Son Haberler

“Atatürk meşhur diktatörlerdendir.

10514713_774706209252612_2716428507132975091_n

İstiklal Savaşı komutanlarından Selahattin Adil Paşa ‘Atatürk’ü Koruma Kanunu’ çıkarılacağı zaman şunları söylemişti

“Atatürk meşhur diktatörlerdendir. Bir diktatör hakkında böyle bir kanun çıkarılması doğru değildir. Bu memlekette 14 Mayıs’tan evvel müspet bir iş yapılmamıştır. 14 Mayıs (Demokrat Parti’nin Tek Parti diktasını seçimle devirdiği tarih) inkılabından sonra Atatürk inkılaplarından bahsedilemez. Böyle bir tasarı ayrıca dinimize de aykırıdır.” (“Yeni Sabah”, 18 Nisan 1951)

Bir bakıma Atatürk’ü koruma kanunu, (kemalist ) darbecilerinin  öncülüydü. Nitekim kanun tasarısının tartışıldığı meclis oturumunda söz alan Ankara milletvekili (milli mücadele komutanı) Selâhattin Adil, paşa asıl amacın ne olduğunun farkında görünüyor… Selâhattin Adil: Diyorki;“Tasarının esbabı mucibesinde şöyle bir cümle var;

10686965_774733802583186_3015084455466948084_n

Arkadaşlar 1946 yılından beri milletin köylüsü ile kasabalısı ile temas ettiniz, dileklerini dinlediniz, aman bize bir heykel dikin diyen tek bir vatandaşa rastladınız mı? [Soldan alkışlar]”“Bu meclis kürsüsünden acı acı şikâyet ettiğimiz 27 senelik şeflik (mustafa kemal:) idaresi mahsurlarını, memlekete yapılan fenalıkları, hakiki Cumhuriyetin, ancak milletin sağduyusuna dayanarak mevkii   (günümüzdeki 1950) iktidara gelen bu günkü hukuki bir hükümetle vücut bulduğunu yüzlerce defa tekrar eden bizler değil miydik? Halk Partisi’nin bin bir yolsuzluğunu zikrederken, Meclise hâkim olan bu parti âzalarının ne surette intihâp olunduğunu bilmiyor muyduk? Şimdi bu geçmiş (1923-1950-mustafa kemal ) idareye şeflik veya diktatörlük demek tecavüz telâkki olunarak, söyleyen ve yazanı hapse mi mâhkum edeceğiz? [Öyle şey yok sesleri…] Ankara milletvekili kanunun asıl amacının farkında ama Aksi halde böyle bir kanun tasarısı gündeme alınır ve kabul edilir miydi?

Resmi tarih, egemen sınıfların bilinmesini istediği (yalan,çarpıtma)tarihtir.Çünkü ‘tarihsel bellek’ önemli bir ideolojik mücadele alanıdır. Eğer bir toplumun bu gününe egemen olmak istiyorsanız, onun dününe egemen olmanız gerekir.

Kaynak; Reel Atatürkçülük– Doç. Dr.Fikret Başkaya;

Google Aramaları

  • selahattin adil paşa
  • selahattin adil paşa ve atatürk

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*