Son Haberler
Anasayfa » Belgeler » II. ABDÜLHAMİD’İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGE

II. ABDÜLHAMİD’İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGE

II. ABDÜLHAMİD'İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGEOsmanlı Devleti tarihinin en kritik döneminde iktidara gelmiş olan II. Abdulhamid,sayısız problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik sıkıntılar, azınlıkların bağımsızlık istemeleri, Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ni parçalayıp paylaşma projeleri , bunların başında gelmektedir.İkinci Sultan Abdülhamid’in bahis konusu edilen problemlere karşı ele aldığıtedbirlerden bir tanesi de, Osmanlı imparatorluğu dışındaki bütün müslümanları Osmanlı Bayrağı altında toplamak ve onlardan istifade etmekti. Bu husus ise onun panislamist siyasetiydi.O, bu gayesine ulaşmak için özellikle tarikat şeyhlerinden faydalanmıştır

Kendilerinden faydalanılan bu tarikat şeyhleri, çeşitli tarikatlara mensub olup, SuriyeliEbu’l Huda, Şeyh Rahmetullah, Seyyid Hüseyin el-Cisr ve Muhammed Zafir, bunların önde gelenleriydi

. Bu adamlarını, Afrika’ya, Hindistan’a, hatta Çin’e kadar gönderip,kendi adına hutbe okutturan II. Abdulhamid Çin müslümanlarıyla da özel bir ilişki kurmuş;onlara zaman zaman heyetler göndermiştir ki, bu heyetlerin en mühimi, Enver Paşa baş-kanlığında, 1901 yılında gönderileni idi

.Sayıları o zamanlar 70 milyonu aşkın olan Çin müslümanları II. Abdülhamid’in hilafetini tanımışlar ve onun adına Pekin Hamidiyye Üniversitesini kurmuşlardır
.
Sultan Abdulhamid, bu siyasetinde, bilhassa Sünni mezhebini yaygınlaştırmayı amaç edinmişti. Çünki onun için, Sünnileri Osmanlı Hilafetine bağlamak daha kolaydı. Mesela Yemenliler, Zeydi mezhebine mensup oldukları için Abdülhamid’i Halife olarak tanımamışlar ve onu tanımadıkları için de, kendisine isyân etmişlerdir

. İşte onun Sünniliği yaymaktaki gayesi buydu.Aşağıda,sunduğumuz belge de Fransız Hariciye arşivlerinde bulduğumuz, II.Abdülhamid’in Çin’deki müslümanları Sünni mezhebine bağlanmaları için gösterdiği gayreti belirtmektedir.

Belgenin Türkçe Tercümesi

Fransa Cumhuriyeti Paris, 7 mayıs 1908 İstanbul Elçiliği Gönderildi no: 170 Çin’deki müslümanlara dair Pekin Büyük Ahundu’nun , bu yakınlarda Sultan’a gönderdiği malumatın metnini bildirdiğim Çin müslümanlarını Sünni mezhebine bağlamak için gösterdiği gayretler hakkında bazı bilgiler ulaştırdı. M. Bapot, aynı zamanda merkeze gönderilen iki Türk ulemadan müteşekkil heyetin elde ettiği neticeleri ve Elçiliğimizin kendilerine göstermiş olduğu iyi hizmeti de bildirmiştir.

Size, geçtiğimiz Ocak ayının 15’inde gönderdiğim aynı mevzuya dair habere atfen,ekte, Bakanımızın telgrafının bir sûretini, faydalı olur maksadiyle takdim etmekle şeref duyarım.Bakan adına yetkili Uzak Doğu Müdür Yardımcısı

Belgenin Fransızca Metni

Amb. de laRep. Franc,à ConstaantinopleExpédiéNo: 170Paris, le 7 mai 1908Musulmans en ChineNotre Représentant en Chine, à qui j’avais communiqué le texte d’une adresse quele grand Ahound de Pekin avait envoyé récemment au Sultan, m’a fait parvenir quelquesidications sur les efforts faits par Abdul Hamid en vue de rattacher les musulmanschinnois au dogme sunnite. M. Bapot m’a signalé en meme temps les résultats obtenus,au cours de leur mission, par les deux ulemas turcs envoyés dans la Capitalle, et les bonsoffices qui leur ont été prêté par notre légation.En me référant à la communication que je vous ai adressé le 15 janvier dernier, surle même sujet, j’ai l’honneur de vous envoyer, ci-joint à toutes fins utiles, copie de ladépêche de notre ministre.Pour le Ministre et par autorusationLe sous directeur d’extemme-Orient

ihsan süreyya sırma-belgelerle 2.abdülhamid dönemi

Google Aramaları

  • pekin hamidiye universitesi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*