğlu da ingilizce için 1000 kelimelik tarzan dili diyor. Osmanlıca gibi muhteşem bi dili ingilizceyle kıyaslamak yanlış olur.

Türk dilini (OSMALICA) tetkik ederken konuşma lehçesinin muntazam ve mükemmel sıra düzeni, kulağa hafifçe yansıyan ölçülü sesleri, ahenk kanunu ve nihayet uzun ve kısa seslerin bir nevî musiki’yi andıran tatlı akışı karşısında hayran kalmamak mümkün değildir. İnsan bu dilin bir bilim kurulu tarafından özellikle düzenlenmiş mantıkî esaslardan doğmuş olduğuna hükmedecek hâle gelmektedir.
[Rahip Viguier, Eléments de la langue turque. İstanbul,1787]

İşte İsmet İnönü’nün ağzından, harf devriminin asıl amacı: “Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı okuma yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Okur-yazar oranının düşük oluşunun yegâne sebebi alfabenin öğrenilmesinin zor olduğu değildi. (ki zor da değildir. 2 ayda, 6 yaşında çocuklar çok rahat öğrenebiliyor ‘A.B’) Uzun yıllar devlet eğitim sorununa eğilmemiş, kütlesel eğitime önem vermemişti.(uzun süren harblerden dolayı ‘A.B’. ) ; vermiş olsaydı şüphesiz ki daha yüksek olurdu. Devrimin temel gayelerinden biri yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı.(…) Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik.(…) Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.” İnönü, Hatıralar C.II s 223

Düşünemiyorum, öyleyse çağdaşım. .

Önce araştırmanın sonucunu verelim:
ABD 71.681
Almanya 70.400
Japonya 44.224
İtalya 31.762
Fransa 30.193
S. Arabistan 13.579
Türkiye 7.260…
Bu rakamlar ne?

İlköğretim okullarında okutulan ders kitaplarının içerdiği kelime ve kavram sayısı…

Araştırmayı yapan: Ankara üniversitesi TÖMER Dil Öğretim Merkezi… * İlkokulu bitiren bir amerikan çocuğu 70 bin kelime öğreniyor… Aynı yaştaki bir Türk çocuğu ise 7.000 kelime… Yedim, içtim, mıçtım… Biz büyükler de Amreika’nın edebiyatını, bilimini, tekniğini kıskanıyoruz. Adamlar yapmış abi… ***

”BİR MİLLETE YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜK, ONUN DİLİYLE (harf devrimi yapmaktır.) OYNAMAKTIR.” Bu söz Goethe’ye aitti galiba. Sözün doğruluğundaki dehşete bakın ki, onu türkçeye çevirince: ‘Adamın kucağına oturup diliyle oynamak’ gibi bir anlam çıkıyor. Neden? Çünkü lisan’ı katlettiler. Ve bağırıyorlar: Yaşasın harf devrimi! * Necip Fazıl diyor ki: Bu işin saikini, amilini, illetini bir müessire bağlayamamın sebebi nedir? Şimdi yeni kurbağa diliyle yazalım: Bu işin nedenini, nedenini, nedenini bir nedene bağlayamamın nedeni nedir? Yaşasın kuş beyinli on milyon genç. *** Evet, insan kelimelerle düşünür. Siz onun kelimelerini çalarsanız salaklaşır, düşünemez. Yahudiler ölü dilleri İbranice’yi canlandırır… Biz de öz dilimizi öldürürüz. Ne diyelim? Düşünemiyorum, öyleyse çağdaşım. . yada  Düşünemiyorum, öyleyse kemalistim. .

