Son Haberler
Anasayfa » Genel » Kağıdı İlk Kez Batı,Doğudan Öğrenmiştir

Kağıdı İlk Kez Batı,Doğudan Öğrenmiştir

Kağıdı İlk Kez Batı,Doğudan ÖğrenmiştirAraplar 751 yılında Çinli savaş tutsaklarını Semerkant’a yerleştirir.Bir zanaatla uğraşarak özgürlüklerini satın alma imkanı verilince,bu tutsakların bir kısmı kağıt üretiminde çalışmaya başlar.Ülkdede canlı bir kağıt endüstrisi gelişir.Üretim yöntemleri gelişir.Keten ve pamuk elyafından en ince,beyaz kağıtlar üretilir.Kğıtlar burdan bütün imparatorluğa yayılır ve ilk zafer imparatorluğun başkenti Bağdat’ta kullanılır.Ve henüz yazı yazmayı bilemyen Batı,kağıdı ancak yüzyıllar sonra tanıyacak,ithal edecek ve daha sonra da kendisi üretecektir.İşte bütün o yüzlerce yıl boyunca kağıt,geniş ufuklu ve fikren canlı Arap dünyasının kıvancı olur.

Halife Mansur(754-755),bilginlerin ve katiplerin,tücarların ve evlet görevlilerinin büro,daire ve akademilerle kullandığı yeni yazı malzemelerinin bütçe için ne anlama geldiğini hemen kavrar;Bu yedek malzeme onu,Mısır’dan kağıt ithal etmekten kurtarark papirusten bağımsız kılabilirdi.Böylece,resmi dairelerde papirus kullanılmasını yasaklar;artık yalnızca ucuz kağıda yazılacaktır.Oğlu Harun Reşid döneminde yeni kırtasiye malzemesinin kullanımı öylesine artar ki,Bermekilerden(Ünlü Abbasi vezirlerinin mensub olduğu aile) Vezir Yahya bin Fazıl 794 yılında,Bağdat’ta ilk kağıt fabrikasını kurar.Kağıd endrüstisinin zafer layı,Şam ve Trablus’taki kağıd fabirkalarıyla Suriye’den yola çıkarak Filistin’e ulaşır.Batı,gerçekten de kültürün en önemli yapıtaşlarından,fikir hayatın yeri başka bir şeyle doldurulmaz payandalarından biri olan bu çok yararlı maddeyi,sonunda Sicilya ve Endülüs Arapların’dan öğrenir.Kağıt,yeni bir devir açar.İlim artık bir kastın tekelinden olmaktan çıkar,bütün zihinleri bu alana davet eder.

Fikir hayatının bugüne kadar yeri başka birşeyle doldurulamayan taşıyıcısı!Çünkü radyo ve elektronik teknik döneminde bile,kağıd olmaksızın insanlığın fikri ürünlerinin,haberlerin ve bildirimlerin çoğaltılması ve yayılması,binlerce biçimde kitap basımı mümkün değildir.

Gerçekten de kağıdın kullanılması,yalnız Batı’da değil,her yerde çok kısa bir zamanda matbaanın keşfine yol açar.Gerek Çinililer gerekse Araplar ve Hollandalı Coster ve Alman Gutenberg gibi Avrupalılar,Biribirinden doğrudan esinlenmedikleri halde,biribiri ardına bu büyük kültür faaliyetine katılırlar.3.Abdurrahman’ın vezirinin resmi yazıları hangi araçlarla çoğaltılıp Endülüs devlet dairelerine gönderdiğini bilmiyoruz.Ama Araplar bu baskı makineleriyle kağıd paranın yanı sıra,oyun kağıdı da bastılar.Bu oyun kağıtları,satranç ve dama(şaşırtıcıdır ama bu oyunun adı da Arapçadan gelir) gibi diğer Arap oyunlarıyla birlikte İspanya üzerinden bize ulaşmıştır.

Batıyı Aydınlatan Doğu Güneşi – Sigrid Hunke syf;44-45

Google Aramaları

  • araplar kağıdı kimden öğrendi
  • araplar kagidi kimden öğrendiler
  • araplar kagidi kimlerden ogrendi
  • araplar kağıdı kimlerden öğrenmişlerdir
  • araplar kağıtları kimden öğrenmişler
  • araplar kimden kağıdı öğrenmiştir
  • batı doğudan öğreniyor
  • müslümanlar kağıt yapmayi ne zaman öğrendi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*