Son Haberler
Anasayfa » Atatürk milliyetçi miydi? (sayfa 3)

Kategori Arşivi: Atatürk milliyetçi miydi?

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın!

M.kemal’in ”Halkçılık” Programı’nın Nedeni? Ulusalcılar Okuyun bakın! “Atatürk  “Halkçılığı”Yoksul halkın desteğini sağlamak, en azından başlangıçta Sovyetler (ruslar-komünizm) Birliği’ne “şirin görünmek” asıl amaçtı. En geniş anlamda “halkçılık”, halk dışındaki bir “seçkinler grubunun” halk adına ve yararına bir şeyler yapmak istemesi olarak tanımlanabilir. Halkçılık halktan yana bir yönetim değil, bütünüyle halktan kopuk ve ona yabancılaşmış baskıcı bir yönetimin uyduruk ideolojisinin bir parçasıydı.Kaynak; ... Devamını Oku »

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!

M. Kemal; Amerikaya övgü konuşması. Ulusalcılar görün bakın!!!Milli mücadele’yi başlattım dediği yerde amerikalılarla anlaşan M.kemal? M. Kemal: Biz, Amerikalıları Türkiye’de görmek istiyoruz; çünkü özlemlerimizi en iyi onlar anlayabilirler. (…) Birleşik Devletlerin ideali, bizim de idealimizdir. Büyük Millet Meclisinin 1920 Ocağında ilân ettiği Millî Misakımız, sizin Bağımsızlık Beyannamenize çok benzer. (…) Ekonomik ilişkiler alanında Türkiye ile Birleşik Devletler, her iki taraf ... Devamını Oku »

Mustafa Kemal Türk sosyalizminin Köküne kibrit suyu dökmüştür.

Mustafa kemal  Nazım Hikmet’i yakalatıp ağır hapis cezasına mahkum ettirmiştir.Daha neler neler yapmıştır.Atatürk’ün Muhalifleri Resmî ideoloji tarihçileri pek önemsemezler, üzerinde durmazlar amaAtatürk’ün sağlığında da, ölümünden sonra da her kesimden muhalifleri olmuştur. Bunlardan bazılarını zikr edeyim:Marksist (solcu) kesimden : NazımHikmet. Mustafa Suphi. KemalTahir. Fikret Başkaya.İdris Küçükömer.Ve daha niceleri. M. Şevket Eygi / Milli Gazete Mustafa Kemal Halkçılık programı ile Meclis içindeki ... Devamını Oku »

Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez.

Kemalistler istediği kadar anti-batıcı görünüp “ulusalcı” bir dil takınsın… Kemalizm, Batılılaşma ”Sömürü, Emperyalizm” tarihinin dışında düşünülemez. Harf devrimi bunun en büyük şâhididir. İşte, ulusalcı, sosyalist, güya bağımsızlık yanlısı eski bir kemalistin, Niyazi Berkes’in 1973 yılında kaleme aldığı bir itirafı: – “Türkiye, Batı Uygarlığı’na katılma yolunda ise o uygarlığın uluslararası yazı tekniğini alması gerekirdi.” Kaynak; Niyazi Berkes, TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞLAŞMA, Yapı Kredi ... Devamını Oku »

Atatürk İnkılapları “Kültür Emperyalizmi”dir.

Atatürk İnkılapları “Kültür Emperyalizmi”dir.Nihat Atsız’ın ifadesiyle Millet ve vatan haini olmak için mutlaka askeri sırları çalarak para ile düşmana satmak icab etmez. Kendi milletinin düşmanlarına hayranlık beslemek, onların davasını gütmek, kendi kültür ve mazisini inkar etmek de hainliktir. “Kültür Emperyalizmi, bir milletin kendi harsını,(kültürünü) kendi kültürünü başka milletler üzerinde denemesi, ve o milletin zihnini, beynini, duygularını, ahlâkını, yaşayışını iptal etmesi, kendine ... Devamını Oku »

Atatürkçülük sayılan bu inkılapların anlamı ne idi? Şimdi İnkılap anlamında kültür için neler yapılmış, eleştirelim.Oysa M.Kemal yaptığı inkılaplarla belirli bir burjuvazi sınıfını besledi. Bu burjuvazi sınıfı Türk değildi. Gerçekten bir Türk burjuva sınıfı var edilseydi, bugün bu sınıf çok güçlü olurdu ve emperyalistlerin altında ezilmezdi.

