Son Haberler
Anasayfa » Genel » İskenderiye Kütüphanesini Kim Yaktı ?

İskenderiye Kütüphanesini Kim Yaktı ?

İskenderiye Kütüphanesini Kim Yaktı ?İskenderiye şehri M.Ö. 332 yılında, Makedonyalı Büyük İskender tarafından kuruldu. Onun ölümüyle imparatorluğun dağılışı sonunda kumandanlarından Lagus’un oğlu Ptolemaios I Soter’in eline geçti. O da Mısır’da krallığını ilan etti. Mısır’da 300 yıl devam eden bu hanedanın ilk hükümdarı olup, 323 yılında 24 yaşında iken 24 yıl hüküm sürmüştür. Savaşı sevmeyen Ptolemaios, hiçbir zaman ülkesinin sınırlarını genişletmek hevesine kapılmadı. Bilim ve edebiyata düşkünlüğüyle, Mısırlılar’ın gelenek ve göreneklerini, dinlerini benimseyerek halkın sevgisini kazandı. Eski kanunları, dini törenleri muhafaza etmekle kalmayıp, eski Mısır hükümdarlarının lakabı olan Firavun unvanını aldı ve onları taklit ederek öz kız kardeşiyle evlendi.

Bu yeni devletin merkezi İskenderiye şehriydi. Yeni firavun burayı baştan başa onarıp, genişleterek o devrin en meşhur başkenti haline getirdi. Burada meydana getirdiği en önemli eser ise müze ve buna bağlı olan kütüphane idi. Kurulması için saray civarında ve güzel bir yer seçildi. Müzede o devirde bilinen bütün ülkelerdeki hayvan ve bitkilerin bir örneği vardı. Ayrıca botanik bahçesi ve bir rasathane bulunuyordu. Otopsi yoluyla insan vücudunun incelenmesi için bir anatomi salonu açılmıştı. Bu bilim sitesinde fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat, ve fizyoloji bilgileri için evler yapılmıştı.

Müzenin en önemli bölümü kütüphanesiydi. Kütüphanenin müdürü, bulabileceği her yazılı eseri alma yetkisine sahipti. Mısır’a giren her kitabın buraya götürülmesi mecburiyeti vardı. Kitabın burada bir nüshası çıkarılıp sahibine verilir, kitabın aslı ise kütüphanede kalırdı. Bir taraftan da yurt dışına gönderilen memurlar, başka ülkelerde buldukları kitapları satın alıp, getirirlerdi. Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait dağınık halde ve kaybolmaya mahkum durumda olan eserler emin bir yerde toplanmış oldu.

Genel kanı bu kütüphanenin, çıkan çeşitli fanatik görüşler nedeniyle, antik Pagan tapınakları ve yapıların imhası sırasında Hıristiyanlar tarafından yakıldığı yönündedir.

Bu görüşe göre 391 yılında Bizans’ın Mısır Valisi Theophilos, İskenderiye’de Mısır’ın eski din mensuplarına ait Osiris tapınağının yeri olan bir arsayı, kilise inşa edilmesi için Hrıstiyanlara verdi. Burada yapılacak kilisenin temel kazıları sırasında üzerinde eski dine ait yazılar bulunan bir taş çıktı. Hristiyanlar bunu bir alay konusu yaptılar. Bu olay şehirde oldukça kalabalık halde bulunan putperestleri kızdırdı ve sonunda İskenderiye’de dini bir ayaklanma çıktı. İki taraf çarpıştı, insanlar kitle halinde kılıçtan geçirildi. İskenderiye Kütüphanesi’nin olduğu bölge yerle bir edildi. İmparator I. Theodosius, valiye başka büyük şehirlere göre eski dinin İskenderiye’de hala neden bu kadar canlı olarak devam ettiğini sorunca, buna sebep olarak İskenderiye Kütüphanesi’nin eski putperestlik kültürünü devam ettiren kitaplarını ileri sürdü. İmparator, bunun üzerine hepsinin yok edilmesini emretti. İskenderiye Kütüphanesi’ndeki tüm eserler şehrin hamamlarına dağıtılarak yaktırıldı ve böylece insanlık tarihinin bu bilim ve kültür hazinesi yok oldu.

