Son Haberler
Anasayfa » Genel » İlk Meclisin Mühim Simalarından Ali Şükrü Bey

İlk Meclisin Mühim Simalarından Ali Şükrü Bey

İlk Meclisin Mühim Simalarından Ali Şükrü BeyAli Şükrü Bey,Birinci Büyük Meclisi’nin muhafazakar grubuna mensuptur.İstanbul’daki Meclisi Mebusa’nın İngiizler tarafından basılıp kapatılmasına müteakip Ankara’ya geçerek İlk Meclis’e katılmıştır.Tahsilini İnfiltere’de tamamlayan ve Bahriye binbaşılığından emekliye ayrılan Ali Şükrü Bey kuvvetli bir kültür sahibi olduğu gibi,yaman bir hatiptir de…Ali Şükrü Bey’in kuvvetli kültürüne ve yüksek hitabetine İlk Meclisin zabıtları delildir.
Bu meziyetleri yanı sıra cesaretiyle de temayüz eden Ali Şükrü Bey’in İlk Meclis’deki hayatı devamlı bir mücadele içinde geçmiş ve merhum,fikirlerini,endişelerini açıkça söylemekten hiçbir zaman çekinmemiştir…İddiaya göre;Ali Şükrü Bey,saltanatçı ve hilafetçidir.Bu iddiayı öne süren Samed Ağaoğlu:<<Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey,Atatürkün daha Birinci Millet Meclisi’nin açıldığı ilk günlerde yaptığı konuşmalardaki sözler arasından devletin gelecekteki şeklini sezerek:<Fakat bu Cumhuriyettir>diye bağıran>> adamdır,diyor.Bu mevzuda Mahir İz merhumun anlattıkları da,Samed Ağaoğlu’nu teyid etmektedir.Okuyalım,Mahir İz’in yazdıklarını:<<Hilafetin lağvı lüzumuna dair bir teklifin müzakeresine gizli celsede başlamıştı.Çok hararetli müzakereler oldu,gece yarısına kadar devam etti.Teklif eden tarafın sözcüsü sonradan ”Yavuzun Havuz Davasına”nda mahkum olan Bahriye Vekili İstiklaL Mahkemesi Reisi İhsan Bey’di.
Buna muhalif olan karşı tarafın da kendiliğinden meydana çıkan sözcüsü Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey’diMuhalifler,söz sırası gelince kürüsye çıkıp fikirlerini söylediler,meselenin müdafaasını yaptılar.Ancak Ali Şükrü Bey,teklif sahipleri tarafından kim söz söyledi ise hemen kürsüye çıkıp cvaplandırırdı.İş o hale geldi ki,Ali Şükrü Bey kürsüye belki on beş kere çıktı.Artık vakit çok geç olmuş,herkes de yorulmuştu.Fakat Ali Şükrü Bey ayakta hatibi dinliyordu.O sırada yine kürsüye yaklaşarak,konuşan hatibe cevap vermek üzere söz istedi ve kürsüye yaklaşmaya başladı.O anda Mersin Mebusu Selahaddin Bey’in her zaman oturduğu kürsüye yakın ilk sırada,Rauf Bey(Orbay) oturuyordu.Hamidiye kahramanı Rauf Bey,herkesin istisnasız hürmet ve muhabbetini kazanmıştı.Önüne doğru gelen Ali Şükrü Bey’in belinden tutarak;”Şükrü!Yeter,yeter! Artık söz alma”deyince,Ali Şükrü Bey birdenbire Rauf Orbaya dönerek ”Rauf!Ben bu işin fedaisiyim,anladınmı?” dedi ve kürsüye çıktı.O sırada ben,zabit müdürü Zeki Bey’e:”Ali Şükrü Bey,bu gece idam fetvasını eliyle imza etti” dedim.Nitekim o sözüm de çıktı.Mahir İz Bey bu fırkanın altına bir dip notu da koymuş.Diyor ki,bu notta:
”Ali Şükrü Bey’in iddiası şuydu:Bütün dünyadaki İslam alemi tekmil ruhuyla,vicdanıyla Makam-ı Hilafete bağlıydı.Bu kuvveti ihmal etmek adeta bir hiyaneti vataniyye idi.Hafi(gizli) celsede Ali Şükrü Bey’in Rauf Bey’e dönerek:”Ben bu işin fedaisiyim,anladın mı?” demesi,bu büyük kuvveti alem-şümul tesirine indaığı içindi.İngilizlerinde yıpratmak istedikleri bu kevvet idiBu parçalanınca,kavmiyet üzerine kurulan milliyet mefhumu,dinleri müşterek milletler üzerinde yavaş yavaş tesirini gösterecek ve istenen parçalanma hasıl olcaktı.Kültürü hitabeti ve cesaretiyle tanınan Ali Şükrü Bey,o yıllarda”Tanyeri”adıyla bir gazete de çıkarmış ve Meclisteki muhalefetini,bu gazetesinde de sürdürmüştür.Birinci Büyük Millet Meclisi’nin mühim simalarından olan Ali Şükrü Bey,bilindiği gibi,Rauf Orbay Başkanlığı sırasında bir gün ansısızın ortadan kaybolmuş ve cesedi birkaç gün son bulunup namazı Hacı Bayram Camiinde kılınarak,cenazesi memleketini görütürlmüştür.
Kaynak:Yalan Söyleyen Tarih Utansın 2.Cilt – Mustafa Müftüoğlu

Google Aramaları

  • mustafa müftüoğlu
  • mustafa müftüoğlu atatürk
  • mustafa müftüoğlu siyasi görüşü
  • mustafa armağan mustafa müftüoğlu
  • mahir iz atatürk
  • ilkmeclisdeki vekiller kimdi
  • ilk meclisin ali video
  • mustafa müftüoğlu kim
  • mustafa müftüoğlu kimdir
  • ilk meclis şükrü bey

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*