Son Haberler
Anasayfa » Belgeler (sayfa 5)

Kategori Arşivi: Belgeler

Kemalist Rejime Göre Örümcek Kafa!

Örümcekli kafa, Osmanlı vatandaşının kafasıdır. Bu kafanın içinde iki kocaman örümcek otururdu. İslâm taassubu ve garp hayranlığı. TAASSUP örümceğinin ördüğü ağlar, milleti daima ahirete bağlardı. Türk cemiyeti şeriatın, mecellenin ve fetvanın taşlaşmış kalıpları içinde hapsolunurdu. DEVLET MATBAASI, İSTANBUL 1933 Google Aramalarıışıklı kafa kadir misiroglukemalist rejimKemalist yakın tarihimizörümcek kafalı siyasilerörümcekli kafa ışıklı kafa cumhuriyet gazetesi Devamını Oku »

Acaba İngiltere Kralı Lozan için ne demişti?

Acaba İngiltere Kralı Lozan için ne demişti??

İngilitere Kralı, Ocan 1924’te yaptığı Parlementoyu Açılış konuşması müsveddesinde üyelere yeni yasama yılında neler yapılacağını izah ediyor. Yoksa birkaç sonraki Hilafetin kaldırılmasına işaret mi ediyordu? “Gizle kaydıyla Milli Arşivler koleksiyonuna alınan Kral’ın konuşmasında bir cümle özellikle dikkat çekiyor: “Bu antlaşma ile yeni bir çağ açıla caktır.” Gerçi sonradan Parlemento “Türkiye ile aramızda yeni bir çağ açılacaktır” şeklinde düzeltecektir cümleyi ama ... Devamını Oku »

II. ABDÜLHAMİD’İN ÇİN MÜSLÜMANLARINI SÜNNİMEZHEBİNE BAĞLAMA GAYRETLERİNE DAİR BİR BELGE

Osmanlı Devleti tarihinin en kritik döneminde iktidara gelmiş olan II. Abdulhamid,sayısız problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ekonomik sıkıntılar, azınlıkların bağımsızlık istemeleri, Avrupa’nın Osmanlı Devleti’ni parçalayıp paylaşma projeleri , bunların başında gelmektedir.İkinci Sultan Abdülhamid’in bahis konusu edilen problemlere karşı ele aldığıtedbirlerden bir tanesi de, Osmanlı imparatorluğu dışındaki bütün müslümanları Osmanlı Bayrağı altında toplamak ve onlardan istifade etmekti. Bu husus ise onun panislamist ... Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Padişahların İçki Yasağını Deldikleri Ve Gayr-i Meşru Eğlenceler Tertip Eyledikleri Hakkındaki Çarpıtmalar

Günümüzde, Osmanlı Devleti’ne cephe alan belli mihrâklar ve karanlık güçler, iki kol halinde, en uzun ömürlü İslâm Devleti olan Osmanlı Devleti’ne hücum etmektedirler: Birinci kol, İslâm’a düşmanlıklarını açıktan ortaya koyamayan ve bunu Osmanlı düşlmanlığı adı altında yürüten din ve tarih düşmanlarıdır. Bunlar, kusurlarıyla birlikte, İslâm’ı hayatın bütün safhalarında yaşayan ve yaşatmaya çalışan Osmanlı Devleti’ni tenkid etmekle, açıktan yapamadıkları İslâm düşmanlığını ... Devamını Oku »

Doğu Türkistan’da Osmanlı adına hutbe-

Doğu Türkistan’ın önemli kenti Kutlar’dan Osmanlı padişahı adına hutbe okutulup para bastırılmış. Padişah adına hutbe okunması diğer İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de saltanat alametlerinin başında gelirdi. Hutbede padişahın adının geçmesi, söz konusu yerin padişaha bağlı olduğunu gösterirdi. 19. yüzyılın son çeyreğinde, Osmanlı topraklarına mesafe olarak uzak olmasına rağmen bir çok Müslüman ülke ve topluluk, Osmanlı padişahına, halifeye bağlı ... Devamını Oku »

Kur’an Harflerini Yasaklayan Kanun

Aşağıda metnini yayınladığımız kanunla yüzyıllardan beri kullandığımız kuran harflerini temel alan osmanlı alfabesi ve elif ba dediğimiz kuran alfabesi yasaklanmıştır. Onun yerine Lâ dîni (Lâtin) yani dinsiz harfler kullanılması mecbur edilmiştir. TÜRK HARFLERİNİN KABUL VE TATBİKİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1353 Kabul Tarihi : 01/11/1928 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 3/11/1928 Sayı: 1030 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: ... Devamını Oku »

Din Eğitimini Yasaklayan Kanun: Tevhid-i Tedrisat

Dini eğitimin önünü kapatan o meşhur kanun orjinal metniyle aşağıda verilmiştir. TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU Kanun Numarası : 430 Kabul Tarihi : 3/3/1340 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/3/1340 Sayı: 63 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 322 Madde 1 – Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye Maarif Vekaletine merbuttur. Madde 2 – Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veyahut ... Devamını Oku »

Gazete ilanıyla satılan 16 cami!

Kastamonu’da, çok sayıda cami, mescit ve cami arsalarının ilana çıkılarak satıldığı bildirildi. Merkez Vakıflar Memurluğu’nun 1937 yılında dönemin yerel gazetelerine verdiği resmi ilanlarda, satılacak bazı cami ve mescitler ile cami arsalarının bilgileri ile satış fiyatları yer alıyor. Kastamonu’da yayın yapan gazetelerin İl Halk Kütüphanesi arşivinde yer alan 1937 yılına ait nüshalarında, Merkez Vakıflar Memurluğu’nun bazı cami ve mescitlerin satışı için ... Devamını Oku »