Daha önceleri bu kütüphanenin şehrin Müslümanlar tarafından alınmasından kısa bir süre sonra ikinci İslam Halifesi Ömer’in emriyle Mısır Fatihi Amr İbnül-As tarafından yakılarak yok edildiği ileri sürülmüştür. Bernard Lewis konu hakkındaki makalesinde, kütüphanenin Müslümanlar tarafından yok edildiği hikâyesinin doğruluğunu Alfred J. Butler, Victor Chauvin, Paul Casanova ve Eugenio Griffin gibi Batılı ilim adamlarının reddettiğini yazmaktadır. [2]

Kütüphanenin Sezar tarafından, İskenderiye’yi kuşattığı sırada yok edildiği görüşü de çeşitli tarihi eserlerde yer almaktadır. Kütüphanenin varlığını 4. yüzyıla kadar sürdürdüğü bilinmektedir. Sezar’ın kuşatmasında sadece bir bölümünün zarar görmüş veya yıkılmış olduğu da düşünülmektedir.

Kaynak: Vikipedia

“İmparatorluk mücadelesinde Marcus Antonius ile Octavius’un arası açılır.
Octavius önce deniz savaşında galip gelir, bir yıl sonra Mısır’a gelir.
Romalıların kendi aralarında yaptığı sokak savaşını uzaktan izleyen Cleopatra “Eyvah kütüphanem!” diye haykırır.
400 bin kitaplık kütüphane belki de o zaman yanıp kül olmuştur.

Bu savaş sırasında umudunu yitiren Cleopatra intihar eder, peşinden Antonius.
Yıl MÖ 30’dur.

İkinci iddiaya göre İskenderiye Kütüphanesi’ni paganlar ile Hıristiyanlar savaşı sırasında imparator I. Theodocius (250-350) yaktırdı.
Üçüncü iddiaya göre ise Halife Ömer, Mısır fatihi komutan Amr İbn al-As’a yaktırdı (651).
Şu gerekçe ile:
“Bu kitaplardaki bilgiler Kuran’a aykırı ise haramdır.
Kuran’da yazanların aynısı ise gereksizdir!”
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/gost…rih=2009-03-14

Oysa M.Ö. 48 yılında Sezar’ın kuşatması sırasında İskenderiye Kütüphanesi’nin önemli bölümü yanmıştı.
Kleopatra,Kütüphanenin zararını Bergama Kütüphanesi’nden karşılamıştı.

3.yüzyılda,bir Hıristiyan Patrik,İskenderiye Kütüphanesini kapatır,bilginleri sürgüne gönderir.
366 yılında Bizans İmparatoru Valens döneminde Kütüphane yağma edilir.
391 yılında da Patrik Teofilos,İmparator Teodosiyus’tan Kütüphaneyi yakma izni alır.

Fanatik Hıristyanlığın yakma ve yok etme eylemleri bununla da bitmez.
Antakya Patriği Severus’un arkadaşları,İskenderiye’deki Pagan Tapınaklarını ve Putlarını yok ederler.

529 yılında Atina’daki son Felsefe Okulu kapatılır.
600 yılında da Augustus’un Roma’da kurduğu Saray Kütüphanesi yakılır.
Klasik metinlerin okunması yasaklanır.
Kalan son Antik Yapılar da yıkılır.

Araplar 642 yılında İskenderiye’ye geldiklerinde,artık Büyük Kütüphaneler yoktu.
O nedenle Arapların İskenderiye Kütüphanesi’ni yaktığı savı gerçek değildir.

(Batı’yı Aydınlatan Doğu Güneşi,S.Hunke,Kaynak Yayınları,Sy:255)

Google Aramaları

  • İskenderiye kütüphanesini kim yaktı
  • yhs-ddc_bd
  • iskenderiye kütüphanesi kim yaktı
  • iskenderiye kütüphanesini kimler yaktı
  • iskenderiye kütüphanesinin yakılması
  • yabancıların kütüphanemizi yakması sonucu 200 yıl geri kaldık
  • iskender kütüphanesi
  • hangi halife kitaplik yakmistir
  • gizli tarih inönü hangi il kütüklerini yaktırdı
  • bergama kütüphanesinin Müslümanlarca yakılması

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*