Eğer bugün Türkiye Batılılar’ın her istediğini yaptırabildikleri bir ülke olmaktan kurtulamamışsa, bunun nedeni, ülke kaynaklarını yerli sınıfların emperyalistlerle ortaklaşa talan etmeleri ve sağlıklı gelişme yollarını tıkamalarıdır. İşte bu talan, Mustafa Kemal’in kişiliğinin gerisine gizlenerek yapılıyor. Asalak sınıfların ve emperyalistlerin sömürüsü devam ettikçe, bu, “Atatürkçülük” oluyor. Bu sömürüye karış çıkan her kim olursa, “Atatürkçülük yolundan sapmış” sayılıyor. Mustafa Kemal, mülk sahibi ... Devamını Oku »

İddia odur ki, kendisi (m,kemal )yapıp ettikleriyle bugüne kadar gelmiş geçmiş hatta gelecek olan hiç bir milliyetçilikle bağdaşamaz!

İddia odur ki, kendisi yapıp ettikleriyle bugüne kadar gelmiş geçmiş hatta gelecek olan  hiç bir milliyetçilikle bağdaşamaz! Höng Milliyetçiliği Milliyetçilikle Bağdaşmaz. Kıyafetlerimiz Orta Asya’dan, Şapkalarımız kalpaktan, Kanunlarımız Türk Töresi’nden, Takvimimiz 12 Hayvanlı Türk takviminden, Alfabemiz Göktürklerden, Tarihimiz Kaşgarlı Mahmut’tan, Eğitim sistemimiz Nizam-ül Mülk’ten, Musiki çalgılarımız Kumuz’dan, Meclisimiz Kurultay’dan, İdaremiz Oğuz Kağan’dan… Ne Türk Milliyetçisi değil mi ama!.. Evvela “Kabuk Milliyetçisi” ... Devamını Oku »

Kemalist (!) Türk Milliyetçileri şu sorulara cevap vermeye mükelleftir;

Mustafa Kemal milliyetçi’miydi? Şimdi Bilimsel Akılcıl (Analiz) Yapalım…! Yani Ülküçüler. Nasıl Atatürkçü Olabilir. Düşünelim arkadaşlar.  Kemalist (!) Türk Milliyetçileri şu sorulara cevap vermeye mükelleftir; Mustafa Kemal madem öyle; Latin Alfabesi yerine, neden “Göktürk Alfabesi”ni getirmemiştir? … Mustafa Kemal madem öyle; (fötr) Şapka yerine, neden “Kalpak” inkılabı yapmamıştır? … Mustafa Kemal madem öyle; Rakı Fabrikası yerine, neden “Kımız Fabrikası” kurmamıştır? Mustafa ... Devamını Oku »

“Milliyetçi bir alfabe değişikliğinden” sözedilecekse, Göktürk alfabesine dönülmesi gerekmez miydi?Atatürk(m.kemal) milliyetçiliği? hem demokrasiye hem de insan haklarına aykırıdır.

“Milliyetçi bir alfabe değişikliğinden” sözedilecekse, Göktürk alfabesine dönülmesi gerekmez miydi?Atatürk(m.kemal) milliyetçiliği? hem demokrasiye hem de insan haklarına aykırıdır. Yeni anayasanın giriş kısmında ya da ilk maddesinde “Atatürk milliyetçiliği” lafının yer alıp almaması tartışılıyor… Muhalefet bunun kalkmasına şiddetle karşı çıkıyor.Peki nedir bu Atatürk milliyetçiliği? Samimi olarak soruyorum, bana tanımlayınız. Onu bilmeyecek ne var, Atatürk milliyetçiliği, Atatürk devrimleridir… diyeceksiniz. Atatürk(m.kemal) milliyetçiliği? hem ... Devamını Oku »