Son Haberler
Anasayfa » Genel » İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. . Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları kahraman olarak tanıtırlar.Kıdemli albay Hüseyin Hilmi Işık, Büyük oyunu Ifşa Ediyor

Mustafâ kemâl Paşa: 1881 de Selanikde doğdu. Osmânlı ordusunda subay oldu. 1923 de Lozan antlaşması ile Osmânlı devletine son verip, Türkiye Cumhûriyyetini kurdu. (S.704)

Hilâfet-i islâmiyyenin birân evvel kaldırılması, ingilizlerin birinci düşünceleridir.1923 de yapılan Lozan sulhunde yaptıkları teklîflerinde de, bu düşmanlıklarını açıkça bildirmişlerdir.Her zaman türklerin başına gelen felaketler, hangi perde ile örtülürse örtülsün, hep ingilizlerden gelmiştir. İngiliz(hırıstyan,siyonist mason projesi) siyâsetinin temeli, islâmiyeti yok etmektir. Bu siyâsetin sebebi, islâmiyetten korkmalarıdır. Müslümanları aldatmak için, satılmış nâmussuzları kullanmaktadırlar. Bunları islâm âlimi, kahraman olarak tanıtırlar. Sözümüzün özü, islâmiyetin en büyük düşmanı ingiliz(hırıstyan,siyonist mason projesi) dir.

İngilizlerle yahudiler, yalanlarla, iftirâlarla ve para, mevkı’ vaat ederek, müslüman evlatlarını aldatıp, Osmanlı İslâm devletini yıktılar. Gençler arasına dinsizlik modasını yaydılar.Kadınların, kızların (genevelerde,barlarda vs satılmalarına), fuhşa, içkiye, ahlâksızlığa, dinsizliğe,(laikliğe-din dışı-) ilericilik dediler. İslâm âlimlerini, islâm bilgilerini yok ettiler. İngiliz câsûsları, masonlar din adamı şekline girerek, islâmın güzel ahlâkını, ibâdetleri bozdular. İslâmiyet gitti. Yalnız adı kaldı.  kanûn yapanlar, beyler, pâşalar da, islâm düşmanı oldu. İslâmı yıkıcı kanûnlar çıkardılar. Dîne, îmana bağlılık, suç oldu. Bir çok müslümanı astılar, kestiler, Dînin emirlerini yaymaya, haramlardan sakınmaya bölücülük denildi. Emr-i mâruf yapanlara, yâni islâmiyeti doğru olarak söyleyenlere, yazanlara rejim düşmanı denildi. Elhamdülillah! Hıristiyanların, bu hücûmları şimdi kalmadı. Azîz yurdumuzda, islâm güneşi yeniden parlıyor. Düşmanların yalanları, hiyânetleri meydana çıktı. Hakîkî din bilgileri serbestçe yazılıyor. Şimdi her müslümanın bu hürriyete Şükretmesi, ecdadımızın, uğrunda canlarını feda ettikleri, mukaddes dînimizi, doğru olarak öğrenmeye çalışması lâzımdır. Evlatlarımıza, dînimizi öğretmezsek, şeriate uymaya alıştırmazsak, pusuda bekliyen düşmanlar ve bunlara satılmış olan ahmaklar, tekrar hücûm ederek, yavrularımızı aldatacaklardır. Bütün Avrupa, Amerika milletleri, öldükten sonra, tekrar dirilmeye, Cennetin, Cehennemin var olduğuna inanıyor. Kiliseleri, havraları, her hafta dolup taşıyor. Mekteplerinde, din dersleri, mecbûrî okutuluyor. Avrupalılara, Amerikalılara, akıllı, ilerici, medenî diyerek, yalan, içki, kumar, fuhuş ve zinâ yapmakta, onları taklîd etmekle öğünen kimse, onlar gibi inanmayınca yalancı olmuyor mu?Biz müslümanlar, hıristiyanlara câhil, ahmak ve gerici diyoruz. Çünkü onlar, Îsâ aleyhisselâmda ve annesinde ülûhiyyet sıfatı bulunduğuna da inanıp, onu put yapmışlar. Ona tapınıyor. Müşrik oluyorlar. Dünya işlerinde, Muhammed aleyhisselâmın şeriatine uygun olarak çalışanları, Allahü teâlânın nîmetlerine kavuşarak, rahat ve huzur içinde yaşıyorlar ise de, bu yüce Peygambere ve şeriatine inanmadıkları için, Cehennemde sonsuz yanacaklardır.

Kaynak; ingiliz câsûsunun i’tirâfları – Hakikat Kitabevi

 

Google Aramaları

  • Hıristiyanların Müslümanları aldatması
  • İngilizlerin Müslüman toplumları islam dini aldatması
  • islamda müslümanı aldatmak
  • müslümanı aldatmak

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*