İslâmiyyetin milliyyeti temsîl etmesinde, lisân birliği de akla gelir  beş vakt namâzda okunan ezânların ve Kur’ânların bütün islâm memleketlerinde arabî olması, bu berâberliği de te’mîn etmekdedir. Bunun içindir ki, islâm düşmanları, bir milleti islâmiyyetden ayırmak, din birliğini yok etmek için, o milletin dilini, gramerini, alfabesini değişdirmeye (harf devrimi yapmaya) saldırmakdadırlar. Bir milletin dînine, îmânına vurulacak en büyük darbe de, bu yoldan gelmekdedir. Nitekim, Sicilya ve İspanya ,türkiye,müslimânları böylece hıristiyan yapılmışdır.yada din cahıli bırakılmıştır. Ruslar da, Türkistândaki müslimânların dinlerini ve îmânlarını yok etmek için bu keskin silâhla saldırmakdadırlar. Zindanları, elektrik fırınları, Sibirya sürgünleri ve topdan imhâ fâciaları, bu keskin silâh kadar te’sîr edememişdir.  (İttihâd-ı İslâm (islam birliği)) adındaki kitâbında müslimânlar için arabcayı, müşterek lisân olarak tavsiye etmekdedir. Yavuz Sultân Selîm hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” de, bunun için çalışmışdı. Bunu te’mîn etmek içindir ki, târîh boyunca bütün islâm memleketlerinde din kitâbları arabî olarak yazılmışdı. Arabî, bütün islâm memleketlerinde bir din lisânı olmuşdur. Cennetde de, herkesin arabî konuşacağını, dinin mutaber kitaplarındaki hadîs-i şerîfler haber vermekdedir. Böyle düşünmek, her müslimân milleti arablaşdırmağı istemek zan edilmemelidir. Dünyâ devletleri arasında İngilizce ortak bir dil hâlini almakdadır. Buna hiçbir devlet, karşı koymuyor. Bugün ilim ve fen sâhibi bir adamın, bir, hattâ birkaç yabancı dil öğrenmesi zarûret hâlini almışdır. Bir hadîs-i şerîfde, (Bir kavmin (milletin) dilini öğrenen, onların zararlarından korunmuş olur) buyurulmakdadır. Bunun içindir ki, gençlerimizin arabî öğrendikleri gibi, Avrupa dillerinden de öğrenmeleri lâzım ve fâydalıdır ve sevâp kazandıran çok işlere sebeb olabilir. (FAYDALI BİLGİLER Kıdemli albay Hüseyin Hilmi Işık)

Olaya dini yönden de bakmak gerek?

Harf inkılabının yapılışında ki hedeflenen batıya, teknolojiye, çağdaşlığa ayak uydurmak diyerek kılıf uydurdular…

Sabancı üniversitesinden bir proföser araştırma yapmış ve bulduklarını anlatmış. 1928 de 10.000 derslik ile geceli gündüzlü latın harflerini göstermişler. 5 yıl sonra yeni harfleri öğrenenlerin sayısı bir milyonu bulmamış.Ve o zaman ki nüfusumuz yaklaşık olarak 20milyondu. Aynı kararlılıkla ve eski harfleri yasaklattırıp yeni harfleri kullanmaya zorlayarak 50 yıl sonra, yani 1978’de yeni harfleri öğrenenlerin sayısı %50 ye anca ulaşmış. Halkın istemediği ama yönetimin size çağdaşlık getireceğiz diye çağ dışı baskılarla öğretilmek istenen yeni harfler de öğrenim bu kadar düşük kalmış. yaklaşık 50 sene boyunca halk cahil olmuş. peki gerçekten gerekli miydi harf inkilabı…

1889’da meşhur redhouse sözlüğü osmanlıca-ingilizce sözlüğü ilk basımında toplam 120.000 kelime çevirmiş. en son basımında ise 10.000 kelime çevirmiş ve açıklama düşmüş, türkler birçok kelimeyi artık kullanmadığından sözlüğümüzden çıkardık. ne kadar basit bir cümle…

TÖMER Dünyada ki 5. sınıfı bitiren öğrencilerin okuma düzeyini araştırmış. o yıla kadar kaç farklı kelime ile karşılaştıklarını saptamış…

ABD 72000 Almanya 70000 Japonya 35000 S.Arabistan 13000 Türkiye 7000

Dilimizi sadeleştirmek uğruna birçok kelimeyi terk ettirmişler bize… Bu kadar farklı ırkın yaşadığı ülkemizde sadece Türkler kökenliler hariç, tüm insanları ihraç etmek ile pek farkı olmamalı. Zaten yeni harflerde “sad-se-peltek se” harflerinin karşılayan harf “s” harfi, bu dilimizin daralmasını kısmen açıklıyor.

