Son Haberler
Anasayfa » Genel » İslamı Yeniden Tanımlanması

İslamı Yeniden Tanımlanması

İslamı Yeniden TanımlanmasıBir din,ideoloji veya toplumsal sistem,referanslarını kendisi belirler.Kendisini oluşturan esasları kendi iradesi ile belirleyerek orjinaliteliğini sağlarr.Dolayısıyla,İslam’ıın ne olduğu,ne gibi özelliklere sahip bulunduğunu öğrenmennin yegane yöntemi,İslam’ın ”kaynağım” dediği şeye yönelmektewn geçer.Kur’an ise söz konusu kaynağı teşkil eder.Kur’ana yönlip İslam’ın özellikleri araştırıldığı zaman,yukarıdaki bazı örneklerini verdiğimiz tespitlerde dile getiridliği üzere,toplumla iç içe,topluma rehberlik eden ve kendi hukuk,siayaset,ekonomi,bireysel ve toplumsal hayat,ahlak…siteminin kurmuş bir dinle karşılaşılır.

Gerçi bu durum bazı araştırmacılar tarafından,600’i aşmış ayet arasından sadece 50 civarında ayetin toplumsal nitelikli olduğu görüşüne dayanılarak yok sayılmaya çalışmışsa da(1),esasta,bir ayet dahi olsa bu durumun lakliğin öngördüğü otorite ayrışmasını imkansız kılacağı açıktır.Örneğin;konuyla ilgili bütün ayetler yok sayılsa ve egemenliğin sadece Allah’a ait olduğu ilan eden ayet(2) kalsa dahi,laikliğin gerektirdiği söz konusu otorite ayrışmazlığı imkansızlaşır.Zira laiklik,hiçbir ilahi boyutu olmaksızın otoriteyi beşerileştirmektedir.İslam ise otoriteyi tamamıyla ilahi temele oturtup,buna aykırı her yaklaşım ve görüşü reddetmektedir.(3)

İşte bundan dolayı,laikliği bir ilke olarak benimsemiş ve laik bir toplumun inşasını amaç edinmiş Cumhuriyet önderlerinin ilk andan itibaren çetin bir problemle karşı karşıya kaldıklarnı söylemekle bir tahminde bulunmuş olmuyor,tarihsel bir gerçeği iifade etmiş oluyoruz.Cumhuriyet önderlerinin ve sonraki Cumhuriyet şeçkinlerinin İslam’ı yeniden tanımlamaya yönelik ifadeleri de bunun reddi mümkün olmayan delilleri olarak anlam kazanmaktadır.Sarıbay’ın konuya ilgin tepitleri şudur;

”Kemalist kadro için Milli Mücadele başarıya ulaştıktan sonra geleeksel bürokrasiyi tasfiye etmenin en etkin yolu olarak görülen laikleşmeye güdülen ilk amaç,İslam dininin ve temsilcilerinin isyasal,toplumsal ve kültürel alnlardaki yetkilerini ve güçlerini ortadan kaldırmak,bunu yanlızca inanç ve ibadet anlamında bırakmak olmuştur.Böylece İslam’ı,modern Batılı bir ulus devletteki dinin rolüne indirgemek,ulemayı devletin kontrol silahlarından yoksun bırakmak,Kemalist kador için siyasal gündemde çözüm aranan ilk sorun olarak belirmiştir.(4)

Bu tespitin dayanğı ise,bizzat M.Kemal’in kendi ifadelerinde açığa çıkar.”Dini ve ahlaki ınkılap yapmadan önce hiçbirşey yapmak doğru değildir.(5)Bunu gerçekleştirme sürecine girildiği zaman ise,girilen sürecin bilincinde olan dönemin Adalet Bakanı Seyyid Bey şunu söyler;”İslam Tarihinde çok büyük bir devrim yapıyoruz .Belki de dünyada bundan daha büyük bir devrim yoktur”

(6)Kaynaklar:

(1)Yusuf Suresi12/40

(2)Örnek olarak bknz;Maide Suresi 5/44;Kehf Suresi 18/26

(3) Sarıbay,Türkiyede Modernleşme Din ve Parti Politikası

(4)Karabekir,Paşaların Kavgası

(5)Goloğlu,Devrimler ve Tepkiler

(6)Atatürk,Söylev ve Demeçler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*