Olaya dini yönden de bakmak gerek. Eğer biz eski harfler ile devam etmiş olsaydık herkes 4-5 yaşlarında kuran okumayı biliyor olacaktı. zaten harekelendirilmiştir kuran.. ve şu anda okumayı bilenlerin çoğu kuranı yavaş okuduklarından anca yılda bir hatim yapıyorlar. peki yeni harfleri okuduğumuz gibi okuyabilseydik, yılda iki üç hatim yapmaz mıydık? en azından yapmak isteyenler rahatlıkla yaparlardı. kuranı 15 yaşında öğrendiğimizi varsayarsak, ki bazıları 40 yaşından sonra öğrenebiliyor, yaklaşık 10 yıl hiç bir hatim girişimimiz olmuyor. yani kısacası bu yeni harfler bizden, yani ülkemizden yılda yaklaşık 70 milyon hatim çalmış oluyor. Kuranı anlayıp inancın daha da kuvvetlenmesi olayına hiç girmiyorum. onu sanırım rakamlarla ifade edemem.

Teknolojiyi yeteri kadar biliyorum, bilhassa interneti. Asla bu konuda eski harflerin bizi yavaşlatacağını inanmam. tam tersi veri depolamada bile kolaylıklar sağlayacaktır. ayrıca yabancı ülkelerde, harfleri latin harflerinden farklı olanlar. çok çabuk ingilizceyi öğreniyorlar. bizim harflerimiz onlarla hemen hemen aynı olmasına rağmen yıllar geçse de birçok okuyan insan ingilizceyi öğrenemiyor. Dünya dilini öğrenmenin daha kolay olması için harf inkılabı yapıldı denilmez, denilmemeli.

Artık kimse, Devrim’in en fanatik savunucuları bile Latin alfabesine geçişin gerekçesi olarak, dünyanın en estetik kaligrafisine sahip Arap alfabesine “kargacık burgacık” demiyor.

Atatürk İnkilapları Batılaşmadır. Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. İşte, Solcu yanlısı Solcuların Analizi?Harf devriminden amaç, İslâm’dan kopuş ve buna bağlı olarak ümmet ve millet birliğini parçalamaktır.  http://yakintarihimiz.org/ataturk-inkilaplari-batilasmadir-kemalistler-istedigi-kadar-anti-batici-gorunup-ulusalci-bir-dil-takinsin-kemalizm-batililasma-somuru-emperyalizm-tarihinin-disinda-dusu.html

Latin yazısı Türk yazısı değildir !Siz Latin (ingiliz,yunan) misiniz ki, Türkçeyi latin harfleriyle yazmayı marifet sanıyorsunuz?Eski alfabe gelişmemize engel miydi? Bu saatten sonra elbette alfabemizi değiştirmemizi önermeyeceğim?Harf inkılabı, bütün kütüphanelerin yakılmasından daha feci bir zarara sebep oldu Kütüphaneleri yakmaya gerek kalmadı?

http://yakintarihimiz.org/latin-yazisi-turk-yazisi-degildir-siz-latin-ingilizyunan-misiniz-ki-turkceyi-latin-harfleriyle-yazmayi-marifet-saniyorsunuz.html

Harf Devrimi İçin Ne Dediler?http://yakintarihimiz.org/harf-devrimi-icin-ne-dediler.html

 

 

 

 

 

Google Aramaları

  • harf inkılabı gereklimiydi
  • harf devrimi gerekli miydi
  • Harf inkilabı neden gerekliydi
  • necip fazil kuran harfleru
  • inkılap larin yapilma nedenini yazini
  • ataturkun harf devrimini yaparak milleti dininden etti
  • neden harf inkılabına geçildi
  • Bir millete yapılacak en büyük kötülük o milletin diliyle oynamaktır
  • ataturkun harf inkilabi bir darbe mi
  • atatürk harf inkilabı sorunları

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*